Skip to main content

جغرافیای استان های تاریخی ایران

      تا از جغرافیای تاریخی ایران بدرستی ندانیم،  هرگز نمی توانیم تاریخ را بفهمیم،  هنوز بدرستی از استان های تاریخی ایران گفته و نوشته نشده است،  و این تازه اول کار است،  همانگونه که در اطرافمان پر از انواع و اقسام وسایل و چیز های خارجی،  از همه جای گیتی است،  تاریخمان هم به همین سرنوشت دچار است.  یک دنیا کتاب های تاریخی قدیمی بدرد بخور و خوب داریم،  ولی دور و برمان از همه جا و هر کس این جهان،  چیزی و پرت و پلایی، کتاب و فیلمی و غیره نقش بسته است.  دانش تاریخ استان های ایران اول راه است،  عزیزان باهوش،  برای این تحقیقات یاریم دهید.
جغرافیای استان های تاریخی ایران
   تصویر یک شهر باستانی که اینک ده غلامی نامیده می شود،  حتی امروزه نمی دانند نام آن چه بوده،  و از چه دوره تاریخی است،  مشروح در اینجا.  عکس شماره ۳۳4۹.
جغرافیای استان های تاریخی ایران
تصویر لوگو شماره ۱۵۳۳.

این صفحه پیوست جغرافیای تاریخی ایران است.

توجه:  اگر هنگام مطالعه مطالب ارگ ایران لینکی باز نشد،  موضوع و عنوان آنرا در جستجوی همین تارنمای بیابید.
ادامه پیش گفتار
      یکی از مشکلات تاریخی های قرن ۲۰ و ۲۱ ایران این است،  که هنوز هیچ استراتژی و طرح و برنامه برای تاریخ خوانی و تاریخ نویسی ندارند،  و همچنان بی هدف و پراکنده و جسته و گریخته می خوانند،  و می گویند و می نویسند،  بدون اینکه تحلیل و تحقیق های جدید داشته باشند.  مثلاً بسیار دیده ایم،  که نقشه های تاریخی ایران را ترسیم می کنند،  یا ترسیم شده کپی پیس می کنند،  بدون اینکه بدانند این نقشه ها تقلبی و از ترفند های تاریخ نویسی استعمار است.  مانند نقشه دوران هخامنشیان،  در واقع نقشه این دوران،  به بزرگی تمام دنیاست،  نه فقط منطقه قاره کهن،  و خود بخود با این اشتباه یا ترفند،  در یافتن مکان های ذکر شده در کتیبه ها دچار اشتباه و سردگمی می شوند. 

آثار استان های تاریخی

      همیشه پرسش پیش می آید،  که با اینهمه دروغ و دونگ که در کتاب های تاریخ قرن ۲۰ بخورد ملتها داده اند،  چگونه آثار را باید یافت.  بویژه دو استان مهم تاریخی ایران سین و مصر،  بدلیل قرار داشتن در دو طرف اصلی صحرای سین،  که همان صحرای سینای تاریخ واقعی است،  خیلی دست کاری شده هستند،  و یافتن واقعیت های آنها بسیار مشکل است.  ولی بدلیل وسعت جغرافیای و طولانی بودن تاریخ آنها،  هنوز خیلی جاها برای تحقیق و خیلی کتابها برای پژوهش دارند،  فقط و فقط نرم افزار اصلی،  دید واقع بینانه و بدور از دروغ های تاریخ لازم دارد،  که می دانم جوانان باهوش ایران،  این ابزار مهم را دارند.
      یکی از کار های مهم هیئت های استعماری مانند شرلی ها و همراهان آنها،  از بین بردن آثار تمدن چین و مصر بود،  بعد از ورود آنها و جان گرفتن حکومت صفویه،  روی تمام آثار را ماس مالی و کاشی کاری کردند.  من بارها در سفرهایم به اصفهان از هنر اسلامی کیف کردم،  در آن موقع متوجه نبودم که زیر این رنگ و لعابها تمدن سین را پنهان کرده اند.  ولی می دانم که هنوز آثار فراوان سین و یا چین و مصر تاریخی ایران باقی است،  باید به شهرها و روستا های این استان های تاریخی رفت،  و با دید یافتن این تمدن های گمشده را جستجو نمود.

سرزمینها در کتیبه های داریوش

    بیستون                                   تخت جمشید                                 نقش رستم
۱. پارسیان ( parsa )                                             —-                               پارس
۲. عیلامی[h]uraga))                                خوزستان = اووج              خوزستان = اوو
۳. بابلی ( babirus)                                  بابل = بابیروش                بابل = بابیروش
۴. آشور  (atura)                                                  آشور = آثورا                  آشور = آثورا
۵. عربان  (arabaya)                                عربستان = اربای               عربستان =اربای
۶. مصر  (mudraya)                                مصر = مودرای آ              مصر = مودرای
۷. مردم دهیو (tyaiy darayahya)              ساکن خشکی دریا                  سکهای
۸. ساردی ( sparda)                               سارد = سپرد                     سارد = سپرد
۹. ایونی ( yauna )                                   یونان = ی اونا                  یونان = ی و ن
۱۰. ماد (mada)                                      ماد = ماد                          ماد = ماد
۱۱. آرمینا (aimena)                                 ارمنستان = ارمین              ارمنستان = ارمین
۱۲. کاپادوکیان (kat[a]patuka)                   کپدوکیه = کت پتوک            کپدوکیه = کت پتوک
۱۳. پارتیان  (partava)                             پرثو = پرثو                      پارت = پرثو
۱۴. زرنگ  (saraka) سیستان                      زرنگ = زرک                   زرنگ = زرک
۱۵. ایرها  (haraiva) هرات                         هرات = هرئی و                 هرات = هرئی و
۱۶. خوارازمی ([h]uvarasmiya)                خوارزم = اووآرزمیی           خوارزم = اووآرزم یس
 
 
 
17. باکتریا (baktris) بلخ                           بلخ = باختریش                  بلخ = باختریش
۱۸ . سوگود (suguda) سغد                         سغد = سوگد                     سغد = سوگود
۱۹. گندار  (gandarav) قندهار                     گندار = گدار                      گندار = گ دار
۲۰. سگاها (saka)                                    سکایی ها = سکا                —
21. ثت گوشیان (tatagus)                        ثت گوش = ث ت گوش           ثت گوش = ث ت گوش
۲۲. اراخوزی harauvatis)) رخج                رخج = هرووتیش                 رخج = هرووتیش
۲۳. ماکا (maka) مکه                               مک  = مک                     مک ها = مچی یا
۲۴. ———                                           هند = ه ئیدوش                  هند = هیدوش
۲۵. ———                                           ——–                          حبشه = کوشی یا
۲۶. ———-                                          ——–                          سکودر = سکودر
      نام های ذکر شده در کتیبه های هخامنشی مربوط به همان دوره در مکان است،  و به این معنی نیست،  که در تمام دورهای تاریخی از گذشته ها،  تا آینده همان دوره،  همین نام ها را می گفتند.  در هر صورت من تا آنجا که بتوانم نام ها و تعریف استان ها را از دوران تمدن کهن جی،  تا دوران قرون جدید می نویسم،  لازم به یاد آوریست هیچ تعریف نام ها از دو دوره تمدن کهن ار و آت، ندارم.
   توجه:  جهت اطلاعات بیشتر،  نام و یا کلمه کلیدی مورد نظر خود را در جستجو های وبلاگ بنویسید،  و مطالب مورد نظر خود را بیابید. 

جغرافیای تاریخی استان چین

      از این استان در تاریخ بسیار گفته شده،  و همه بدون اندیشه و در یک اشتباه فاحش آنها را به کشور چین واگذار کردند،  مانند:  کشف باروت،  و دروغ حمله مغول کشور مغولستان به ایران،  و داستان سفر مارکو پلو،  که هیچ کدام از اینها به هیچ عنوان در کشور چین اثری و رد پایی ندارند،  و در ایران تعریف ماجرهایشان زیاد است.
     جغرافیای استان تاریخی چین ایران ــ  که در تاریخ بنام سین، کاسین، چین، چینستان،  معروف شده بود،  کا پیشوند قوم و فامیل یا وابسته است و سین نام سرزمین،  در زمانی با قرار دادن یک پ در میان،  آنرا کاسپین نمودند،  و باعث گمراهی همه شدند،  در یک سمت سرزمین سین کوه های ابرسین یا رشته کوه زاگرس قرار دارد،  دریای سین یا دریاچه قم نیز در شرق آن خود نمایی می کند،  سینجار یا صحرای سین تقریباً تمام شرق را گرفته،  که با اضافه کردن یک الف دیگر در آخرش،  آنرا صحرای سینا کردند،  و از شمال مصر ایران یعنی استان کرمان فعلی،  به شمال کشور مصر بردند،  و گفتند که قوم بنی اسرائیل ۴۰ سال در صحرای سینا سرگردان بود،  و همه سادگی کردند.
      گویا هیچ کس جغرافیا نمی داند و نگفتند،  صحرای سینای فعلی خیلی فسقلی است،  براحتی یک شتر سوار،  یکروزه از اینطرف به آنطرف آن می رود،  و دور و بر آن کلی شهر های تاریخی است،  چگونه می تواند یک قوم ۴۰ سال سرگردان باشد.  در جنوب استان سین استان پارس و هند یا استان خوزستان،  و در شمال آن ماه سین که ماسین گفته شده قرار داشت،  که ماچین گفته شد و برابر با استان سمنان است.  در غرب سین تور یا توران که استان آذربایجان و بخش های از استان همدان بود،  و خورآزما یا خراسان غربی که همان استان کرمانشاه است قرار دارد،  در جنوب غرب آن مصر و مکران بود.
   ــ  چین = سین = سان = خورشید. 
    شهر های مهم و تاریخی استان سین ــ  مهمترین آنها کاسین که کاسپین نامیده شده و قزوین کنونی است،  و کاسین دیگر که کاسو و کاشو و سپس کاشان شده است،  و دیگری سینهار که با وجود آب پیشوند آن،  گویا اصفهان کنونی باشد.  این سه شهر در مواقع مختلف تاریخی گاهی پایتخت استان سین و یا کل ایران می شدند،  هزاران روستای تاریخی در این استان وجود دارد،  که نیاز به باز نگری جدید هستند.
    دست آورد های تاریخی استان چین ــ  بسیاری از اختراع ها و اکتشاف های تاریخی این استان،  بنام کشور چین شده است،  ولی هیچ کدام از آنها در کشور چین،  تعریف و تاریخ مشخص ندارند.  یکی از مهمترین آنها باروت است،  باروت در استان چین کشور ایران کشف شد،  در تاریخ گوگرد و باروت در ایران نوشته ام،  ولی در قرن گذشته آنقدر سادگی و کم کاری،  از طرف ایرانیان دانش پژوه شده،  که این دست آورد های ایرانی بنام کشور چین رقم خورده اند.
   زبان و دین مردم سین یا چین ــ  آنچه که از کتاب های تاریخی پیداست،  تا قبل از قرن ۱۳ میلادی،  دین مردم میترایی و زرتشتی بود،  و رهبر دینی و ملکی آنها فقفور بود،  که همان بغپور است.  بدلیل از بین بردن آثار زبان آنجا دقیقاً مشخص نیست،  به چه لهجه ای حرف می زدند،  ولی در جایی از شاهنامه نوشته شده،  که دیوها خط چینی به تهمورث آموختند.  از آنجا که زمان تغییر دینی و نام استان چین به ما نزدیک است،  یعنی از زمان دروغ حمله مغول کشور مغولستان،  زبان هایی که در روستا های چین سابق حرف می زدند،  همین زبان و لهجه کنونی است،  که مردم مدرسه نرفته روستا های آنجا حرف می زنند.  از جوانان باهوش محلی می خواهم،  آواها یا لفظ و گپ مردمان قدیمی مدرسه نرفته را برای حفظ در تاریخ ضبط کنند.
    قابل توجه:  1 ــ  یک خط از شعر طولانی که روی سنگ در بقعه سیدالاسادات گلپایگان حک شده،  بوضوح می گوید که در زمان فتحعلی شاه قاجار،  شهر گلپایگان خاک استان چین بوده است.  البته سادگان با تعجب می گویند،  چرا در این شعر خاقان کشور چین به دست بوس فتحعلی شاه ایران آمده است.  بعد از تاریخ سرکوب سنگین شورش مردم استان چین،  این استان تغییر نام داده شد.
* شاه شاهان جهان فتحعلی شه کامده <><> جبهه سا بر آستان درگهش خاقان چین *
   2 ــ  می گویند پیغمبر به مسلمانان فرمود:  دانش را بیاموزید،  ولو اگر در سین (چین) باشد،  مطمئنا منظور استان سین ایران بوده نه کشور چین.
   پرسش از همگان:  آیا می دانید چرا نام استان چین یا چینستان ایران را،  در رژیم های قرن گذشته،  از تاریخ و جغرافیا پاک کردند؟
جغرافیای استان های تاریخی ایران
نقشه استان های تاریخی ایران،  عکس شماره  2402.
جغرافیای تاریخی هند استان
      هند تاریخ ایران،  کشور هندوستان امروزی نیست،  هندیجان در جنوب ایران است.  نام باستانی کشور هندوستان امروزی آریا بهارات و چند نام دیگر بود،  به تاریخ کشور هندوستان مراجعه شود.  احمد حامی:  در کفالایای مانی نوشته،  که او در سده سوم میلادی از بابل با کشتی به هند،  به فارس و از آنجا به بابل به میشان،  و به خوزستان رفته است.  هندی که مانی به آنجا رفته،  هند جنوب خوزستان است،  و گرنه شبه قاره هندوستان امروزی در سده سوم میلادی نامش هند نبوده است.  از این گذشته مانی شناسان باختر مانی را در راه هند روانه کشور کوشانیان و کابل کرده اند،  که نمی شود با کشتی به آنجا ها رفت.  زمان هم برای مانی برای رفتن و برگشتن به شبه قاره هند امروزی کافی نبوده است،  زیرا مانی در واپسین سال پادشاهی اردشیر با کشتی به هند رفته،  و پس از به تخت نشستن شاپور که پشتیبان مانی بود به تیسفون باز گشته،  و به دیدن شاپور رفته و کتاب شاپورگان را به نام او نوشته است.  از رفتن مانی به هند تا بر تخت نشستن شاپور کمتر از یکسال بوده،  و مانی در آغاز پادشاهی او به دیدنش رفته است.  مانی نمی توانسته دو، سه ساله به هندوستان امروز رفته باشد،  یکسال در آنجا دین خود را تبلیغ کرده،  و از راه فارس به بابل برگشته باشد.
   اسامی هند در ایران:
هند اولیا:  که در زبان فارسی هند کوهستانی است،  قسمتی در جنوب خوزستان است.  امروزه نام آن هندیجان است،  و رود پر آب آن هندیان (زهره) به خلیج فارس می ریزد،  مردم آن گنوسی ها هستند.
  هندزمین:  دهی در تارم جنوب زنجان.   ــ  هندکندی:  دهی در تارم شمال زنجان.
  هندخاله:  دهی در شهرستان فومن.      ــ  هندوکلا:  در شهر آمل.
  هندومرز:  در نوشهر.                       ــ  هندآباد:  در سردشت.
  هندمینی:  در شهر ایلام.                    ــ   هندی من:  در شهرستان سنندج.
  هنده:  در بروجرد.                            ــ  هندی:  در خرم آباد.
  هندآباد:  در نیشابور.                         ــ  هندوارک:  در سبزوار.
  هندوالان:  در طبس.                          ــ  هندیز:  در سیرجان.
  هندچوب:  در نایئن.                           ــ  هندو آباد:  در اردکان.
  هندوکش:  در شهر فریدون.                 ــ  هندرائی:  جزیره ای در خلیج فارس.
  چشم هندی:  در موسیان.                           (احمد حامی)
     داستان هرودوت می نویسد:  هندوستان دور ترین نقاط مشرقی مسکون است،  در مشرق هند زمین هایی است که به کلی شنزار است!  در این بیابان ها پر از خاک طلاست.  گویا این خاک طلا را حیوانی که او آن را مورچه مینامد در موقع حفاری لانه به بیرون می ریخته است،  و مردم آن را در گرمای ظهر جمع آوری می کردند،  زیرا این حیوان از گرما فراری بود،  و در زیر زمین به استراحت می پرداخت.  در هر صورت توضیحات هرودوت با هندوستان امروزی جور نمی باشد.
   ــ  هند = اند مانند اندیمشک شهری در استان خوزستان،  اند = ان = آخر End، پایان، انتها + د = دنیا،  اند = آخر دنیا، پایان دنیا،  جهت اطلاع بیشتر به حروف هیروکلیف جی مراجعه نمایید.
      اند یا هند در دوره های مختلف تاریخی چند جا بوده است،  ابتدا در بخشی از تمدن کهن جی،  سپس طی هزارها این نام با مهاجرتها به بقیه نقاط رفته و گفته شده است،  در زمان هخامنشیان تا آخر ساسانیان بخش های از خوزستان هند بوده است.  
     از روی شکل های تخت جمشید که در هدیه آورندگان به تخت جمشید هم نوشته ام،  پروفسور بارنت می گوید:  هندی ها (hindush) با سینه های برهنه هستند،  و هدیه آنها الاغ و گرد طلا است،  نه فیل نه عاج فیل،  همچنین معلوم نیست الاغ در هندوستان وجود داشته،  یا می توانسته اینهمه راه تا تخت جمشید بیاید.
     در تاریخ بلعمی نوشته شده است:  در زمان پادشاهی ایرج به یمن اندر ملکی بود او را رایش از بهر آن خواندندی که بسیار غنیمتها بیاورد و جنگها کرد و پادشاهی او تا زمین هندوستان برسید….  دقت کنید:  بین یمن و هندوستان امروزی کشور پهناوری با نام ایران موجود است!  که بر حسب اتفاق روزگار در آن زمان پادشاهی قدرتمند با نام ایرج داشته است،  که یا این رایش باید ایران را گرفته باشد،  تا همسایه هندوستان شده باشد،  که چنین سخنی در تاریخ نیست،  و یا این هند, هندوستان امروزی نیست،  و با ایشان جنگ و کشتن کرد و خواسته ها و بردگان از زمین هندوستان بیاورد. 
    همچنین آمده:  به زمان آسا (پسر زاده سلیمان ابن داوود) میان او و ملک هندوستان زرج حرب افتاد،  (هندوستان تا بیت المقدس).
     سرزمین هند امروزی یکی از بخش های ایران هخامنشی به شمار می رفته،  و نام آن در آن زمان آریا بهارات بوده است.  در هند باستان = آریابهارات  لشکر کشی داریوش بزرگ را سرآغاز تاریخ خود می دانسته اند.  خاندان موریان در زمان هخامنشی و spooner پس از آن در این منطقه شاهان ایرانی بوده اند.  در کتاب ایران بزرگ آقای امید عطائی فرد می نویسد:
      آنچه که امروزه به نادرست "هند و اروپایی" و "هند و ژرمنی" خوانده می شود،  و نامی از ایران ندارد باید آریایی خواند.  کاربرد اصطلاح "هند و اروپایی" خیانت و نادانی درباره تاریخ و فرهنگ است.  ایرانیان (آریاها) دیرین ترین مردمان,  و نیاکان تیره های هندی و اروپایی به شمار می روند.
      اصطلاح هند و اروپایی آریابهارات یا کشور هندوستان امروزی نیست،  بلکه  دولت و فرهنگ هخامنشیان پارس نژاد و اروپای آن اروپه باستانی است،  که مردم آن از تخمه تهمورث منظور آیر ها می باشند،  که اگر جمع "ها" عربی را از آن برداشته و فارسی آن را که "ان" است به کار بریم آیران یا ایران نتیجه می شود،  نژاد آیران که هرودوت آن را به صورت arians آریان آورده است در آران  در شمال رود ارس بوده اند،  و کوچ های اری ان (آریایی ها) از این منطقه صورت گرفته است،  این تغییر مکان که بر اثر جنگها و…. از طرفی به سوی اروپای امروزی (فتوحات اسکندر در اروپا)،  و از سوی دیگر به سوی آریابهارات (مهاجرت شکست خوردگان جنگی و مزدا کیش در جنگ اسکندر)،  صورت گرفته است اصطلاح هند و اروپا را به وجود آورده است.  در مورد هند و کرمان (ژرمان) و یا آریایی های کرمانی (ژرمانی) نیز جز آنکه بگویم محل کرمانشهری که در تاریخ ایران آمده است کرمانشاه امروزی است،  بهتر است هیچ نگوییم که خود این نام به خوبی گویای واقعیت آن است.  
   توجه:  هند، هند استان، هندویش،  در ناحیه هندیجان و جنوب غربی ایران امروز بوده است،  و بارها در تاریخ نجوم در ایران گفته شده،  که نصف النهار مبدأ از آن می گذشته است.  هند که در تاریخ ایران آمده است،  استان یا کشوری است،  که مرز غربی آن در هندیجان شمال غربی خلیج فارس و مرز شرقی آن مکران و مرز شمالی آن چین بوده است.  جهت اطلاع بیشتر به جغرافیای تاریخی ایران مراجعه شود.
استان تاریخی کرمان
      استان کرمان که در گذشته مکران و مصر هم نامیده می شد،  یکی از قدیمی ترین تمدن های بشر را دارد،  علت آن هم وجود معادن متعدد بویژه مس است،  که براحتی قابل دسترسی برای انسانهای دوران سنگ بوده است.  تمدن استان تاریخی کرمان،  مانند جیرفت، شهداد، راور و غیره بسیار وسیع می باشد،  و هر کدام نیاز به تخصص ویژه دارند،  مانند جیرفت شناسی یا شهداد شناسی،  که متعاقب آن باید کاوش و تحقیق میدانی مفصل صورت پذیرد.  فقط در این وبلاگ می توانم،  اندکی به انبوه بی پایان این تمدنها و آثار اشاره کنم.
   ــ  کرمان = کرانه ساحل زمین و کشور
   ــ  کر = کناره – ساحل – حاشیه آب
   ــ  مان = مین = زمین ، کشور ، مادر
   ــ  آسمان = آس = بالا + مان = زمین = بالای زمین
      استان کرمان با وسعت ۱۷۵۰۶۹ کیلومتر مربع در جنوب شرقی کشور ایران است،  از شمال به خراسان جنوبی ،  از شمال غرب به یزد،  ازجنوب به هرمزگان،  از شرق به سیستان و بلوچستان و از غرب به فارس محدود می‌شود،  که با دارا بودن ۱۶ شهرستان تقریباً ۱۱ درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌گردد.  پهناور ترین استان ایران در محل تلاقی رشته کوه های مرتفع زاگرس و مرکزی با مناطق پست کویری در جنوب شرقی کویر مرکزی بزرگ ایران به طول تقریباً ۱۶۰ کیلومتر واقع شده است.  این تلاقی استثنایی بین ناحیه کوهستانی و کویری، ویژگی های محیطی کم نظیر و اوضاع طبیعی خاص را به وجود آورده است،  که در کمتر منطقه‌ ای از فلات استثنایی ایران می‌توان مشاهده کرد.
      استان کرمان به درستی گنجینه تاریخ و جغرافیا است،  و از هر دوره و هر زمانی نشانی به یادگار دارد،  منابع طبیعی دشت زیبای لوت،  جنگل‌ های خبر، گلزار های لاله‌زار و…. جاذبه تاریخی آثار تمدن شش هزار ساله آراتا (شهداد)، تپه کنار صندل (جیرفت)، ارگ بم، ارگ راین، قلعه دختر و اردشیر (کرمان)،  آثار باستانی گنجعلی‌خان (کرمان)، باغ شاهزاده و آستانه شاه‌نعمت‌اله ولی(ماهان) و…. کوهستان های سر به فلک کشیده هزار، جوپار، پلوار، کو‌ه‌شاه و…. همه و همه گویای این مدعاست.
      نام کرمان  خود قدمتی بس طولانی دارد، و خبر از کهن ترین تمدن جهان را می دهد.   مردمانش یکی از ده تبار مهم پارسی را تشکیل داده‌اند،  و پیام بر سنگ نبشته داریوش،  شاه هخامنشی، بر صخره ‌های بیستون از کارامان یاد می‌کند،  که چگونه برای ساختن کاخ هایش در شوش و تخت جمشید چوب های جگ را به ارمغان آوردند.
      برخی کرمان را مرکب از دو کلمه «کار» و«مان» داشته که کلمه«کار» بمعنای رزم و پهلوانی و «مان» به معنای «محل و جایگاه و میهن» آمده است،  و در مجموع به معنای «جایگاه دلاوری و مکان دلیران رزم آرا» است،  از نظر من این معنی درست نیست،  و کرمان به معنی ساحل زمین است،  زیرا در زمان تمدن کهن جی،  کرمان مابین دو دریای،  در جنوب اریتره،  و در شمال دریاچه بزرگ،  قرار داشت.
جغرافیای استان های تاریخی ایران
عکس آثار تاریخی و طبیعی استان کرمان،  عکس شماره ۵۹۱۴ .
   معادن تاریخی استان کرمان ــ  در استان کرمان معادن تاریخی فراوان وجود دارد،  همین معادن باعث شدند اولین تمدن تاریخ در این استان بوجود آید،  مشروح در معادن تاریخی ایران.
جغرافیای استان های تاریخی ایران
   تصویر تندیس گلی یک مرد، ۲۵۰۰ تا ۲۳۰۰ خورشیدی ایرانی ، شهداد کرمان، مقبره شماره ۱۴.  عکس شماره ۴۲۲۲.
جغرافیای استان های تاریخی ایران
   عکس تندیس گلی یک زن مربوط به ۲۰۰۰ خورشیدی ایرانی، شهداد کرمان، موزه‌ ایران باستان.  عکس شماره ۴۲۲۳.
جغرافیای تاریخی استان مصر
      در کتاب های تاریخی بسیار نوشته شده که مس و نقره را از مصر می آوردند،  و داریوش بزرگ هم در کتیبه کاخ شوش همین را نوشته است،  در واقع منظور استان کرمان فعلی است،  این استان تاریخی ایران هم به سرنوشت استان چین دچار شده و همه دارایی های تاریخی آن به باد رفته است.  تمدن بزرگ جیرفت و ادامه تاریخی آن نادیده گرفته شده،  و تقریباً از تاریخ ایران پاک شده است،  در واقع این تمدن با گذر از دریا به فنیقیه و سپس کشور مصر کنونی منتقل شد.
   پرسش از عموم:  آیا می دانید چرا تمدن مهم و بزرگ جیرفت و مصر ایران را،  در رژیم های قرن گذشته،  از تاریخ پاک کرده اند؟
جغرافیای تاریخی استان خورآزمیا
      اووآرزمیی [h]uvarasmiya نه خراسان امروزی،  و نه خوارزم امروزی است.  در تاریخ بلعمی با نام نجران آمده است،  و در جای دیگر از همین تاریخ می گوید:  این مردمان نجران هم از عرب بودند،  از بنی تغلب و سبب ترسایی ایشان آن بود از میان بت پرستان که ایشان از اول بت پرست بودند.  به یاد نداریم که مذهب رسمی خراسان امروزی هیچگاه ترسایی بوده باشد.  همچنین در نقشه جغرافیای امروزی تعداد زیادی خراسان موجود است،  به طور مثال:  خراسان نام شهری در شمال شرقی ترکیه امروزی،  این شهر در شرق ارزروم می باشد.  به قسمتی از کتاب مادها و پارسها اثر ویلیام کالیکان توجه بفرمایید:
   نظر عمومی مورخین بر این است که در خورزمیا choresmia  در زمان کورش مردم از ظهور قائد و پیامبر مذهبی به نام سپیتما – زاراتوشتر یا همان زردشت به خوبی استقبال کردند.  محل این پیامبر در متون قدیم ایران به کرات ایران ویج و آذربایجان است،  پس این خوارزمی در خراسان امروزی نیست،  و به حوالی آذربایجان امروزی است.
      با این که می توان مطمئن بود که از جانب شرق کورش حدود متصرفات خود را  به رود سیر دریا  jaxartes محدود نمود،  ولی از استحکامات و برج و باروی جنگی که به گفته نویسندگان کلاسیک به وسیله کورش ساخته و نام شهر کرشاتا (شهر کوروش ) یا سیروپولیس هم آورده شده،  از نظر باستانشناسی اثری دیده نمی شود.
   جانب شرق یعنی چه؟  جمله بعدی سخن از رودخانه سیردریا به میان است jaxarts  که به نوشته همان نویسندگان کلاسیک از کوه های قفقاز سرچشمه می گیرد،  و به دریای کاسپین می ریزد!  البته این مکان در شرق یونان و اروپای امروزی می باشد،  ولی در شرق ایران امروزی نیست!  چه عجب است که از قلعه و استحکامات کوروش در شرق ایران امروز خبری نیست؟  اگر تمامی زمین های خراسان امروزی را هم بکنید این برج و بارو را در آن محل نخواهید یافت.  کرش اتا یا کرداوروش باید احتمالا همان کنداورش یا کندروش محل جنگ های داریوش کبیر با مادها باشد و خور (خورشید) آزمیا که ریشه از خوزستان دارد،  باید در همان نواحی خور میشان = کرمانشاه باشد.  در ماوراء این رودخانه اقوام ماساژتها که نژاد آریایی بودند به کورش تسلیم نشدند.  این مردم که خوراکشان ماهی بود (ماهی خوراک اصلی مردم کناره دریا هاست!)،  و بنا به گفته نیمه افسانه ای هرودوت ملکه تامیریس بر آنها حکومت می کرده با کورش به رزم پرداخته اند،  و در همین جنگها بود که کورش جان خود را از دست داد.
جغرافیای استان های تاریخی ایران
تصویر لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره ۱۶۰۶.
   بخشی از مطالب این پست بر گرفته از بخش نام های جغرافیای تاریخی ایران وبلاگ گفتمان تاریخ است،  و مطابق معمول این پست ادامه دارد و باز نویسی می شود.
ژاپن ایران تولید کننده تخمه
     ژاپن یا جابان  روستایی غرب روستای کرمانج‌نشین سربندان از توابع  بخش مرکزی دهستان ابرشیوه شهرستان دماوند در استان تهران ایران است.  این روستا در زمان قدیم منطقه سکونت کردهای تبعیدی یا کرد کرمانج و هخامنشیان بوده است.  مردم جابان در حال حاضر به زبان شیرین کرد فارسی یا کرمانج صحبت می کنند.
   جمعیت ــ  این روستا در دهستان ابرشیوه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲٬۵۴۰ نفر (۷۵۷خانوار) بوده‌ است.  روستای جابان در غرب روستای کرمانج‌نشین سربندان دماوند واقع شده و مردم آن به زبان کردی کرمانجی صحبت می کنند.  نسل آنها به کرمانج‌ های قوچان قدیم بر می‌ گردد،  که در زمان کریم ‌خان زند از چناران در استان خراسان رضوی به این منطقه مهاجرت کردند.
   ریشه یابی ژاپن ــ  ژا = ژان = دارای جان،  مانند ژاندارم = نگهدارنده جان.  ژ از ابتدای ژن = زن آمده است،  که ژن تولید کننده است،  و جان می سازد،  ژنراتور = تولید کننده،  جهت اطلاع بیشتر به ستون کناری وبلاگ گفتمان تاریخ بروید،  یا معنی نام شهرها و روستاهای ایران را بخوانید،  که توضیح بیشتر دارد.
      ژاپن یا  Japan = ژا + پان = نگهبان یا نگهدار،  ژاپان یا ژاپن = نگهبان جان،  معبد الهه نگهبان ژان یا جان.
      امروز به غلط و اشتباه ژاپان یا ژاپن ایرانی را با نام  جابان می گویند،  در هزاره سوم و چهارم خورشیدی ایرانی،  فلات مرکزی ایران تا ارتفاع ۱۳۵۰ متر زیر دریاچه بزرگ قرار داشت،  و مردم برای رفت و آمد از قایق استفاده می کردند،  و بنادری بنام سربندر و یا سربند،  و کرج (کر = کرانه + رج = رگ = اسکله های کنار هم) استفاده می کردند.  در همین دوره مردمانی از ژاپان ایران به شرق کوچ کردند،  و بعلت آشنا بودن به کشتی و قایق به جزایر ژاپن رفتند،  و نام خود را بر آن سرزمین گذاشتند،  منجمله بدلیل شباهت کوه فوجی یاما با کوه دماوند.  همانگونه که مردم سین یا چین ایران به سرزمین چین،  و هند ایران به هند رفتند،  و غیره،  و نام خود  را به آن سرزمین ها گذاشتند،  جهت اطلاع بیشتر به جغرافیای تاریخی ایران بروید.
      بسیاری از قلل ارتفاعات البرز مرکزی،  که از آب بیرون بود،  تحت نفوذ ژاپن ایران قرار داشت،  و بعد از پائین رفتن آب،  و در هزاره های چهارم و پنجم خورشیدی ایرانی،  با گرم شدن هوا این مناطق برای زندگی و رشد جمعیت بسیار مناسب بود،  و ژاپن یکی از تولید کنندگان خشکبار در ایران گردید،  منجمله گردو و تخمه هندوانه،  که به تخمه ژاپنی در تاریخ ایران معروف شد،  مشروح در تاریخ خشکبار در ایران.
جغرافیای تاریخی استان های دیگر
   تاریخ استان مکران،  تاریخ استان روم،  تاریخ استان سند،  تاریخ استان تبت، و…،   بزودی …
  مکران = مکه + ان = سرزمین مقدس.
  مک = مکه = استوار، قوی، عبادتگاه، مکان.
  مک + تب = بالابردن مک = بالابردن قدرت و سواد.
  مغز و مخ و مغ همه از همین واژه مک هستند.
  کرمان = کرانه ساحل زمین و کشور.
  کر = کناره – ساحل – حاشیه آب.
  مان = مین = زمین ، کشور ، مادر.
  آسمان = آس = بالا + مان = زمین = بالای زمین.
  اریتره = اری تره = دریای ایران.
  ار = اول اران و اول بسیاری از شهرها مانند اردبیل و اربیل.
  تره = آب، دریا.
     تمام این نام ها ریشه در حروف هیروکلیف جی دارد،  و با گفتن اینکه عربی است،  خط پایان تحقیق را بر آنها بسته اند،  ولی جوانان باهوش ایران می دانند،  علم پایانی ندارد.
جغرافیای استان های تاریخی ایران
نقشه های ایران در دور های مختلف تاریخی،  عکس شماره  2401.
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.