Skip to main content
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
      کوروش تنها نام یک شخص نیست،  بلکه نام مهمترین گذر تمدنی از شاه خدایی در ساختارهای تاریخی اجتماع است.  کوروش تنها نام بزرگ تاریخی نیست،  نماد ملی ایرانی است،  بدون درک و دانش ملی،  هیچ کشور و رژیمی پابرجا نمی ماند،  می خواهد شوروی سابق باشد،  یا داعش و ماعش باشد.
      هفت آبان برابر با ۲۹ اکتبر،  روز کوروش نام گذاری شده است،  این روز به مناسبت تکمیل تصرف بابل به دست ارتش ایران،  29 اکتبر ۵۳۹ ق.م،  و آغاز گذر مهم تاریخی و پایان دوران شاه خدایی،  در دنیای باستان برقرار شده است.  2548 سال پیش اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملل انتشار یافت،  که نخستین سنگ بنای بین المللی حقوق بشر بشمار می آید.  حقوق انسان از دیدگاه کوروش همان زمان مکتوب شد و موجود است،  و استوانه کوروش نامیده می شود.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ 
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
تصویر لوح کوروش بزرگ،  عکس شماره ۳۴۷۶.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره ۱۶۱۶.
برگه ۴۰۸ پائیز ۱۳۸۸ پیوست تاریخ عمومی ایران است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
روز کوروش بزرگ بر ایرانیان فرخنده باد
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
   مهم ــ  ناسیونالیسم یا ملی گرایی ایرانی،  یک بعدی و سطحی نگری نیست،  از مجموع داده های تاریخی و اجتماعی،  بمنظور اهداف نوین مردم ایران،  برابر با قوانین علمی علوم اجتماعی و جامعه شناسی است.  همیشه استعمار و امپریالیسم برای درهم شکستن ملتی و کشوری،  کار های ضد ملی گرایی می زدند،  ولی خوشبختانه ایرانی و تاریخ ایران،  خیلی قوی تر از ترفند های دشمنان است.   
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
تصویر استوانه کوروش بزرگ،  مشروح در اینجا،  عکس شماره ۱۰۰۱.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
دشمنان ایران و کوروش
      تمام سعی دشمنان ایرانیان این است که بگویند،  این ملت ضعیف و بی فرهنگ بوده و از همه شکست خورده و ملتی است،  که سر راه تمام مهاجمان بوده،  و فاقد یک هویت ملی است.  آنها هزاران هزار ترفند بکار بسته اند،  از دروغ گفتن و دروغ نوشتن،  جعل و تحریف تاریخ و غیره،  تا بلکه بتوانند جوانان با هوش ایران را بگمراهی و سرخوردگی بکشانند.  البته تا قرن گذشته امکان این بود،  که اندکی موفق بشوند،  ولی در این قرن با وجود تکنولوژی های نوین آنها خود نیز تغییر ساختار داده اند،  و با تغییرات ناپیوسته چهره متفاوتی یافته اند،  دانستن و شناختن این دشمنان،  که کی و چه می باشد خیلی مهم است.
      در هر صورت ما ایرانیان یک ملت بزرگ و مهم در تاریخ بوده و می باشیم،  براحتی این موضوع را در اخبار امروزه جهان متوجه می شوید،  پس چنین ملتی خواه ناخواه دشمنانی داشته و خواهد داشت.  بهمین جهت باید هوشیار بود،  و از حیثیت جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی تاریخی خود،  با دانایی نوین از ایران و ایرانی دفاع نماییم.  این دشمنان گاه ضد کورش،  مانند غیاث آبادی،  ضد تاریخ مانند پورپیرار،  ضد جغرافیا مانند این و آن،  ظاهر می شوند.  هر یک از ما ایرانیها باید بتوانیم،  در تخصص خودمان حرفه و حرفه ای تر شویم،  تا آنها سرخورده شوند و شکست یابند،  و از بین بروند.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
تصویر پرچم ها و درفش های دوران سلسله هخامنشیان،  عکس شماره ۲۷۶۵ .
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
کوروش  برای  جهان  بود
      بعضی از عزیزان می گویند،  کوروش بزرگ از ما نیست یا هست،  و حتی می گویند فقط برای پارسی ها می باشد.  کوروش برای یک ملت نبود،  کوروش با نجات قوم بنی اسرائیل از اسارت بابل،  در واقع به دوره ۶ ـ ۷ هزار ساله ای که پادشاهان چون خدا بودند،  پایان داد.  چند هزار سال بود،  شاه ها مردم را می کشتند و چشم در می آوردند،  و بت ها می ساختند.  ولی ذات تکامل اجتماعی بشر اجازه نمی داد،  که این مسیر قرنها ثابت باشد،  و تا ابد ادامه داشته باشد.  بنابر این تقاضای وجودی بشر و روشنفکر های آن زمان،  در کوروش گرد آمد و خواسته یا ناخواسته،  جهان را آماده پذیرش دین هایی خدایی جدید می کرد.  باید گیتی تکانی می شد،  به شرق و غرب می رفتند فرعونها را به زیر می کشیدند.  انسان داشت تحولی در سیر تمدن را تجربه می کرد،  معابد گذشته را آتش زدند و نابود کردند،  و یا نیمه کاره رها نمودند،  کار سازی این دوره جدید برای تمدن دینی،  یکصد سال بود،  و پیامد آن تا دو هزار سال بدرازا کشید.
      کوروش از آن همه جهان است،  کوروش دین های خدایی را از زندان  نابونائید یا بخت النصر،  حکومت بابل آزاد کرد،  و با اعلامیه کوروش،  گفته شد،  که فصل دیگری از تاریخ اجتماعی بشر آغاز گردیده است.  باید دید در این اقدامات کوروش چه نیرو هایی تاثیر داشتند،  قدرت های خدایی و غیبی،  یا دانایانی از میان بردگان بنی اسرائیل،  یا از اطرافیان،  یا دانایان از پارس یا ماد،  پارت یا تاز.  کلاً آنچه از سابقه زندگی کوروش میدانیم،  می توانسته برای این مهم تاثیر داشته باشد.  قبل از حرکت کوروش بزرگ،  جنگها و برخورد ها و آدم کشی ها برای سر یا خواسته پادشاهان بود،  ولی بعد از این حرکت تاریخ ساز،  تا ابتدای بورژوازی در ساختار های تاریخی اجتماع،  جمع شدن ها،  یکی شدن ها،  جنگها و برخوردها و آدم کشی ها برای دینها بود.  تا قبل از کوروش شاهان بی واسطه خدا بودند،  ولی بعد از آن،  و در دوره دو هزار ساله دین های تک خدایی،  حاکمان با آویختن صلیب و رنگ،  واسطه مردم با خدا شدند.  کوروش بزرگ باعث شد دین خدا از زندان دین شاهان در آید،  و سریع توانست طی یک قرن معابد پادشاهان،  که می پنداشتند ذاتاً خدا هستند از جا کنده شود.
  ولی این  هخاها  که پیش قراول نجات بشریت بودند،  و در واقع جغرافیای چهار سویی ایران این مهم را بعهده آنان گذاشته بود،  برنامه ای و راهی برای ادامه داشتند.  شاید چون امکانات نبود،  و بطور علمی درکی از رشد و تکامل نمی دانستند،  نمی توانستند کار و برنامه ای گرد آورند.  بدین جهت تا ظهور منجی هایی از دین های جدید،  این دوره تمدن نیازمند واسطه هایی بود، مانند،  میترا و زرتشت،  مانی و مزدک،  که پیش زمینه قانون ها دین های آسمانی و فکری،  برای طی مسیر دو هزار ساله آماده شود.  باید توجه داشت،  هیچ تمدنی و هیچ فرهنگی بدون وجود،  دلایل و فاکتور های جغرافیا ـ تاریخ شکل نمی گیرد.
   پرسش از عموم:  آیا از جامعه شناسی تاریخی در زمان کوروش بزرگ،  بدور از دروغ های تاریخی چیزی می دانید؟
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
تکرار سفارش انوش
      وبلاگ انوش راوید برای عزیزان علاقمند به تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران است،  که به آن اهمیت می دهند،  و در جهت برداشت دروغها از تاریخ ایران گام بر می دارند.  هم میهنان عزیزم در وبلاگ هایشان نشان دادند،  که شایستگی فراتر از هر تصوری را دارند،  در نوشته های آنها،  روز بروز سطحی نگری کمتر شده،  و با ادبیات علمی،  فراز و نشیب ها را خوب می شناسند،  که این می تواند جامعه شناسی نوین ایران را به تصویر بکشد.  روز بروز به تعداد جوانان با هوش دارای ذهن پویای تاریخی،  با توانایی سبک تاریخ نویسی ایرانی افزوده می شود.
     همانطور که در مقاله قرن سنت گریزی نوشتم،  هر شخص باید در جهت دانش و حرفه خود حرکت کند،  و کار فرهنگی خودش را در دنیای دمکراسی دیجیتال،  بخوبی و روشنی پیگیری نماید.  جوانان عزیز باید به توانایی خود برای کشف حقایق علمی تاریخ پی ببرند،  و ایمان فراوان داشته باشند که می توانند،  و از تکرار داستان های دروغی ساده لوحانه دشمنان خود داری کنند،  که کاری بسیار نا شایسته است.  تکرار کنم،  ساده نباشید،  و اغفال ترفند های دشمنان نگردید،  هر گونه کوتاهی مورد سوء استفاده استعمار نو و دشمنان برای تفرقه و جدایی و نیست در جهان شدن خواهد بود.  آنهایی که برای ما تاریخ دروغی نوشته اند،  خیلی بی سواد و مغرض بوده اند،  از   دروغ های آنها نهراسید،  با دست توانا و معرفت خاص ایرانی به دروغ های الکساندر و مغول و غیره بگوید:  نه، نه.  آنها می خواهند ما نتوانیم از حقوق تاریخی ایران دفاع کنیم،  و بگویند،  ایرانی ها ترسو و شکست خورده بودند!  بی تاریخ و اصل و نسب بودند!  دشمنان تاریخ ایران خیال و تصوری باطل و ساده لوحانه تر از دروغ های شان را دارند.
      تحولات در جهان قرن ۲۱ به سرعت می گذرد،  و هر روز شاهد مسائل جدید علمی و اجتماعی و غیره هستیم،  بنابر این اندیشمندان در بخش تاریخ و جامعه شناسی تاریخی،  مسئولیت سنگین رساندن آگاهی صحیح را بعهده دارند.  نباید وابسته به دانش اندک گذشته،  و چند اثر بجای مانده باشیم،  که معلوم نیست واقعی و درست می باشند،  در اینجا توضیح داده ام.  گستردگی حرکت های مختلف جهانی،  در تمام بخشها را باید جدی گرفت،  و با نگرشی اصولی از باز نگری تاریخ باز نماند،  ندانستن واقعیتها باعث شکست و ناکامی غیر قابل جبران می شود.  در شرایطی که جهان و اطراف ما به ارتش های مختلف با سلاح های خطرناک نوین مجهز هستند،  و با دانش جعلیات و رجزخوانی و معرکه گیری تاریخی برنامه های شوم سرنوشت سازی دارند،  ما باید واقعیت های تاریخی و جغرافیایی را بدور از دروغها خوب بشناسیم،  و از آنها نهراسیم و نگران نباشیم.  حقیقت با دانستن واقعیتهاست،  و با درست دانستن دانش تاریخ،  می توان بهترین برنامه ریزیها را برای آینده نوین داشت.
       تعدادی از عزیزان هم میهن،  ندانسته در وبلاگ ها و نوشته ها و گفته های خودشان،  از قهرمانان  کاغذی داستان های دروغ های تاریخی دشمنان ایران،  به عنوان قهرمان و کبیر نام می برند،  مثلاً می گویند الکساندر کبیر!  امیدوارم هر چه زود تر با مطالعه وبلاگ انوش راوید بخود آیند،  و  خون شهیدان و فدا کاران ایران بزرگ در طول تاریخ را بیاد بیاورند.  بعضی از اساتید و گویندگان و مجریان،  در دروغ های تاریخی غرق شده اند،  و نمی خواهند واقعیتها را بپذیرید،  وظیفه جوانان با هوش ایرانی است که به آنها کمک کنند،  تا بسوی واقعیت های تاریخی بروند.  آنها می توانند با مطالعه و پیگیری وبسایت ارگ انوش راوید،  حرکت نوینی را آغاز کنند،  و به میهن و ملت بزرگ و زیبای ایران باز گردند.  آن عده ای که همچنان داستان های دروغی دشمن و استعمار و امپریالیسم،  را باور دارند،  و عوامل آنها را قهرمان و کبیر می گویید،  باید از ملت عزیز ایران شرمنده باشند.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
تاریخ و برنامه های کلی
     تاریخ و تاریخ اجتماعی زیر بنای فکری و تحلیلی،  تمام تئوریسین ها و برنامه نویس های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است،  اگر آنها از تاریخ بدرستی ندانند،  در برنامه ریزی هایشان اشتباه عمده می کنند.  مانند هیتلر که به دنبال آریایی ها جهانی را به کشتن و ویرانی داد،  صدام برای تکرار جنگ قادسیه،  کشتار و خرابی راه انداخت و خودش نابود شد.  آمریکا که می پنداشت اسکندر مقدونی و چنگیز مغول چه راحت به افغانستان و عراق پیروز شدند،  آمد و کشتن ها راه انداخت و اقتصاد خود و جهان را به نابودی کشاند،  و هزاران هزار مثال دیگر.  امروز همین اشتباه در داده های تاریخی،  که در ذهن خود آگاه و نا خود آگاه تیوریسین هاست،  دارند با پاکستان بازی می کنند،  شمال آنرا بمب باران کردند تا مسلمانان را تحریک کنند،  و به حرکت علیه دولت مرکزی آن کشور بر انگیزانند،  و دولت آن کشور را با ترفند ضعیف کرده تا شیعه و سنی بازی در منطقه راه بیاندازند.  برای تکرار هیاهو های تاریخی،  مانند امویه و عباسی و محمود غزنوی،  می پندارند که می توانند عربستان را وزنه ای حساب کنند،  و این طرف با ندانستن تاریخ واقعی بازی ساده تری را پیش گرفته است.
     تأثیر دروغ هایی مانند،  تاریخ یونان، تاریخ مغول، تاریخ عرب، تاریخ ترک، تاریخ اروپا،  در سرگذشت ایران را باید با دید واقعی نگاه کرد،  برای این منظور مطالعه و پیگیری این وبلاگ می تواند کمک بزرگی باشد.  هر گونه داده دروغ از تاریخ ایران بزرگ باعث اشتباه در برنامه ریزی های کلان شده،  و در نهایت صدمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.  وظیفه تاریخ دان تنها ذکر داستان های گذشته نیست،  کار سنگین او اتصال گذشته و آینده است،  این اتصال به تنهایی توسط یک یا چند نفر امکان ندارد،  بلکه باید در سازمان های قرن۲۱ انجام شود.  تاریخ زیر بنای اصلی آینده نگری است،  و اگر تاریخ دانی قبل از مطالعه این وبلاگ در تاریخ و تاریخ اجتماعی اشتباه می کرده،  و در باره دروغ ها تحقیق و تحلیل نمی کرد،  او ندانسته بود.  مانند گفته بسیاری که در نظر های وبلاگ نوشته اند:  با اینکه ناسیونالیسم هستم، چرا تاکنون به دروغ بودن ها فکر نکردم،  و لی با این وبلاگ بخود آمدم،  و تاریخ را با دید دیگری خواهم دید
       مهم ترین و سنگین ترین وظیفه در این قرن به عهده تاریخ گویان است،  که داستان های تاریخی را تجزیه و تحلیل نمایند،  و با دیدی نو و سبک تاریخ نگاری ایرانی نگارش کنند.  برای این منظور باید در فرصت های مناسب و با حوصله تمام این وبلاگ و لینک های مربوط به مقالات را مطالعه نمایند.  افرادی که نمی توانند دروغ ها را دور بریزند،  و می خواهند به هر قیمتی شده آنها را حفظ نمایند و باور داشته باشند،  بزودی از دانش گرایش های مختلف تاریخی کنار زده خواهند شد.  بارها در وبلاگ نوشته ام،  که اگر این قبیل افراد درک وبلاگ را ندارند،  فوراً خارج شوند،  و در جای دیگری گذران وقت کنند.  این وبلاگ برای هدر دادن زمان نیست،  برای اشخاصی می باشد،  که می خواهند جدید و جدید تر اندیشه و کار،  تحقیق و تحلیل کنند.
            انگشت شماری در باور دروغ های تاریخ اصرار دارند،  و پا فشاری می کنند،  که اسکندر مقدونی و چنگیز مغول و اعراب بیابانی،  به ایران حمله کرده و در ایران بزرگ کشتار کرده.  می خواهند بگویند و باور داشته باشند،  که مبارزان تاریخ ایران تروریست و حشیشی نامیده شده اند،  و یا قهرمانان ایران را در اندازه زیاد و بدی،  رو در روی یکدیگر قرار داده اند،  و آنها را کوچک شمرده و ملت را خیانت کار گفته اند،  مانند بابک خرم دین و افشین و بسیاری دیگر.  ما برای برداشت دروغها از تاریخ ایران،  نباید روی شانس و امداد غیبی حساب باز کنیم،  بلکه باید با تحقیق و تحلیل، دانستن واقعیتها و سبک کار، هوش و درایت،  دشمنان تاریخ و سرگذشت دروغی ایران عزیز را شکست دهیم،  و درخت تنومند ایران بزرگ را از چنگال دروغها رهایی بخشیم.  جهان خواران استعماری را نباید دست کم گرفت،  آنها همیشه دروغ گفته و دروغ می گویند،  می دزدند و غارت می کنند.  در ضمن باید توجه داشت،  اندک اشخاصی که بخواهند مقابل دمکراسی قرن ۲۱ قرار گیرند،  دقیقاً مقابل انبوه جوانان با هوش ایران بزرگ و قاره کهن قرار گرفته،  و خود بخود بی معنی می شوند و بزودی پایان می یابند.
 گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
تصویر مردم تهران در دوران انقلاب مشروطیت،  عکس شماره ۴۵۹.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
تصویر زیبای مردم در آرامگاه کوروش پاسارگاد،  نوروز ۱۳۹۵،  عکس شماره ۸۶۲۵.
   توجه:  کوروش پرستیدنی نیست،  عبادت کردنی و مقدس نیست،  هر گونه کارهایی که به نوعی دین گرایی و کوروش پرستی یا نژاد پرستی باشد،  بر خلاف منشور کوروش بزرگ می باشد.  کوروش بعنوان یکی از بزرگان تاریخ ایران،  و نماد تاریخی و ملی ایران است،  نه خداست نه پیامبر نه نژاد پاک، فقط یک آدم معمولی است،  البته با درک جدید از تاریخ اجتماعی.  جوانان باهوش ایران،  توجه نمایید،  آنهایی که قصد دارند،  از کوروش نهضت دینی و مکتبی و نژادی بسازند،  ممکن است گمراه باشند،  یا از عوامل دشمنان تاریخ ایران باشند،  آنها را آگاه کنید.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
دین کوروش بزرگ
     توجه:  درباره دین کوروش کبیر بحث های زیادی در اینترنت وجود دارد،  و نیازمند تحقیقات جدید می باشد،  این مقاله در ادامه تحقیقات ارگ ایران بزودی پست خواهد شد.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
کوروش و احترام به همه ادیان
      بسیاری از مردم توقع دارند و تصور می کنند،  که هر شخص باید دینی خاص داشته باشد،  و پیرو یک آئین باشد،  آنها فکر می کنند،  که بشر از ابتدای پیدایش در طبیعت دین داشته،  یا باید داشته باشد.  و یا یک شخص باید قوانین دست نوشته یا آسمانی گذشتگان خود را قبول داشته باشد،  و با تعصب کم و بیش دینی،  دیگران را نفی کند،  و یا دشمن حساب نماید.  در طول تاریخ روشنفکران و اندیشمندان زیادی بودند،  که اعتقادات دینی و آئینی نداشتند،  بسیاری از آنها حتی مجبور بودند،  اندیشه آزاد خود را از دست جهل دوران پنهان نمایند.
      در این میان بخش زیادی از مردم،  خصوصا ایرانیان بر این عقیده اند،  که کوروش بزرگ نیز مانند دیگر پادشاهان هخامنشی زرتشتی بوده است،  یا پرسر و عمامه داشت.  اما باید این نکته را یادآور شویم،  که کوروش با وجود احترام فراوانی که برای اهورامزدا و آیین زرتشت قائل بود،  هیچ گاه زرتشتی نبوده است.  در واقع کوروش به تمام ادیان و مذاهب و خدایانی که به شکل ها و نام های گوناگون در بین جوامع مختلف مورد تقدیس و پرستش مردم بودند،  احترام فراوانی می گذاشت.  او ضمن آزادی قوم یهود از چنگ «نبونید» فرمان بازسازی معبد یهوه در اورشلیم را صادر می کند،  و خدایان سومر و آکد را به نیایشگاه های خودشان باز می گرداند.
      حالا چگونه می شود عنوان مذهب و دین خاصی را به کوروش نسبت داد،  با توجه به این که او هم به اهورامزدا احترام فراوان می گذاشت،  و هم به مردوک خدای بابل و هم به یهوه خدای یهودیان،  هم کلاه بودایی بر سر داشت؟  برای پاسخ به این سوال،  سوال دیگری پیش می آید،  و آن این است که اگر کوروش یک دین خاص داشت،  چرا با توجه به قدرت و محبوبیتی،  که در نزد جوامع داشت،  هیچ گاه مردم را به آن دین دعوت نکرد،  و آنان را در پرستش خدای خود آزاد گذاشت؟
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
    عکس سنگ نگاره کوروش بزرگ در پاسارگاد،  با کلاه دینی بودایی،  و عکس دوشیزگان هنرمندان نمایش آئین بودا در کشور کامبوج،  پوشش های دیگر آنها نیز شباهت کامل با آثاری در ایران دارد،  عکس شماره ۶۴۲۳.
      بانوی پژوهشگر گرامی پرنیان حامد معتقد هستند:  کوروش به آئین مهر بود،  که آنرا ریشه اصلی و اولیه زرتشتی دانسته،  او به آئین دیویسنا بود،  که مزدیسنا با آن اختلاف داشت.  این دیدگاه که پشتوانه تحقیقاتی دارد،  درست همان تعریف چند خط اول این صفحه را می گوید.
      با توجه به سخنانی که کوروش به هنگام ورود به بابل ایراد می کند،  و آن چه در استوانه گلین برای ملت ها بیان می کند،  تنها یک مسئله نمایان است،  و آن هم آن است که کوروش در اصل به آزادی اندیشه اعتقاد داشت،  زیرا می دانست در شرایط آن زمان،  که تمدن در حال گذر از برده داری به قبیله ای در ساختار های تاریخی اجتماع بود،  خود بخود اعتقادات مختلف پدید می آمد،  و باید از بالا به همه نظر کند،  نه از کنار یکی از آنها.
  "ما هم باید کوروش بزرگ را الگوی خود قرار دهیم،  و به تمام مذاهب و اندیشه های جهان،  که حقوق بشر را رعایت می کنند،  احترام بگذاریم."
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
کوروش، ناسیونالیسم و آینده سیاسی ایران
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
نقشه خاورمیانه،  عکس شماره ۸۶۴۳.
      دوران های تاریخی و گذر های تاریخی و جامعه شناسی تاریخی خیلی مهم است،  درصورت اشتباه دانستن از تاریخ و ساختارهای تاریخی اجتماع،  خوب نیست و بگمراهی رفتن است.  تمام مردم در هر کجای دنیا وابسته به محله و شهر و کشور خودشان هستند،  و علاقه خاص به آن دارند.  هر روستا و شهری برای خودش نماد مکانی و جغرافیایی و یا تاریخی دارد،  و دوست دارد بهترین باشد،  این می شود ناسیونالیسم،  یا به زبان دیگر ملی گرایی.  قرار نیست افراد ملی فاشیست یا تجاوزکار و یا جنایت کار باشند،  این علاقه های خاص ملی باعث رونق در کسب و کار و زندگی می شود.
      در هر شهر و روستا و کشور نیز آدم های مختلف زندگی می کنند،  در همین روستای چلاسر ما مانند همه روستاها و شهرها،  موج بزرگی از ناسیونالیسم محلی وجود دارد،  با گشتی در اینترنت و تلگرام و غیره  بنویسید چلاسر دیده می شود.  این موج ناسیونالیسم در روستای ما،  همه جور هستند،  مسلمانان دو آتشه گرفته تا بدون علاقه به دین،  و یا علاقمندان به تمایلات چپ و راست.  نماد روستا نیز کشاورزی و تابلوی ورود به روستا با عکس شهید،  و کارخانه چای و مناظر طبیعی است.  همه این مردم روستا از چپ و راست و بالا و پائین،  همه در تلاش هستند،  که نمادهای روستا را در اینترنت و اینطرف و آنطرف معرفی کنند،  و برای بهتر شدن موقعیت روستا تلاش کنند.
      این می شود ناسیونالیسم،  نمی شود این را مصادر کرد،  و یا ضد آن بود،  این در ذات بشر است.  حتی آن کشاورز بی سواد هم می داند،  که همه جور آدم باید وجود داشته باشند،  تا جامعه بهتر شود.  مردمی نیز که در پاسارگاد جمع شدند،  از همین مردم و همه جور بودند،  چپ و راست و بالا و پائین،  نه کسی می تواند آنرا مصادره کند،  و نه کسی ضد آن باشد،  چون غیر ممکن است.  کوروش نیز یکی از نماد های ایرانی است،  ایجاد کردن حساسیت خاص خوب و بد نسبت به کوروش و تجمع در پاسارگاد،  خواسته تلویزیون های استعماری است،  و باید با آن مقابله کرد.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
مزدیسنا و دیویسنا
      درباره مزدیسنا و دیویسنا تعاریفی کرده اند،  که چندان مرا خوش نیامده است:
   *  درباره دیویسنا می گویند به معنی پرستنده دیو اصطلاحی است،  که در کیش زردشتی به پرستندگان دیو یا همان خدایان باستانی هند و ایرانی که به آیین زردشت نگرویده بودند اطلاق می‌شود.
   *  درباره مزدَیَسنا می گویند صفت است،  و به‌ معنای پرستندهٔ اهورامزدا است،  مزدا هم همان خدای یگانه‌ است.
      در این دو تعبیر به هیچ عنوان ریشه یابی واژه ای و تاریخی در هیچ جا ندیدم،  مثلاً خدای یگانه را از کجا درک کرده و آورده اند،  یا دیو را چطور؟
   دیویسنا = دیو = دانا، بزرگ، نویسنده دیوان + یس + نا =  قوانین ناب دانشمندان،  تعریف دیو و دیوان در اینجا.
   مزد = مسد = م+ ز یا س + د = پدید آورنده ما و من + یس + نا =  قوانین ناب خدایی،  اطلاع بیشتر در اینجا.
   یس = ی = سنگین و قوی و آخرین + س = سر و مغز،  یس = قوانین، نظامنامه،  که یاسا را برای چنگیز مغول گفته اند.
   نا = ن = برکت + آ = اولین،  بالاترین،  نا = دارای بهترین برکت، ناب.
   مسجد = مزگت = مسگت = مزدگد =  جایگاه مزد یا مس.
   اورمز = اورمزد = هرمز = اور = شهر + پدید آورنده شهر.
      بمنظور معنی و ریشه یابی دیویسنا و مزدیسنا،  ده ها سایت فارسی و انگلیسی را باز کردم،  دیدم این واژه ها را با آوا های گوناگون نوشته اند،  و هر آوا در هر نوشتاری قدیم و جدید،  و در هر زمان و مکان جغرافیایی و انسانی،  تغییر دارد،  ولی در کل یک مفهوم را می رسانند.
      لازم به یاد آوریست،  همیشه در طول تاریخ بین قوانین علمی و دانشمندان،  با درک های اندیشه ای و تصوری،  در تمام سرزمینها،  مسئله و اختلاف بوده است.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
   عکس یک اثر از آخرین دوره تمدن کهن جی،  در نگاره این وزنه بخوبی مشخص است،  که شیر های میترایی درست مانند نگاره های تخت جمشید،  دارند گاو را می کشند،  یعنی در آخرین دوره تمدن جی،  گاو پرستی جای خود را به میترایی داده بود.  با این عکس می توان نتیجه گرفت میترایی،  بیش از ۴۰۰۰ سال وجود داشته است،  عقاب های جد نشان فروهر نیز نظاره گر هستند.  عکس شماره ۴۱۶۹.
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ
 مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
گرامیداشت کوروش روز کوروش بزرگ 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.