آغاز تغییر در دوره تمدن

آغاز تغییر در دوره تمدن و بررسی در آمریکا چه خبر است،  این روزهای اواخر ماه می 2020 شاهد شلوغی غیر قابل باور در ایالات متحده آمریکا هستیم.
آغاز تغییر در دوره تمدن
پیش نویس
      آغاز تغییر در دوره تمدن و بررسی در آمریکا چه خبر است،  این روزهای اواخر ماه می 2020 شاهد شلوغی غیر قابل باور در ایالات متحده آمریکا هستیم.  در یک فیلم کوتاه اینستایی از مردم پرسیدم دیدگاه آنها در این باره چیست؟  چندین نظر گرفتم و خودم هم در زیر دیدگاهم را می نویسم.
آغاز تغییر در دوره تمدن
تصویر یکی از نقابهای غار کلماکره در اینجا،  عکس شماره 9340.
آغاز تغییر در دوره تمدن
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
این برگه بشماره 1408 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
آغاز تغییر در دوره تمدن
آغاز تغییر در دوره تمدن
      فضاپیمای دمو 2 در ۳۰ مه ۲۰۲۰ به فضا پرتاب شد،  و برای اولین بار دو فضانورد سازمان هوا  فضای آمریکا (ناسا) با یک فضا پیمای خصوصی راهی مدار زمین شدند.  این فضا پیما نسل جدید از فضا پیماهاست،  که در آن هوش مصنوعی و الگوهای دیجیتال مدرن جای کابینهای شلوغ و پر از دردسر را گرفته.  جالب اینجاست پرتاب این فضاپیما در اوج شورشهای خیابانی در آمریکا انجام شد.
      هوش مصنوعی و رفتارهای دیجیتال روزبروز بیشتر رونق می گیرد،  و بسرعت سنتهای قدیمی چند سال پیش را پس می زند،  و دید نوینی از زندگی گشوده می شود.  مهمترین آن در دست همه مردم،  گوشی هوشمند است،  این هوش مصنوعی بسرعت غیر قابل باور مردم را مطیع خود کرده.
      در ساختارهای تاریخی اجتماع نوشتم،  جوامع در یک بستر اندیشه و بینش،  سیاسی و اقتصادی قرار دارند،  و مطابق قوانین تاریخ و فرهنگ یادگیری،  رشد و تکامل شکل می گیرد.  نتیجه این شکل گیری گذرهای تاریخی از یک دوره تاریخ اجتماعی،  به یک دوره دیگر است،  در نهایت تمدن بوجود آمده است.  اگر این گذرهای تاریخی نبود تمدن نیز وجود نداشت،  همچنین اگر ساختارهای تاریخ اجتماعی شناخته نشود،  نمی توان تحلیل درست تاریخی داشت.
      شاید بنظر تئوری توطئه باشد،  که از پرتاب فضا پیما و همزمانی آن با شورشها نوشتم،  ولی هیچ توطئه در کار نیست،  بلکه نشانه گذر تمدن از دوران خورده دیجیتال دو دهه اول قرن 21،  بسوی دیجیتال پیشرفته دهه سوم است.  از این پیشرفت در قرن سنت گریزی نوشتم،  و این همان موضوعی است،  که ذهنهای جا مانده در گذشته،  نمی توانند متوجه آن شوند.
      با تغییر در ساختار اجتماعی و سوی نوین گرفتن جوامع،  خود بخود مفهوم خیلی از رفتارهای اجتماعی و اقتصادی نیز تغییر می کند.  بطور کلی آن پول قدیمی که می شناسیم،  جای خود را پول دیجیتال می دهد.  امپریالیسم قرن بیست که انرژی خود را از سرمایه داری سنتی می گرفت،  کارش تمام می شود،  شکل جدید امپریالیسم نو می آید،  که انرژی خود را از سرمایه داری بی هویت می گیرد.
      یعنی شلوغی خیابانهای آمریکای 2020 نه گفتن،  به تمامیت حکومت آمریکا،  برای اعلام پایان ساختار تاریخی دوره قبلی است.  این شلوغی یک مرحله پیشرفته تر از جلیقه زردها در فرانسه است،  و در نهایت و بزودی تاثیر خود را به تمام کشورها می گذارد.  زیرا فرمانده یک شخص نیست،  بلکه هوش مصنوعی غیر قابل دستگیری و زندان و اعدام است.
      این هوش مصنوعی تولید انقلابهای دور جدید تمدن،  آزمایش خود را در تظاهرات هنگ کنگ چند ماه قبل از این نشان داد،  و مورد آموزش و تشویق و حمایت دولت و رسانه آمریکا هم قرار گرفت.  یعنی ندانسته مطیع هوش مصنوعی شده،  و برای انقلاب بعدی آنرا کار سازی کردند،  زیرا دولتمردان آمریکایی چند سال پیش 99 درصدی ها را در خاطره داشتند،  و نمی توانستند تحلیل کنند،  آنها اخرین و بازمانده از تظاهرات دوران قبلی تمدن بودند.
      مهمتر از همه،  رشد و تکامل غیر قابل توقف است،  و با خود شتاب مضاعف برای رشد و تکامل بیشتر می آورد.  بمنظور مفهوم شدن این مطالب،  لطف کنید دیدگاه و پرسش بنویسید،  تا همگی بدنبال پاسخهای مناسب بگردیم.  مطمئن باشید ضرر نمی کنیم،  حداقل دقت بود و باش و آینده بینی ما بالاتر می رود.   
آغاز تغییر در دوره تمدن
پرسشها مربوط به آمریکای 2020
      درباره این پرسشها عمیق و بدور از دید و داده های چند سال پیش فکر کنید و پاسخ دهید:
   ــ  در ایالات متحده آمریکا 2020 چه خبر است؟
   ــ  شورش ضد سرمایه داری است یا ضد نژادپرستی؟
   ــ  آیا آغاز پایان سرمایه داری امپریالیسم سنتی آمریکاست؟
   ــ  آیا جنگ میان دو جناح سرمایه داری اصلی در آمریکاست؟
   ــ  تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت این شورش بر ملتها و کشورها چیست؟
   ــ  توجه و مهم مراقب باشيد اخبار تقلبی شبکه های مهم شما را اغفال نکند!.
 ……
   پرسش ارگ ایران:  در ایالات متحده آمریکا 2020 چه خبر است؟
   پاسخ انوش راوید:  مقداری از آنرا از اخبار می دانیم،  اما آنچه لازم است گفته شود اینجا می گویم.  آمریکا یک کشور آزاد با مردم پویاست،  بهمین جهت از ابتدای پیدایش،  این کشور نقش مهمی در تاریخ اجتماعی جهان داشته است.  مردم از همه اقشار و طبقات مشغول یک قیام علیه ساختار اجتماعی قبلی هستند،  و می خواهند وارد دور جدید تمدن شوند.
      مدیریت این قیام در دست هوش مصنوعی است،  در بیست سال گذشته اینترنت و کامپیوتر،  تغییرات عمده ای در تاریخ اجتماعی ایجاد کرد.  اما فاقد هوش بود،  امروزه هوش مصنوعی که اول راه است،  دارد جای مردم فکر می کند و رهنمود می دهد.  همه مردم در دست خود گوشی دارند،  و با کمک آن فکر و سبک کار و زندگی و دانش و خبر می گیرند و می سازند.
   پرسش ارگ ایران:  آیا آغاز پایان سرمایه داری امپریالیسم سنتی آمریکاست؟
   پاسخ انوش راوید:  بله از زمان پیدایش اینترنت پایان سرمایه داری سنتی آمریکا بنمایش درآمد.  اما اینترنت بتنهایی قادر به ایجاد گذر تاریخی نبود،  و نیازمند هوش بود،  و این هوش از چند سال پیش پیدا شده،  و در دست مردم قرار گرفته است.  باید توجه داشت امپریالیسم سنتی آمریکا،  انرژی خود را سرمایه داری سنتی آمریکا می گیرد.
      بعضی فکر می کنند امپریالیسم توپ و تانک و جنگنده است،  درصورتی که امپریالیسم یک واژه و نام برای تعریف عملکرد سیستم سرمایه داری است.  در طول تاریخ سرمایه دار رشد و تکامل داشته،  و مقابل آن نیز ضد سرمایه داری هم توانایی های خود را بالا برده است.  درصورتیکه از تاریخ درست بدانیم،  تعریفهای استعمار و امپریالیسم و امپریالیسم نو را متوجه خواهیم شد.
   پرسش ارگ ایران:  آیا جنگ میان دو جناح سرمایه داری اصلی در آمریکاست؟
   پاسخ انوش راوید:  خیر آنها هیچ اختلاف اصلی با یکدیگر ندارند،  که  هیچ،  بلکه در یک جهت هستند،  و مطابق ترفند های انتخاباتی،  خود را دو جناح رو در رو نشان میدهند،  تا مردم را به پای صندوق رای بکشانند.  ترفندهای سرمایه داری آمریکایی مردم را امیدوار میکند این دفعه و این یکی بهتر است،  و هر بار همین بازی را تکرار می کنند.
   پرسش ارگ ایران:  تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت این شورش بر ملتها و کشورها چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  همیشه تاریخ برای گذر تمدنی مردم کشوری،  که بالاترین نقش را در جهان دارند پیشتاز می شوند.  اینبار برای آغاز تغییر در دوره تمدن،  مردم و کشور آمریکا در ابتدای قرار گرفتند.  خود بخود تغییرات به همه کشورها می رود،  همانند سرعت رفتن گوشی همراه هوشمند به تمام کشورها.  در این شرایط مردم و کشوری موفق و راحت این گذر تاریخی را طی می کند،  که درک و دانش لازم این تغییر را داشته باشد.
توجه و مهم مراقب باشيد اخبار تقلبی شبکه های مهم شما را اغفال نکنند!.
آغاز تغییر در دوره تمدن
چگونه دروغ در تاریخ ساخته می شود
      اتفاقی می افتد یک نفر بدست پلیس کشته می شود،  سپس:
   ــ  دولت آمریکا او را هنرپیشه پورن و جاعل و فروشنده اسکناس تقلبی می گویند.
   ــ  در انگلیس و فرانسه و… او را سیاه پوستی،  که بدست پلیس کشته شده می گویند.
   ــ  در کشورهای دشمن آمریکا او را قهرمان مبارزه با دولت فاشیست آمریکا می دانند.
      در نهایت به این بهانه در آمریکا شورش می شود،  و هیچ کس نمی فهمد جریان اصلی چیست؟
در این زمان و این دوران انفجار اطلاعات و ارتباطات،  این سرنوشت اخبار تاریخ ساز است،  حال حساب کنید در طول سدهها و هزارهها چگونه تاریخ ساخته شده است.
آغاز تغییر در دوره تمدن
چند دیدگاه
   تقاضای مهدی:  آقا انوش عزیز لطف کنید خودتان پاسخ دهید؟
   پاسخ انوش راوید:  انقدر در خبرها دروغ می گویند،  که معلوم نیست جریان چیست،  ولی بنظرم ضد سرمایه داری سنتی همراه رقابت دو جناح سیاسی در آمریکا برای انتخابات است.  چند روز دیگه بیشتر مشخص میشود،  اما مهم آن،  ترامپ برای خارج شدن از گرفتاری ممکن است جنگ با کشوری دیگر را شروع کند.
   نظر فریبا:  همیشه بوده منتها اینجا بزرگ نمایی میکنند
     پاسخ انوش راوید:  بله درست می فرمایید همیشه بوده،  ولی همیشه هم نیاز به بررسی و پژوهش است،  کوتاهی از دید و رصد صدمه به کشور و ملت می خورد،  همانطور که همیشه ما ملت بخاطر کوتاهی صدمه دیدیم.
   نظر شهاب و مینو:  شورش زرگریه و گول زنکیه. ــ  واقعیت چیزه دیگه ای داره اونجا اتفاق میوفته این تصور هم دقیقا بزرگنمایی شده.
     پاسخ انوش راوید:  نباید سریع بررسی کرد،  بهتر است دانش خود را برای جنبشهای اجتماعی بالا ببریم،  مطالعه تارنمای ارگ ایران در این راه کمک بزرگی است.
   مهم:  دیدگاه خود را در بخش نظرات زیر همین برگه بنویسید،  و به اندیشه سازی اجتماعی کمک کنید.
……………
   برچسبها:  آغاز تغییر, دوره تمدن, شورش آمریکا, انقلاب نوین, هوش مصنوعی, ضد سرمایه.
………….
آغاز تغییر در دوره تمدن
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
تندیس ناپیرآسو یکی از آثار به جا مانده ایلامی است، ملکه ناپیرآسو همسر اونتاش ناپیریشا پادشاه ایلام بود. اثر مربوط به 3750 گاه ایرانی است. مشروح در لینک: http://arqir.com/296
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید