Skip to main content
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران را باید در راستای درست دانستن از تاریخ دانست،  در غیر اینصورت تاریخ مانند داستان می شود.  داستانهایی که براحتی فکر می کنند،  دشمنی آمد و کوبید و پیروز شد.  برای درست دانستن از تاریخ باید درباره همه جزئیات تاریخ بخوبی دانست.
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
      تصویر قورخانه دژ رشکان،  که بعلت استحکام بنا توسط افراد بی خانه و یا معتاد مورد استفاده قرار می گیرد،  عکس شماره ۴۸۷۶.
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
لوگو ایران را بدرستی بشناسید،  عکس شماره ۱۶۱۷.
برگه 1303 پیوست لینک زیر است:
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
      قبل از تاریخ هوساپین که زبان باز کرد،  فرهنگ لغتش یکی دو صفحه از واژه های تک آوایی بود.  آنها برای هر معنی یک تغییر کوچک در صدای لغت شفاهی می دادند.  کور به معنی تاریکی است،  و گور به معنی جای تاریک،  شاید و چه بسا در ادامه همان تک آواییهای اولیه است.
      قورخانه یا گورخانه،  محل گور مانند در خانه و سربازخانه،  که برای نگهداری اسلحه و وسایل کم ضرروی روزانه بود.  این واژه بوضوح از محل گور مانند حکایت دارد،  به اشتباه آنرا مترادف با اسلحه خانه یا زرادخانه نامیدند،  و آنرا واژه ای ترکی گفته اند.
      گور در گذشته های تاریخی ایران قبل از هزاره ششم گاه ایرانی،  مانند قبر دوران اسلامی نبود،  بلکه اتاقکی با سقف ضربی بود،  که در زیر سطح زمین می ساختند.  در گور اجساد مردگان را درون تابوت سنگی یا گلی و یا کوزه نگه می داشتند.  همچنین در گور نذورات خود را نیز می گذاشتند،  در بعضی از گورها اشیای بسیار قیمتی،  و حتی کوزه های بزرگ شراب یافت شده.
      گور با تغییر آوای گویش در بعضی از کیانها قور گفته شده،  و از زمان پادشاهی قاجاریه بطور کلی به کارخانه اسلحه سازی و انبار اسلحه قورخانه گفتند.  در آن زمان با اینکه تاریخ گذشته ایران بسیار نزدیکتر از زمان ما بود،  ولی بدلایل رشد در تاریخ اجتماعی ایران،  درک از اهمیت تاریخ خیلی کم بود.
….
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
گور به دو معنی است
      در هزاره های چهارم و پنجم گاه ایرانی،  گور محل دعا و نیایش برای مردگان نیز بود،  در گورهای بزرگ و سلطنتی کوزه های آب و شراب و همراه با زره و اسلحه فوت شده را قرار می دادند.  در بعضی از گورها حوضچه های کوچک آب هم قرار می دادند،  تا الهه سلامتی مهاری یا مهری و الهه تولید میت یا میترا به آنجا بیایند.
      در هزاره ششم گاه ایرانی این گورها تغییر ماهیت داند،  و فقط به عبادتگاه های برای دعا و نیایش مهر و میترا تبدیل شدند.  در نهایت با پیدا شدن یا نفوذ افرادی بنام گور،  که به نوعی دانا یا دعا نویس یا مقدس بودند،  فلسفه ای بنام میترایی یا دین میترایی شکل گرفت.
      نامها و فامیها با پسوند و پیشوند گور در تاریخ،  از پدیده گورها یا همان عبادتگاه های گور شکل هستند،  که در هزاره های هفت و هشت گاه ایرانی به معنی دانا و مقدس بودند و هستند،  که ریشه این نام در همان گور است.  تاریخ و تمدن و فرهنگ طی هزارها می چرخد و رشد و تکامل می یابد.
….
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
قورخانه های تاریخی ایران
      تمام قلعه های تاریخی ایران قورخانه دارند،  در بخش قلعه های تاریخی ایران تعدادی را نوشتم و بزودی بیشتر می نویسم و ادامه می دهم.
…………….
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
تاریخ اسلحه خانه و اسلحه سازی در ایران
. . . بزودی پست می شود . . .
……………
   برچسبها:  تاریخ قورخانه،  گورخانه ایران، تاریخ گورخانه، معنی گور، معنی قور،  تاریخ اسلحه خانه، اسلحه سازی.
………….
تاریخ قورخانه گورخانه در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 مستند قورخانه نظامی تهران
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید