Skip to main content
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت.  بسیار میبینم از تاریخ میگویند بدون اینکه درکی از جغرافیای تاریخی و زمین شناسی دوران تاریخی داشته باشند،  و این باعث گمراهی میشود.  دریاچه بزرگ ایران که بنامهای دریای چین و دریاچه ری و دریای فراخکرت و غیره نامیده شده،  نیازمند پژوهشهای گسترده علمی است.  این خلاصه در اینجا فقط بخاطر یادآوری اهمیت آن است.

دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران

دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
تصویر نقشه دریای بزرگ ایران،  عکس شماره 3186.
 این برگه بشماره 1042 پیوست لینک زیر است:
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
لوگو ایران را بدرستی بشناسیم،  عکس شماره 1617.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران
      آنچه که از آثار تاریخی و زمین شناسی پیداست،  در هزاره اول و دوم خورشیدی ایرانی،  سطح آب در مرکز ایران و در پناه کوههای دور فلات مرکزی ایران،  تا ارتفاع حداکثر 1350 متر از سطح دریا بوده است،  این آب را "دریاچه بزرگ ایران" نامیده ایم.  در هزاره اول خورشیدی ایرانی،  با گرمایش زمین،  آب شدن یخ های یخچال های طبیعی ارتفاعات دور فلات ایران شدت گرفت،  و سطح آب دریاچه بزرگ ایران،  در مدت کوتاهی بالا رفته،  و این افزایش باعث شد،  در حدود شرق کوه های بارز و غرب کوه های هودیان، گران، تفتان،  شکافی ایجاد شود،  و این آب عظیم،  که در مدت چند هزار سال جا خوش کرده بود،  به ناگه و سیل آسا خروج کند.  همچنین در هزارهها و سدهای تاریخی ایران،  بخشهای دیگر دریاچه از بخشهای شمالی دریای خزر و جنوبی دریای مکران تخلیه شد.  بدین ترتیب منطقه تمدن کهن جی بزیر آب و سیل رفت.  بزودی تحقیقات تاریخی و جغرافیایی بیشتر در این باره را در وبسایت ارگ منتشر میکنم.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
    تصویر نقشه یخ در ارتفاعات و آبگرفتگی ایران،  لازم به ذکر است قبل از هزارههای تاریخی ایران،  در ارتفاعات و بالای مدار 35 درجه یخ حاکم بود،  عکس شماره 5754.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
   تصویر نقشه آبگرفتگی ایران،  لازم به ذکر است قبل از هزاره اول خورشیدی ایرانی،  بالای مدار 35 درجه یخ حاکم بود،  عکس شماره 5754.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
   تصویر از لایه کناری دریاچه بزرگ ایران،  در تصویر بالاتر بشماره 5754،  این لایه ساحلی در ارتفاع 1350 متری تمام ایران،  بسیار وجود دارد و دیده می شود،  عکس شماره 5758.
   جالب:  در ارتفاع 1340 تا 1360 متر،  چندین شهر در اطراف دریاچه بزرگ بنام های کرج، کلج، کلجی و… داریم،  که همگی حکایت از بندر بودن می کنند،  ولی امروزه آنها با دریا و آب خیلی فاصله دارند.
  ــ  کلج = کرج = کر + رج = بندرگاه.
  ــ  کر = کرانه،  آبگرفته + رج = رگ = رگه رگه، اسکله.
  ــ  لنج = قطعه خشکی متحرک.  مشروح در اینجا.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
لوگو جهت آینده ای بهتر در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی شرکت کنید،  عکس شماره 1533.
   جالب:  در ایران قدیم،  و افغانستان امروز،  به بارانداز بندر میگفتند و میگویند،  بسیاری از علاقمندان به تاریخ،  با مراجعه به کتب سنتی تاریخی مواجه با بنادر زیادی می شوند.  در واقع این بنادر بارانداز هستند،  و محل تعویض چهارپا و کاروان و کالا بودند.  بسیاری اشتباه کرده،  که گویا این بندرها کنار دریا بودند.  البته ناگفته نماند،  شاید در ابتدا و اصل هم بارانداز و کنار دریاچه بزرگ ایران بودند.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران
نامه ای جهت راه جدید
      از عزیزان علاقمند متخصص دعوت می کنم،  جهت یافتن از چگونگی زمین شناسی ایران،  در 10 تا 4 هزار سال پیش،  و آنچه که ما توفان بزرگ ایران نامیده ایم،  نظر بدهند و پرسش نمایند.  توجه نمایید،  پاسخ ها و نظرها در همین صفحه یا لینک ادامه،  پست خواهند شد.  بدین منظور نامه زیر را در سایتها و ایمیل هایی که داشتم ارسال نمودم.
ـــــــــــــــــــــــ  اصل نامه ارسالی ـــــــــــــــــــــــــــ
تقاضای راهنمایی و تحقیق
گیرنده دانشکده ها و سازمانها و سایت های زمین شناسی ایران
با درود و احترام
      ما در تحقیقات تاریخی خود متوجه شده ایم،  که از حدود 7000 هزار تا 4500 سال پیش،  (هزاره اول تا نیمه چهارم خورشیدی ایرانی)، دریاچه بزرگ داخلی ایران،  اعم از دریاچه های ارومیه و قم و… تا ارتفاع 1350 متر از سطح دریا را شامل می شده است،  و بسیاری از نقاط ایران کنونی را آب این دریاچه بزرگ گرفته بود.  در حدود 4500 سال پیش،  قطعه یخ ها و یا کوه هایی در نقاطی که تقریبی با فلش روی نقشه مشخص کرده ام،  بدلیل گرمایش زمین،  یا زمین زلزله،  یا انباشت آب،  از هم دریده شد،  و سیل بزرگی بحرکت در آمد،  و بخش مهم تمدن کهن جی را با خود رفت یا برد،  که بعد از آن جی شد جیرفت (جی + رفت).  در آن زمان مردم این تمدن مدت 120 سال،  آن منطقه فوق را زیر نظر داشتند،  و میدانستند روزی ممکن است این اتفاق بیافتد،  بهمین جهت کلنیهای ایرانی نشین در سراسر جهان ایجاد کرده بودند.
      خواهشمندیم دو پرسش و تقاضای زیر را،  که در رابطه با زمین شناسی چند هزار ساله،  و جغرافیایی تاریخی ایران است،  لطف نموده پاسخ بفرمایید،  یا راهنمایی کنید از چه راهی به پاسخ برسیم:
  1 ــ  درباره این دریاچه بزرگ ایران در زمانهای فوق،  اطلاعات نوشته شده و یا جدید مرحمت فرمایید.
  2 ــ  درباره شکستگی قطعه یخ یا کوه،  و ایجاد سیل و خروج آب دریاچه نیز اطلاعات لطف نمایید.
     با ارائه اطلاعات زمین شناسی چند هزار سال اخیر ایران،  و جغرافیای طبیعی تاریخی ایران،  ما میتوانیم با تطابق این اطلاعات و تاریخ،  واقعیتهای تاریخی را بهتر بنویسیم،  موضوعی که در تاریخ نویسی ایران رعایت نشده،  و آنها را بصورت داستان درآورده است.
  توجه ــ  جهت اطلاع بیشتر لطف نمایید مطالب صفحات گفتمان تاریخ،  و لینک های مربوطه را مطالعه نمایید.
تندرست و پیروز باشید.  انوش راوید ــ  پرنیان حامد
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
   نقشه ارتفاعات ایران،  و محدوده نقطه شکستگی و خروج سیل گونه آب دریاچه بزرگ ایران،  عکس شماره 6218 .
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
نقشه دریای بزرگ ایران در دوران تاریخ میانه ایران،  عکس شماره 7332.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران

دریای چین در چین استان ایران

      گماشتگان ضحاک جمشید شاه را در کنار دریای چین یافتند،  شاهنامه فردوسی:
صدم سال روزی به دریای چین <><> پدید آمد آن شاه ناپاک ‌دین
چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ <><> یکایک ندادش زمانی درنگ
به ارّه‌ش سراسر به دو نیم کرد <><> جهان را ازو پاک بی‌بیم کرد
      یک اهل پژوهشهای تاریخی بیخیال از کنار نامها جغرافیایی نمیگذرد،  بلکه پیگیر آنها میشود.  دریای چین در چین استان ایران،  همان دریاچه بزرگ ایران است،  که چون بخش اصلی آن در چین استان،  یعنی بزرگترین استان مرکزی ایران بود،  بنام دریای چین خوانده شده.  جمکران نیز شاید نشانی از جم جمشید بعلاوه کران یا کرانه است،  جایی که جمشید بدست ضحاک کشته شد.
      ساختن کشتی و دریانوردی از کارهای جمشید بود،  پس در اندیشه گشت و سفر افتاد،  و دست به ساختن کشتی برد و بر آبها دست یافت،  و سرزمینهای ناشناخته را یافت.  در آن زمان امکان دریانوردی در دریاهای بزرگ وجود نداشت،  بنظر منظور از این دریانوردی در دریاچه بزرگ ایران بوده باشد.
      جمشید نخستین بار در تاریخ تمدن به پرورش ماهی پرداخت،  در سواحل جنوب ایران نیاز به پرورش ماهی نبود،  بلکه در فلات ایران و دریاچه بزرگ ایران این نیاز وجود داشت.
بپرداخت آب میانگاه خاک <><> بپرورد ماهی در آن آب پاک
ز جمشید ماند چنین یادگار <><> اگرچه برآمد بسی روزگار
هنرور شده خاک ایران زمین <><> بشد زان سپس سوی ماچین و چین
      با چه وسیله ای بسوی اطراف ماچین و چین سفر کرد،  بهترین وسیله کشتیهای کوچک برای دریاچه نوردی است.  بنا به پژوهشهای ارگ ایران،  اطراف دریای بزرگ ایران،  چین و ماچین بوده است.  هنوز درباره ماچین هیچ جای جغرافیایی خاص از جانب اهل جغرافیای تاریخی ارائه نشده.  همچنین درباره تاریخ و زمان جمشید هیچ تفاهم دیده نمیشود،  اما بنا به زمین شناسی دریاچه بزرگ ایران،  آنرا میتوان در شش تا هفت هزار سال پیش گمان زد،  البته تا یافتن واقعیت تاریخی.
      در اوستا، جمشید شاه، آریاییان را پس از یخبندانی بزرگ از سرزمینهای سرد به سوی ایرانویج رهنمون شد.  هشت هزار سال پیش آغاز شدت گرفتن گرمایش و پایان یخبندان،  دریاچه بزرگ ایران هشت تا هفت هزار سال پیش،  بیشتر ارتفاع خود را از دست داده بود،  و بهترین موقعیت برای رشد جمعیت در آبرفتهای ساحلی خود را فراهم کرده بود.  در سواحل جنوبی بهترین آب و هوا را برای رشد جمعیت داشت،  اما در فلات مرکزی بدلیل سرما زندگی بکندی و سختی بود.
   پرسش از عموم:  آیا شما بدون درک از موقعیت جغرافیایی تاریخ را میخوانید؟
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران

خاک رس معروف به خاک جل

      جل به معنی کل و کلات یعنی بلندی نسبت به جلگه،  در روستای جل در اینجا یک سری تپه خاک رس خالص کم ارتفاع حدود پانزده متری،  و طول چند کیلومتر در فاصله ده کیلومتری از دریا وجود دارد.  این خاک رس بدون هیچ ترکیب و آثار و فسیل گیاهی و انسانی میباشد،  که نشان از جدید بودن آن در شمال ایران است،  شمال ایران در دامنه های البرز تا عمق چند متری آثار گیاهی دیده میشود.  این تپه های رسی که اینک پوشش گیاهی سطحی چند سانتیمتری دارند،  در ارتفاع حدود یکصد متری از سطح فعلی دریای خزر هستند.
      چنین بنظر میرسد سیلهای بزرگ این خاکها را از جایی آورده،  و با فشار آب و باد و امواج بزرگ،  در اینجا قرار گرفته اند،  و سپس با عقب نشینی خزر اینک در ده کیلومتری ساحل خزر یا کاسپین هستند.  نمونه های کوچکتر و جدید این خاکریز طبیعی رسی با ارتفاع حداکثر نیم متر،  را در چمخاله گیلان در نزدیکی ساحل میتواند دید.  در جاهایی مانند راویدسرا،  زیر خاک جل یعنی پائین تر از هفت تا پانزده متری از سطح،  سنگهای رودخانه ای و فسیل گیاهی وجود دارد،  که بخوبی نشان از رودخانه بوده است.
      چنین بنظر میرسد روزگاری نه چندان دور حدود تاریخ میانه ایران،  دریای بزرگ مرکز ایران بنا به دلایل طبیعی درون دریای خزر تخلیه شده،  و شدت فشار سیل گونه آب،  خاکهای رس سیل را همراه باد و امواج شسته و بدون هر گونه آلودگی در اینجا انباشته کرده است.  شاید این حجم هجوم آب به یکباره و در مدت کوتاهی اتفاق افتاده باشد،  که این انباشت یکدفعه و مدت کوتاهی انجام شده باشد.  این خاک رس که چند جای ساحل جنوبی خزر وجود دارد،  در چند صد سال گذشته معدن خاک رس کوزه گران بوده است.
      آنچه در آثار بنظر من رسیده،  حدود ده هزار سال پیش در پایان یخبندان دریای بزرگ ایران تا ارتفاع حدود 1350 بوده،  و سپس با گرم شدن زمین و آب شدن یخها،  بخش عمده آب آن در دریاهای جنوب ایران تخلیه شد.  سپس هفت تا ده هزار سال پیش دریاچه های داخلی تا ارتفاع حدود 1000 متر شکل گرفتند،  یعنی دوران جمشیدی تاریخ،  و در چند مرحله بخشی از آن به دریای خزر و بخشی به دریای مکران تخلیه شدند.  در ادامه باقی مانده دریاچه های کوچکتر با ارتفاع حداکثر 750 متر،  که در تاریخ میانه ایران همراه کلی اثار تاریخی در سواحل آن وجود داشت،  با گرم شدن هوا تبخیر و کویرهای ایران بوجود آمدند.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون درباره زمین شناسی ایران مطالعه داشته اید؟
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران
میل کرات
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
   تصویر مناره تاریخی در ۲۵ کیلومتری جنوب تایباد روستای کرات،  میان راه خراسان،  روزگاری راهنمای قائن به خواف و تایباد و پوشنگ و هرات بود.  کتیبه ای از هفتصد سال پیش دارد،  چه بسا عمر این میل بسیار قدیمیتر باشد.  بعضی عقیده دارند اینقبیل میلها،  که بیش از 750 متر از سطح دریا هستند،  روزگاری فانوس دریایی دریاچه بزرگ ایران بودند،  سپس نقش راهنمای کاروانهای بیابانی شده اند. عکس شماره 7333.
   شاید:  کرات = کرانه آتش = کر = کرانه + ات = آتش.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران

گنجهای پنهان در خروج سیل

      دریای بزرگ ایران مهمترین نقش در تاریخ ایران را داشت،  بیشترین قلعه های تاریخی در اطراف این دریا ساخته شده،  البته با ارتفاعهای مختلف سطح دورانها.  فردی از ده سال پیش در یوتوب فیلمی دارد،  که نقشه برجسته کشور ترکیه را آورد،  وسط آن اب ریخت و دریاچه ای را گفت،  و محل خروج آب را در جنوب ترکیه نشان داد.
      چند سال پیش در یک مستند شبکه منوتو از هشت هزار سال پیش گفت،  با آب شدن یخهای آمریکای شمالی و دریاچه پنجگانه به ارتفاع چند صد متر،  جریان آب انبوه تا خلیج سانفرانسیسکو و دریا رفت.  با دیدن اینها و نمونه های دیگر در نیمکره شمال ده تا هشت هزار سال پیش،  متوجه میشویم دریای بزرگ ایران نیز باید با آب شدن یخها و انبوه آب،  خروجی داشته باشد،  خروجی که باعث شد جی رفته شود،  و جیرفت گردد.
      نقاط احتمالی خروجی آب به دریا های دیگر باید کاوش شوند،  کاوشی که در آن انبوهی از آثار تاریخی را در بستر خود خواهد داشت،  و هر چند گاه کشاورزان محلی در آنجاها چیزی مییابند.  این خروج آب نشان میدهد سطح آب قبل از خروج چه مقدار بوده،  و بعد از آن چه تحولاتی داشته است،  و چگونه باید تاریخ ایران را دوباره نوشت.  مهمترین این است،  که پژوهش در این مورد کاملاً علمی است،  و باید توسط حرفه ایها صورت پذیرد.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
   تصویر کشف فراوان اثار تاریخی قاچاق حاصل کار جویندگان آثار تاریخی.  بیشتر آثار تاریخی ایران،  که قانونی و غیر قانونی بدست میایند،  حاصل زلزله ها و سیلهای بیشمار تاریخ ایران است،  که تاکنون از دیدهای پنهان بودند،  و هنوز انبوهی از آنها پنهان هستند.  عکس شماره 7334.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران
دریای فراخکرت یا فراخکرد
      فراخ ‌کرت دریایی استوره‌ای،  که از انسانهای قبل از تاریخ به انسانهای دوران تاریخی رسیده است،  و در کنار کوه البرز قرار داشت،  و یک سوم زمین است.  در اساطیر ایران تیشتر (یا تیر) ۱۰ روز و ۱۰ شب باران فرو ریخت،  که هر قطره از باران به درشتی پیاله‌ای بود.  آب در سطح زمین به ارتفاع قد یک انسان بالا آمد،  و آفریدگان اهریمن (دیوان) پس از اینکه توسط باران به هلاکت رسیدند به اعماق زمین رانده شدند.  سپس باد وزیدن گرفت و آبها را دور کرد،  و به سوی ساحل برد و دریای فراخکرت از آن پدید آمد.
      دریای فراخ‌ کرت (وُئوروکَشَ): در اوستا از دریایی به نام وُئوروکَشَ نام برده شده،  که در نوشتارهای پارسی میانه از آن با نام فراخ ‌کرت یاد شده‌ است.  از دریای فراخکرت دو رودخانه بزرگ اسطوره‌ای به سمت خاور و باختر سرچشمه میگیرد،  و مرزهای جهان را تعیین میکند،  و در گذار خود به دور زمین پاک میشود،  و هنگامی دوباره به فراخکرت میریزد که بسیار پاکیزه‌ است.  بعضی آن را دریای تتیس در هزارههای قبل از میلاد میدانند،  بعضی خزر و خلیج فارس گویند.  
  ــ  فراخکرد =  فراخ = فراخ، بزرگ، گشاد + کرد = قطعه زمین گرد.
  ــ  فراخکرت =  فراخ = فراخ، بزرگ، گشاد +  کرت = قطعه زمین مشخص.
      درباره کرت و کرد که گرد میشود،  میتوانید از پیرمردان و پیرزنان روستایی دور دست مدرسه نرفته بپرسید،  آنها گرد را کرد یا کرت هم میگویند.  کرت یعنی بخشی از زمین،  در زبان روستایی در آن برنج و سبزیجات میکارند.
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
تصویر از یک شکافتن کوه و جاده سازی،  عکس شماره 7335.
      یکی از بهترین نقاط پژوهش برای تاریخ و جغرافیا و زمین در جاده سازیهاست،  جاهایی که کوهها و تپه ها را شکافته اند تا جاده بکشند و یا تونل و پل بسازند.  مثلاً در اطراف رودهن و بومهن در اینگونه مناطق جاده ای،  با نگاهی ساده به شکافها متوجه وجود انبوه صدف و گوش ماهی در ارتفاعات میشویم،  که فسیل نشده و سالم هستند،  و خبر از تازگی چند هزار ساله و حتی چند سده میدهند.
   توجه:  جوان تحصیلکرده باهوشی درباره دریای بزرگ ایران پژوهشهای گسترده نموده،  جهت اطلاع در جستجوها مانند گوگل بزبان فارسی و انگلیسی بنویسید:  هادی جراحی + دریاچه ری.  همچنین دیگر عزیزان که در این مورد پژوهش دارند لطف کنند در پایین کامنت کنند. 
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران
انفجار درک
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران نقش مهم در زمین شناسی و تاریخ ایران دارد و باید بدرستی آنرا شناخت تا بتوان تعریف درست از تاریخ داشت
   تصویر انوش راوید در معبدی بنام مهر یک معبد میترایی ایزدی در شهرستان مراغه،  عکس شماره 7324.
      هنوز در این زمان انفجار درک و دانش و اطلاعات،  ایران دوستان و علاقمندان به تاریخ زیادی هستند،  که همچنان اسیر دروغهای بی سند و بی مدرک تاریخ هستند،  مانند دروغهای حمله الکساندر و حمله اعراب و حمله مغول و غیره.  امید است آنها از برکت انفجار درک و دانش و اطلاعات این زمان استفاده کننده،  و خود را از شر دروغهای داستانی کاغذی بنام تاریخ نجات دهند.
   توجه:  این پست جهت یادآوری این مهم،  و پیگیری آن توسط علاقمندان علمی است،  و نیاز به بررسیهای عمیق دانش مربوطه دارد.
……………
   @:   دریاچه بزرگ, دریای ایران, دریای فلات, دریای فراخکرت, دریای فراخکرد, دریاچه ری, دریای چین, دریاچه ایران, میل کرات, هادی جراحی, نامه مهم.
   #:  #دریای_ایران.
…………
دریاچه بزرگ ایران در فلات ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
خشکی های زمین در آخرین دوران یخبندان، مشروح در  http://arq.ir/185
* * * * * * * * * *
کشف و قاچاق اشیای پراکنده زیر خاکی جیرفت،  که شاید سیل بزرگ حاصل از تخلیه دریاچه بزرگ ایران این تمدن را نابود کرد،  مشروح در http://arq.ir/114
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت منبع مورد نظر نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  دریاچه بزرگ ایران در مرکز فلات ایران
اشتراک در
اطلاع از
guest
5 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback
کشتی و کشتیرانی دوران اول صنعتی
2 ماه قبل

  دانش و تکـنولوژی ابزارهای تمدن سازی

شهین
شهین
8 ماه قبل

درود استاد راوید عزیز بله دریاچه بزرگ ایران در تاریخ ما خیلی مهم بوده و در دروغهای تاریخی به آنها هیچ اشاره نشده چون این دروغها را بعدها و از صفویه به بعد نوشتند که دریاچه بزرگ دیگر وجود نداشته،  سپاس از پژوهش های خوبتان

اردشیر
اردشیر
9 ماه قبل

سلام، چگونه میگویید در جنوب دریای بزرگ ایران تا ارتفاع 1350 متر آب بوده؟5
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x