تکنولوژی های جدید در جهان

بازار یابی صنعتی
تحقیق و توسعه نانو پایه
ارتقاع صنعتی، ساخت و تولید
امکان سنجی محصولات پایه نانو
Industerial marketing
Nano base,  Products feasibility studies
Scale up,  Build and mass production
Nano base,  Research and development
 
 
 
 
خلاصه نانو
      فناوری نانو یا نانوتکنولوژی،  رشته ‌ای از دانش کاربردی و فناوری است،  که جستار های گسترده‌ ای را پوشش می‌دهد.  موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌ های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر،  معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است.  در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص نوینی،  از مواد و سیستم هایی در این ابعاد است،  که اثرات فیزیکی جدید،  عمدتاً متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک،  از خود نشان می‌دهند.  نانو فناوری یک دانش به شدت میان ‌رشته‌ ای است،  و به رشته‌ هایی چون پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، مهندسی مواد، ابزار های نیم رسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز مربوط می‌شود.  تحلیل گران بر این باورند که فناوری نانو، فناوری زیستی (Biotechnology) و فناوری اطلاعات (IT) سه قلمرو علمی هستند،  که انقلاب سوم صنعتی را شکل می دهند.  نانو تکنولوژی با وجودی که بیشترین وجه مشترک را با علم مواد دارد،  ولی از یک رشته علمی خاص مشتق نمی شود.  تحقیقات در مقیاس بسیار ریز در رشته های،  الکترونیک، نوروبیو تکنولوژی،  به ترتیب نانو الکترونیک، نانو اپتیکس و نانو بیوتکنولوژی نیز نامیده می شود.
      نانو تکنولوژی در همین مدت کوتاه قرن ۲۱ ،  توانسته راه حل های ساده ای را برای پیچیده ترین مشکلات روز افزون مطرح نماید،  و توسط پژوهشگران ایده های نوینی در حل مسائل روزمره مطرح شود.  موضوعاتی که تا پیش از عصر نوین نانو تکنولوژی، دور از ذهن به نظر می رسید.  نانو تکنولوژی می‌تواند به عنوان ادامهٔ دانش کنونی به ابعاد نانو یا طرح‌ ریزی دانش کنونی بر پایه‌هایی جدیدتر و امروزی‌تر باشد.  در واقع به:  طراحی، تعیین ویژگی ها، تولید و کاربرد مواد، ابزار آلات و سیستم‌ها با کنترل شکل و اندازه در مقیاس،  نانو می گویند.  همچنین به:  دستکاری کنترل شده، جاگیری دقیق، اندازه گیری، مدلسازی و تولید مواد در مقیاس،  نانو می گویند.  هدف آن:  تولید مواد، ابزار و سیستم هایی با ویژگی‌های بنیادی و عملکرد های جدید می باشد.
   اصول بنیادی ــ  یک نانومتر (nm) یک میلیاردیم متر است،  برای سنجش طول پیوند های کربن- کربن،  یا فاصلهٔ میان دو اتم بازهٔ ۱۲ تا ۱۵ نانومتر به کار می‌رود.  همچنین طول یک جفتِ DNA  نزدیک به ۲ نانومتراست،  از سوی دیگر کوچک‌ ترین باکتری سلول‌دار ۲۰۰ نانومتر است.  اگر بخواهیم برای دریافتن مفهوم اندازهٔ یک نانومتر نسبت به متر سنجشی انجام دهیم،  می‌ توانیم اندازهٔ آن را مانند اندازهٔ یک تیله به کرهٔ زمین بدانیم.  یا به شکلی دیگر یک نانومتر،  اندازهٔ رشد ریش یک انسان در طول زمانی است،  که برای بلند کردن تیغ از صورتش باید بگذرد.
   شاخه ‌های اصلی ــ  می ‌توان مورد های زیر را شاخه‌ های بنیادین دانش نانو فناوری دانست:
   * نانو روکش ها‌،  * نانو مواد،  * نانو پودرها،  * نانو لوله ها (نانو تیوب‌ها)،  * نانو کامپوزیت‌ها،  * مهندسی مولکولی،  * موتور های مولکولی (نانو ماشین‌ها)،  * نانو الکترونیک،  * نانو سیم‌ها،  *    DNA * نانوسیم ها،  * نانو حسگرها،  * نانو ترانزیستورها،  *…..
   کاربرد های نانو ــ  فناوری نانو کاربرد های گسترده‌ ای در دانش‌های گوناگون دارد،  که از مورد های مهم آن می‌توان به کاربرد هایش در پزشکی برای ساخت دارو های بدون اثر های جانبی اشاره کرد،  که تنها بر یک بافت ویژه تأثیر می‌ گذارند.  از انواع کاربردها می‌توان در ساخت نانو جوراب‌ها، نانو لوله‌ های کربنی، داروسازی هوشمند،  و… اشاره کرد.
   تجارت بزرگ قرن ۲۱ ــ  نانو تکنولوژی نوید بخش ایجاد ثروت است،  اما سرمایه گذاران درک متفاوتی از آن دارند،  آنها در تلاشند تا طبقه بندی درهمی از کاربرد های جدید را برای این علم بیابند،  که بتواند حتی با تجربه ترین محققین را مشوش کند،  ولی بزودی متوجه قدرت تجاری نانو تکنولوژی خواهند شد.  محصولات نانو تکنولوژی را می توان در موارد متعددی بازاریابی و تجارت نمود،  مانند:  امور بهداشتی و سلامتی،  تجهیزات اصلی و فرعی برای علم هوا فضا و امور نظامی،  و بسیاری از وسایل روزمره.  با ایجاد تعریف های نوین برای سرمایه گذاران جسور و متخصصان،  که تنها در یک زمینه تبحر دارند،  می توان راه های جدیدی برای باز بینی در تجارت نانو گشود.
ارگ   http://arq.ir
 
 
تکنولوژی های نو در قرن نو
   پیش گفتار
      این صفحه درباره تکنولوژی های تاریخی و باستان شناسی است،  و سه سال پیش نوشته بودم،  و نیاز به تغییرات جدید داشت،  بنابر این فعلاً خارج کردم،  و بزودی اطلاعات نو را پست می کنم.
بزودی کامل پست می شود
 
خلاصه نانو
      فناوری نانو یا نانوتکنولوژی،  رشته ‌ای از دانش کاربردی و فناوری است،  که جستار های گسترده‌ ای را پوشش می‌دهد.  موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا دستگاه‌ های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر،  معمولاً حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است.  در واقع نانو تکنولوژی فهم و به کارگیری خواص نوینی،  از مواد و سیستم هایی در این ابعاد است،  که اثرات فیزیکی جدید،  عمدتاً متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک،  از خود نشان می‌دهند.  نانو فناوری یک دانش به شدت میان ‌رشته‌ ای است،  و به رشته‌ هایی چون پزشکی، داروسازی و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست شناسی، فیزیک کاربردی، مهندسی مواد، ابزار های نیم رسانا، شیمی ابرمولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی نیز مربوط می‌شود.  تحلیل گران بر این باورند که فناوری نانو، فناوری زیستی (Biotechnology) و فناوری اطلاعات (IT) سه قلمرو علمی هستند،  که انقلاب سوم صنعتی را شکل می دهند.  نانو تکنولوژی با وجودی که بیشترین وجه مشترک را با علم مواد دارد،  ولی از یک رشته علمی خاص مشتق نمی شود.  تحقیقات در مقیاس بسیار ریز در رشته های،  الکترونیک، نوروبیو تکنولوژی،  به ترتیب نانو الکترونیک، نانو اپتیکس و نانو بیوتکنولوژی نیز نامیده می شود.
      نانو تکنولوژی در همین مدت کوتاه قرن ۲۱ ،  توانسته راه حل های ساده ای را برای پیچیده ترین مشکلات روز افزون مطرح نماید،  و توسط پژوهشگران ایده های نوینی در حل مسائل روزمره مطرح شود.  موضوعاتی که تا پیش از عصر نوین نانو تکنولوژی، دور از ذهن به نظر می رسید.  نانو تکنولوژی می‌تواند به عنوان ادامهٔ دانش کنونی به ابعاد نانو یا طرح‌ ریزی دانش کنونی بر پایه‌هایی جدیدتر و امروزی‌تر باشد.  در واقعبه:  طراحی، تعیین ویژگی ها، تولید و کاربرد مواد، ابزار آلات و سیستم‌ها با کنترل شکل و اندازه در مقیاس،  نانو می گویند.  همچنین به:  دستکاری کنترل شده، جاگیری دقیق، اندازه گیری، مدلسازی و تولید مواد در مقیاس،  نانو می گویند.  هدف آن:  تولید مواد، ابزار و سیستم هایی با ویژگی‌های بنیادی و عملکرد های جدید می باشد.
   اصول بنیادی ــ  یک نانومتر (nm) یک میلیاردیم متر است،  برای سنجش طول پیوند های کربن- کربن،  یا فاصلهٔ میان دو اتم بازهٔ ۱۲ تا ۱۵ نانومتر به کار می‌رود.  همچنین طول یک جفتِ DNA  نزدیک به ۲ نانومتراست،  از سوی دیگر کوچک‌ ترین باکتری سلول‌دار ۲۰۰ نانومتر است.  اگر بخواهیم برای دریافتن مفهوم اندازهٔ یک نانومتر نسبت به متر سنجشی انجام دهیم،  می‌ توانیم اندازهٔ آن را مانند اندازهٔ یک تیله به کرهٔ زمین بدانیم.  یا به شکلی دیگر یک نانومتر،  اندازهٔ رشد ریش یک انسان در طول زمانی است،  که برای بلند کردن تیغ از صورتش باید بگذرد.
   شاخه ‌های اصلی ــ  می ‌توان مورد های زیر را شاخه‌ های بنیادین دانش نانو فناوری دانست:
   * نانو روکش ها‌،  * نانو مواد،  * نانو پودرها،  * نانو لوله ها (نانو تیوب‌ها)،  * نانو کامپوزیت‌ها،  * مهندسی مولکولی،  * موتور های مولکولی (نانو ماشین‌ها)،  * نانو الکترونیک،  * نانو سیم‌ها،  *    DNA * نانوسیم ها،  * نانو حسگرها،  * نانو ترانزیستورها،  *…..
   کاربرد های نانو ــ  فناوری نانو کاربرد های گسترده‌ ای در دانش‌های گوناگون دارد،  که از مورد های مهم آن می‌توان به کاربرد هایش در پزشکی برای ساخت دارو های بدون اثر های جانبی اشاره کرد،  که تنها بر یک بافت ویژه تأثیر می‌ گذارند.  از انواع کاربردها می‌توان در ساخت نانو جوراب‌ها، نانو لوله‌ های کربنی، داروسازی هوشمند،  و… اشاره کرد.
   تجارت بزرگ قرن ۲۱ ــ  نانو تکنولوژی نوید بخش ایجاد ثروت است،  اما سرمایه گذاران درک متفاوتی از آن دارند،  آنها در تلاشند تا طبقه بندی درهمی از کاربرد های جدید را برای این علم بیابند،  که بتواند حتی با تجربه ترین محققین را مشوش کند،  ولی بزودی متوجه قدرت تجاری نانو تکنولوژی خواهند شد.  محصولات نانو تکنولوژی را می توان در موارد متعددی بازاریابی و تجارت نمود،  مانند:  امور بهداشتی و سلامتی،  تجهیزات اصلی و فرعی برای علم هوا فضا و امور نظامی،  و بسیاری از وسایل روزمره.  با ایجاد تعریف های نوین برای سرمایه گذاران جسور و متخصصان،  که تنها در یک زمینه تبحر دارند،  می توان راه های جدیدی برای باز بینی در تجارت نانو گشود.
 
 
پهباد کوچک مهندسی
      عکس یک پهباد کوچک مهندسی،  در آینده پهباد نقش اساسی در زندگی دارد،  مانند پهباد های حمل کننده بمب و موشک ویرانگر،  که از قاره ای دیگر هدایت می شوند،  و یا همین پهباد کوچک مهندسی،  که بمنظور های:  اکتشاف آثار تاریخی و معدنی،  راه و ساختمان،  نگهداری باغ و دام،  نقشه کشی و تبلیغات،  تفریح خانگی و غیره استفاده می شود،  یا پهباد های متوسط که جهت حمل و نقل،  بویژه در پست استفاده می شوند.
 
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ   http://arq.ir
 

پرچم و نشان تارنمای ارگ ایران
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران