Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

فرکانیسم در برابر آرکانیسم

      در مطالعه هفت مقدس آسمانی گنوسی،  به فلسفه هفت در ایران باستان می رسیم،  در این اشکال هفت لایه آسمانی است،  که بدست آرکان ساخته شده است.  در ایران باستان این هفت آسمانی که آرکانیسم است،  هفت کشور فرکانیسم ترسیم شده.   فرکانیسم،  فر و شکوه و جلال بهشت گونه است،  در مقابل آرکانیسم،  که به شکل بیمار گونه شیطان صفت است،  و سعی در بند کشیدن مردم دارد.  لازم به یاد آوریست گنوسیس،  در نهایت دینهای جدید بین النهرین در دوهزار سال پیش را پدید آورد،  یا به آنها تأثیر گذاشت،  و فرکانیسم در ایران به تاریخ پیوست.
فرکانیسم در برابر آرکانیسم
تصویر انوش راوید در اثر تاریخی معبد مهر ورجوی،  مشروح در اینجا،  عکس شماره ۳۵۱۵.
فرکانیسم در برابر آرکانیسم
لوگو عقلانیت و انسانیت پیشه کنید،  عکس شماره ۱۶۲۲.
برگه پائیز ۹۵ پیوست فرهنگ واژه های سیاسی است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .

فرکانیسم تاریخی

      وقتی تاریخ دوران کهن ایران را در شاهنامه فردوسی و یا جاهای دیگر می خوانیم،  می بینیم نوعی فرو شکوه و طرح بهشت گونه ای در مقابل ما ترسیم می شود.  این گونه مکان فر یا معدن فر است،  که در واژه میشود فرکان،  و مکتب آن فرکانیسم است.  بعد از تمدن های کهن ایران،  فرکان از میان رفت،  و فرکانیسم،  یعنی مکتب فرکان خواهان نیز بفراموشی سپرده شد. 
در فرکان،  مردم خوش،  و حیوانات مشغول جست و خیز در طبیعت هستند.
. . .

گنو و گنوسیسم

      یک دو قرن اولیه دین مسیحی،  مصادف بود با رشد و شکوفایی آیین‌ های گنوسی در جهان متمدن آن روزگار.  آیین های گنوسی ریشه ای شرقی و اساساً ایرانی داشتند.  این آیین ها مجموعاً دارای یک خصوصیت بارز مشترک بودند،  و آن ثنویت بود.  آیین های گنوسی اصولاً نگاهی عرفانی- اخلاقی به جهان داشتند،  و عموماً بحث از حضور دوگانه خالق می کردند.  یعنی معتقد بودند خالق جهان یکی نیست،  بلکه دوتاست،  خالق خیر و خالق شر.  ورود این اندیشه به جهان غرب و تلفیق آن با اندیشه‌های فیثاغورث و افلاطون در دوران یونانی مآبی تأثیر عمیقی بر روند تطور اندیشه در قرون وسطی گذاشت.
      مطابق معمول دزدی واژه و تاریخ توسط غرب،  و کوتاهی و بی خیالی و بی توجهی و بی اهمیتی ایرانیهای متخصص،  گنوسیس را یونانی به معنای معرفت گفته اند.  درصورتیکه کاملاً دروغ و اشتباه است،  ریشه یابی گنو در زیر:
  ــ  گنو = کوه مقدس در بندر عباس ایران،  در حوزه تمدنهای کهن ایران.
  ــ  گ = مقدس + نو = انو = انا = انبیا = پیامبر.
  ــ  گنو = پیامبر مقدس،  جایگاه پیامبر مقدس.
فرکانیسم در برابر آرکانیسم
تصویر کوه گنو در بندرعباس،  عکس شماره ۴۷۷۴.
      بنابر قول گنوستیک‌ها خدا در ماوراء عالم محسوس و حتی در آنسوی جهان معقول است.  او پدری است که از نام و نشان و گمان برتر است،  و فکر بشری را به دامن کبریای او دسترس نیست.  جهان به واسطهٔ اشراقات دائمی،  که از ذات این خدای اصلی صادر می‌شود،  بوجود می‌آید و مراتب این تجلیات نزولی است،  یعنی هر یک از اشراقات نسبت به ماقبل خود فرومایه‌تر است،  تا به عالم مادی منتهی گردد،  که آخرین اشراق و ناپاک‌ترین تجلیات است،  ولی در این جهان مادی شوقی هست،  که او را به مبداء الهی باز پس می‌کشاند.
      ماده یعنی عالم جسمانی منزلگاه شر است،  اما یک بارقهٔ الهی،  که در طبیعت انسان به ودیعه است،  راه نجات را به او نشان می‌دهد،  و او را در حرکت صعودی،  که از میان افلاک می‌کند،  دستگیری نموده،  به عالم نور می‌رساند.  این اعتقاد گنوستیک‌های متأخر راجع به اساس نظام جهان است،  آنها انسان یا انسان نخست را وجودی نیم خدا می‌دانستند و ظاهراً این مفهوم را از اساطیر ایرانی (کیومرث) گرفته بودند.
      بعضی از گنوستیک‌ها انسان نخست را آدم دانسته‌اند،  و بعضی او را مسیح ازلی گفته‌اند،  و طایفه‌ای بر آن بودند،  که حقیقت انسان نخست در آدم حلول کرده،  و پس از آن به صورت مسیح ظاهر شده ‌است.  اوست نخستین مولود خدای بزرگ،  که در ماده نزول کرده و جان جهان محسوب است.  او را نیم خدا و عقل و کلمه هم می‌گفتند.  با ایجاد این انسان،  قوس نزول در ماده شروع شده،  و بوسیلهٔ او نزاع و کوشش برای نجات صورت می‌گیرد،  اما نجات میسر نیست،  مگر با عنایت الهی،  از این جاست که در همهٔ کتاب‌های گنوستیک،  ظهور یک نفر رهاننده وعده داده شده ‌است.  همین اعتقاد بود که گنوستیک‌ها را پیرو دین مسیح کرد،  زیرا که منجی موعد را عیسی مسیح دانسته‌اند.
      اکثر گنوستیک‌ها،  که از طریقهٔ آنها کم و بیش آگاهی داریم،  از مردم ولایات شرقی ممالک روم بوده‌اند.  یکی از فرقه‌های گنوستیک بین‌النهرین و بابل فرقهٔ مندائی یا ماندائی است،  و دیگر فرقه که در کتب عرب آنها را مغتسله نامیده‌اند،  و یکی از مأخذ کیش مانوی محسوب است.  عرب همهٔ فرقه‌های گنوستیک مشرق را،  که افکارشان در زمان اسلام هم رواجی داشته‌ است،  به نام حنیف یا صابئین خوانده‌ است.
      یکی از مهمترین اندیشمندان گنوسی در عالم مسیحیت مرقیون بود.  او بسیار تحت تأثیر اندیشه دوگانه گرایی قرار گرفت،  و دستگاه فلسفی خود را بر اساس وجود خدایگان خیر و شر استوار کرد.  از این رو اندیشه مرقیون در فضایی میان عرفان و فلسفه شناور است.  مرقیون یکی از نخستین متکلمین و فیلسوفان مسیحی است.  او از آباء کلیسا محسوب می‌شود،  نخستین کسی است که مجموعه ای را تحت عنوان کتاب مقدس مسیحیان ارائه داد.  عقاید مرقیون دوگانه انگارانه بود،  و اصرار بر این موضوع موجب تکفیر وی از سوی کلیسا شد.  مرقیون مؤسس فرقه ای در عالم مسیحیت شد،  که به نام وی،  مرقیونیه نام گرفت.
. . .

مزدا و مزدی و مسجدی

      در زمانی که تمدن های کهن ایران شکل می گرفت،  خود بخود درون تمدن دین و عقیده هم بنا به نیاز ساختارهای تاریخی اجتماع جا گرفت.  مزدایی یکی از این آئینها بود،  که تا مدتها با رشد و تکامل ادامه داشت،  و به دین هایی دوران بعد نیز تأثیرفراوان گذاشت.  درباره مزدایی زیاد گفته و نوشته اند،  اما من با آن نوشته ها کمی اختلاف نظر دارم،  زیرا نوشته ها همه از دوران تمدن های نویسایی است،  درصورتیکه مزدایی اولیه قبل از نویسایی و کتیبه ها هم وجود داشته است.
  ــ  مزد، مزدا، مسد،  ظرف مسی مقدس،  و جایی که در آن مزد را قرار می دادند،  مزدیجا یا مسدجا یا مسجد بود.
  ــ  مسی دا = مزی دا = مز = مس + دا = داب = ظرف مسی
      البته این گفته ها برای کسانی که انبوه نوشته های سنتی دوران نویسایی را خوانده اند،  کمی مشکل است،  ولی اگر به روستاهای دور دست جنوب ایران و یا منطقه پشتونستان بروند،  براحتی متوجه این ریشه یابی ها خواهند شد.
 . . . 
. . . ادامه دارد و عکسها بزودی پست می شود . . .

آرکانیسم خبیث

      بر اساس جهان بینی گنوسی،  جهانی که ما در آن زندگی می کنیم،  زندانی است،  که بدست اربابانی بالادست و خود خواه،  که بشکل بیمار گونه شیطان صفت هستند،  ساخته شده است،  اربابانی که آرکان نامیده شده اند.
فرکانیسم در برابر آرکانیسم
تصویر دوره آرکانیسم،  حیوانات را می کشند و مردم را بزنجیر می کشند،  عکس شماره ۸۶۷۷.
. . . 
. . . ادامه دارد و عکسها بزودی پست می شود . . .
. . . .
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.