تاریخ شورا و جرگه در ایران

   تاریخ شورا و جرگه در ایران

   پیش گفتار

 

      . . . بزودی پست می شود . . .

 

   جرگه و شورا در عهد باستان

 

      . . . بزودی پست می شود . . .

 

   جرگه و شورا در دوران اسلامی ایران

 

      . . . بزودی پست می شود . . .

 

   جرگه و شورا در قرن 21 ایران

 

      . . . بزودی پست می شود . . .

 

   چگونگی تشکیل یک جرگه یا شورا

 

      . . . بزودی پست می شود . . .

 

   عکس تاریخی نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی در تهران سال  عکس شماره 541.

   کلیک کنید:  فدرالیسم، حزب، دمکراسی

 

   کلیک کنید:  سازمان های نوین در ایران

 

   کلیک کنید:  تاریخ مزدوران بیگانه در ایران

ارگ   http://arq.ir

این نوشته در تاریخ ایران ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.