اروپا همان اروپه ایرانی است

غربیها بویژه از دوران استعمار سعی داشتند،  با تاریخ نویسی استعماری درک و بینش از تاریخ و جغرافیای تاریخی را تغییر دهند،  ریشه نام اروپا همان اروپه ایرانی است.
توجه نمایید اینکه اروپا همان اروپه ایرانی است،  دلیل بر برتری اسمی و نسبی ایرانی نیست،  بلکه فقط بررسی جغرافیای تاریخی،  جهت درست دانستن از تاریخ است.
اروپا همان اروپه ایرانی است
اروپا همان اروپه ایرانی است
تصویری گوگل ارت از اروپا،  عکس شماره 3587.
اروپا همان اروپه ایرانی است
لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره 1618.
برگه 1124 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
اروپا همان اروپه ایرانی است
تاریخ اروپه
      نام آری بی ari bi در نوشتار سارگن پادشاه آشور درباره مادها به کار رفته است،  و در زبان انشانی و ایلامی آری په خوانده می شود.
      کریستین سن می نویسد:  پادشاهان اسطوره ای سکا در اینجا،  آورپ و خشیه هستند،  که یونانیان آنها را آرپو کسائیس می گویند.  اولین شاه قومی آنها ارپه بود،  که با ارپ کشاد (ارپه شاه) تورات یکی است.
      کتزیاس می نویسد:  اولین پادشاه ماد اربسس (به فارسی = اربکه , ارپه) نامیده می شد.  دیاکو اولین شاه ماد است.
      شجره ماد های کتزیاس:   ارباکس 28 سال،  مائوداکس 50 سال،  سوسارمس 28سال،  ارتی کاس 50 سال،  اربی یانس 22سال،  ارتایُس 40 سال،  ارتی نیس 22 سال،  استی براس 40 سال،  اسپنداس 25 سال،  استی گاس 35 سال.  که به نوشته بیرونی در آثارالباقیه خیلی نزدیکتر است.
      مردم باختر گویند:  مردی از عجم که نام او به عبرانی ارباق است،  و بفارسی ده اک و به تازی ضحاک،  بر این پادشاه (ثرنوقلنقریراس آشوری) خروج کرد،  و با او جنگ نمود،  تا آنکه او را شکست داد،  و او را بکشت و خود به سلطنت رسید،  تا آنکه کیانیها که پادشاه بابل بودند،  و اهل بابل ایشان را کلدانیان می گویند،  به پادشاهی قیام کردند.  ارباکس= ارباک = ارباق عجم ماد نژاد.
   سومین پادشاه پیشدادیان تهمورث است،  نام او در اوستا "تخمه اروپه" گفته شده،  به معنی زاده اروپه.
   ــ  اروپه = اور + په یا پا = شهر بزرگ،  شهر بلند.
اروپا همان اروپه ایرانی است
گمراه کننده ها
      مطابق معمول تاریخ نویسی استعماری برای ریشه یابی نام اروپا داستان زیر را ساخته اند:
      واژهٔ اروپا را برگرفته از واژهٔ سامی به‌معنی غروب دانسته‌اند،  که از ریشهٔ اکدی erebu وارد زبان‌های اروپایی شده‌ است.
      منشأ نام اروپا به نخستین دوره‌ های تاریخی مربوط می‌شود،  در زبان سامی جهت طلوع آفتاب را آچو (Acu) یا آسو (Asu) و سمتی را که خورشید غروب می‌کرد ارب (Erb) یا اریب (Irib) می‌نامیدند.  همین کلمات به محض آنکه از زبان فنیقها به زیان یونانیان نفوذ کرد،  به کلمه آسیا و اروپا تبدیل گردید.  به این ترتیب که کلمه اولی به سرزمین‌های مشرق دریای اژه،  و واژه اروپا به ممالک مغرب دریای اژه اطلاق می‌گردد.
اروپا همان اروپه ایرانی است
در کتاب دیگر
   در کتاب ایران بزرگ آقای امید عطائی فرد می نویسد:
      آنچه که امروزه به نادرست "هند و اروپایی" و" هند و ژرمنی" خوانده می شود،  و نامی از ایران ندارد باید آریایی خواند.  کاربرد اصطلاح  "هند و اروپایی" خیانت و نادانی درباره تاریخ و فرهنگ است.  ایرانیان (آریاها) دیرین ترین مردمان،  و نیاکان تیره های هندی و اروپایی به شمار می روند.
   مشکل اصطلاح "هند و اروپایی" آن است،  هندی که از آن سخن به میان است،  آریابهارات (کشور هندوستان امروزی) نیست،  بلکه  دولت و فرهنگ هخامنشیان پارس نژاد و اروپای آن اروپه باستانی است،  که مردم آن از تخمه تهمورث منظور ایر ها می باشند.
جهت اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.
تاریخ اروپا
      تاریخ اروپا شامل بود و باش مردمان در قاره اروپا از زمان پیشا تاریخ،  یعنی حدود هزاره 45 قبل از میلاد تاکنون است.  تاریخ اروپا بزودی پست می شود.
      اروپا و فرنگ در اصل نامهای ایرانی بوده اند:
      اروپا = اور + پا = شهر بزرگ.
      فرنگ = فر + رنگ = شکوهمند.
      اروپا در هزاره دوم میلادی تغییر آوا داده و یورپ هم گفته شد.
      یورپ = یور اوپه = اروپه آن سمت.  یور در تعدادی از شهرهای غربی بکار رفته است.
اروپا همان اروپه ایرانی است
نقشه اروپا از آبراهام اورتلیوس در سال ۱۵۹۵،  تصویر شماره 4831.
   برچسبها:  اروپا، اروپه، اروپه باستان، هند و اروپایی، هند و ژرمنی، تاریخ اروپا، آریابهارات.
……..
اروپا همان اروپه ایرانی است
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
   دزدی فرهنگ و تاریخ ــ  آثار تاریخی ایران را از آن یونان می گویند، و برای آن داد سخن از دمکراسی 5000 ساله یونان و غرب می گویند، جوانان با هوش متخصص ایران، سیستم آموزشی کپی پیسی ایران، دروغهای تاریخ را دور بریزید، تا بتوانید به دزدی های تاریخی پاسخ بدهید. 
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.