تاریخ راهنکش یا تاکتیک ملی در ایران

تاریخ راهکنش یا تاکتیک ملی در ایران
   پیش نویس
      یکی از مهمترین موضوع هایی،  که مردم به ویژه جوانان یک کشور موفق باید بدانند،  علم تاکتیک یا راهکنش است،  بدون دانستن تعریف تاکتیک و داشتن اندیشه تاکتیکی،  نیرو های پیش برنده جامعه،  نخواهند توانست از امکانات مدرن بخوبی استفاده کنند و بهره ببرند،  بدون دانستن و داشتن تاکتیک،  کار در سازمان های نوین نیز مشکل و غیر راهبری موفقیت آمیز است.  تاکتیک را باید از ابتدا در دروس آموزشی قرار داد،  و بعنوان یک درس اصلی دانست،  زیرا همه علوم بدون داشتن تاکتیک های اجرایی،  به هر صورت فاقد کاربرد می شوند.  کشور هایی که بنوعی زیر نفوذ استعمار و امپریالیسم بوده و هستند،  به آنها اجازه داده نشده در این مورد به جوانانشان آگاهی برسانند،  و حداکثر هر جوان در شرایط مناسب،  فقط می تواند خوب فکر کند،  و برنامه های کوتاه یا کم پایه ای داشته باشد،  و یا از تاکتیک سطحی بداند.  باید توجه داشت راهبرد یا مدیریت را،  با تکتیک اشتباه نگرفت،  هنگام عملیات نظامی و غیر نظامی و ورزشی،  داشتن تاکتیک درست و حساب شده،  برای موفقیت مهم است،  اما در هر صورت راهبرد وجود دارد،  راهبرد ضعیف درکی از تاکتیک ندارد.  تاکتیک‌های نظامی و غیر نظامی را هم می‌توان جزو علم دانست و هم هنر،  علم موجود دارای قوانین شناخته شده است،  ولی هنر در ذات شخص نهفته است.
تاریخ راهنکش یا تاکتیک ملی در ایران
   توجه:  امروزه با وجود نبرد نو پدید و انواع جنگها،  هر فرد و سازمان نیازمند راهبرد تدوین شده منظم است،  تا همراه با مطالعه و درک دانش تاکتیک،  بتواند بهترین شیوه های را اجرا کند،  و بخشی از رفتن ایران به آینده نوین را فراهم کند.
   . . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تعریف تاکتیک یا راهکنش
      در چند قرن گذشته به علم اداره نیرو های نظامی و شبه نظامی تاکتیک می گفتند،  از ابتدای قرن ۲۰ با بوجود آمدن احزاب و تشکیلات و نیرو های چریک و پارتی زان،  معنی و تعریف گسترده و عمومی تر یافته است.  تمدن غرب در ادبیات سیاسی خود،  مدیریت را در چهار سطح لایه‌بندی می‌کند،  و تاکتیک سومین سطح از سطوح چهارگانه مدیریتی محسوب می‌گردد. 
   1   سطح راهبردی  Strategical Level
   2 –  سطح عملیاتی  Operational Level
   3 –  سطح راه‌کنشی  Tactical Level
   4 –  سطح تکنیکی یا (فنّی)  Technical Leve
      تاکتیک نظامی یا هنر سازماندهی ارتش،  به فن کاربرد سلاح و یگان‌های نظامی،  جهت درگیری و شکست دشمن در نبرد را می گویند.  در ادامه رشد و تکامل و تحولات فلسفه و فناوری،  تاکتیک‌ های نظامی نیز بنا به شرایط و امکانات پیشرفت و تغییر کرده است،  ولی همیشه سعی هر کشوری بر این بود،  که در امور نظامی چهار چوب و قوانینی برای اجرای تاکتیک داشته باشند.  اکثراً این قوانین فاقد خلاقیت های فوق برنامه ای بود،  تا پیش از سده ۱۹ میلادی بسیاری از تاکتیک‌های نظامی محدود به میدان نبرد بودند.  برای مثال چگونگی مانور یگان‌ها در نبردی که در زمین باز انجام می‌شد،  جزو این تاکتیک‌ها به شمار می‌آمد.  برای شرایط گوناگون تاکتیک های مختلف وجود دارد،  که گستردگی آنها از تأمین یک اتاق یا ساختمان شروع می‌شود،  و تا عملیات ‌های وسیع و فرا مرزی است،  مثلاً ایجاد برتری هوایی بر فراز یک منطقه یا کشور،  نمونه آن پوشش هوایی در لیبی برای کمک به انقلابیون جهت برکناری قذافی می باشد.  امروزه تاکتیک‌های نظامی در تمام سطوح فرماندهی،  از یک فرد و گروه تا کل نیرو های مسلح را شامل می ‌شوند.  در هر دوره و زمان،  یگان‌هایی که در جنگ استفاده می‌شدند،  انعکاسی از تاکتیک‌های هم‌عصرشان بوده‌ اند،  اندازه و ترکیب آن‌ها نیز به نسبت تغییر کرده‌ است.
   در دستور های نظامی کشورها تاکتیک را کلاً بصورت زیر تعریف کرده اند:
   ۱ ــ  به‌ کارگیری یگان‌ها در نبرد،  به منظور تبدیل نیروی بالقوهٔ جنگ جهت بدست آوردن پیروزی.  ۲ ــ آرایش و مانور منظم یگان‌ها در مقابل یکدیگر،  و یا در مقابل دشمن به منظور بهره‌ برداری از حداکثر توان آن‌ها.
   معمولاً ارتشها جنگ را به سه سطح تقسیم ‌بندی می‌کند:
   ۱ ــ  سطح راهبردی،  شامل سطح ملی و جغرافیای جنگ توسط فرماندهی نبرد.  ۲ ــ  سطح عملیاتی،  شامل حرکت مشترک نیروها،  دریایی و هوایی و زمینی و غیره می‌شود،  تا سطح عملیاتی واحد مانورکننده می‌رسد.  ۳ ــ  سطح تاکتیکی،  شامل واحد مانور کننده،  تا کوچک ‌ترین عناصر رزمنده نظیر یک نفر سرباز.
تاریخ تاکتیک های ایرانی
      از ابتدای تمدن،  سرزمین ایران در مسیرها و گذرها بود،  در ایران و ایرانیان نوشته ام،  این موقعیت جغرافیای باعث شده بود،  که مردم این سرزمین،  در قلعه ها و یا شهر های دژ مانند زندگی کند،  و همیشه آماده نبرد باشند. وجود چنین حالتی،  اولین تاکتیک های نظامی در تاریخ بشر را هم بوجود آورد،  که به آنها مشق جنگ می گفتند.  هدف مشق‌های جنگی افزایش واکنش خودکار،  به وضعیت ‌های خاص بوده و می باشد،  بسیاری از راهنماها و دستورالعمل‌ هایی که در طول سده‌ها نوشته شده‌ اند،  باعث شکل ‌گیری تاکتیک‌ها شده ‌اند.  تاکتیک‌ها برای بسیاری، غریزی هستند،  که دلایل آن در تاریخ نهفته است،  برخی اوقات می ‌توان آن‌ها را آموزش داد.  از آغاز جنگاوری تاکنون تعدادی عادتها تغییر نکرده اند،  مانند:  کمین، دستیابی و دور زدن جناحین، حفظ شناسایی، ساخت و کاربرد موانع و استحکامات و غیره،  درست از زمان سواران پاراتی زان ایرانی هنوز مانده اند. استفاده از زمین به بهترین شکل ممکن تفاوت چندانی نکرده ‌است،  ارتفاعات، رودخانه‌ها، باتلاق‌ها، گذرگاه‌ها و پوشش‌ های طبیعی می‌توانند به صورت‌ های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.
      ابعاد فناوری جنگی و جامعه ‌شناسی جنگاوران،  مدام در حال تغییر است،  باید دربارهٔ تفاوت ‌های فناوری و مردمی که از انواع مختلف امکانات هر زمان،  اعم از سربازان یا جنگجویان یا تجهیزات بهره می بردند،  پژوهش شود.   عدم دانستن دانش تاریخ تاکتیک،  دو مسئله مهم را بدنبال دارد،  اول ــ  نمی توان بدرستی تحقیق و تحلیل از تاکتیک داشت،  دوم ــ  باعث باور دروغ های تاریخی می شود.  در نتیجه برای درست دانستن از تاکتیک و واقعیت های تاریخی،  باید از تاریخ تاکتیک بدانیم،  منجمله از:  سربازان گارد سلسله هخامنشیان،  سواره ‌نظام کماندار حکومت اشکانیان،  لژیونر های رومی،  قزل باش حکومت صفویه،  نیرو های مسلح مردمی و عشایری و قزاق های ابتدای قرن ۲۰ ایران،  چتربازان و تکاواران نیرو های نظامی مدرن ایران و غیره.  هر کدام از آن‌ها محدود به سلاح‌ها، تدارکات و شرایط اجتماعی خاصی هستند،  و در نتیجه به شیوه متفاوتی از میدان نبرد استفاده کرده و می‌کنند،  اما معمولاً نتایجی را که از تاکتیک‌ هایشان انتظار دارند مشابه‌ است.
تاکتیک‌ها،  ترکیبی متغیر از روانشناسی، فیزیک و آمار هستند،  و راهبرد قوی شرایط تاکتیک مناسب را فراهم می کند.
   تاکتیک در ایران باستان    . . . بزودی . . .
   تاکتیک در ایران اسلامی   . . . بزودی . . .
   تاکتیک در قرن ۲۰ ایران  . . . بزودی . . .
   تاکتیک های نوین ایرانی   . . . بزودی . . .
تاریخ راهنکش یا تاکتیک ملی در ایران
عکس سربازان گارد جاویدان در تخت جمشید،  مشروح در اینجا،  عکس شماره ۱۱۱۰ .
سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 ارگ ایران   http://arq.ir

Comments 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرچم و نشان تارنمای ارگ ایران
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران