نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52

نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی و شبکه های اجتماعی و ایمیل.  پرسشها خلاصه شده،  درود و سپاس،  خوب و بد،  و اينقبيل را حذف كردم،  و تا آنجا كه شده اشتباه های املايی و انشايي آنها را اصلاح نموده ام.
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
تصویر انوش راوید یک سایت تاریخی،  عکس شماره 3556.
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
لوگوی پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره 1625.
این برگه بشماره 1428 پیوست لینک زیر است:
   توجه و مهم:  لطف کنید پرسشهای خود را در زیر برگه های مربوطه ارگ ایران و راهبرد ملی بنویسید،  تا سریعتر پاسخ داده شود،  گاهی پاسخها ممکن است تا یکی دو هفته طول بکشد،  همچنین درصورتی که نظر و پرسش شخصی،  از قلم افتاد لطفاً تکرار نماید.
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
پرسش و پاسخهای 6771 تا ….
   نظر و پرسش شهرام 6771:  درود در تلگرام وجود حضرت موسی را از دید تاریخی (!) فاقد سند؟  دانسته اید و از دید دینی می گویید معتبر است.  از دید نویسندگان غیر دینی وجود حضرت موسی تایید شده،  و هم از دید دینی.  ولی چرا باید منبع ها را تفکیک کرد؟
   پاسخ انوش راوید:  درباره تاریخ نویسی روشهای مختلف وجود دارد،  و من نیز این روشها را پیگیری می کنم،  مانند:  یک –  تاریخ نویسی بر اساس اسناد باستان شناسی قابل لمس،  دو – تاریخ نویسی بر اساس کتب تاریخی و دینی،  سه – تاریخ نویسی بر اساس ترکیب این دو مورد،  چهار – تاریخ نویسی بر اساس استدلال و مفهوم، و غیره.
      من بدلایل وبلاگ نویسی و انواع سلیقه ها ایرانی غیر تخصصی ولی دارای دانش و بینش و دیدگاه،  در وبلاگ نویسی از تمام انواع تاریخ نویسی استفاده می کنم.  در جهان این انواع تاریخ نویسی جریان دارد،  جمعی می گویند تمام کتابهای تاریخی،  که از تاریخ نویسان یونان باستان می گویند،  دروغ و ساختگی است،  و جمعی آنها را می پذیرند،  جمعی می گویند داستانهای دینی افسانه است،  و جمعی می پذیرند.
      هوش و تخصص و مطالعات هر شخص می تواند تشخیص دهد،  که چه مورد را بپذیرد و چه مورد را قبول نداشته باشد.  برخورد این دیدگاه های مختلف باعث گردش گردونه یادگیری می شود،  ولی یک اما،  امایی بزرگ در این میان وجود دارد.  آنهم احساس تخصص و دانایی است،  که گریبان گیر بیشتر بیرون آمده ها از سیستم آموزشی حافظه محوری شده است.  برای همین باید تلاش کرد هر چه زودتر تا دیر نشده سیستم آموزشی ایران وارد پردازش محوری گردد در اینجا.
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
   معجزه گرها می گویند این تکه پاپیروس از دوهزار پانصد سال پیش باقی مانده و نوشته هرودوت است،  و بر اساس آن دهها جلد کتاب تاریخ هرودوت نوشته اند.  عکس شماره 8308.
   پرسش یک دوست 6772:  آیا تارنما نویسان شما درباره کتاب نفثه المصدور شهاب الدین عبدالله زیدری مطلبی نگفته اند؟  چگونه است که چندین کتاب تاریخی درباره حمله مغول به ایران وجود دارد،  ولی فقط دست انکار بر سینه تاریخ جهانگشا می زنید.  آیا بقیه هم مجعولند ؟  و آیا همه تاریخ نویسان و تاریخ شناسان دروغ پردارند و تنها منبع موثق همان تارنمای شماست؟
   پاسخ انوش راوید:  همه این کتابها در تارنمای ارگ ایران مورد دقت نظر قرار گرفته اند،  در کالبد شکافی این کتب،  مشخص شده است نویسنده های آنها بطور واقعی معلوم نیستند،  و بطور اسمی افراد آنوسی بودند،  و کاشف چند ورق پاره از آنها،  نمایندگان استعماری بویژه یهودی از موزه های لندن و پاریس بودند،  تمام اینها توضیح با سند در تارنمای ارگ ایران دارد.
   دقت کنید:  همه پرسشها و شبهات مورد نظرتان در تارنما پاسخ داده شده است،  لطف کنید زحمت کشیده مطالعه نمایید.
      این کتابها همه از روی یکدیگر نوشته شده،  شما لطف کنید یک سند از میان این کتابها نشان دهید،  بیشترشان را من خواندم و در ارگ ایران باز نویسی کردم.  محال است یک سند در آنها پیدا شود،  فقط باد هوا را از روی یکدیگر کپی کردند.
      سند مانند این که بگویند،  سلطان مغول یک گرمابه در فلان شهر باز کرد،  و یک کتیبه سر در آن نهاد،  و سپس آن کتیبه کشف شود،  کاخهای سلطانها که هیچ نشانی از آنها نیست حتی فونداسیون آنها هم نیست.
      ترا خدا بروید در ارگ ایران بخوانید،  دارم می گویم همه را پاسخ دادم،  و شما کشف کنند پرسش و شبهات نیستید.  ما و تمام مردم خاورمیانه را بروز سیاه نشاندند،  از بس دروغ بخورد مردم دادند،  و مردم را دشمن یکدیگر کردند.
      شما مغول را بی خیال،  همین سردار دانشمندی که چند روز پیش ترور شد،  روز روشن در نزدیک پایتخت،  بگو جریانش چه بود؟  اگر این پاسخ را درست دادید، مطمئن خواهید توانست درباره چند صد سال و چند هزار سال پیش هم درست بگویید.
   پرسش علی 6773:  عده ای با استناد به کتیبه رباطک که در افغانستان یافت شده خاستگاه زبان دری را افغانستان معرفی میکنند،  نظر شما چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  یک کتیبه نمی تواند تعیین کنند ریشه تاریخی زبان باشد.  در این زمان با شرایط جدید انفجار اطلاعاتی و ارتباطی،  هر کسی می تواند از تاریخ بگوید و بنویسد،  و عده ای نیز دور خودش جمع کند،  ولی این گفته ها نمی توانند حتمن درست و واقعی باشند.
   پرسش علی 6774:  یا اکتای در اصل نامی پهلوی و ایرانیست؟
   پاسخ انوش راوید:  پاسخ این پرسش نیز مانند پاسخ بالاست،  ریشه یابی زبان و نامها نیاز به بررسی های عمیق علمی دارد و در این زمان هنوز ابتدای راه هستیم،  نباید به راحتی هر نوشته و گفته را پذیرفت.  جهت اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه شود:
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
تکه نوشته های غیر واقعی
      بارها نوشتم کلیه نوشته هایی،  که باز نشر متعدد و زیاد در شبکه های اجتماعی دارند،  توسط یک سیستم استعماری انجام می شود.  بارها اینها را گفتم و تقاضا کردم،  بازیچه دست استعمار نشویم،  فقط کمی هوش و دقت بکار بریم،  متوجه می شویم دارند کلک و ترفند می زنند،  تا موضوعی را بخورد مردم دهند.
      همانطور که گفتم من در شبکه های اجتماعی از دروغهای تاریخ نمی گویم،  چون با انبوه افرادی مواجه می شوم،  که توسط سیستم آموزشی و بازار و فیلم و شیادی،  بمباران دروغ های تاریخ شده اند.  دروغهای تاریخ را فقط در تارنمای ارگ ایران می گوییم،  که در آنجا اشخاصی وارد می شوند،  که می خواهند از تاریخ بدانند و بدرستی بدانند،  گفتگوی تخصصی در شبکه های اجتماعی وقت تلف کردن است.
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
نام مکانها در طول تاریخ
      نام مکانها در هزاره های تاریخ،  با مهاجرت مردم به نقاط جدید برده شده.  در هزاره های اول تمدن،  تمام نامها بنا بدلایل زمین شناسی در اینجا،  مربوط به حوزه خلیج فارس و دریای عمان و سرخ بود،  و سپس بمرور طی هزارهها به نقاط دیگر برده شد.  هر هزاره در جایی نام گرفت،  بهمین جهت ما یک نام را برای چندین مکان داریم.  زمان مورد نظر برای تعیین هویت نام مکان مهم است.
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
      این موضوع خیلی مهم است،  که اول جایگاه،  و بعد مسیر دید،  نسبت به موضوعات و مشکلات چگونه باشد.  یعنی هر کسی دنیا را از جایگاهی که نشسته نگاه میکند،  مسلم است که نظرها فرق دارد.  عکس شماره 7260.
……………
   برچسبها:  نظرات ارگ, شبهات ارگ, پرسشها پاسخهای, تکه نوشته, غیر واقعی, نام مکانها, پرسشهای راهبردی, پاسخهای راهبردی
………….
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 52
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
 #یلدا_مبارک و تقاضا از مردم برای تلاش جهت #ثبت_جهانی یلدا و #جشنهای_ایرانی، مشروح در https://arq.ir/139
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
این نوشته در پرسش و پاسخ ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *