Skip to main content
فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی و اساسنامه و مرامنامه فكری تاریخی ایرانی ریشه در عمق تاریخ و در پیدایش تمدن،  یعنی شهر نشینی و یاری رسانی و نویسایی دارد.

فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی

اساسنامه و مرامنامه فكری تاریخی ایرانی

      فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی و اساسنامه و مرامنامه فكری تاریخی ایرانی،  ریشه در عمق تاریخ و در پیدایش تمدن،  یعنی شهر نشینی و یاری رسانی و نویسایی دارد.  کهن ترین آثار اندیشه و تمدن در جغرافیایی تاریخی ایران زمین یافت شده است،  مانند در اینجا.
فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی
تصویرقالی کلارک سیکل برگی،  بافت ایران،  گرانترین فرش دنیا،  عکس شماره 4201.
فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی
لوگو با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع نمایید،  عکس شماره 1602.
این برگه بشماره 1031 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی

فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی

فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی در راستای فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی در اندیشکده ایرانزمین تارنمای ارگ ایران
      در تاریخ نویسی استعماری با قدرت تمام سعی در بی اهمیت کردن اندیشه تاریخی ایرانی می کنند،  از واژه های کذایی و غیر قابل تعریف علمی،  مانند هند و اروپایی برای نامیدن ریشه زبان،  و جغرافیایی مانند خاورمیانه و آسیای میانه و غیره استفاده می کنند.  در واقع با درست کردن و شایع کردن واژه های الکی و من درآوری میخواهند،  ریشه های تاریخی هر آنچه که در تاریخ تمدن و اندیشه است،  از ایران بروبایند و بخیال خود حذف کنند.
      ولی خیال باطل دارند،  بیش از آنچه تصور کنند،  ایرانیان وابسته به تاریخ و جغرافیای ایران هستند،  و از تاریخ و جغرافیای خود بشدت دفاع خواهند کرد.  ایرانیهای اندیشمند ترفند دشمنان ایران را افشا و واقعیتها را کشف می کنند،  و انتشار می دهند.  مانند من انوش راوید،  که در یک خانواده و فامیل بشدت علاقمند به ایران و ایرانی بدنیا آمدم،  و رشد کردم،  و دفاع از تاریخ و هویت و جغرافیای ایران و ایرانی را مانند گذشتگان خودم ادامه می دهم.
      آنچه که می دانم و می بینم اولین نفری هستم،  که تاریخ و جغرافیای تاریخی ایران و جامعه شناسی تاریخی ایران و جغرافیای تاریخی ایران را از ریشه شروع بنگارش و پخش آن در اینترنت از داخل خاک پاک ایران کردم.  در این راه جمعی از اندیشمندان ایرانی همراهی می کنند،  و مقالات آنها در تارنمای ارگ ایران منتشر می شود.
      مهمترین امتیاز در زمان من برکت اینترنت است،  که بخوبی می توانم نوشته ها و پژوهش های دیگران را براحتی بدست آورم و بخوانم،  و از آنها در نوشته هایم استفاده کنم،  و فوری در اینترنت پخش کنم.  همچنین از تعداد بازدید کنندگان و خوانندگان آگاه شوم،  و دیدگاهها و پرسشهای متعدد را پاسخ دهم،  که باعث پر بارتر شدن مطالب شده است.
   فلسفه اندیشه ــ  اندیشه یعنی خرد،  این خرد می تواند در هر سطحی باشد.  فلسفه یعنی بررسی نظری هر موضوعی،  فلسفه اندیشه یعنی بررسی نظری اندیشه.  فلسفه اندیشه ایرانی،  یعنی بررسی نظری خرد ایرانی.  خرد یعنی توانایی استفاده از جمع دانش و تجربه،  که حاصل تمدن در طول زمان است.  مثالی بزنم،  من وبلاگ نویسم،  اینکار بر اساس خرد وبلاگ نویسی حاصل شده است،  که تمدن،  توانایی قلم یا وبلاگ را طی زمان برای دانش و تجربه من در اختیار من قرار داده است.
   مهم:  همیشه تاریخ،  آینده متفاوت از درک و دانش در زمان بوده است،  بهمین جهت آینده بینی ایرانی،  اصل مهم برای بهبود کارایی اندیشه ایرانی در قرن جدید است.
فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی

فهرست فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی

      اساس فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی در طول تاریخ شکل گرفته و بنا شده،  و در آثار تاریخی بخوبی قابل بررسی است.  در لینکهای زیر از آنها تعریف کوتاهی می نویسم.  نوشته های بیشتر فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
…………….
……………
   برچسبها:  فلسفه اندیشه, اندیشه ایران, ایرانزمین تاریخی, اساسنامه ایرانی, مرامنامه ایرانی, فكری ایرانی, اندیشکده ایرانزمین, فهرست اندیشه, اندیشه ایرانی, آثار اندیشه.
………….
فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید