Skip to main content

جالب خواندنی شنیدنی دیدنی از اینترنت ۱۲۰

از نوشته های شبکه های اجتماعی من مانند:  فیس‌بوک، توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و لینکدین و…
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی از اینترنت

نژادپرستی و فاشیزم

من بشدت نژادپرستی و فاشیسم را محکوم می کنم
در این قرن نژاد پرستی و فاشیسم سرعت گرفته است، مراقب باشید.
      تصویر یک نژادپرست،  عکس شماره ۷۹۸۳ ،  با کشته شدن ۹ سیاهپوست مومن، توسط یک جوان سفیدپوست نژادپرست شستشوی مغزی داده شده، در کلیسایی در کشور امریکا،  هیچ یک از روشنفکر نما های ایرانی،  که ایرانیان را متهم به توسعه طلبی و نژادپرستی میکردند و می کنند، در این مورد لب به سخن نگشوده و سکوت پیشه کرده اند.  این حضرات منتظرند یک نفر از خودآگاهی ملی ایرانیان،  در طول تاریخ سخنی بگوید،  تا به وی بتازند.
      اگر در تاریخ ایران اتفاقی افتاده باشد،  که خوشایند غرب نباشد،  همه این روشنفکر نماها در خارج و داخل ریشه این موضوع را در تاریخ سرشار از نژادپرستی ایرانیان عنوان کرده،  و با نوشتن مقالاتی تمام تاریخ ایران را همتراز جنایات آلمان نازی می دانند،  و اتفاقات داخل ایران را به کوره های آدم سوزی آن دوران تشبیه میکنند!
      اگر کسی نحوه هجوم اسکندر و مغول و عرب را عینا از کتب تاریخی ایرانی بجا مانده از آن دوران روایت کند،  توسط همین حضرات متهم میشود،  به کج روی و دیگر ستیزی و یا حتی خیانت به تاریخ و این قبیل پرت و پلاها.  عزیزان جوانان باهوش روشنفکر ایران،  پا و ذهن خود را جلو بکشید،  و از پستویی که سیستم آموزشی برای ذهنها ایجاد کرده عبور کنید،  بسوی واقعیت های تاریخی و اجتماعی بروید.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون اطلاعیه شخصی درباره مسائل و موضوعات روز داده اید؟
   مهم: امروز در خبرها شنیدم،  که داعش جای طالبان را در افغانستان گرفت،  درک و دانش خود را درباره امپریالیسم بالا ببرید.

برنامه داران

      تصویر مسجدالحرام،  عکس شماره ۸۳۶۰،  نقشه نابود کردن آثار تاریخی قاره کهن،  یکی از برنامه های مهم استعماری است،  که در نهایت بگویند این مردم ریشه تاریخی ندارند،  و وحشی بودند.  نابود کردن تنها با پتک و بمب نیست،  در عربستان سعودی نیز تمام آثار تاریخی را نابود کردند،  و روی آنها با سنگ مرمر براق پوشانده اند،  و همه بسادگی از کنار آن می گذرند،  و کیف می کنند.  در ازبکستان تمام آثار باستانی و تیموری را دارند ویران می کنند.  در افغانستان و پاکستان هم همینگونه،  و در ایران نیز به آثار تاریخی اهمیت نمی دهند،  تا بمرور نابود شود.
      در نهایت قرن دیگر خواهند گفت:  "این ملتها وحشی بودند، و هیچ تاریخی نداشتند،  و باید از بین بروند"،  و داستانی جدید برای تاریخ خواهند نوشت،  چی بگم!!  کو و کجاست درک و درس و عبرت ملت های قاره کهن.  هیچ یک از این ملتها در هیچ کشور یک تشکیلات ضد نابودی آثار تاریخی ایجاد نکردند،  که هیچ،  بلکه همه درگیر این هستند،  که روی سنگ مرمر های مساجد جدید عربستان قدم بگذارند،  بدون اینکه بدانند زیر پایشان را خالی کرده اند،  و طولی نخواهد کشید همه چیز برای این ملتها تمام شود.

قاره کهن

      تصویر نقشه قاره کهن،  عکس شماره ۲۰۱۰ ،   اینقدر عرب و ترک و کرد و فارس و… نکنید،  ملتهای قاره کهن بازیچه برنامه های استعمار و امپریالیسم شده اند.  بجای اینکه ملت خود را کوچک و کوچکتر،  و درگیر با همسایه کنید،  از یک ملت نام ببرید،  "ملت قاره کهن"،  قاره ای که در طول تاریخ بشدت مورد طمع و نظر دشمنان بوده و می باشد.  ایرانیان در مرکز این قاره قرار گرفته اند،  و بیش از همه مسئول حفظ تاریخ و جغرافیای این قاره هستند.  جوانان باهوش ایران،  اغفال ترفند های دشمنان نشوید،  که در اشکال مختلف دارند برای مقاصد استعمار جدید کار می کنند.
     قاره کهن را با اصطلاح های عوضی خاورمیانه و آسیای میانه نامیدند،  و کور کورانه از آنها پیروی شد.  ولی امروزه باید مراقب باشید،  دشمنان ملت قاره کهن بسیار هوشیار و با برنامه هستند،  ولی برعکس این ملت قاره کهن درب و داغون هزاران پارچه است.  اگر هوشیاری نباشد،  اگر جوانان باهوش متوجه این ترفندها نشوند،  عاقبت بسیار بدی در انتظار این قاره خواهد بود.  مشروح در اینجا.
مردان پهباد
      تصویر یک جنگنده،  عکس شماره ۸۳۶۲ ،  مردان آسمان این زمان و آینده نزدیک دیگر در آسمان نیستند،  آنها جوانان تیز هوش هستند،  که مقابل رایانه ها در مرکز کنترل زمین داخل پایگاه امن نشسته،  و براحتی نبرد های دقیق را کنترل می کنند.  پهبادها ارزش نظامی بسیار بیشتر از جنگنده های کلاسیک قرن گذشته را دارند،  و مخارج ساخت و نگهداری و آموزش نفرات آنها یک بیستم جنگنده های قدیمی می شود. 
      ما در شرکت نورتک بمنظور پیشبرد اهداف دارای تکنولوژی بالا،  به مقامات نظامی بسیار گوشزد و سفارش می کنیم،  ولی بسیاری از آنها درگیر خواص ۱۴ قرن پیش،  یا نبرد تاریخ گذشته قرن بیست هستند،  در اینجا.  اما در هر صورت وظیفه جوانان باهوش متخصص ایران است،  که پا و ذهن را جلو بکشند،  و همانگونه که دروغ های تاریخ را دور می اندازند،  برای اهداف مدرن قرن نو کار کنند.
انوش راوید و پرنیان حامد
      تصویر انوش راوید و پرنیان حامد،  عکس شماره ۸۳۶۴،  استعمار گران بویژه بریتانیا،  از ابتدای قرن ۱۹ بمنظور اهداف خودشان،  با دستکاری در تاریخ جهان،  دروغهایی وارد تاریخ کردند،  و با کمک سیستم آکادمیک پیشرفته خودشان بخورد جهانیان دادند.  بسیاری از اندیشمدان و تاریخ نگاران ایران در نیمه دوم قرن ۲۰ متوجه این موضوع شدند،  و نسبت به عواقب این دروغها در تاریخ ایران گفتند و نوشتند.  اما در زمان آنها بدلیل نبود امکانات و نفوذ سیستم آموزشی غرب در سیستم آموزشی ایران،  صدا یشان کمتر شنیده شد.
      در این قرن با وجود امکانات وسیع ارتباطی و اطلاعاتی،  ما سعی در گفتن و نوشتن از دروغ های تاریخ کردیم،  پژوهشگر گرامی بانو پرنیان حامد،  مطالعات زیاد در تاریخ ایران باستان دارند،  و با دقت تمام و اسناد و آثار درباره دروغهای تاریخ می گویند.  من نیز بنا به دانش اندکم در تاریخ می نویسم،  و همیشه گوشزد می کنم،  جوانان ایران هوشیار باشید،  و اغفال دروغها و ترفند های دشمنان تاریخ ایران نشوید.
      کار ما با مقاومت عده ای از عوامل ناشناخته پولی و رایگان استعمار قرار گرفته است،  گاه آنها از روی برنامه،  و گاه از روی بی اطلاعی،  و عدم درک درست مطالب ما،  شده اند عامل دشمنان تاریخ ایران.  البته این موضوع و مقاومت مذبوحانه آنها باعث رشد و تکامل کار ما می شود،  و اینگونه اقدامات خود بخود باعث شناخت بیشتر دشمنان تاریخ ایران،  و تاریخ واقعی ایران می شود.
      جوانان باهوش علاقمند و متخصص تاریخ ایران،  هوشیار و آگاه باشید،  دروغ های تاریخ را شناسایی کنید،  و بسوی واقعیت ها بروید،  نگذارید دشمنان با کمک داعش و ماعش و تخریب فیزیکی و شفاهی،  تاریخ ما را ضعیف و خوار و شکست خورده و از جای دیگر آمده و…. معرفی کنند،  آنها برنامه های دراز مدت دارند،  هوشیار باشید،  که با دروغ های تاریخ ایرانتان را درب و داغون نکنند.  بیشتر در اینجا.
ادامه ترفند های تاریخی
      تصویر یک اثر تاریخی یمن،  عکس شماره ۸۳۶۱،  یکی از مهمترین اهداف کشور عربستان در بمباران های کشور یمن،  نابود کردن آثار تاریخی این کشور است،  همان کار داعش و ماعش،  تا در نهایت بتوانند با کمک جنگ سایبری و نبرد نوپدید سیستم های استعماری بگویند ایران تاریخ نداشته،  و با نوشتن همان دروغ های تاریخی بگویند با حمله این و آن به ایران،  این کشور و مردم درست شده است.  عزیزان جوانان باهوش ایران،  هوشیار باشید خطر نزدیک است،  دروغ های تاریخ و ترفند های استعماری را بشناسید،  پا و ذهن را جلو بکشید،  و از فسیل های تاریخی دوری کنید.
      عکس یک اثر مهم تاریخی،  این قلعه یکی از آثار تاریخی برتر یمن می باشد،  که در یونسکو هم به عنوان میراث جهانی ثبت شده است.  چه بسا آنها همین نقشه ها را برای همه جا دارند،  منجمله خود ایران.  آخرین اخبار حاکی است،  که این قلعه تقریباً نابود شده است.  بیشتر در اینجا.
سکه های را درست بشناسید
      تصویر سکه تاریخی،  عکس شماره ۵۲۴۵،  یکی از عزیزان در پاسخ به دروغ حمله مغول کشور مغولستان به ایران،  عکس سکه ای را گذاشت و گفت:  "این سکه در زمان سلطان اولجایتو یا الجایتو مغول ضرب شده،  اولجایتو همونه که بعدها اسمش به محمد خدابنده تغییر داد".
     به ایشان گفتم کجای سکه نوشته مغول کشور مغولستان،  آیا سلطان اولجایتو یا الجایتو مغول ایرانی بوده یا مغول مغولستان،  آیا تصور نمی کنید سیستم آموزشی بشما مانند بسیار موارد دیگر تاریخی دروغ گفته است،  زیرا این سیستم انرژی گرفته از سیستم آکادمیک غرب استعماری بویژه انگلستان بوده است.  عزیزان ذهن و پا را جلو بکشید،  انقدر تاریخ کشور خودتان را خورد و شکست پذیر از همه نگویید،  درست و مستقل تحقیق کنید،  نگذارید باعث مضحکه همه بشوید و بگویند ایرانیها همیشه شکست خورده بودند.
   مهم:  عزیزان تاریخ و اسناد تاریخی را بدرستی برسی کنید،  نه آنچه که بخورد شما داده اند.  بیشتر در اینجا.
نابغه های معجزه گر
      تصویر جلد های کتاب تاریخ هرودوت،  عکس شماره ۸۳۶۶ ،  منابع تاریخ سیستم آموزشی ایران اکثراً از روی کتاب های تاریخی می باشد،  که در غرب نوشته و در جهان پخش شده است.  منجمله کتاب های تاریخی دوران باستان،  که خیلی زیاد است،  و معروفترین آنها را در اینجا می نویسم،  "تاریخ هرودوت"،  بسیاری می گویند هرودوت از ایران و شاه های باستانی ایران خوب نوشته یا کم نوشته یا بد نوشته،  من نخوانده و تا وقتی نتیجه کار این نابغه های معجزه گر برایم روشن نشود،  اینگونه کتابها را نه می خوانم،  و نه بعنوان منبع تاریخی استفاده می کنم.
      در زمانی که بزحمت چند خط روی سنگ و گل می نوشتند،  و یکی بعنوان زیر خاکی پیدا می شود یکی نمی شود،  یا در پاپیروس می نوشتند و فقط آنهایی،  که در هزار توی مقبره های مصر کم و بیش باقی مانده،  من نمی دانم چگونه نابغه های معجزه گر از یکی دو تکه پاپیروس،  که می گویند از هرودوت است،  و عکس آنها پیوست می باشد،  6 جلد و یا ۹ جلد کتاب قطور از آن در آورده اند!!.
   مهم:  هر شخصی می داند اصل کتاب تاریخی هرودوت کجاست،  و در کدام موزه است،  مرا خبر کند،  من هر چه می گردم اصل این دست کتابها را پیدا نکردم،  که در کدام موزه هستند.
   پرسش از عموم:  آیا این "نابغه های معجزه گر" عوامل استعمار و امپریالیسم بوده و هستند؟
   توجه:  ما ایرانیان منابع تاریخی زیادی داریم،  باید آنها را دریابیم،  نه کتابهای قطور خوش آب و رنگ نوشته شده نابغه های معجزه گر.
   تذکر:  قبل از اینکه از هر نوشته و کتابی بعنوان منبع استفاده کنید،  تحقیق نمایید که منابع آن کتاب چه هست و کجاست.  بیشتر در اینجا.
تاریخ مسخره بازی
      عکس ۷۱۳۷ ،   کتاب طبری،  در آن کتاب نوشته شده است:  "عجمان بیامدند که همدیگر را به زنجیر ها بسته بودند تا فرار نکنند…."  در ادامه آن و صفحه دیگر آمده:  "پارسیان هر هفت نفر بیکدیگر بسته شده بودند و خار های آهن پشت سر خویش افکنده بودند و می گفتند هر کس از ما بگریزد خار آهن لنگش کند."
      من چند صفحه پس و پیش این قضیه را خواندم،  و جز پرت و پلا هیچ مطلبی را که بتوان آن را تاریخ دانست نیافتم،  فقط پرت و پلا های آدم های بی سوادی بود،  که مطلبی را یا مغرضانه یا بابت رجز خوانی یا سادگی گفته اند،  و یک نفر آنها را نوشته است.  افرادی مثلا تاریخ دان هستند،  که نوشته های کتاب تاریخ طبری را تاریخ واقعی می دانند،  در صورتیکه خود طبری کتابش را چنین نمی داند،  و در مقدمه کتابش نوشته است:
       "بینندگان کتاب ما بداند که بنای من در آنچه آوردم و گفته ام بر راویان بوده است نه حجت عقول و استنباط نفوس، به جز اندکی، که علم اخبار گذشتگان به خبر و نقل به متأخران تواند رسید،  نه استدلال و نظر، و خبرهای گذشتگان که در کتاب ما هست و خوانند عجب داند یا شنونده نپذیرد و صحیحی نداند، از من نیست بلکه از ناقلان گفته ام و همچنان یاد کرده ام."
      توجه می فرمایید خودش قبول ندارد،  و فقط داستانها و نقل قولها را ذکر کرده است و گفته:  "نه حجت عقول و استنباط نفوس…."  خودش قبول ندارد،  آنوقت عده ای آن پرت و پلاها را سند تاریخی می دانند.
   پرسش از عموم:  آیا نقل قول های بدون هیچ سند و هیچ مدرک تاریخی،  تاریخ می شود؟
   مهم:  عزیزان اگر ساده باشید و بدون تخصص و براحتی هر موضوعی را بپذیرد،  آخر عاقبت خوبی ندارد.  بیشتر در اینجا.
شهدای دیگر
"گرامی باد یاد و خاطره شهید امریکایی انقلاب مشروطه ایران"
     تصویر قالیچه ای با تصویر این شهید است،  عکس شماره ۷۹۹۲ ،  که توسط مادران تبریزی در سال ۱۳۳۸ در پنجاهمین سالگرد شهادت هوارد بافته شد.  امروز این قالیچه بهمراه تندیسی این شهید در موزه تاریخ مشروطه در تبریز جای دارد.  هوارد باسکرویل معلم ۲۳ ساله امریکایی در پاییز ۱۹۰۸ به دعوت "مدرسه مموریال تبریز" جهت تدریس تاریخ به ایران آمد. ورود او به تبریز هم زمان با به توپ بسته شدن مجلس و آغاز استبداد صغیر بود.
      در همان دوران مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان برای اعاده مشروطیت به پاخاستند و به دنبال این حوادث دسته‌ای در تبریز به نام فوج نجات تشکیل شد. باسکرویل که دوره سربازی را در آمریکا دیده بود، به قول خودش به جای نقالی تاریخ مردگان تصمیم گرفت مشق نظامی به جوانان بیاموزد!!
روزی همسر کنسول آمریکا در تبریز از او خواسته بود از صف مشروطه‌خواهان جدا شود، ولی او ضمن پس دادن پاسپورت پاسخ گفت:
"تنها فرق من با این مردم، زادگاهم است و این فرق بزرگی نیست"
      هوارد ۱۰۶ سال پیش در روز ۱۹ آوریل ۱۹۰۹ در حالی که فرماندهی یگانی ۱۵۰ نفره از رزمندگان ملی گرا را در پیکار علیه نیروهای سلطنتی، به عهده داشت و تنها ۹ روز از جشن تولد ۲۴ سالگی او می‌گذشت، به ضرب گلوله‌ای که به قلب وی اصابت نمود، به شهادت رسید.
کشف آرامگاه گور دخمه ای در "دره شمی"
      تصویر سپر زیر خاکی،  عکس شماره ۵۲۵۰،  دومین فصل کاوش های باستان شناسی هیأت مشترک ایران و ایتالیا در دره شمی به کشف آرامگاه دارای گور دخمه ای زیر زمینی منحصر به فرد و آثار تاریخی انجامید.  یافته های این فصل از کاوش شامل گور های دخمه ای منحصر به فرد، درب سنگی بزرگ، سازه های معماری، مصالح ساختمانی، پاره سفال ها و… می باشند.  محوطه تاریخی مورد کاوش در این فصل مجموعه ای از آرامگاه های پیرامون یک مکان آیینی و مقدس می باشند که ویژگی معماری آن کاربرد سنگ به وفور در پوشش سقف و درب است.
      مستند نگاری و اسکن لیزر هوشمند سه بعدی نگار کنده ها و نوی کنده های سنگی و صخره ای الیمایی،  خونگ اژدر، خونگ یار علی وند و خونگ کمال وند،  دشت ایذه در قالب فصل اول کاوش سال ۱۳۸۷آغاز و سال ۹۱به پایان رسید.  آثار باستانی کشف شده دره شمی متعلق به الیمایی می باشند،  چرا که این قوم نیاکان بختیاری ها هستند.
      با کشف گور دخمه ای به ابعاد ۳ در ۴متر مشخص شد،  این گور دخمه از نظر تکنولوژی ساخت بی همتا است،  زیرا یک پلکان و دو دهلیز در دوسوی آن وجود دارد،  بازمانده های استخوان های حیوانات قربانی در آن به وفور مشاهده می شود.  این نوع گورها متعلق به یک خانواده یا چند نسل بوده،  که هنگام دفن فرد تازه از دنیا رفته قبر باز و مجددا بسته می شده است.  در این نوع تدفین اشیا متعلق ب یک تَن بهمراه ظروف، ابزار، پوشاک و … دفن می شده است.  یک درب بزرگ سنگی نیز در این کاوش کشف شد،  که سه سوراخ قفل و بست بر روی آن وجود دارد.
دروغهای جدید تاریخ
      تصویر رهبران،  عکس شماره ۷۹۹۰ ،  دروغ های جدید تاریخ ترفند های سیاسی هستند،  البته همیشه تاریخ همین گونه بوده است.  در خبرها خواندیم:
  ــ  "هیون یونگ چول" وزیر دفاع کره شمالی به دلیل بی احترامی به رهبر کره شمالی،  به دستور رهبر کره،  با گلوله ضد هوایی اعدام شد.
      همچنین در خبرها آمده است:
  ــ  جان کری وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن کره شمالی به ایجاد تحرکات غیر ضروری در زمینه برنامه هسته‌ای،  از این کشور خواست از ایران الگو بگیرد.
   توجه:  تحلیل گران مسائل سیاسی ایران،  اغفال این دو خبر ترفندی نشوید،  این دست خبرها،  همیشه باعث شده،  تحلیل هایی نه چندان در خور سیاسی کاری ایرانی ارائه شود.
      آنچه که من برداشت می کنم:  آمریکا نیرو های نفوذی قوی در کره شمالی دارد،  که کری چنین می گوید،  و در کره شمالی با مطرح کردن جرم چرت زدن و اعدام با ضد هوایی،  قصد گمراه کردن سیاسیون جهان را دارند.
   ــ  و مهم:  کره شمالی منظم ترین ولی بی درک ترین کشور دنیاست،  مگر اینکه مشاور هفت خط داشته باشد.  چه بسا کره شمالی مشغول تیغ زدن آمریکا است،  بارها در تاریخ این مسئله تکرار شده است،  مثلاً الان یادم آمدم در دوران انقلاب چین یک شعر ورد زبانها بود:  آمریکا انبار اسلحه ماست، چیان کای چک حمال ماست.
تخصص دمکراسی ادب
      تصویر انوش راوید در بازدید از یک اثر تاریخی،  عکس شماره ۸۳۵۳،  درون هر یک از سه موضوع فوق،  کلی تعریف نهفته است،  و مهمتر از همه لازم است و باید این سه موضوع توسط سیستم آموزشی به جوانان ایران یاد داده شود.  تقریبا امروزه همه مردم ایران در تمام موارد اظهار نظر و فضل می کنند،  بدون اینکه درکی از تخصص داشته باشند.  تقریبا تمام مردم فقط حرف و گفته و نظر خودشان را در بساطشان پهن می کنند،  و دیگران را نمی توانند بپذیرند.  همچنین هر گفتار و پندار و کردار،  که باب دلشان نباشد را،  به مسخره و اهانت و تندی پاسخ می دهند.
      در بخش نظرات صفحات مختلف،  این سه مورد بخوبی پیداست،  سریع بدون تحقیق و تأمل نظر می دهند،  و گفته های خودشان را بجا و درست می دانند.  تصور اینکه با این جماعت،  ایران بتواند قرن ۲۱ را بپایان برساند،  سخت است،  زیرا این دوران زمان درک و درایت در سه مورد فوق است،  یعنی داشتن درک از تخصص و دمکراسی و ادب.  تنها دانستن تعریفی از این سه مورد مهم کافی نیست،  درک از آنها مهم است،  و نیز رساندن درک این سه مورد به دیگران،  که متوجه آنها نمی شوند.  من مسئولیت عدم دسترسی به آنها را،  سیستم آموزشی می دانم.
علم تاریخ
      تصویر شماره ۸۴۳۷ ،  تاریخ یک علم است مانند همه علوم،  تاریخ یک کتاب بسته و یک رمان نیست،  که خوانده شود و تمام شود،  ما هنوز اول راه تاریخ نگاری نوین ایرانی هستیم.  در تاریخ نیز مانند همه علوم هر شخص می تواند بگوید و بنویسد،  و نظرات خودش را بگوید،  و نباید ضد دمکراسی زد،  نباید جلوی اظهار اندیشه و کار را گرفت.  یکی از مهمترین وظایف ما برپا داشتن محیط دمکرات،  و حفظ آن است،  غیر از این هیچی نخواهیم بود و شد.  تاریخ واقعی سر جای خودش هست،  دیگر به هیچ عنوان،  کسی نمی تواند گذشته را تغییر دهد،  باید واقعیتها را از دل تاریکی بیرون آورد،  و این مهم ذهن های پویای تاریخی می خواهد،  که تخصصی کار و تلاش کنند.  همه علوم در حال رشد و تکامل و تغییر هستند،  علم تاریخ و تاریخ اجتماعی نیز چنین است،  و باید از فسیل شدن آن،  که خواسته استعمار و امپریالیسم است،  جلوگیری شود.  عزیزان بیایید دید تخصصی و تخصصی تر به تاریخ داشته باشید،  و هر موضوع تاریخی را دقیق و برابر با تمام قوانین علمی بررسی کنید.  موضوعی که سیستم آموزشی ایران،  در یک قرن گذشته سعی کرده،  اجازه ندهد چنین باشد.
      تاریخ یک علم است،  مانند تمام علوم،  و باید آنرا علمی بررسی کرد،  با تمام قوانین و فرمولها و فاکتور های علمی قرن ۲۱ ،   نه مانند داستان از روی داستان،  تاریخ ادبیات نیست.  تاریخ واقعی را باید از میان ترفندها و تاریکی های موجود بیرون کشید.
جالیز و بادمجان
      تصویر بادمجان،  عکس شماره ۸۴۳۸،  عده کمی فکر می کنند،  در طول تاریخ ایران جالیز بوده و ایرانی بادمجان،  مثلا یکی از آنها می گویند تاکنون ۳۳ حمله به ایران شده،  و کشتند و غارت و نابود کردند و ..،  این بابا واقعاً درکی از تاریخ و غیرت ملی،  و بویژه جغرافیای تاریخی ندارد،  که اینچنین می گوید.  البته تعدادی از عوامل دشمنان تاریخی ایران می خواهند بگویند،  ایرانیان بی عرضه و بی غیرت بوده و هستند.  این روش در ادامه رجزخوانی تاریخی است،  که برای ضعیف کردن و به مسخره کشیدن تاریخ و ملت ایران انجام می شود.  عزیزان امروزه ایران در شرایط تاریخی حساس است،  و دقت و هوشیاری جوانان باهوش را می طلبد،  باید درک درست از تاریخ داشت،  تا بتوان برای آینده بهترین برنامه ریزی را کرد.   مشروح در اینجا.
آثار تاریخی و مالکیت
      تصویر گنج های زیر خاکی در موزه ها،  عکس شماره ۸۳۶۹،  در اینترنت می بینیم جوانان علاقمند به تاریخ عکس آثار تاریخی ایرانی را که در موزه های جهان است می گذارند،  و به آنها افتخار می کنند،  که بجا و خوب است.  ولی مهمتر از همه این است،  که هیچ یک از این جوانان یک کمپینگ یا صفحه یا گروه بمنظور باز پس گیری آنها ایجاد نکرده اند،  این مهم نیست که بتوان آنها را پس گرفت،  مهم این است که جوان علاقمند به تاریخ پویا تر باشد،  و در جهان نشان دهد توانا تر است،  صرفاً گفتن و نوشتن از تکرار های تاریخ،  دردی از مشکلات درمان نمی کند،  پویا بودن مهم است،  که در نهایت نتیجه خوبی خواهد داشت.
در همین گفتن و نوشتن از آثار تاریخی ایرانی در موزه های جهان،  هیچ یک حتی یک پرسش هم مطرح نکرده اند،  که چگونه و چرا این شیئ ایرانی در اختیار شماست،  سند و مدرک آن چه هست.  حتی خنده دار از همه این است که بسیاری نظر می دهند،  که چه بهتر در دست خارجی است،  و اگر در ایران بود می دزدیدند و خراب می کردند،  و هیچ یک هم به اینگونه نظرات جواب نمی دهند،  نظراتی که براحتی ایرانی را ناتوان بی بخار و بی خرد می گوید.
پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون نامه ای و اعتراضی به ارگانی بمنظور حفظ و نگهداری آثار تاریخی نوشته اید؟
    مهم:  درک درست از تاریخ مهم است،  برداشت اشتباه از تاریخ باعث سرکار رفتن و گمراهی است،  که در نهایت بنفع دشمنان تاریخ ایران تمام می شود.  بیشتر در اینجا.
دید های نوین تاریخی
      تصویر انوش راوید در یک اثر تاریخی،  عکس شماره ۸۴۳۹ ،  این روزها با وجود انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی،  روز بروز آگاهی ایرانیان به تمام مسائل و موضوعات تاریخی و اجتماعی خودشان بیشتر می شود و گسترش می یابد.  جوانان باهوش ایران می دانند،  که اگر از دروغ های تاریخی عبور نکنند،  بزودی دشمنان تاریخی ایران،  با وجود شرایط منطقه ای و جهانی امروزه،  که امپریالیسم فراهم کرده است،  خطر بشدت ایران را تهدید می کند.  منجمله براحتی بعد از ویران کردن آثار تاریخی بدست داعش و ماعش،  و بمباران و غیره،  با کمک دروغ های تاریخ خواهند گفت،  ایران و ایرانی وجود تاریخی نداشته،  و آریایی و اسکندر و عرب و مغول و این و آن به ایران حمله کردند،  و اینجا را درست کردند،  و یک ملت چندین تیره ای خنگ و کودن و عقب افتاده در اینجا سرهم کرده اند.
     جوانان عزیزی در لینک زیر گرد هم آمده و مشغول بررسی دروغ های تاریخ هستند،  امیدوارم جوانان دیگری از این گونه جمع های مفید تشکیل دهند،  و دروغ های تاریخ را شناسایی و افشا کنند،  و برای یافت واقعیت های تاریخی کار کنند،  و با گفتن و نوشتن در همه جا،  کار خود را گسترش دهند.  در ضمن به مقامات سیستم آموزشی ایران هم جدی یاد آوری نمایند،  که دست از دروغ های تاریخ بردارند،  تا واقعاً کار آنها پویا تر شود.  همچنین امیدوارم دشمنان تاریخی ایران،  و نفوذ آنها را دست کم نگیرند،  و کوبنده تر کار کنند.  به امید روزی که فرهنگستان مستقل تاریخ ایران تشکیل شود،  و تاریخ ایران را بنویسید و تأیید موقت و نهایی نماید.
مجسمه سنگی
      تصویر مجسمه تاریخی،  عکس شماره ۸۳۷۰،  مجسمه سنگی کوچکی،  که متعلق به یکی از تمدن های بین النهرین است در حراجی به قیمت ۵۷ میلیون دلار فروخته شد؛ بالاترین رقمی که برای یک مجسمه تاکنون پرداخت شده است.  رکورد قبلی گرانترین مجسمه جهان که در یک حراجی فروخته شده، متعلق به اثری از پابلو پیکاسو بود که ماه گذشته به قیمت ۲۹ میلیون دلار به فروش رفت.
      مجسمه که Guennol Lioness نام دارد، تلفیقی از سر شیر ماده و بدن انسان است که فقط ۸.۳ سانتی متر ارتفاع دارد و تخمین زده شده که پنج هزار سال پیش در بین النهرین تراشیده شده است.   این مجسمه که در محلی نزدیک بغداد کشف شده،  در سال ۱۹۴۸ توسط الیستر و ادیت مارتین به موزه هنر نیویورک قرض داده شد.
      بخش عمده ای از عواید فروش این مجسمه صرف امور خیریه خواهد شد.  پیش از حراج این مجسمه در نیویورک، ریچارد کرسی، رئیس بخش عتیقه حراجی ساتبی گفت که این مجسمه تلفیق درخشانی از شکل حیوان و بدن انسان است.
خود زنهای حرفه ای
      تصویر اثر پتک تخریب،  عکس شماره ۸۴۴۰ ،  کدام ملت را دیدید که به اندازه ایرانی های از دروغ شکست های کشورش در طول تاریخ کیف کند،  و بگوید و بنویسد و هرگز فکر نکند،  که ممکن است دروغ باشد؟  این ملت واقعآ کارش حرف ندارد در خود زنی.
      تاریخ خیلی مهم است،  با تاریخ خیلی مسائل ثابت می شود،  اگر تاریخ بدرستی دانسته نشود،  و تاریخ یک کشور بدست غربیها نوشته شده باشد،  و مردم از دروغ های آن نوشته ها کیف کنند،  و همه جا دروغها را بگویند و بنویسند،  خیلی بد است،  و آخر عاقبت بدی دارد.
   مهم:  جوانان باهوش علاقمند به تاریخ ایران،  با دست و توانایی خود تاریخ واقعی سرزمینتان را بنویسید،  و از دروغها پاک کنید،  البته در اینجا.
خود زن های تکی
      تصویر خرابی یک مسجد تاریخی،  عکس شماره ۸۴۴۱،  نظر زیر را در یک پست به یکی از افرادی نوشتم،  که خیلی با علاقه و شور و هیجان از حمله اسکندر و عرب و مغول و کشتار و تجاوز آنها در ایران می نوشت،  و از ذهنیت خود به من ایراداتی داشت،  متن کامل نظر من در زیر:
  پاسخ انوش راوید:  درود،  گرامی شما چرا نمی روید وبلاگ گفتمان تاریخ را بخوانید،  بانوی گرامی پرنیان حامد همه مسائل را بروشنی توضیح داده است.  عزیز هر پرسشی دارید بپرسید،  در آنجا هزاران پرسش و پاسخ انجام شده است،  اگر در جایی پرسشی نیمه یا از قلم افتاد دوباره تکرار کنید.  ما روزانه بیش از ۵۰ نظر و پرسش داریم،  هزاران جوان باهوش متوجه دروغهای تاریخ شده اند.  چرا دوست دارید بگویید کشور تان در طول تاریخ از همه شکست خورده،  مگر ایران جالیز بوده و ایرانی بادمجان،  عزیز تمام تمدن از ایران به اروپا رفته،  اسکندر اشکانی دین میترایی را به اروپا برد،  که بعد شد مسیحی،  اروپائیان می دانند،  کارشناسان آنها می دانند،  ولی نمی خواهند بگویند،  که از ایران بوده،  می خواهند بگویند از یونان بوده.  عزیز دقت کن،  دارند با دروغ های تاریخ،  ایران را تکه می کنند،  دست بر دارید از دروغ های تاریخ،  انقدر نگو عرب آمد کشت و برده گرفت،  انقدر مانند سیستم آموزشی ایران،  آب به آسیاب دشمن نریزید.  خواهشا برو بخوان،  ببین بسیاری از جوانها به آگاهی رسیدند،  من حیفم می یاد که جوانی مثل تو همچنان غرق دروغ باشد،  تک تک جوان های ایران برای ما دارای ارزش هستند.
ساختمان محکم
      تصویر یک ساختمان معروف،  عکس شماره ۸۳۶۵.  این ساختمان را مرحوم زنده یاد مهندس حسین داد یحیی،  طراحی و ساخته است،  این مهندس بشدت ناسیونالیسم ایرانی،  توسط عوامل مشکوک در ۱۳۹۰ جان باخت.  ایشان آرشیتکت تحصیل کرده آلمان بودند،  و بزرگترین و اولین برج های ایران را طراحی و اجرا کردند.  این ساختمان یکی از ده ها کار او بود.  در ضمن پدر ایشان هم دبیر کل حزب ملی دمکرات ایران،  و یکی از مدافعان ملت ایران در دوران مشروطیت بود،  مشروح در اینجا.
هرکول شان هم تقلبی است
      تصویری از یک مجسمه که به اشتباه توسط ناشیان تاریخی و عمداً توسط حرفه ای های استعماری به هرکول نسبت می دهند،  عکس شماره ۱۴۱۰.  این یک مجسمه میترایی است،  و نمونه آن در تمام آثار میترایی اروپا دیده می شود،  البته آثار میترایی ایرانی بدلیل دینی از دوره ساسانی تاکنون تا توانستند پاک کردند،  مانند معبد مهر ورجوی مراغه که مستندش را چند پست قبل گذاشتم.  داناها و توانا های تاریخی استعماری با گفتن اینکه این مجسمه هرکول است،  می خواهند بگویند که از اثرات سلوکی و اسکندر کذایی آنها است.  آنها هرگز نخواهند گفت که اسکندر ایرانی،  شاهزاده ایرانی با دین میترایی بود،  که اروپا را در نوردید،  و دین میترایی را به اروپا برد،  که بعد ها با برنامه های تاریخی و اجتماعی مسیحی شد.
      عزیزان اگر می خواهید از تاریخ بدرستی بدانید،  آنچه را که توسط سیستم آموزشی انرژی گرفته از سیستم آکادمیک استعماری است،  دور بریزید،  و تحقیقات مستقل داشته باشید.  مثلاً تحقیق کنید که هرکول چه بود و تصویر های آن و داستانش چیست،  آثار میترایی چیست و در کجاست،  و هزاران موضوع را تخصصی و حرفه ای دنبال کنید.  در غیر اینصورت شعر زیر خیلی خوب و بجاست:
خشت اول چون نهد معمار کج <><> تا ثریا می رود دیوار کج
    پس بیایید این خشت را از نو بگذرید،  مشروح در اینجا.
   پرسش از عموم:  آیا شما به دانش و بینش دیگران هر چه باشد احترام می گذارید،  یا به دمکراسی با تعریف علمی آن احترام می گذارید؟
   مهم:  توجه داشت باشیم که چه بسا در پس هر دانش و بینش ترفندی نهفته است،  و نباید بدون تخصص گفت و نوشت و بود،  پس ابتدا تخصص خود را بالا ببرید.
دروغها ادامه دارند
      یک تصویر از انبوه کشته شده ها،  مربوط به جنگ جهانی دوم،  که بروی قطار باری جمع کرده اند،  این یکی از عکس هایی است،  که ناشیانه مربوط به قحطی بزرگ ایران می دانند،  درصورتیکه خط آهن چه مربوط به ایران آن زمان.  این قحطی دروغ است،  تمام عکس های ارائه شده مربوط به نسل کشی ارامنه در ترکیه،  و جنگ های جهانی و یا هندوستان است،  در اینترنت به زبان انگلیسی همه آنها را می یابید،  بنویسید نسل کشی ارامنه،  یا فجایع جنگ جهانی.  عکس شماره ۸۳۷۱.
  عکس های ایران در سال های فوق را نگاه کنید،  هیچ اثری از قحطی دیده نمی شود،  در اینترنت بنویسید عکسهای ایران در ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ هیچ عکس ایرانی از این قحطی دیده نمی شود،  که هیچ،  بلکه وضع کاملاً عادی است،  در اسناد دولتی و غیره و نشریات آن زمان نیز خبری از این قحطی نیست.  دوباره توجه نمایید،  آن عکس هایی که از این قحطی در اینترنت وجود دارد،  و مطابق معمول ایرانیها،  تعدادی سایت از یکدیگر کپی کرده اند،  هیچ یک مربوط به ایران نیست،  اغفال دروغها نشوید مشروح در اینجا.
   پرسش از عموم:  آیا شما درباره آنچه که از جای دیگر کپی پیس می کنید،  تحقیق و تحلیل کرده اید؟
   مهم:  همیشه در نظر داشته باشید،  که ممکن است در پس هر نوشته ای ترفندی باشد،  پس سعی نمایید،  دانش و بینش خود را بالا ببرید.
درسی از یک کودک
تصویر یک اثر تاریخی در موزه،  عکس شماره ۸۴۴۲.  
    داستان جالبی از یک وزیر که می‌خواست صبح شنبه یک متن سخنرانی تهیه کند. زنش به خرید رفته بود. باران می‌آمد و پسر کوچک او بی‌حوصله و ناآرام بود و سرگرمی نداشت. بالاخره وزیر با ناامیدی مجله‌ای برداشت و آن را ورق زد تا به عکس رنگی بزرگی رسید. نقشه‌ی جهان بود. آن را از مجله کند، پاره پاره کرد و به زمین ریخت و گفت:
   ــ  «جانی، اگر بتوانی این تکه‌ها را کنار هم بگذاری ۲۵ سنت به تو می‌دهم.»
       وزیر فکرمی‌کرد این کار کلی وقت جانی را پر می‌کند، ولی ۱۰ دقیقه بعد در اتاق مطالعه‌اش را زدند. جانی بود با پازل درست شده در دستش.  وزیر از این‌که پسرش به این زودی تکه‌ها را کنار هم گذاشته و نقشه را کامل کرده بود، تعجب کرد.
   او پرسید:  «چطوری توانستی این قدر سریع تمامش کنی؟»
   پسر جواب داد:  «آسان بود. پشت صفحه عکس یک مرد بود.  یک تکه کاغذ برداشتم و در پایین عکس گذاشتم و بعد کاغذ دیگری برداشتم و در بالای عکس قرار دادم.  می‌دانستم که اگر تصویر مرد را درست کنم، نقشه‌ دنیا هم درست می‌شود.»
   وزیر لبخندی زد و ۲۵ سنت به او داد و گفت: «این طوری موضوع سخنرانی مرا هم مشخص کردی:  «اگر انسان درست بشود، دنیا نیز درست خواهد شد.»
    پندی در این جمله هست.  اگر از دنیا ناراضی هستید و می‌خواهید آن را تغییر دهید،  نقطه‌ شروع، خود شما هستید.  اگر شما درست شوید،  دنیای شما نیز درست خواهد شد.  اندیشه‌ مثبت هم در این رابطه است. اگر نگرش مثبت داشته باشید مشکلات دنیا در مقابل شما زانو می‌زنند.  ناپلئون هیل – کلمنت استون.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون اندیشه کرده اند پشت تصویر هایی که از تاریخ و تاریخ اجتماعی برایتان بتصویر کشیده اند چیست؟
   مهم:  همیشه سعی نمایید پشت کارت را هم نگاه کنید،  شاید درک متفاوتی پیدا نمایید.
دفترچه بیمه سلامت ایرانی
تصویر دفترچه بیمه سلامت،  عکس شماره ۸۳۸۷. 
     یکی دو سال است،  تقریباً به همه مردم ایران دفترچه بیمه سلامت داده اند،  این دفترچه ها نقد و بررسی های زیادی لازم دارد،  تا کارایی بهتری پیدا کنند.  مثلاً یک کار در مورد این دفترچه اصلاً ضرورت ندارد،  این است که شخص بیمار برای مراجعه به پزشک متخصص یا بیمارستان،  باید دفترچه را ممهور به مهر درمانگاه محلی یا پزشک خانواده نماید،  که این کار با حساب معذوریت های مالی دفترچه،  و زمان و غیره،  اصلاً برای بیمه شده خوب و درست نیست،  که هیچ،  بلکه بشدت مزاحم پزشک محلی،  و رفت و آمد های زیادی و غیره است.
      مسئولین گاهی کار هایی انجام میدهند، که شاید دلیل خاصی داشته باشد،  ولی این مردم هستند،  که باید در مسیر هر حرکت،  با گفتن و نوشتن از مسائل و موارد،  کمک فکری به مجریان طرح های باشند.  متآسفانه بسیاری از مردم ایران،  هر جا به مشکل برخورد می کنند،  بدون اینکه درباره آن حرف در جای مناسب بگویند،  نق های در گوشی می زنند،  که تأثیر بگوش های سنگین دور دستها ندارد.  با حفظ محیط دمکرات از مسائل اطرافتان در ایران بگویید و بنویسید،  تعداد بالای این کار بالاخره بازخورد مناسب را خواهد داشت.
   پرسش از عموم:  آیا تاکنون درباره مشکلات محیطی خود در ایران گفته و نوشته اید،  و نتیجه ای هم گرفته اید؟
   مهم:  بمنظور هر اقدامی منجمله گفتن و نوشتن،  نقد و اعتراض،  ابتدا باید ادب و دمکراسی را رعایت کرد،  سپس بعد از مراحل تکمیلی اقدامات خاص قانونمند انجام شود.
   جالب:  هیچ جایی در سایت های مربوطه به بیمه سلامت پیدا نکردم،  که نقد خودم را در مورد مهر کاری اضافه دفترچه بنویسم،  ناچار در اینجا گذاشتم،  گویا گوش های سنگین خیلی دور هستند. 
تحریف با حقیقت تاریخ
تصویر انوش راوید در یک سایت تاریخی،  عکس شماره ۸۳۷۳. 
     یکی از ده ها تلویزیون که برنامه های دینی بزبان فارسی دارند،  بنام نور تی وی،  برنامه ای دارد بنام حقیقت های تاریخ،  که در آن به بررسی های تاریخ با دیدگاه خودشان می پردازد،  بنا به اصل دمکراسی بیان،  گفته های آنها هیچ مشکلی ندارد،  اما از نظر من باید توسط جوانان باهوش تاریخی ایران،  با حفظ محیط دمکرات نقد و بررسی شوند.  در یکی از این برنامه های حقیقت های تاریخ شان گفتند،  که آنچه گفته شده اعراب به ایران حمله کردند،  و ایرانیان را با زور مسلمان کردند دروغ است،  و خود ایرانیان اسلام آوردند،  و در سده های اول اسلامی ایرانیان بزرگترین خدمات را به اسلام کردند،  و در جهت گسترش این دین کوشا بودند،  که این دلیل مهم آن است،  که اسلام از طرف ایرانیان پذیرفته شده است.
تا اینجا من با آن برنامه مشکل ندارم،  و این نیز گوشه ای از حرف من است،  ولی مشکل من با آنها در ادامه گفته هایشان است،  که می گویند امپراطوری ایرانی ساسانی کشور های عربی را اشغال کرده بود،  و به گونه ای وانمود می کنند،  که گویا این یک قدرت متخاصم و جنایت کار بوده،  و خراسان و آذربایجان و… را نیز بتصرف در آورده بود.  آنها در این برنامه فارس را از بقیه ایران جدا دانسته،  و خلاصه کلام داستان دیگری از تاریخ تعریف و تحریف می کنند و می گویند.  عزیزان مراقب ترفند های امپریالیسم برای ایجاد جنگ بین ایران و عرب، شیعه و سنی، دینی و بی دین،  و غیره باشید،  توجه نمایید،  ما ملتها هیچ تفاوتی با هم نداریم،  همه توده های مردم،  تحت ستم دشمنان تاریخی قاره کهن بوده و هستند.
   پرسش از عموم:  آیا درک واقعی از امپریالیسم دارید،  یا آنرا متفاوت با سردمداران منطقه می دانید؟
   مهم:  هرگونه ضد دمکرات گفتن و نوشتن بمنظور ایجاد اختلاف بین ملتها و قومها،  آب به آسیاب دشمنان مردم بیچاره قاره کهن است.
اصرار در دروغ
      تصویر ۸۳۹۵ ،  عده ای اصرار به دروغ تاریخی دارند،  که در آخر شاهنشاهی ساسانیان،  اعراب خیلی وحشی بودند،  و به ایران بسیار متمدن حمله کردند،  و ایرانیان را به خاک سیاه نشاندند.  آنها در این دیدگاه استعماری بدون سند و مدرک واقعی تاریخی،  چند موضوع را دقت نمی کنند:
 1 ــ  وحشی نمی تواند به متمدن پیروز شود.
 2 ــ  از نظر جمعیت شناسی تاریخی غیر ممکن است.
 3 ــ  ایرانی را متمدن ولی بی عرضه و ناچیز می گویند.
 4 ــ  به تاریخ ملت چند کشور عربی اهانت می کنند،  که وحشی بودند.
۵ و ۶ و الا آخر ….
  ــ  از نظر من که ایرانیان طی رشد و تکامل تاریخ تمدن،  اسلام را طرح سازی کردند،  و:
 1 ــ  ایرانیان دانا و دانشمند بودند،  که توانستند اسلام را به همه جهان ببرند.
 2 ــ  ملت های قاره کهن در طول تاریخ یکی بودند،  و همه تحت تأثیر فرهنگ ایران.
 3 ــ  هم اکنون در برآورد های سیاسی و جغرافیایی جهان،  ایران می تواند محور تمدن منطقه باشد.
 ….  و الا آخر ….
"جهت اطلاع بیشتر مطالب وبسایت ارگ را با حوصله و دقت و زمان مناسب مطالعه نمایید"
      در نظر بالا که بر شمردم،  دقت نمایید،  دوستی و دشمنی دینی و فلسفی و ملکی،  نباید در تاریخ نگاری،  و برنامه ریزی های اصولی و آینده نگری یک کشور بزرگ،  در منطقه ای حساس دخالت داشته باشد.  اینک ما ملت در شرایطی هستیم بسیار حساس،  قدرت های جدید سرمایه داری در جهان ظاهر شده اند،  و پای بند هیچ انسانیت و مرامی و مکتبی نیستند.  روشنفکران ملت ایران،  اگر درک درستی از تاریخ و جغرافیا و سیاست نداشته باشد،  در پیچ خم دروغ های جدید تاریخی گیر خواهند کرد،  تاریخی که امثال تلویزیون فوق آنرا می سازند و پیگیری می کنند.
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir