Category «فلسفه و بینش»

دانشمند اندیشمند نابغه تیزهوش نخبه

دانشمند اندیشمند نابغه تیزهوش نخبه

دانشمند اندیشمند نابغه تیزهوش نخبه یکباره ساخته نمی شود، و نیاز به زیر ساخت در تاریخ و تاریخ اجتماعی، و حتی جغرافیایی تاریخی و طبیعی دارد. ایران چهار فصل و تاریخ طولانی دارد، و با پژوهشهای تارنمای ارگ ایران، اولین سرزمینی است که تمدن شهر و نویسایی بوجود آمد، و سپس به همه جهان رفت. اینها موضوعات اساسی برای نمونه سازی یک کشور است.

ذهنیت پردازش محوری پروژه محوری

ذهنیت پردازش محوری پروژه محوری

ذهنیت پردازش محوری پروژه محوری اصل مهم گذشتن از سنت حافظه محوری و شعار محوری قرن گذشته، و ورود به تمدن قرن جدید است. باید بدرستی دورانهای تمدن را شناخت و درک کرد، و متوجه شد نمی توان با ذهنیت دوران قبلی در ساختارهای تاریخی اجتماع وارد تمدن جدید از تاریخ اجتماعی شد.

تحولی در نقش ماهیت دانایی

تحولی در نقش ماهیت دانایی

تحولی در نقش ماهیت دانایی در قرن جدید بسیار اهمیت دارد و باید بسرعت در نقش دانایی و بنیاد دانایی تحول ایجاد کرد. بدین منظور لازم است جامعه در آینده را مورد پژوهش و شناخت قرار داد، دانایی جانشینی برای منابع است، و از ابزارهای اصلی گذر تاریخی تمدن از قرن گذشته میباشد.

درک تغییرات در دورانهای مختلف

درک تغییرات در دورانهای مختلف

درک تغییرات در دورانهای مختلف کاملاً متفاوت از یکدیگر بود، یعنی هر دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع مردم، شامل فرهنگ و جامعه، دید و برداشت متفاوت از تغییرات و رشد و تکامل داشتند. حتی تغییرات را درک نمیکردند و متوجه نمی شدند، و دانش و بینشی از نوع تغییرات نداشتند. در این قرن با دانایی ترکیبی اوجی می توانیم بهترین و بالاترین دیدگاه را نسبت به گذشته و تغییرات و رشد و تکامل داشته باشیم.

پرچم و نشان تارنمای ارگ ایران
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران