Skip to main content
چند مطلب جالب دوران قاجار از انبوه مطالب جالب و خواندنی دوران قاجار است،  دورانی که ما آنرا سیاه می دانیم،  ولی در هر صورت بخشی از ساختارهای تاریخی اجتماعی ایران است.

چند مطلب جالب دوران قاجار

چند مطلب جالب دوران قاجار از انبوه مطالب جالب و خواندنی دوران قاجار است،  دورانی که ما آنرا سیاه می دانیم،  ولی در هر صورت بخشی از ساختارهای تاریخی اجتماعی ایران است.
چند مطلب جالب دوران قاجار
تصویر دروازه دولت در زمان قاجار،  عکس شماره ۴۲۳۵.
چند مطلب جالب دوران قاجار
لوگو افسانه ها و آیینهای گذشته فراموش نشود،  عکس شماره ۱۵۳۱.
این برگه پیوست لینک زیر است:
چند مطلب جالب دوران قاجار

وضع شغل دوره قاجار

چند مطلب جالب دوران قاجار و  تهران قدیم دوران قاجار
تصویر بخش از تهران قدیم دوران قاجار،  عکس شماره ۸۹۲۵.
      یک نفر کارکن و ۱۴ نفر بخور،  در دوره قاجار تا برآمدن دوران تمدنی جدید در ایران.  جعفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی تهران در قرن ۱۳ می نویسد:
      طبق احصائیه سال ۱۲۶۲ در تهران تعداد افراد کار بکن و مفید و خرج بیار ۱۲% و افراد غیر مفید و سربار ۸۸% بود.  تازه اگر کارآمدهایشان را هم به حساب آوریم،  کارهائی که انجام میدادند عمدتاً از این قرار بود:  لبوفروشی، دعا نویسی، آب زرشکی، گردو فروشی، سقائی، بساطی، معرکه گیری، پرده خوانی، روضه خوانی، مداحی، قبرکنی، مرده شوئی، قمارخانه داری، شیره خانه داری، فالگیری، دلاکی، تونتابی، چارواداری، حمالی، دلالی، آب حوض کشی، هیزم شکنی، دوره گردی، شاطری، سورچی‌گری، قهوه چی، خرس رقصانی،  و از این میان نیمی هم به شغلهای شریفی چون راهزنی، باج گیری، ولگردی، گدائی، مفت بری، شرخری، قلندری و درویشی مفتخر باشند.
      متخصصین هم آنهائی که دسته آفتابه ای لحیم کرده یا چاک قبائی را بهم آورده دوخته یا نعل اسب و الاغی ساخته و چهارپایه و کرسی درست کنند.  بقیه نیز بقال و چقال، عطار و بزاز، رزاز و حلاج، سراج و کفاش، پینه دوز و امثال.  آنکه سر هم را تراشیده و کار راه اندازی کنند و تنها کارکنشان کشاورز آنهم به طریق ابتدائی یعنی با گاو آهن و بیل و اینکه هزار نفر باید کار یک تراکتور را بکنند.
      اما هر کاسب و هر مرد خانه باید جورکش تا ۱۴ نفر بیکاره و سربار را بکشد.  طرف پدر شده، محکوم شده بود و باید همه متعلقات از فرزند و عروس و داماد و نوه را نان بدهد.  دختر حق داشت شب و روز تا هر وقت که دلش بخواهد با شوهر و بچه هایش بر سر سفره پدر بنشیند،  و داماد نیز توقع داشت چون دختر از آن خانواده گرفته تمام مخارجش را پدر زن بدبخت عهده دار شود،  و بهترین پذیرائی را ببیند،  و پسر نیز که به قول معروف حدش به شارع بوده با زن و فرزندان بر سر سفره پدر بنشیند،  و زیادتر از همه عزت و نوازش ببیند.  سفره که گسترده میشد گاهی تمام دور سفره را خورنده در بر میگرفت و جا کم آمده و باید سفره دیگری کنار آن پهن کند،  که اگر برخلاف آن رفتار میشد پدر خانواده به نان کوری و چشم تنگی و کنسی و خساست متهم میگشت.
      این وضعیت ادامه داشت تا اینکه رضاشاه بر سر کار آمد و اقداماتش آغاز شد از قبیل:  خیابان کشی و احداث خیابانهای جدید، میدان سازی، تعویض روکار ساختمانها و دکاکین و رنگ و نقاشی در و پیکر مغازه‌ها، دستور ساخت میز و صندلی برای اماکن عمومی و سنگفرش خیابانها و جاده کشی و راهسازی و احداث خط آهن سراسری و ساختن مهمانخانه و هتلها و کارخانه ها و ایجاد ساختمانهای جدید دولتی و سربازخانه و پستهای دیده بانی در مرزها و ژاندارمری و شهربانی و غیره که نه تنها بیکاره ها با کار شدند.  بلکه چندان کسر کارگر بوجود آمد،  که آژانها و امنیه ها از سحر به بعد هر صبح دور کوچه ها براه افتاده و هرکس پا از خانه بیرون می گذاشت دستگیرش نموده،  به طرف کار میبردند اگر چه طرف کاسب یا کارگر دیگران بوده باشد،  و تا می خواست ثابت کند لااقل چند روزی طول میکشید و به کاری مجبور شده بود،  و تا آنجا که از ممالک همجوار نیز کارگر آوردند.
   نظر انوش راوید:  دوران قاجار ایران در شرایط فئودالی از ساختارهای تاریخی اجتماع بود.  با شرایط ایجاد شده در جهان، ایران نیز مجبور ورود به دوران بورژوازی گردید.  این دوران جدید ایران با انقلاب مشروطیت و مصوبات مجلس شورای ملی در دوره های اول و دوم و سوم آغاز،  و در ادامه اصلاحات بورژوازی ایران زیر نظر امپریالیسم به رضا شاه سپرده شد.
چند مطلب جالب دوران قاجار

برده های دوره قاجار

  برده داری در دوره سلاطین قاجار و چند مطلب جالب دوران قاجار
تصویر برده داری در دوره سلاطین قاجار،  عکس شماره ۸۹۳۱.
      برده داری در دوره سلاطین قاجار رواج داشت.  در تصویر برده های خواجه آفریقایی همه ایستاده اند،  و کودک نشسته بر روی صندلی بهرام میرزا،  فرزند ظل السلطان و نوه ناصرالدین شاه می باشد.
      در زمان قاجار برده‌ های سیاه معمولاً توسط حجاج از مکه خریداری می شدند،  که اغلب آفریقایی بودند.  مذکرها اغلب کاکا، مبارک و فیروز و مونثها غنچه‌ دهان، زعفران و صنوبر نامیده میشدند!   (تهران قدیم – جعفر شهری)
چند مطلب جالب دوران قاجار

روش اعدام دوران قاجار

چند مطلب جالب دوران قاجار
   تصویر شخص اعدام شده (سر بریده شده) در یکى از میادین تهران در دوره قاجار،  عکس شماره ۸۹۳۴.
      یکی از انواع روشهای اعدام در دوره قاجار سر بریدن بود،  که معمولاً بدون جدا کردن سر،  گلو و رگ هاى اصلى گردن یعنى سرخرگها و سیاهرگها را مى بریدند.
      عکس از آنتوان سوریوگین عکاس گرجی الاصل دربار قاجار از مجموعه ایران در عکسها موسسه اسموتسونیان.
چند مطلب جالب دوران قاجار
غذای ساده رعیت و شاه
      میگویند روزی امیرکبیر که از حیف و میل شدن سفره‌های دربار به تنگ آمده بود.  به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد که برای یک روز آنچه رعیت میخورند میل کند.  شاه پرسید مگر رعیت ما چه میخورند؟!  امیرکبیر گفت:  آبدوغ خیار که همان ماست و خیار است.
      ناصرالدین شاه سرآشپز را صدا زد گفت: که برای ناهار فردایمان آبدوغ خیار درست کنید.  سر آشپز دستور تهیه مواد زیر را به تدارک‌ چی برای ماست خیار شاهی داد:
   ماست پر چرب اعلا
   خیار قلمی ورامین
   گردوی مغز سفید بانه
   پیاز اعلای همدان
   کشمش بدون ‌هسته
   نان دو آتیشۀ خاش ‌خاش
   سبزی‌های بهاری اعلا و.. و…
      ناصرالدین شاه بعد از اینکه یک شکم سیر ماست و خیار خورد به امیرکبیر گفت:  رعایای پدرسوخته چه غذاهایی میخورند و ما بی‌خبریم.
چند مطلب جالب دوران قاجار و  کشتى پرسپولیس
   تصویر کشتى پرسپولیس،  نخستین ناو جنگى ایران،  که توسط ناصرالدین شاه وارد خلیج فارس شد.  ناصرالدین شاه به منظور توسعه نیروی دریایی،  این کشتی ۶۵۰ تنی مجهز به ۴ توپ کروپ را از آلمان خرید.  عکس شماره ۸۹۹۸.
……………
   برچسبها:  چند مطلب, جالب قاجار, دوران قاجار, شغل قاجاری, برده قاجاری, اعدام قاجاری, غذای قاجاری, رعیت قاجاری, کشتی قاجاری.
………….
چند مطلب جالب دوران قاجار
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
مستند بخشی از تاریخ قرن ۲۰ میلادی ایران، مشروح در http://arqir.com
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید