تاریخ مغ های مغولی

تاریخ مغ های مغولی
   پیش گفتار
      در تاریخ از حمله مغول به ایران زیاد نوشته اند،  اما هیچ یک از انبوه تاریخ نگاران،  این داستان را به تحلیل و تحقیق نگرفتند،  فقط آنها از چند صد سال پیش تاکنون،  از روی یکی دو کتاب،  مدام رونویسی کرده اند،  بدون کوچکترین تحقیق،  دریغ از یک تحلیل،  واقعاً جای تأسف است.  من در علم تاریخ می بینم،  همه تاریخ دانها حتی آنهایی که کیلو کیلو مدرک تحصیلی دارند،  کمی تحقیق و تحلیل در نوشته هایشان ندارند.  یعنی آیا در تمام علوم وضع همین گونه است؟،  البته می بینم در ایران همین است،  و غربیها هم از این داستان دروغ حمله مغول به ایران،  برای خودشان دم و دستک و تاریخ درست کرده اند.  جوانان باهوش اهل تاریخ ایران،  بیایید با دید جدید تاریخ ایران را بررسی کنید،  بدین منظور مطالعه و پیگیر وبلاگ انوش راوید کمک بزرگی است.
عکس آتشکده در عبادتگاه چکچک،  مشروح در اینجا،  عکس شماره 4455.
  مغ یا بک یا بغ
      از ابتدای تمدن کهن جی و هزاره اول خورشیدی ایرانی،  دین و ایمان مردم هم پیدا شد،  ابتدا مردم عوامل طبیعی را احترام و شکر گذار بودند،  تا کم کم در هزاره های دوم و سوم خورشیدی ایرانی،  با افزایش جمعیت و پخش آنها در سرزمین های تازه از سرمای کوچک بیرون آمده،  دین با یک پایه،  که در همان تمدن کهن بود پدید آمد.  سپس از این دین و آئین،  دین های دیگر با شاخه های و مذاهب گوناگون بوجود آمد.  در اکثر این دینها به روحانیون شان،  بغ یا بغ یا بک یا بای می گفتند،  که در نام شهر های بغداد، باکو، ازبک، مغان، دامغان، و بسیاری دیگر دیده می شود.
این پست بزودی کامل می شود
سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
این نوشته در تاریخ ایران ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.