Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

 روزهای جهانی پاسداشت مردمی دو روز مهم جهانی وجود دارد،  که باعث تغییرات ناپیوسته عمده در تاریخ اجتماعی جهان شده اند،  این دو روز،  کارگران را از بردگی کارگری،  و زنان را از بردگی زنانه بیرون آورده اند.  اما فقط گفتن و نوشتن از این دو روز مهم نیست،  بلکه کار و تحقیق و تحلیل،  برای بالا بردن دانش و بینش این دو روز مهم می باشد.

روزهای جهانی پاسداشت مردمی

 
   روزهای جهانی پاسداشت مردمی دو روز مهم جهانی وجود دارد،  که باعث تغییرات ناپیوسته عمده در تاریخ اجتماعی جهان شده اند،  این دو روز،  کارگران را از بردگی کارگری،  و زنان را از بردگی زنانه بیرون آورده اند.  اما فقط گفتن و نوشتن از این دو روز مهم نیست،  بلکه کار و تحقیق و تحلیل،  برای بالا بردن دانش و بینش این دو روز مهم می باشد.
روزهای جهانی پاسداشت مردمی
تصویر لوگوی در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره ۱۶۱۰.
روزهای جهانی پاسداشت مردمی

اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد

      اول ماه مه ۱۸۸۶ اعتراض کارگران آمریکائی در شیکاگو آغاز گشت،  هر سال کارگران و زحمت کشان بسیاری از کشور های جهان،  در این روز تظاهرات و جشن کارگری برگزار می کنند.
    این روز را به جمیع زحمت کشان منجمله،  کارگران، کشاورزان، کارمندان، کسبه خویشفرما، بیکاران کاری،  ایران شادباش می گویم،  و امیدوارم این روز را بنایی برای تحقیق و تحلیل های بیشتر تاریخی و اجتماعی قرار دهند.
روز های جهانی پاسداشت مردمی
عکس انوش راوید هنگام کار در ۱۳۵۶،   عکس شماره ۱۶۸۵.
   مهم ــ  جهان سرمایه داری غرب با اغفال کارگران و زحمت کشان،  ارزش این روز را در حداقل تظاهرات خیابانی و چند سخنرانی و زدو خورد کلیشه ای پائین آورده است.  عزیزان اغفال ترفند های سرمایه داری نشوید،  و سعی نمایید غیر از تظاهرات آرام خیابانی،  این روز را مبنایی برای گسترش دیدگاه های تاریخی و اجتماعی،  دانشی و تخصصی خود نمایید،  که بسیار مهم است.
روزهای جهانی پاسداشت مردمی

تاریخ اول ماه مه روز جهانی کارگر

      چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶،  در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود،  شماری کشته و عده‌ ای مجروح و بعداً چهار تن نیز اعدام شدند.  کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند.  قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ در آمریکا (ایالات متحده)،  کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید که چنین نشد،  در نتیجه کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند،  و در یک‌ هزار و دویست کارخانه و کارگاه،  اعتصاب صورت گرفت.  شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود.  در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو،  کارگران اعتصابی و هوادارانشان در «میدان بیده = Haymarket» جمع شده،  و از اینجا به حرکت درآمده بودند.  سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می‌دادند.  پس از طی مسافتی،  پلیس اطراف این گاری (چهار چرخه) را گرفت،  و خواست تظاهر کنندگان متفرق شوند،  که ناگهان انفجاری صورت گرفت،  یک مامور پلیس کشته شد،  و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند.
      این حادثه سبب شد پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند،  و کشتار صورت گیرد.  آمار کشته ‌شده ها اعلام نشد،  ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است.  پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد.  در پی این حادثه،  هشت تن به عنوان مسبّب دستگیر شدند،  که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود.  دادگاه یکی از این دستگیر شده ها را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد،  و بقیه محکوم به اعدام شدند،  که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفیف داد.  یکی از محکومان به اعدام،  پیش از اجرای حکم خودکشی کرد،  و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند.
      بعد از این کشتار و سرکوب که توسط سرمایه داری غرب صورت پذیرفت،  به تدریج اول ماه مه،  روز جهانی کارگر عنوان گرفت.  چون اعدام ‌شده ها شیکاگو عمدتاً آلمانی بودند،  در سال ۱۹۳۳ حزب نازی آلمان روز اول ماه مه را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد.  هر چند این تظاهرات نتیجه فوری دریافت نکرد،  اما موثر واقع شد.  پس از آن، هشت ساعت کار در روز عرف بسیاری از کشورها در سراسر جهان شد.  از این رو این روز به عنوان روز تظاهرات، راهپیمایی و سخنرانی انتخاب شده است،  و در بسیاری از کشورها تعطیل است.  در سال های اخیر مراسم این روز،  شکل تازه ای گرفته است،  که در آن کارگران و اتحادیه های کارگری خواستار حفاظت از منافع خود،  و دادن وجه انسانی به اصلاحات اقتصادی هستند.
   مهم ــ  من فقط دو روز را بعنوان پاسداشت روز جهانی مردم قبول دارم،  اول ماه مه روز کارگر،  و ۸ مارس روز زن،  برای همین روزهای ساختگی پدر و مادر و این چیزها را تبریک نمی گویم،  پدر و مادر اگر هر کاری کنند،  وظیفه طبیعی آنهاست.  جهان سرمایه داری با زیاد کردن روز های الکی،  می خواهند کاری کند،  دو روز مهم را که نوشتم،  در میان تعداد زیاد روزها کمرنگ یا گم کند.  در هر صورت همیشه این گونه کار های مذبوحانه را می کنند،  و تاکنون توانسته اند قشر عظیمی را اغفال کنند،  و مردم را در چاله چوله های پول و سرمایه گرفتار کنند.
۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد
روزهای جهانی پاسداشت مردمی
تصویر تاریخی دختر کرد در قصرشیرین دهه ۱۹۲۰،  عکس شماره ۳۳۷۱.
روزهای جهانی پاسداشت مردمی
لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره ۱۶۱۵.
روز جهانی زن
      این روز در ۸ مارس تا نیمه قرن ۲۰ روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد،  با برپایی جشن‌ هایی برای دستاورد های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان،  در کل جهان برگزار می گردد.  این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال آمریکا٬ آلمان و اروپای شرقی آغاز شد.
      سازمان ملل از سال ۱۹۷۷ هشت مارس را به عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت می‌شناسد.  بعدها با نفوذ سرمایه داری غرب،  در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد،  و در برخی از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده،  و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند،  و آمیزه ای از روز مادر و روز ولنتاین شده است.  با این حال آگاهی سیاسی و اجتماعی امیدوار کننده‌ ای از مبارزات زنان در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد.
      در ایران باستان، روز اسفندگان، به‌عنوان روز بزرگداشت زن و زمین گرامی داشته می‌شد.  به‌طور رسمی، این روز در تقویم رسمی امروز ایران،  برابر با ۵ اسفند است.  هرچند برخی زردشتیان، روز ۲۹ بهمن را که در گاهشماری سنتی آنها با ماه‌ های فقط ۳۰ روزه،  برابر با پنجم ماه اسفند است،  برای این جشن در نظر می‌گیرند.  اما به‌نظر کارشناسانی نظیر موبد کوروش نیکنام،  امروزه روز درست اسفندگان، همان ۵ اسفند است.
   تاریخ روز زن ــ  در روز ۸ مارس ۱۸۷۵ زنان کارگر کارخانجات نساجی در شهر نیویورک برای بهبود شرایط کارشان و در اعتراض به پایین بودن دستمزدشان،  دست به تظاهرات زدند.  این حرکت به در گیری قهرآمیز با پلیس آمریکا انجامید،  و پلیس به طور وحشیانه به تظاهرات حمله کرد،  و آن را سرکوب نمود.  عده ای از زنان تظاهر کننده زخمی و دستگیر شدند.  این مساله باعث شد زنان کارگر دیگر هم کم کم به حقوق انسانی خود آگاهی پیدا کنند،  و سعی نمایند راه آنها را ادامه دهند.  این روز کم کم به روز مخالفت زنان کارگر با دولت و کارفرمایان سرمایه دار،  برای بهبود شرایط کار و کسب حقوق اجتماعی برای کل زنان در سراسر دنیای صنعتی،  تبدیل می گردد.
      در کنگره بین المللی سوسیالستها که در سال ۱۹۱۰ در کپنهاگ دانمارک برگزار گردید،  کلارا زتکین زن سوسیالیست از حزب سوسیال دموکرات آلمان ۸ مارس را به عنوان روز جهانی مبارزه زنان پیشنهاد می کند.  در سال ۱۹۷۷ یونسکو ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت می شناسد.  گاه دیده می شود،  در این روز مردان به زنان گل یا هدیه تقدیم می کنند،  و بدین وسیله از مبارزات انسانی زنان تقدیر می کنند.
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
       بمنظور گسترش موزه های دنیا و همکاری همه جانبه علمی، فرهنگی و صنعتی،  برای دستیابی به اهداف فرهنگی،  از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه هایی مؤثر روز جهانی موزه و میراث فرهنگی تعیین شده است،  که خطوط اساسی همکاری مشترک و دو جانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی را دارا می باشد.  مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه ها ایکوم (ICOM) در ۲۸ مه ۱۹۷۷ در مسکو برپا شد،  و روز ۱۸ مه برابر با ۲۸ اردیبهشت،  به عنوان روز جهانی موزه ها اعلام شد،  و از آن سال روز جهانی موزه در همه کشور های عضو،  مراسمی به مورد اجرا گذاشته می شود.
   تعریف موزه ــ  بر مبنای تعریفی که "ایکوم" از موزه می دهد، موزه عبارت است از مکان گردآوری، نگهداری، مطالعه، بررسی کردن و به نمایش گذاشتن آثار فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش، پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها.  موزه‌ها ابزاری مهم برای تبادل فرهنگی، غنی‌سازی فرهنگی و ایجاد درک متقابل، همکاری و صلح میان مردمان است.
   معنای موزه ــ  با توجه به اینکه ریشه همه زبان های دنیا از حروف هیروکلیف جی است،  نام موزه از لغت فرانسوی  Musee گرفته شده،  و به معنی مکانی است که مجموعه بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چیز های گرانبها را در آن به  معرض نمایش می گذارند،  و دانشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و… از آن استفاده می کنند.  کلمه موزه را فرانسویان از لغت یونانی گرفته اند،  و یونانیان نیز که مهاجران میسان خوزستان ایران بودند،  این واژه را از تمدن کهن جی با خود بردند.  موزه نام تپه ای در آتن بود،  که در آن عبادتگاهی برای موزه (الهه یونانی) قرار داشت.
  ــ  موزه = موزیه = مو = جا + زیه = زیگ، زیج = جایگاه ستارشناسی یا نجوم یا عبادت.
امروزه در کشور های مختلف جهان موزه های متعدد آثار باستانی، مردم شناسی، طبیعی، حیوانات، و حوش و…، مجموعه  تاریخی آن کشورها را بازگو می کند.  فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیاء و وسایلی که در موزه ها جمع آوری شده،  شناخته می شود.  یکی از راه های شناخت اقوام گذشته و آشنایی با نحوه زندگی آنها از طریق موزه ها به دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده می شود.
  موزه آشمولین در شهر آکسفورد،  نخستین موزه ای است،  که آثار مشرق زمین را در خود محفوظ نگه داشته است.  نخستین موزه در قاره آسیا،  موزه آرمیتاژ در لنینگراد روسیه است،  و اولین موزه ایران در سال ۱۲۹۵ هـ. خ،  به نام موزه ملی ایران پایه گذاری و افتتاح شد.  سال ۱۷۴۶ م،  نویسنده فرانسوی "لاخون دوسن ین" عقاید و اندیشه های نوینی را در مورد موزه عنوان کرد،  که موجب تحرک و تسریع در بنیادگیری موزه ها شد.  چهار سال پس از آن به سال ۱۷۵۰ م، اولین موزه واقعی جهان در قصر لوکزامبورگ بر پا شد.
روزهای جهانی پاسداشت مردمی
تصویر تمبر های یادگاری روز جهانی موزه،  عکس شماره ۸۳۵۱.
   اهداف موزه ــ  هدف های موزه را می توان بدین صورت خلاصه کرد:
  1-  ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام جهان.
  2-  نگهداری آثار گذشتگان و نمایش و انتقال آنها به آیندگان.
  3-  شناخت و نمایش سهم اقوال و ملل در فرهنگ و تمدن جهانی.
  4-  اعتلاء و بهبود میزان دانش محصلان، دانشجویان، پژوهشگران و….
  5-  جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سد در برابر فرهنگ های نامأنوس.
  6-  ارزیابی و قیاس میان پدیدار های تاریخی، عملی، فنی، صنعتی و هنری گذشته و حال.
   انواع موزه ها ــ  که در کمیته های تخصصی "ایکوم" وجود دارد،  موزه های:  هنر های ظریف، هنر های کاربردی، تاریخ و باستان شناسی، مردم شناسی، علوم طبیعی، دانش و تکنولوژی، موزه های منطقه ای محلی و موزه های تخصصی است. یا در کل:  1- موزه های هنری،   2- موزه های تاریخی،   3- موزه های تخصصی،   4- موزه های علمی،    5- موزه های فنی و صنعتی.
  1-  موزه های تاریخی ــ  آثار و اشیاء قدیمی را که می توانند گویای زمینه و پیشینه مردم شناسی و باستان شناسی و تاریخی باشند درخود جای داده اند.
  2-  موزه های تخصصی ــ  آثار تاریخی، هنری و فنی را به مناسبت های ویژه، در معرض دید مردم قرار می دهند.  دو نوع این موزه ها را به موزه ها در هوای آزاد و موزه محلی مرسوم کرده اند.
  3-  موزه های علمی ــ  گیاهان، جانوران، سنگها، خاکها، سنگواره ها و آنچه را که دست بشر در خلق آنها دخالت نداشته است،  تهیه و نگهداری می کنند که به انواع موزه های تاریخی طبیعی،  جانوران زمینی، گیاهان، ماهی ها و جانوران دریایی طبقه بندی می شوند.  موزه های علمی، مواظبت شده ترین و فعال ترین موزه ها هستند.
  4-  موزه های فنی و صنعتی ــ  ساخته های فنی و صنعتی انسان را در زمینه های اختراعات، اکتشافات، وسایل نقلیه، ماشین آلات و مانند آنها به نمایش می گذارند،  و به نام های موزه اختراعات، موزه اکتشافات، موزه ماشین آلات و موزه وسایل نقلیه و غیره موسوم شده اند.
  5-  موزه های هنری ــ  آثار و اشیاء زیبایی درباره نقاشی، معماری و مجسمه سازی، هنر های تزیینی و صنایع دستی، لوازم خانگی، موزه خط و خطاطی، کتاب و صحافی، موزه سرامیک و کاشی، موزه قالی و قالیبافی، موزه کنده کاری و منبت کاری و صنایع چوبی، موزه گوهری و گوهرها و بالاخره موزه منسوجات، طبقه بندی می کنند.
   جالب ــ  در روز جهانی موزه،  بازدید از موزه های ایران رایگان می باشد.
روزهای جهانی پاسداشت مردمی
تصویر انوش راوید در یک موزه،  عکس شماره ۳۸۰۹.
روزهای جهانی پاسداشت مردمی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.
 
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x