Category «مدنی ایران»

مقالات درباره مدنی ایران

تاریخ بانوان معروف ایران باستان

تاریخ بانوان معروف ایران باستان

تاریخ بانوان معروف ایران باستان به این چند بانو ختم نمی شود، همانگونه که در این قرون جدید میبینم، دشمنان تاریخی ایران با چه دقت و سرعتی سعی در نابود کردن آثار تاریخی ایران داشتند و دارند. نام آوران و بانوان ایران تاریخی هم بسرنوشت بقیه تاریخ ایران دچار شده، و تا توانستند از تاریخ حذفشان کردند. وظیفه ایرانیان واقعی است، که تاریخ خود را از تخریب و نابودی نجات دهند، تا کشور ایران و خود را نجات دهند.

درک تغییرات در دورانهای مختلف

درک تغییرات در دورانهای مختلف

درک تغییرات در دورانهای مختلف کاملاً متفاوت از یکدیگر بود، یعنی هر دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع مردم، شامل فرهنگ و جامعه، دید و برداشت متفاوت از تغییرات و رشد و تکامل داشتند. حتی تغییرات را درک نمیکردند و متوجه نمی شدند، و دانش و بینشی از نوع تغییرات نداشتند. در این قرن با دانایی ترکیبی اوجی می توانیم بهترین و بالاترین دیدگاه را نسبت به گذشته و تغییرات و رشد و تکامل داشته باشیم.

سنت گریزی از قرن گذشته

سنت گریزی از قرن گذشته

سنت گریزی از قرن گذشته را باید بخوبی دانست، قرن گذشته سنتهایی داشت، که در این قرن نباید وجود داشته باشد. مانند، آموزش حافظه محوری، تولید انبوه یکسان، نبود دقت در حفاظت محیط زیست، رشد دایره ای و شیب دار، و غیره که در متن نوشته است. بهمین جهت لازم است برای گذر تمدنی از قرن گذشته سنتها را مرور کرد، تا دچار واماندگی و عقب افتادگی نشد، هر چند که دو دهه از قرن رفته، و هنوز این مهم بررسی حرفه ای نشده است.

پرچم و نشان تارنمای ارگ ایران
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران