تاریخ ابزار و ادوات جنگ

تاریخ ابزار و ادوات جنگ
   پیش گفتار
      ابزار ها و ادوات جنگی،  نرم و سخت،  و نیز تولید و کاربرد همراه تاکتیک های جنگی در تمام تاریخ تعیین کننده تمدن یک سرزمین بوده است.  اخیراً در جنگ افغانستان،  آمریکا با ابزارها و تجهیزاتی که بکار می برد،  نمونه یک کشور با بورژوازی پیشرفته بود،  و افغانستان حکایت از سازمان قبیبله ای دینی داشت.  طبق قوانین و فرمولها و فاکتور های تاریخ اجتماعی همیشه تمدن جلوتر در ساختار تاریخی اجتماعی پیروز می شود،  همین گونه در عراق که نماینده دوره هایی از شاه خدایی نمونه سازی شده قرن 20 بود.  مثال دیگر،  چند سال است می شنویم که آمریکا می خواهد به ایران حمله کند،  و مرتب شعار می دهد و می گوید نقشه روی میز یا توی کشوی میز است،  و این قبیل،  ایران هم متقابلاً چیز هایی می گوید.  هر دو،  آمریکا و ایران در ساختار تاریخی اجتماعی،  شکل بورژوازی پیشرفته دو دهه اخیر هستند.  یعنی ما در این ماجرا تمدن برتر و جلو تری نداریم،  به همین جهت این مسئله چیزی مانند گره سیاسی شده است.  البته در همین مدت کوتاه از تاریخ و بویژه در دهه دوم قرن 21 دارد تمدن جدید کنترل انرژی پدید می آید،  که برتری هایی به بورژوازی خواهد داشت،  جهت اطلاع بیشتر به سازمان آینده بینی مراجعه شود.
      همانگونه که قبلاً نوشته ام،  تاریخ و تاریخ اجتماعی دانش هایی از مجموعه علم جغرافی ـ تاریخ می باشند،  پایه های دید نوین این علم توسط وبلاگ انوش راوید گذاشته شده است.  البته بنا به تقاضای ذهنی جامعه وبلاگ وارد کلاس بالاتری خواهد شد،  این سبک کار نیازمند ورود افراد باهوش علاقمند به این علم و فلسفه وبلاگ می باشد.  این عزیزان با نظر و نقد و مقاله و مهمتر از همه پرسش های خود باعث می شوند،  بتوانم و بدانم که وبلاگ را باید به سطح بالاتری ببرم.  ضمن توجه به تاریخ و فرهنگ یادگیری با هر پرسشی در علم،  انبوهی پرسش دیگر ایجاد می شود.  بدین جهت بخش مهم از تاریخ را که در ساخت و بهره برداری از ابزار های جنگی است،  و تعیین و آشکار کننده واقعیت هایی از تاریخ نبردها در طول زمان می باشد،  به پرسش و تحقیق و تحلیل می گیرم.  چون وبلاگ جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران  تاریخ نوین را از دوران آخر سلسله هخامنشیان  پیگیری می کند،  ابتدا تاریخ نبرد ها را از همین زمان می نویسم.  ادامه دارد و بازنویسی می شود.
   عکس تاریخی تاختن سواره نظام ملی مردمی ایران،  حدود 1300 خورشیدی،  اواخر پادشاهی قاجار،  کیفیت اسب خالص ایرانی کاملاً پیداست،  مشروح در تاریخ ابزار جنگ در ایران،  عکس شماره 2932.  در دروغ های تاریخی دشمنان تاریخ ایران،  برای اینکه ایرانیان را ضعیف و شکست پذیر نشان دهند،  انواع ترفندها بکار می برند،  مثلاً می گویند در زمان قاجاریه،  نظامیان و میلشیا یا بسیج ملی مردمی ایران ناچیز و ناتوان بودند.  آنها از ترفند ها و حقه بازی های سیاسی،  که باعث ضعف حکومت های ایران می شد،  چیزی نمی گویند،  و فقط تقصیر را از آن ایرانیان می نامند.  درصورتیکه تاریخ تمدن ایران به آرامی و با آهنگ تاریخی،  مسیر خودش را طی می کرد،  هرچند این حرکت از زمان پیدایش استعمار و امپریالیسم تغییرات ناپیوسته سطحی کرده بود،  ولی زیر ساخت تمدنی ایران همچنان محکم بود.
   عکس مجسمه سنگی اسب با دهانه و زین،  متعلق به هفت هزار سال پیش،  این مجسمه سنگی تحول بزرگی درباره تاریخ پرورش اسب ایجاد کرد،  محل کشف منطقه تاریخی استان حائل کشور عربستان،  در جوار این اسب کتیبه ای بنام مکعب الحمرا کشف گردیده است،  که نشان از تمدن ایرانی دارد.  عکس شماره 4639 .
   اسب و نبرد
     از بدو تاریخ تمدن اسب همواره انسان را یاری داده است،  در ابتدا به عنوان منبع غذایی بعدها نیروی بارکش و وسیله ای برای حمل و نقل،  و همچنین مهمترین ابزار جنگ بوده است.  امروزه از اسب به عنوان وسیله تفریحی و ورزشی استفاده می شود،  و گاه قیمت های بسیار زیادی هم دارند.  اولین و مهمترین وسیله ای که انسانها در نبرد استفاده می کردند اسب بود،  که تأثیر مهمی در جنگها و سرنوشت ها داشت.  مثلاً بسیاری به اشتباه و یا به دروغ نوشته اند،  که مغولها سوار کارانی بسیار زبلی بودند،  که بعد از پیمودن بیش از 5 هزار کیلومتر توانستند شهر ها و قلعه های ایران را فتح کنند.  اگر کسی از سواره نظام نداند،  براحتی اغفال این قبیل دروغ های نظامی می شود،  و اما اگر شخصی از تاریخ ابزار جنگی بداند گول نمی خورد.  در واقع نفراتی که سوار کار بودند،  بدلیل اسب سواری از نوجوانی پا های پرانتزی داشتند،  و نمی توانستند بصورت پیاده نظام قلعه و شهر را فتح کنند.  برای گرفتن شهر حتماً می بایست نفرات پیاده نظام باشند،  به همین ترتیب افراد پیاده نظام نمی توانستند سوار کاری کنند،  چون بعد از مدت کوتاهی پا و کمر آنها درد می گرفت.  در جنگها بنا به مصلحت نقشه و صحنه نبرد از پیاده نظام و سواره نظام استفاده می کردند.  یا مانند دروغ حمله اسکندر مقدونی،  در آن زمان مقدونی ها و یونانی ها توانایی شناسایی نژادها و انواع اسبها نداشتند،  همچنین برای بهره برداری و تربیت هیچ نمی دانستند.  ولی در دروغ های تاریخی آنها سواره البته روی کاغذ همه جا را پیموده و فتح کردند.  در واقع پرت زن های پاک سلسله هخامنشیان سواران ماهر بودند،  ولی آنها آموزش قلعه گیری و پیاده نظام نداشتند.  عزیزان به این مسائل دقت کنید،  بپرسید و تحقیق نمایید،  و هر پرت و پلا و شعری را به جای تاریخ باور نکنید.
   عکس اسب،  عکس شماره 2201،  اسب تا قبل از چنگ اول جهانی مهمترین ابزار جنگی بود،  در دروغ های تاریخی از نبرد ها گفته و نوشته اند،  ولی چون از اسب و نژاد اسب و سوار کاری شناختی نداشتند،  دروغشان براحتی آشکار می شود.
   اولين دستور پرورش اسب را آریایی ها نوشتند
      در سال 1345 ق.م،  مردي از قوم ميتاني به نام كيكوليش،  كهن‌ترين رساله را درباره‌ پرورش اسب به خط ميخي نوشت.  بر پايه اين رساله كه بر لوح‌ هاي گلي برجاي مانده است،  دوره‌ پرورش اسب شش ماه بوده است،  و بهترين اسب‌ها پس از يك اسب دواني آزمايشي برگزيده مي‌ شدند.  پس از آن، اسبان را زير روپوش پشمي مي‌ تازاندند تا عرق كنند،  و از وزن آن‌ها كاسته شود.  اسب‌ها را پيوسته در مسافت ‌هايي كه به تدريج زيادتر مي‌شد،  به حال چهار نعل يا يورتمه مي ‌دواندند،  تا به راه رفتن و دويدن عادت كنند.  براي خوراك دادن و آب دادن دستورهاي ويژه‌اي داده شده،  كه به هنگام معين و به اندازه آب و خوراك به آن‌‌ها بدهند.  همراه خوراك آن‌ها بايد كاه خرد شده باشد،  تا بهتر بتوانند خوراك خود را بجوند.
      اين رساله در سده‌ 14 ق.م،  نوشته شده است،  و بايد يادآور شد،  كه كهن ‌ترين كتاب پرورش اسب يوناني 1700 سال پس از اين نوشته شده است.  اقوم آريايي ايراني ميتاني از 1500 تا 1360 ق.م،  در شمال عراق كنوني ساكن و حاكم شده بودند.  آن‌ها زماني بر كاخ ‌هاي آشوريان دست يافتند،  اما سرانجام به زير فرمان هيتي‌ها،  اقوام ‌ ديگري از آريايي‌ها رفتند.  ميتاني‌ها در پرورش اسب و ذوب آهن مهارت زيادي داشتند،  و اين مهارت را به هيتي‌ها و مردمان ميان‌رودان آموختند.  كتاب پرورش اسب نيز براي يكي از فرمان ‌رويان هيتي نوشته شده بود.
      كتاب ‌هايي كه در دوره اسلامي،  درباره‌ پرورش اسب نوشته شده است،  همگي نام فروسيه دارند،  فروسيه به معناي پرورش فرس (به فتح ف و ر)،  و فرس به معناي جانوري كه از فارس آمده است.  مهم‌ ترين رساله‌ فروسيه را،  نجمالدين ايوب الاحدب الرامه (وفات 694 هجري/1294 ميلادي) نوشته است،  كه كتاب الفروسيه في رسم الجهاد نام دارد،  و از ويژگي‌هاي آن داشتن تصوير هاي فراوان است.  اين كتاب منبع اصلي كتاب‌ هاي ديگري بوده كه در اين باره نوشته اند.
   عکس اسب بارکش ایرانی با کره اش،  در ییلاق چلاسر و جل،  این نوع اسب قرنها وظیفه حمل و نقل را در بیشتر نقاط ایران بعهده داشتند،  عکس شماره 2205.
    نژاد های اسب
   * آپالوزا Appaloosa ــ  نژادی از اسب که منشأ آن ایالات متحده بوده،  و با لکه های متنوع رنگی روی پوست به راحتی قابل تشخیص است امروزه این اسبها به عنوان حیوانات اهلی و نمایشی مورد استفاده قرار می گیرند.
   * اسب ابلق Paints ــ  یکی از نژاد های آمریکایی است که به سبب رنگ خاص پوست خود یعنی ترکیب رنگ سفید با رنگ های دیگر قابل تشخیص است،  امروزه این اسبها به عنوان حیوانات اهلی و در جهت مقاصد تفریحی نمایشی مورد استفاده قرار می گیرند.
   * اسب سیلمی Stallion ــ  حیوان نر بالغ که 3 سال یا بیشتر از عمر آن گذشته باشد.
   * اسب یورقه Racking Horse ــ  اسبی که حالت راه رفتنش بین یورتمه و چهار نعل ملایم است،  به این حالت یک پا هم می گویند.
   * پاسو فینو Paso Fino ــ  این اسب از پرو کوبا و کلمبیا بر خاسته و به سبب گام های بریده،  بریده خود شهرت دارد،  از آن به عنوان اسب تفریحی رژه یا نمایش استفاده می شود.
   * خونگرمهاWarm bloods  ــ  نژادها یا آمیخته هایی که حاصل آمیزش اسب های خونگرم عربی و نژاد تاروبرد،  با نژاد های خونسرد و انواع بارکش است،  و در نمایش های سوار کاری و نیز به عنوان اسب شکاری مسابقات پرش و سایر انواع مسابقات اسب دوانی مورد استفاده قرار می گیرند.
   * عربی Arabian ــ  نژادی از اسب که بیش از 2000 سال پیش در جنوب قاره کهن و آفریقای شمالی و بعد ها در شبه جزیره عربستان وجود داشته،  و مبنای نژادی بسیاری از اسب های کنونی گردیده است.
   * مادیان Mare ــ  اسب ماده بالغ دارای 3 سال یا بیشتر.
   * کره اسب Foal ــ  اسب جوان یک ساله نر یا ماده می باشد.
   * کره اسب Colt ـ  اسب نر جوان زیر 3 سال.
   * مورگان Morgan ــ  نژادی که سابقه آن به ناحیه نیوانگلند آمریکا باز می گردد،  اعتقاد رایج آن است که این نژاد از یک اسب برجسته به نام جاستین مورگان حاصل شده،  که خود آمیخته اسب های اصیل عربی بوده است،  این نژاد به عنوان اسب سواری تفریحی و نمایشی استفاده می شود.
   * نژاد اصیل Purebred ــ  اصل یک نژاد شناخته شده را گویند،  بدون آنکه اختلاط نژادی در نسل های متمادی بین آنها رخ داده باشد.
   * نژاد تاروبرد Thaoroughbred ــ  اسب های حاصل از آمیزش اسب های اصیل بریتانیایی با اسب های مراکشی، ترکمن و عربی است،  امروزه این اسبها را در مسابقات اسب دوانی پرش و نمایش سوار کاری مورد استفاده قرار می دهند.
   * ترکمن  Turkmenــ  نژادی از مرکز قاره کهن،  برای مسابقات سوار کاری استفاده می شود.
   * اسب سواری Saddlebred ــ  اسب های سواری در مزارع و گاهی نمایشی مورد استفاده هستند.
   * اسب بارکش Draft breeds ــ  معمولاً از قد بلند و وزنی سنگین تر از اسب های دیگر دارند،  و جهت بارکشی استفاده می شوند.
   * خر یا الاغ Donkey ــ  از لحاظ جثه کوچکتر از اسب هستند،  حیوان نر را خر نر و مادینه را الاغ ماده می گویند.
   * قاطر Mule ــ  حاصل آمیزش مادیون با خر نر است.
   * نعلFarr  ــ  تکه ورق آهن برای نصب در کف سم اسب.
   * نعلبند Farrier ــ  فردی که نعل را به سم اسب می کوبد.
   عکس حمل و نقل های نظامی و غیره نظامی توسط اسب در تاریخ ایران،  عکس شماره 1240،  مشروح در تاریخ مسافرت ایران.  البته تقریباً تمام جهان همین وضع را داشتند،  و هر سرزمینی که نزدیک آب بود،  برای حمل و نقل بیشتر از دریا و آب بهره می بردند.
اسلحه در دوران جدید ایران
  
   عکس تفنگ AK47 یا کلاشینکف،  اسلحه ای که نقش مهمی در تاریخ جنگ افزار های 50 سال گذشته ایران و جهان داشته است،  و بسیاری از انیرانی ها و دشمنان ایران با آن نابود شده اند،  مشروح در تاریخ جنگ افزار های ایران،  عکس شماره 4240. 
سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
این نوشته در تاریخ ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.