Skip to main content

تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا

قبل از اروپائیان
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا
پیش نویس تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا قبل از اروپائیان در اینجا.  برگه شماره 1171
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا
   تصویر جلد کتاب تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا و جزایر جنوب شرق آسیا پیش از حضور اروپائیان.  عکس شماره ۷۵۵۹.
برگه شماره 1171
توجه:  جهت تهیه کتاب،  آدرس ایمیل و تلفن دکتر پژوهشگر گرامی در لینک زیر:
مجموع تالیفات دکتر حمید شفیع زاده:
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا،  قبل از اروپائیان

نقشه کامل استرالیا متعلق به خوارزمی

در سال ۸۲۰ میلادی،  نقشه در کتاب لینک زیر.
      همانگونه که گفتم غربی ها تمام کتب علمی ایرانیان را در طی چندین قرن سرقت و مصادره کرده،  و موضوع های مهم و استراتژیک آن ها را به نام خود زدند.
      اخیراً نقشه هایی از جغرافیدان، ریاضیدان، منجم، تاریخدان، فیلسوف و مهندس ایرانی محمدبن موسی خوارزمی (۷۸۰-۸۵۰م)،  در کتب غربی ها نمودار گردید.  این مهم نشان می دهد در آن زمان،  و قبل از آن استرالیا برای ایرانیان شناخته شده بود،  و ایرانیان از تمام مناطق آن نقشه تهیه کرده بودند.
      باید در نظر داشت،  از نقشه محمدبن موسی خوارزمی،  و سفرنامه های ایرانیان که از این منطقه باقی مانده است،  این امر بیشتر مورد تأیید قرار می گیرد.
      از نقشه خوارزمی مشخص است،  که ایرانیان در قرن هشت میلادی نقشه کامل استرالیا را داشتند.  دانستن موقعیت و کشیدن آن نقشه،  نشان از حضور حتمی ایرانیان در آن قاره است.
      همانگونه که در تصویر نقشه خوارزمی از استرالیا را می بینید،  او تمام مناطق ساحلی و خلیج های آن را نام گذاری کرده است.
      او این نقشه را در اوایل قرن ۲ هـ.ق، کشیده است.  در این زمان هنوز مسلمین از نظر علمی در سطح ابتدایی بودند،  و این نقشه نمی تواند متعلق به کار دانشمند مسلمان باشد.
      این نکته آن گاه بیشتر منطقی به نظر می رسد،  که اولین موارد از حضور مسلمانان در شرق اقیانوس هند متعلق به قرن ۴هـ.ق، است.  پس این نقشه میراث و حاصل دریانوردان و کاشفان ایران باستان است.
      خوارزمی با دسترسی به اسناد ایرانیان باستان،  توانست این نقشه و همچنین جبر را ابداع نماید.
عکس شماره 8781
تصویر شماره ۸۷۸۱.
تصویر شماره 8782.
تصویر شماره ۸۷۸۲.
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا،  قبل از اروپائیان

مقدمه کتاب تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا قبل از اروپائیان

      کلمه استرالیا کلمه ای لاتین به معنی جنوبگان است.  این نام ترجمه ای از نام قاره منجمد جنوبی یا همان قطب جنوب است،  که به دلیل عدم آشنایی غربی ها با جغرافیای این ناحیه به اشتباه این نام را بر روی قاره استرالیا گذاشتند.  با وجود اینکه سال ها غربی ها نقشه استرالیا را که از کتب دانشمندان ایرانی و مسلمان کپی کرده بودند،  اما به جای قطب جنوب قرار می دادند و حتی در آن رودخانه، درخت و حیوانات گرمسیری رسم می کردند.
      در قرن هجدهم گزارشهای پراکند های به اروپاییان رسیده بود حاکی از این که در نیمکره جنوبی قار های بزرگ به نام سرزمین جنوبی قراردارد.  انجمن سلطنتی و به ویژه یکی از اعضای آن الکساندر دالریمپل به وجود این سرزمین سخت باور داشتند،  و به جیمز کوک دستور داده بودند،  که پس از پایان عملیات رصد سیاره زهره،  به سمت جنوب ادامه مسیر بدهد و به جستجوی قاره مذکور بپردازد.
      در واقع رصد سیاره زهره شگردی بود،  که انگلیسی ها برای پنهان کردن قصد خود که همان پیدا کردن جای قاره استرالیا می باشد،  به کار بردند.  چراکه آن ها زیر نظر دیگر دول غربی بودند،  و در آن زمان رقابتی شدید برای پیدا کردن این قاره که هم نقشه آن بود و هم مختصات آن وجود داشت،  در بین دول غربی در گرفته بود.
      شاید کشف سرزمین استرالیا به وسیله انگلیسی ها مضحک ترین طنز تاریخ کشف سرزمین های جدید باشد.  سرزمینی که تا آن زمان صدها نقشه از آن وجود داشت و با دقت تمام، مختصات جغرافیایی آن ثبت شده،  و حتی نام آن در بعضی نقشه ها همان استرالیا می باشد،  و حتی در مجامع علمی اروپا شایع بود،  که در آن سرزمین بیش از پنجاه میلیون انسان زندگی می کند،  و چندین رود در آن جاری است،  و پُر از گنج ها و معادن طلاست.  اما با همه این موارد هیچ اروپایی و انگلیسی قادر به پیدا کردن آن نمی شد،  در حالی که تأکید می کنم نقشه های متعددی از آن که بیشتر آن ها به دست ایرانیان تهیه شده بود،  و در صفحات بعدی نمونه های از آن را آورده ام وجود داشته است.
      حدود ۲۵۰۰ سال تاریخ مدون وجود دارد،  که ایرانیان به تمام مناطق جنوب شرق آسیا و دریای چین و ژاپن،  هم از راه خشکی و هم از راه دریا رفت و آمد داشته اند.  ده ها کتاب از دریانوردان و سیاحان ایرانی در این مورد وجود دارد.  صدها جزیره و بندر در این نواحی نامی ایرانی دارند،  ده ها قوم ایرانی هنوز در ژاپن، چین، مالزی، اندونزی و… زندگی می کنند.  اقوامی چون شبانکاره، سیاک، جاوئی، لر و آینو.  کلمات فارسی در جنوب شرق آسیا به خصوص در کشتیرانی بالغ بر چند صد عدد می باشد.  حروف ربط و دستور زبان آن ها در بسیاری از موارد شبیه فارسی می باشد و صدها تشابه دیگر در آداب و رسوم و لباس و باورهای آن ها وجود دارد.
      از طرفی در زمان هخامنشیان روح سلحشوری و شجاعت و کشف سرزمین های جدید در روح ایرانی بیداد می کند.  آن ها قرن ها دست به اکتشاف نقاط مختلف دنیا زدند و به موفقیت های چشم گیری دست یافتند.  علم نقشه کشی یک علم کاملاً ایرانی است.  ایرانیان اولین ملتی بودند که به گرد بودن زمین پی بردند،  و اولین نصف النهار را وضع کردند و موقعیت شهرها و مناطق مختلف را برمبنای طول و عرض جغرافیایی ترسیم کردند،  ضمناً آن ها قادرند انواع کشتی ها را با انواع بادبان، سوکان و قطب نما ساخته و اولین کتاب ها را در مورد بادهای موسمی و جریان های آب اقیانوسی می نویسند.  آن ها قاردند با تکنیک های خاص کشتی های فوق سبکی بسازند تا بسیار سریع و چابک فاصله بندر سوماترا تا بندر کانتون چین را ۲۰ روزه بپیمایند؛  چیزی که در آن زمان یک معجزه بود.  حال بگویید شما دوهزار سال در اطراف قاره استرالیا رفت و آمد داشته باشید، آن هم با این همه علم و امکانات، ولی آن را کشف نکرده باشید.  اما به یک باره،  آبل تاسمان، جیمزکوک و یا ماتیوفلیندز،  از آن سر دنیا با کشتی هایی که در مقابل کشتی های ایرانی لگن هم حساب نمی شد،  آن هم با راهنمای محلی از آنجا رد می شوند،  و آنگاه آن ها کاشف استرالیا می شوند.
      حقیقت این است که قبل از جیمزکوک افراد زیادی از اروپا برای پیدا کردن این سرزمین اقدام کرده بودند ولی آن ها نمی توانستند این سرزمین را پیدا کنند و اگر هم به طور اتفاقی از کنار آن یا جزیره ای از آن رد می شدند،  متوجه نبودند اینجا کجاست.  در نهایت جیمز کوک دست به دامان چند راهنمای محلی به نام توپایا و اومای می شود،  که در واقع آن ها دست پرورده مکتب دریانوردی ایرانیان بودند.  زیرا تمام اصطلاحات دریانوردی در مناطق شرق آسیا از زبان فارسی نشات گرفته است،  و کلاً تاریخ مهاجرت در جزایر اقیانوس آرام به دو هزار سال نمی رسد.
      آنچه این طنز تاریخی را جالب تر می کند این است،  که انجمن سلطنتی انگلیس به جیمز کوک ده ها نقشه از این قاره می دهد،  و در یک فرمان حکومتی به او دستور می دهد که به اقیانوس هندشرقی رفته و سریعاً سرزمین استرالیا را کشف کند!
      جدای از وجود نقشه های ایرانی از این قاره،  وجود ده ها سند دیگر از جمله سکه های پادشاهی شیرازی ها در شرق آفریقا در زمان سلیمان بن حسن ۱۱۷۰ – ۱۱۸۹ م،  و اسناد دیگر نشان از حضور اقوام ایرانی در این قاره دارد.
      در این کتاب اسناد و مدارکی ارائه می شود،  که نشان می دهد این ایرانیان بودند،  که در زمان هخامنشیان دست به اکتشاف مناطق مختلف اقیانوس هند از جمله قاره استرالیا زدند،  و حتی در این ناحیه متوقف نشده و حرکت خود به شرق را ادامه داده و تقریباً تمام جزایر اقیانوس آرام را کشف کرده و به سواحل غربی آمریکا رسیدند.
      این اقوام ایرانی با حضور غربی ها که در نهایت با اشغال کامل این قاره به وسیله انگلیسیها در قرن ۱۹ م کامل شد،  در این قاره حضور داشتند،  که عمده آن ها پس از مواجه شدن با قتل عام های گسترده انگلیسی ها و غربی ها از این قاره به مناطق شمالی از جمله جزیره جاوه اندونزی و دیگر مناطق کوچ کردند،  و آن هایی هم که برای تجارت به این ناحیه رفت و آمد داشتند،  برای همیشه ارتباطشان با این قاره قطع شد.
      در ادامه به این نکته اشاره می کنم که بدلیل فیش برداری طی سالیان دراز بعضی از مطالب این کتاب متعلق به بنده نمی باشد،  و از دیگران می باشد،  تا آنجا که می توانستم منبع آنها را پیدا نموده و وارد کردم ولی ممکن است،  باز بعضی از قسمت ها جا افتاده باشد که پوزش می طلبم.  حمید شفیعزاده.
برچسبها:  تاریخ حضور، ایرانیان استرالیا، مهاجرت استرالیا، حضور ایرانیان، حمید شفیع زاده، مهاجرت ایرانیان.
 

پیدا شدن سکه های پادشاهی شیرازی در استرالیا

      سال ۱۹۴۴م،  یک سرباز استرالیا بنام موری ایزنبرگ،  مشغول نگهبانی از رادار،  و مراقب حمله نیروهای ژاپنی به استرالیا بود.  وقتی کنار ساحل جزیره ویسزل در شمال استرالیا در منطقه آرنم لند نگهبانی می داد.  دقیقاً جایی که هم اکنون ساحل ال کو محل زندگی بومیان قبیله مندجیکای می باشد.  ال کو بسیار شبیه نام های ایرانی است.
      موری ایزنبرگ ۵ سکه پیدا می کند،  که متعلق به پادشاهی شیرازی ها شرق آفریقا در زمان سلیمان بن حسن۱۱۷۰-۱۱۸۹ م، بود.  او مدت ها از انتشار این خبر جلوگیری کرد.
      نهایتاً این امر رسانه ای شد،  و این سکه ها به باستان شناسان و اساتید دانشگاه داده شد،  تا بر روی آن تحقیق کنند.  موری ایزنبرگ در سال ۱۹۹۱م،  از دنیا رفت.  این سکه ها هم اکنون در موزه پورهاس نگهداری می شود.
      این سند و دیگر اسناد که ارائه شد و بیشتر ارائه خواهم کرد،  به خوبی نشان می دهد،  که قاره استرالیا برای ایرانیان کاملاً شناخته شده بود.
سکه های پادشاهی شیرازی
   تصویر نقشه محل پیدا شدن سکه های ایرانی متعلق به امپراطوری شیرازی ها در استرالیا و محل ضرب آنها در آفریقا،  عکس شماره ۸۷۸۶.
سکه های پادشاهی شیرازی
      تصویر سکه های ایرانی متعلق به امپراطوری شیرازی ها در استرالیا،  از کتاب تاریخ حضور ایرانیان در استرالیا،  عکس شماره ۸۷۸۷.
 
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا،  قبل از اروپائیان
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
کلیپ بخشی از سخنرانی آقای دکتر حمید شفیع زاده، نویسنده کتاب تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب. قسمت یک و دو. در همایش اصفهان. http://arq.ir/692 
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.