Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران دروغ بزرگ تاریخی برای رودررو قرار دادن اعراب و اسلام با ایرانیان،  و نیز ضعیف و بی قدرت گفتن ایرانیها در تاریخ است.

دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران

دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
تصویر مسجد اسپی مزگت،  مشروح در اینجا،  عکس شماره 3145.
 این برگه بشماره 162 پیوست لینک زیر است:
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره 1618.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران

دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران

      تاریخ یک علم است،  مانند همه علوم،  قوانین و فرمول های دقیق دارد،  عدم توجه به آنها،  نوشته های تاریخی،  تبدیل به داستان های دروغی می شوند.  یک متخصص با تحلیل ساده متوجه می شود،  نمیتواند از آن نوشته های داستانی،  به عنوان منابع و یا دانش تاریخ استفاده نماید.
      بمنظور اطلاع بیشتر به تاریخ نویسی ایرانی و  نیز به جغرافیا ـ تاریخ بروید.  مقالات تاریخی نوشته شده من،  از مشاهدات عینی آثار تاریخی و باستانی،  و درک و تحلیل از جریان های واقعی تاریخی و تاریخ اجتماعی است.  از دروغ نامه هایی به نام کتاب تاریخ و کتب دینی به هیچ عنوان استفاده نکرده ام،  البته از کتاب های تاریخی،  که مطالب و نوشته های آنها بر خلاف قوانین علوم طبیعی و اجتماعی نباشند،  بهره گرفته ام.
     مردم و حکومت های تاریخی سراسر جهان را،  باید مطابق اندیشه و کردار و گفتار در زمان خودشان بررسی کرد،  در ساختارهای تاریخی اجتماع توضیح نوشته ام.  همچنین لازم است هر بخش تاریخ را با فکر و خواسته مردم آنزمان تحلیل نمود،  و این مسئله مهم را هم در نظر داشت،  که اکثر دانش تاریخ ما از دوره استعمار و امپریالیسم است.  تاریخ را درست در تاریخ بنگرید و تحلیل کنید،  نه آنچه هالیوود و یا دشمنان می خواهند،  دشمنانی که برای ایران تاریخ نوشته اند،  و هیچ شناختی از جغرافیای طبیعی و اقتصادی و زندگی و مدنیت ایرانی نداشتند،  و  کتاب های خود را چون داستان تفسیر نموده اند،  که براحتی قابل رد کردن است.
      وظیفه جوانان باهوش متخصص ایران است،  که با تاریخ های نوشته شده دروغی برخورد جدی کنند،  و آنها را مجازی یا حتی واقعی به محاکمه بکشانند.  برای اینکه این مطلب کاملاً مفهوم باشد،  لطفاً تمام مقالات وبلاگ را با دقت بخوانید،  و حوصله و تأمل نمایید،  البته می دانم پاک کردن دروغ های دشمنان مشکل است،  آنها در دوران 500 سال استعماری،  به اندازه 5000 سال تاریخ دروغ گفته اند.  افرادی با دروغ های تاریخ احساسی برخورد می کنند،  عرب و فارس و ترک و کرد و غیره را رو در روی تاریخی می گویند و می دانند،  که همه ثمره تاریخ نویس دروغی است.  تاریخ با دانش و اطلاعات ما به پایان نمی رسد،  و لزوماً همین نخواهد بود،  پس واقع بینانه با  دانایی قرن 21  بدنبال واقعیت باشید.  نمی دانم چرا علمای تاریخ نتوانسته اند این دروغها را بردارند،  که پویایی نو در سرنوشت بکارند،  و جامعه را هدایتی تازه دهند،  شاید غرق در این دروغ ها هستند.
   توجه:  افراد بیش ملی گرا یا بیش مکتبی همه سرزمینها،  لطفاً از خواندن و نظر دادن خود داری نمایند،  ولی جوانان با هوش ایران،  برای نگارش تاریخ نوین و علمی ایران،  به انوش راوید بپیوندند.
   مهم:  افرادی با ذهن های کوچک و بدون درک از تاریخ و دانش های علوم اجتماعی،  و فقط بر اساس خواندن چند کتاب و یا مدرک تحصیلی،  براحتی اغفال تاریخ نویسی استعماری شده،  و گفته و نوشته های آنها را تکرار می کنند.  جوانان باهوش ایران،  تاریخ نویسی استعماری و استثماری را بدرستی درک نمایید.  
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
عكس تاريخي ميرزا كوچك خان،  مشروح در نامداران تاريخ ايران،  عکس شماره 1293.
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران

دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران

      دروغگو ها برای توجیه و سفسطه  می گویند:  "اکنون در نزد علمای نژاد شناس این فرضیه به ثبوت رسیده است،  که مهد اصلی همه ملت های سامی نژاد شبه جزیره عربستان است،  که روزی نسبتاً آباد بوده و بتدریج رو به خشکی نهاده است،  بهمین علت اقوام سامی نا گزیر شده اند،  که در طلب چراگاه و آب از آنجا به سرزمین های آباد شمالی مهاجرت نمایند ….."  این دروغ بسیار شبیه دروغ مهاجرت آریائیها از شمال به ایران است،  که در جای دیگر وبلاگ توضیح داده ام،  حالا برای عربها از جنوب می گویند،  چون دروغ سرزمین های سرد و خشک شمالی و مهاجرت آریائیها.
      دروغگو می گویند:  "قرنها بدینسان گذشت و اعراب روز به روز بر انیوهی شمار و سختی معیشتشان می افزود،  ناگزیر بودند جبنشی کرده موانع ایران و روم و مصر را از پیش برداشته برای رسیدن به زندگی بهتر ……"  این دروغگو ها انگاری در دوران بورژوازی و استعمار هستند،  چون با همان دید می گویند،  زندگی در دوران شاه خدایی برای همه یک اندازه بود،  و همه در قومها و قبیله ها به یک شکل و تقریباً مساوی تولید مثل و مرگ داشتند.
      دروغگو های استعماری در ادامه دروغها می گویند:  "یکی از وعده های اسلام برای عربها این بود که اگر پیروز شوند،  ایران و عراق و سوریه از آن ایشان خواهد بود، …."  در ادامه و توجیه سادگانه می نویسند،  "اعراب مسلمان که در تنگی معیشت می سوختند،  به امید آنکه اگر فاتح شوند،  خوشبخت می شوند و اگر کشته گردند به بهشت می روند، …."  و ادامه میدهند،  "بدین جهت جنگ های اعراب با ایرانی ها جنبه اقتصادی داشت،  و همه قبایل حرکت کردند و چیزی از ایشان در عربستان نماند، ….."
      با این نوشته ها اعراب را چون فلاکتی ها و حاشیه نشین شهر ها در آورده اند،  در آن زمان هر قبیله ای در جغرافیای خودش خودکفا بود،  و ثروت معنی دوران بورژوازی و موج دومی  را نمی داد.  همچنین مسلمانی را در ابتدای پیدایش در حد راهزن پایین آورده اند.  عجیب است هیچ یک از علمای تاریخی به این مهم های ذکر شده در صدر اسلام اشاره نکرده اند،  که آیا دروغ است و یا واقعی.
      اگر راهزنان متحد شوند و غارت کنند در اولین چپاول،  بر سر اموال بین خود می جنگند،  و در مورد اعراب،  کینه عمیق تاریخی عربی و طایفه ای یکبار دیگر ظاهر خواهد شد،  و این قبیل افراد توانایی ادامه مسیر و جنگ های بعدی را نخواهند داشت،  و بطور کلی سازمان و برنامه و عقیده ها بهم می خورد،  اگر استراتژی برای غارت باشد،  تاکتیک های جنگی برای بدست آوردن اولین مال می باشد.  معلوم می شود کسانی که اینچنین می گویند،  یعنی غارت در صدر اسلام،   برداشت های فکری خود را القا می نمایند،  حتماً از دوران بورژوازی و استعمار بوده و هستند.  در کتاب های واقعی تاریخی،  رجز خوانی و خالی بندی زیاد وجود دارد،  ولی چیزی را القاء نمی کردند.
     همچنین برای ادامه توجیهات سادگانه خود،  و از قول کتاب های خطی تاریخی،  که کسی آن کتابها را در هیچ موزه ای و کتابخانه ای ندیده،  می نویسند،  "….  که ایران بسیار بی ثبات،  اوضاع خراب،  بحران اقتصادی،  بیماری، فساد، و….."  از نوشتن بقیه پرت و پلا ها خود داری می کنم،  چون براحتی در تمام دروغ نامه ها در دست است.  می بینید این مطالب گفته شده فقط می تواند از افکار لندن یا پاریس در قرن 19 و 20  باشد.  گاهی با خود اندیشه کنید،  زندگی و بود و نبود و کار و تولید در 15 قرن پیش چگونه بوده،  موج اولی یا سرمایه داری،  و در 4 یا 5 قرن پیش چطور،  و آیا در اروپا و آسیا به یک شکل فکر می کردند،  و در باره دروغ هایی که از زندگی مردم در گذشته ها گفته اند چیزی فکر کرده اید؟
ــ  موضوعات اقتصادی و زندگی در سنت گریزی و دانایی قرن 21.
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران

نبردهای مشکوک یا الکی

      این نبردها که در کتاب های تاریخی مربوطه است،  از روی یکدیگر با کمی تغییر برداشت و رونویسی شده اند،  و در همه کتابها تاریخی مربوطه براحتی در دسترس می باشند.
    نبرد حیره،  (….  برای دفاع جز حصار کهنه چیزی نداشت،  ناچار تسلیم شد،…..)،  در صورتیکه واقعیت و موقعیت جغرافیایی چیز دیگری است.
   فتح ابله و نبرد زنجیر،  (…… پای سربازان ایرانی را زنجیر کرده بودند که نگریزند،….)،  می خواهند با این دروغ چه بگویند،  زنجیر ها در کجا تولید شده بود،  و قفل آنها چگونه بود و آیا امکان دارد،  دروغ و دونگ تا چه اندازه،  در این باره در پست های دیگر توضیح نوشته ام.
   نبرد الیس،  (…… بفرمود چند شبانه روز اسیران ایرانی را گردن زدند تا نهری از خون ایشان جاری شد،  خالد سردار اسلام می خواست نقص سوگند نکرده باشد،……)،  با یک تیر دروغ سه نشان،  هم ایرانی ها را چنان ترسو و نابود شده و هم مسلمین اولیه را خونخوار،  و در نهایت ایران و اعراب را برای مقاصد استعماری رو در روی یکدیگر قرار میدهند.  در صورتیکه هرگز هیچ سپاه فاتح در اولین نبردها با دشمن چنین نمی کند،  که باعث شود حریف سخت کوش شود تا اسیر نگردد. 
   نبرد امغلیشیا،  (…….)،  این نبرد در سطح یک دهقان پایین می آید چون دروغ دگری نداشتند.
   نبرد فتح انبار،  (….. خالد فرمان داد که چشم سپاهیان دشمن را که همه غرق در آهن بودند و جز چشم ایشان پیدا نبود به یکباره با تیر کور کردند،…..)،  انگار با گله گوسفند طرف بودند،  این دروغ آنها بقدری احمقانه است،  که فقط دروغگو ها باور می کنند.
   جنگ الجسر یا قیس الناطف،  (…….)  بعد از چندین جنگ مسخره که با مطالعه آنها و دید علمی و تاکتیکی نبرد های آن زمان،  کاملاً معلوم میشود الکی است.  دروغگو ها مجبور شدند با یک صحنه آرایی مسخره تر و غیر اصولی و غیر تاکتیکی جنگی،  یکبار هم که شده ایرانیها را پیروز نمایند،  تا کمی از ضایع بودن دروغ هایشان بکاهند.
   نبرد بوبت،  (….. در این روز صد نفر جنگاور عرب هر یک صد تن ایرانی کشتند،….)،  به این دروغگو ها بگویید اگر هر کدام می خواستند گوسفند بکشند روزی چند راس می توانستند،  چقدر باید کسی احمق باشد،  که این پرت و پلا ها را بجای تاریخ قبول کند.
      دروغگو ها از قول شاه می گویند،  یزدگرد به فرستادگان عرب گفت:  (شماها از شدت فقر سوسمار و موش می خورید،…..)  این گفته و نوع کلام مربوط به دوره بورژوازی و استعمار از 500 سال پیش است،  در گذشته همه در شرایط طبیعی خودشان خود کفا بودند،  و برای کسی فقر و غنی بشکل فکر امروز معنی نداشت.
    ممکن است عزیزانی بگویند بعضی گفته ها دروغ است،  و بعضی حقیقت و یا امداد های دیگری در کار بوده،  اگر بپذیریم بخشی دروغ بوده،  پس باید بدانیم کسی که بخشی دروغ گفته می تواند دروغگوی بزرگ بوده و همه را دروغ گفته باشد،  و در نتیجه باید همه چیز را دور ریخت و از نو بررسی کرد.  کارگزاران و چهره های استعمار همیشه در تلاش بودند،  تا مسیر تکامل اجتماعی مسلمانان را به گمراهی بکشانند،  باید با آنها مقابله کرد.
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
نظرهای جدید در داستان جنگها
      جنگ های اعراب با ایرانیان مانند یک سناریو هستند،  که فقط نام مکان جنگ ها در آن تغییر کرده است،  مانند:  آنچه طبری از جنگ در اصفهان می نویسد،  با کمی تغییر مانند نوشته های بلاذری و مسعودی از جنگ نهاوند است.  این داستان اول برای جنگ نهاوند نوشته شده،  و بعد کپی می شود،  و برای جنگ اصفهان و…  به همین علت نیز نعمان بن عمرو بن مقرن مزنی،  فرمانده اعراب،  یک بار در اصفهان بقلم طبری شهید می شود،  و یک بار در نهاوند بقلم بلاذری.
      در بیشتر داستان تاریخ نویسان این مضمونها،  اشاره به خیانت فردی از شهروندان شهر محاصره شده است،  در محاصره شوشتر اشاره به یک ایرانی شده است،  که خیانت کرده،  و راه مخفی ورود به شهر را به اعراب نشان داد،  و همچنین نام اولین عربی،  که وارد شهر شد.  شهر قرطبه در اسپانیا نیز به طرز مشابه ای مانند شوشتر به تصرف اعراب در آمد،  در اینجا یک چوپان راه مخفی شکافی در حصار شهر را به عربها نشان می دهد.  همچنین اخبار تصرف شهر الفسطاط و بندر اسکندریه در مصر،  دمشق و شهر  قیساریه  (قیصریه – امروز در شمال اسرائیل ) شبیه یک دیگر هستند.
      حکایت جالب دیگر در بیشتر ادبیات تاریخی اعراب اشاره به شرکت یا شرکت نکردن خلیفه ها در جنگ ها است.  طبق این اخبار خلفای راشدین در هیچ جنگی حاضر نبودند.  تاریخ نویسان عرب و ایرانی اما تاکید می کنند،  که خلفاء همیشه آماده بودند ، که در پیشاپیش لشگر در حمله به کشور دیگر حضور داشته باشند،  اما اطرافیان نزدیک،  با اشاره به خطری که در مدت غیبت خلیفه می توانست دولت اسلامی را تهدید کند،  خلیفه را از شرکت در جنگ ها منع می کردند.  این اسحاق، دینوری و سیف بن عمر خبر داده اند،  که عمر قصد داشته هم در جنگ قادسیه و هم در جنگ نهاوند علیه ایرانیان بجنگد،  اما به درخواست سپاهیان عمر از جنگیدن منصرف می شود.
      در بیشتر داستانها،  هنگام محاصره شهرها توسط اعراب،  به علت برگزاری یک جشن در شهر،  توجه ساکنان از محاصره کنندگان منحرف شده بود.  یک نواختی داستان تاریخی حمله اعراب به شرق و غرب،  و به ایران و اسپانیا کامل مشخص است،  که مصنوعی و داستان ها با طرح ساده نویسی است.  علت این یک نواختی و ساده نویسی،  بدون ارائه اسناد و مدارک لازم برای تاریخ نویسی،  مشخص می شود که همه اینها طی روند خاص سیاسی و ترفندی نوشته شده اند،  حال توسط یک نفر یا یک گروه فرقی ندارد،  در کل ادبیات هستند نه تاریخ.
   مهم:  با وجود اینهمه دروغ آشکار در تاریخ ایران،  که بدون سند و مدرک،  و فقط بر اساس داستان های الکی بدون منطق هستند،  چرا سیستم آموزشی ایران آنها را حذف نمی کند.  بنظر می رسد دو علت دارد:  * کم هوش و کم دانش هستند!  یا  * تعمد و ترفند دارند!
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
دنیای زندگی قبیله ای
      گذشته ها قبایل در محیط جغرافیایی طبیعی خودشان طی قرنها عادت کرده بودند،  که راحت و خودکفا زندگی کنند و روزگار را به خوشی بگذرانند،  تمام دنیای آنها همان محیط خودشان بود.  امروز هم اندکی از قبایل در ایران بزرگ  و جاهای دیگر جهان دیده می شوند،  که در محیط طبیعی خودشان به اندازه توانایی هایی که دارند موفق هستند.  در صورتیکه قبایل تاریخی از موقعیت خود خارج می شدند،  هر فرد و یا کل قبیله و طایفه دچار افسردگی و شکست می شدند،  و نمی توانستند ادامه حیات بدهند،  زیرا تجربه استفاده از امکانات جدید را نداشتند.
      این موضوع را به راحتی می توان در مورد چند روستایی دور افتاده آزمایش کرد.  اگر قبیله ای تاریخی در یک جابجایی کلی و سریع قرار می گرفت،  وضع آنها بسیار بد می شد،  و در جای جدید کامل ناتوان می شدند،  و حتی از طرف قبایل ساکن در اطراف محیط جدید مورد حمله و آزار قرار می گرفتند.  در طول تاریخ جابجایی و کوچ نشینی همیشه بوده است،  ولی در مسیر مشخص که توانایی زندگی و کار و تولید را سلب نکند،  این حاصل نسلها تجربه بود.  برای جابجایی هایی که در تاریخ انجام می شد زمان بسیاری می برد،  که تا چندین نسل ادامه داشت،  و آرام و آهسته به شکل جدید و همه چیز سرزمین جدید عادت می کردند.
      در آثار باستانی تمدن های مختلف دیده می شود،  تمدن جلگه، تمدن کوهستان، تمدن بیابان، و هر کدام  زیر مجموعه های و شرایط مربوط خود را داشتند،  بود و نبود ها و فرهنگ ها بر اساس جغرافیای طبیعی ساخته می شد.  هر شکل از تمدن و فرهنگ،  زندگی خاص خودش را داشت و توانایی یا امکان جابجایی سریع در مکان و زمان بطور کلی سلب شده بود.  جامعه بشری مرحله به مرحله رشد یافته از آسمان و غیب و غیره،  دین و تمدن و فرهنگ و توانایی ها نیامده است،  وبلاگهای انوش راوید تحلیل ها و  یادگیری نوین در تاریخ را می گوید.
      ساده ای در جایی نوشته و می گفت،  اعراب بیابان گرد که از بیابان ها خسته شده بودند،  از آب و هوای ایران خوششان آمد و برای همین به ایران آمدند و کشتند و غارت کردند و ماندند.  آن ساده می پندارد که یکی از اهالی شهر های بزرگ امروزی بوده،  و برای گردش سالیانه به کنار دریا و یا جنگل رفته و دمی هم به خمره زده است.  هر اتفاق تاریخی را می بایست در تاریخ اجتماعی و تحلیل های جامعه شناسی شناخت.  استعمار و امپریالیسم خیلی از این قبیل دروغ ها گفته اند،  اکثر تاریخ دان های آنها جیره خوار حکومت ها بودند و بی سواد و می خواستند دروغ ها را با گفته های ساده لوحانه بخورد مخ های ساده تر قرن های گذشته بدهند.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون با مردم مهربان روستاها و قبیله های دست نخورده و دور دست معاشرت و زندگی کرده اید؟
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
تحقیق و تحلیلهای دیگر
      محقق و تاریخ نگار اسپانیایی، کتابی دارد با نام  (عرب ها به اسپانیا یورش نبرده اند).  کاری عالی است،  بر پایه های عقلی و انبوهی اسناد غیر قابل تردید که ثابت می کند،  حمله اعراب به اسپانیا سراسر دروغ می باشد،  این جنگها و کشتارها مجموعه داستان های بی بنیانی است،  که در پانصد سال گذشته استعمار و کلیسا برای حفظ آبروی خویش با دست مورخان وابسته، دروغ نویسی کرده اند.  کتاب او در سال ۱۳۶۵ توسط انتشارات شباویز منتشر گردید،  البته با نامی که نوعی پنهان کاری دیگر است،  (هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیا).  ایگناسیو اولاگوئه،  در جسجوها بنویسید:  Ignacio Olague,Ulague  و  مقاله ایگناسیو اولاگوئه را بیابید.  
      * مدنیت اسلام با روند رشد و تكامل در تاريخ اديان پیروز شد،  نه جنگ ها و کشتار های دروغی،  بسیاری می دانند دروغ ها در تاریخ فراوان است،  ولی چرا می خواهند آنها را باور داشته باشند؟
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
   عکس جلد کتاب انقلاب اسلامی در غرب بزبان اسپانیایی،  و ترجمه هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسلامی در اسپانیا،  و وسط عکس ایگناسیو اولاگوئه،  عکس شماره 7687.
   جالب:  کتاب های دیگری هم در رد حمله اعراب به ایران نوشته شده است،  که میان چند پست در اینجا از آنها نام برده ام.
   توجه:  من دیده ام عزیزان در بسیاری از موارد تاریخ طبری را بعنوان منبع تاریخی استفاده می کنند،  درصورتیکه این کتاب به تنهایی منبع تاریخی نمی تواند باشد،  زیرا خود طبری در مقدمه کتابش نوشته است،  که این گفته های دیگران است،  و من فقط نقل قول کرده ام،  و هیچ کدام مورد تأیید من نیست.
هر آنچه که می دانیم و یا بما گفته اند تمام علم نیست،  علم پایانی ندارد.
حافظه محوری سیستم آموزشی را دور بریزید، تحقیق و تحلیلهای جامع و علمی داشته باشید.
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
تاریخ اجتماعی واقعیت انکار ناپذیر
      در ابتدای قرن 20 که همه مردم عربستان مسلمان بودند،  استعمار با شیخ های اصلی عربستان که در دست نشاندگی داشت به سرکردگی لورنس عربستان نمی توانستند هزار نفر مسلح را جمع کنند تا به عثمانی های اشغالگر حمله کنند.  تمام قبایل و افراد مسلمان آن طایفه آنقدر در سادگی و جهالت بودند که به بهانه ای با یکدیگر می جنگیدند و از هم دوری می کردند.  با این وضع حساب کنید قبل و اول اسلام این مردم که در ده ها و صدها دین و فرقه های مذهبی عجیب و غریب بودند چگونه می توانستند زیر یک پرچم جمع شوند و به کشور کشایی مشغول شوند.  اگر فرض بر این شود که به برکت اسلام آن قبایل بدوی فقط مدت کوتاه چند سال بخود آمدند کاملاً اشتباه و برداشت غیر از علم تاریخ جامعه شناسی است،  و یا اگر کسی تصور کند غیب و معجزه در کار بوده بهتر است،  فوراً از این وبلاگ خارج شود و وقت گرانبها را در عالمی دیگر بگذراند. 
      می خواهم از تاریخ بگویم اما تاریخ هجری شمسی کم می آورد و ما نمی توانیم بگویم مثلاً قرن اول قبل از هجری شمسی،  بنابر این مطابق بین المللی از میلادی استفاده می کنم،  در ابتدای قرن هفتم میلادی عربستان بسیار کم جمعیت بود و حکومت مرکزی نداشت و قبایل مختلف در دوران قبایل بدوی زندگی دایره ای داشتند و در جغرافیای خود محدود بوده و در مسیر تمدن ها قرار نداشتند و امکان بهره گیری از تاریخ و فرهنگ یادگیری هم نبود و چند تمدنی و فرهنگی نیز نداشتند و به همان شکل قبایل ابتدایی مانده بودند.  حکومتهای نیل هم فقط داری تمدن و فرهنگ جلگه های حاصلخیز و رود های پر آب بودند و سواحل شرقی مدیترانه هم بعلت وسعت و جمعیت کم شکل خاص خود را داشتند و کم تأثیر،  در ایران بزرگ نوشته ام که وضع گونه دیگری بود و از تکرار آن خود داری می کنم.
    همانطور که بارها گفته ام در تاریخ اجتماعی امکان آن نیست که تمدن های پایین دست به تمدن جلو تر پیروز نظامی و یا فرهنگی شوند،  مانند قبایل بدوی که نمی توانند به سازمان قبیله ای پیروز شوند و یا سازمان قبیله ای به فئودالی ظفر یابد و یا فئودالی به بورژوازی و بورژوازی سنتی به بورژوازی ملی یا استعمار به امپریالیسم پیروز شوند،  در ساختار های تاریخ اجتماعی نوشته ام.  در تمام دروغ نامه هایی که به نام تاریخ جا زده اند بدلیل عدم سواد و فقط دروغ نویسی و یا نداشتن آگاهی به این مسائل مهم تاریخ اجتماعی اشاره نکرده اند.  این علم یکی از دلایل رد حمله اعراب و مغول به ایران است،  هرگز آنها که در دوران قبایل اولیه بودند نمی توانستند به ایران که در دوران شاه خدایی و یا سازمان قبیله ای دینی و نو فئودالی بود پیروز شوند.
      اگر مسلمانان عربستان به ایران حمله نکردند،  و ایرانی ها را نکشتند،  پس واقعیت چه بوده،  اگر مردم بزور مسلمان نشدند،  چگونه مردمی که دین و عالم داشتند،  براحتی اسلام آوردند.  این همان راز تاریخ است،  و تا وقتی راز به تحلیل علمی گرفته نشده و معمای آن کشف نگردیده باشد،  برای بیشماری راز باقی می ماند.  اما با هوشها ضمن مطالعه و پيگيري وبلاگ انوش راويد،  راز هاي تاريخ را كشف مي كنند.
     در دوران شاهنشاهی ساسانیان،  مردم ایران بزرگ در چند تمدن و فرهنگ با یکدیگر طی قرنها آمیخته بودند،  زیرا جغرافیای این سرزمین وسیع این سرنوشت را برای آنها فراهم کرده بود،  و از طریق دو جاده معروف ابریشم و ادویه در ارتباط کامل بودند.  در این سرزمین وسیع گاهی حکومت های شرق ایران بویژه به مرکزیت بلخ یا کابل و گاهی غربی آن به مرکزیت تیسفون یا شوش در قدرت بیشتر بودند.  دو قسمت اصلی و پرجمعیت ایران بزرگ را بیابان وسیع و طولانی ری از هم جدا کرده بود،  ری به معنی طولانی است،  مانند ری کشیدن برنج.  ری محل تلاقی دو جاده بود و بدین ترتیب مرکز مهم فرهنگی گردیده بود،  این مطالب در بسیاری از کتابها منجمله تاریخ ری قابل دسترسی است.
     زمانیکه قدرت ایران بزرگ در دست حکومت های غربی ایران مانند سلسله هخامنشیان و یا شاهنشاهی ساسانیان بود،  برای حفاظت از حکومت خود و مرز های غربی از نیرو های شرقی استفاده می کردند،  مانند فراته داران اشکانی و یا در دوره اسلامی سربازان معروف خراسانی به فرماندهی ابومسلم.  زمانیکه قدرت در دست شرقی ها مانند حکومت کوشانیان و یا حکومت پارتها بود،  از نیرو های غربی برای حفظ حکومت و تاج و تخت استفاده می کردند،  از این تاکتیک امروز هم استفاده می کنند،  مثلاً در رژیم گذشته ژاندارم کرد،  برای ترک و فارس و ژاندارم ترک برای کرد و بلوچ می گماردند،  تا آن نیروها از طایفه های مردم محل خدمت نباشند.
      این مسئله مهم تاریخ اجتماعی را باید دانست تا بتوان درک خوبی از تاریخ نیک داشت.  نیروها که از طرف دیگر ایران بزرگ آمده و به حفظ تاج و تخت پادشاه مشغول بودند،  از مردم و قبایل سرزمینی که در آن خدمت می کردند نبودند،  بنا بر این املاک طایفه ای نداشتند،  حکومتها زمین هایی را به عنوال تیول به آنها می دادند.  با این اتفاق شکلی از فئودالی نو پدید در ایران بوجود آمده بود،  این فئودالی نو پدید، با پادشاه که قدرت شاه خدایی داشت و حاکم بود در تضاد قرار می گرفت، و این تیول داران برنامه و شکل جدیدی از دین و مذهب و اعتقادات را برای اداره امورشان می طلبیدند.  این نیز یکی از مسائلی است که باعث شد سلسله هخامنشیان  به دست حکومت اشکانیان بر افتد و اشکانیان بدست شاهنشاهی ساسانیان و ساسانیان بدست سپاه خراسان،  در جای خودشان توضیح بیشتری نوشته ام.
  مهم ــ  جهت اطلاعات بيشتر،  پرسش و پاسخ هاي دروغ حمله اعراب به ايران را بخوانيد.
*
   نقشۀ پراکندگی قبایل عرب در پیش از اسلام،  از کتاب یک نویسندۀ عرب در مورد تاریخ یعقوبی. در بحر فارس را درج کرده.  عکس شماره  .
      بنا بر تاریخ یعقوبی،  در اینجا،  در ایران پیش از اسلام،  به ویژه مناطق جنوب‌ غرب و حتی منطقه عراق،  هیچ قبیله عربی ساکن نبوده،  و تمام آن مناطق را آل‌ساسان نوشته است،  که همان دودمان ساسانیان هستند.
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
عكس انوش راويد در قلعه ماركو،  شرح در تاريخ قلعه هاي ايران،  عكس شماره 4553 .
  ……………
   برچسبها:  دروغ حمله, حمله اعراب, حمله اسلام, صدر اسلام, حمله ایران, زندگی قبیله, نبردهای مشکوک, جنگهای دروغی,  داستان الکی, اعراب ایرانیان.
………….
دروغ تاریخی حمله اعراب به ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
98 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رستم
رستم
12 روز قبل

خسته نباشید عزیز ممنون از بلاگ خوبتون لذت میبرم چند نکته رو درمورده حمله اعراب من بگم خدمت دوستان که شاید از قلم افتاده :
۱ : اعراب از لحاظ فرهنگی و ثروت اصلا با امپراطوریه ایران قابله مقایسه نبودند و هنگامیکه تاریخ بررسی میشود بله درست میفرمایید جغرافیابگیه مربوطه هم باید بررسی بشه و همینطور انسانشتاسی و تیپه شخصیتیه اون جامعه و فرهنگشون هم باید بررسی بشه و تمامه این اطلاعات در کنار هم جور دربیاد از بحث دور نشیم اعرابه بادیه حجاز بسیار طماع و ثروت دوست و زن باره و بی فرهنگ و وحشی بودند و یکی از دلایله اصلیه مسلمان شدنه مدینه به دلیله غارته کاروانهای مکه از طرفه محمد و رسیدنه به غنائم بوده و بعد از اون هم پول و ثروت در پیشرفته اسلام در حجاز بسیار کمک کرده و به هیچ عنوان مسلمانلنه معتقدی نبودند فقط به دنباله ثروت بودند و بعد از محمد در زمانه خلافای راشدین به مرور ایمانه نداشتشون بسیار کم شده بود چون جنگ و غنائم کم شده بود ودر زمانه عمر نیاز به جنگ و غتائم داشتند تا اعرابو متحد نگه دارند و قوله طاق کسری و گنجهایه ایرانو سلنانه فارسی از ابتدای کار به محمد ابوبکر عمر داده و تکرار کرده بود و این نطفه فکری رو این ملعونه خائن در ذهن و روحه اعرابه بدوی کاشته بود
۲ : سلمانه فارسی تبعیدیه پارسیه از فرزندانه دربار و سرداره جنگیه ایران بود با ادیانه مانوی و زرتشتی و هندو و یهودی آشنایی داشت در مسیره به سمته حجاز با ادیانه مسیحی در سوریه آشنا شد و با کوله باری از حرص و طمع و خشم و نفرتو انتقام و سواد البته به حجاز رسید محمد رو به عنوانه خاتمه انبیاء پروروند و یه مخلوطی از یهودیت و مانوی و مسیحیت و با کمی جاشنیه داستانهایه اسطوره ای ایران باستان قرآن و تحویل داد و البته با هدشه سرشار این دینو با زوره پول و آدم کشیو غنائم تو حجاز جا انداخت و در زمانه عمر پیشنهاده جنگ و گنج کسری رو و تکرار کرد و خودش هم استراتژیست جنگ شد و هیچکدوم از اسامیه اعرابی که تو تاریخ اومده نه تصمیمگیره جنگ بودند و فرمانده تصمیمات از مایا که همان سلمانه فارسی خائن میرسید
۳ : سپاهه بادیه نشینه اعراب اصلا در قواره سپاه امپراطوری ایران نبودند مگر کمک هایه غیبی از طرفه دشمنه دیرینه ایران یعنی رومیها که به طوره کامل تجهیزات و سپاهه کمکی در اختیاره اعراب گذاشته بودند و البته با مکاتباته سلمانه فارسی
۴ : مغ بزرگه مدائن در حاله خیانت به پادشاه ساسانی بوده و از طرفه عمر بن خطاب از طریق سلمانه فارسی مکاتبه داشتند و به مغ بزرگ قوله پادشاهیه کسری رو داده بودند و به طوره کامل تمامه آتشکده ها و مغ ها در حاله تبلیغ برای دینه جدیده اسلام بودند که گفته میشه همون دینه بهی است و نثله ما نماز میخونند و با ما کاری ندارند و دینه خداست و … و بسیار کارشکنیها از طرف مغ بزرگ در رساندن و تجهیزه سپاه برایه مقابله با اعراب میشده
۵ : و پادشاه ساسانی یزدگرده سوم مشغوله فکر و کتایون همسرش و فکر خیانته او و .‌. و نتونست اقتدار نشون بده و مغ بزرگ هن بازیش داد و متاسفانه این بلایه آسمانی هزارو سیصدو پنجاه ساله پیش حدودا به سر مملکت و فرهنگ و دین بهی ومردممون اومده و هنوز هم گرفتارشیم
به طوره خیلی خلاصه عرض کردم دوستان

مراد
مراد
7 ماه قبل

درود و تشکر از نوشته‌هایتان درباره حملات اعراب مسلمان

Vvvvvajdjsjsk
Vvvvvajdjsjsk
7 ماه قبل

 چند پرسش و پاسخ

Vvvvvajdjsjsk :  سلام و ارض ادب من از ایمیل و اینترنت سر در نمی اورم ایمیل هم ندارم و بلد هم نیستم درست کنم که برم تو سایت شما خواهش میکنم خواهش میکنم جواب سوالات من را همینجا بدهید

پاسخ انوش راوید:  برای یافتن پاسخهای پرسشهای خود نیازمند مطالعات زیاد هستیم،  بهمین جهت باید علم را با درک و هوش و درایت در هر دوره و زمان پیگیری کرد.

Vvvvvajdjsjsk :  ایا حمله ی افغان ها و کشتار ۶۳۰هزار نفری مردم اصفهان حقیقت دارد.

پاسخ انوش راوید:   من میگم دروغ است،  و چه بسا بسیاری گویند واقعیت است،  بهمین جهت در این زمان تخصص و تخصصی تر بودن،  باید تخصصی و حرفه ای با علم و دانش روبرو شد.  اول نام و آدرس درست داشته باشیم،  و در این مورد که نزدیکترین حقیقت به هر شخص است دروغ نگوییم،  و سپس به هر مقدار سطح ثبت شده تحصیل و دانش لازم است.

Vvvvvajdjsjsk :  سوال دوم دلیل این همه دروغ به مردم مانند حمله اعراب و چنگیز و اسکندر برای چیست چرا دولت نمیخواد مردم از تاریخ واقعیشون اگاه بشوند‌؟

پاسخ انوش راوید:  از اینکه شما در این زمان میگویید اطلاعی از دانش خواندن و نگارش این زمان ندارید،  پاسخ خود را گفته اید،  یعنی علاقه ای به علم ندارید،  و فقط میخواهید سطحی چیزی را بدانید.  گفتم درباره هر کدام از این پرسشهای کلی مطالب در تارنمای ارگ ایران وجود دارد،  و ممکن است اشخاص دیگری نوع دیگری برداشت و نوشته از آنها داشته باشند،  شما باید با دقت همه را بخوانید،  تا بلکه پاسخهای خود را تا حدودی بیابید. پاینده باشید

محمد
محمد
9 ماه قبل

درود به شما برای بازنگری در تاریخ و شفاف سازی

کامی
کامی
9 ماه قبل

درود بر استاد راوید گرامی،  یک پرسش "در یک نبرد تاریخی و البته خیالی،  بین دو نیروی قرینه یکدیگر،  یعنی گارد جاویدان و سپاه ینی چری،  کدام طرف پیروز این نبرد خواهد بود؟

آرا
آرا
9 ماه قبل

اعراب در نبرد قادسیه رستم را کشتند این رو همه میگن پس حرف شما صحیح نیست .

ایرانی
ایرانی
9 ماه قبل

درود بر استاد انوش راوید گرامی،  پرسشی که برایم ایجاد شده این است که اگر اعراب بادیه نشین جاهل بودند نه در جنگ نظامی و نه در سیر تکاملی جوامع در تاریخ نمی توانستند بر تمدن برتر زمان خود چیره شوند و اگر دارای تمدنی پیشرفته بودند چگونه در گذر تاریخ تا همین صد سال پیش در زمان لارنس عربستان به مرحله بادیه نشینی بازگشتند؟ اگر بپذیریم که آنها نیز تمدنی پیشرفته داشته اند آیا نمیشه پذیرفت که در جنگ نظامی بر تمدن های ایران، مصر و اروپا چیره شدند و فرهنگ ، دین و زبان خود راه گسترش دادند؟

حتی چیزی حدود صد سال قبل حتی نمی توانسته اعراب را که در جهل و بادیه نشینی به سر میبردند علیه استعمار عثمانی متحد کند و حتی هزار نفر هم متحد نمی شدند.

سپاسگذار خواهم بود اگر راهنمایی کنید نوشته های شما دیدگاه های تازه ایی برایم ایجاد کرده که نیازمند راهنمایی های بزرگوارانه شما هستم. بسیار سپاسگذارم

جمشید
جمشید
9 ماه قبل

درود بر شما انوش راوید هم وطن میهن پرست مطالب شما رو خواندم بسیار خواندنی و تامل برانگیز است و بسیار هم با منطق جور در میاید بسیار سپاسگذارم فقط سوالی در باور من شکل گرفته است خواستم از شما کمک بگیرم. اعراب اگه به ایران یا هیچ کجای دیگه حمله نکردند چگونه این اعراب بادیه نشین که از نظر نوع و سبک زندگی بسیار نسبت به زمان خود عقب افتاده بودند توانستند دین و فرهنگ و حتی زبان خود را بر تمام ایران بخش هایی از اروپا شمال آفریقا و غیره مسلط کنند؟  اگر بخواهیم مثال امروزی بیاوریم کشوری مثل جیبوتی در عرض دویست سال تاریخ و فرهنگ و زبان آن بر کل ایران و اروپا و آفریقا چیره شود؟

آریا
آریا
10 ماه قبل

 درود استاد راوید عزیز،  چرا شما عربی را در بعضی جاها اربی نوشته اید؟98
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x