Skip to main content
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی یک اصل مهم راهبردی است و همیشه و مرتب باید این بررسی صورت پذیرد.  بدون درک و دانش از مفهوم و معنای فرهنگ و فرهنگ سازی،  هیچ سرانجامی برای حیات ملت و کشور در ادامه این قرن نخواهد بود.

بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی

بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
تصویر پرچم شهداد نشان مهم از قدیمی ترین تاریخ و فرهنگ و جامعه،  عکس شماره 3117.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
لوگو در جهت علم باشیم نه عقیده،  عکس شماره 1615.
این برگه بشماره 1393 پیوست لینک زیر است:
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
      در نشریات از زبان مقامات کشوری:  باید در این و آن زمینه فرهنگ سازی شود،  اگر افراد جامعه در این باره فرهنگ لازم را دریافته بودند،  هرگز دچار مشکل نمیشدند.  نهادهای مختلف در زمینه فرهنگ سازی چندان موثر عمل نکرده  اند،  تا خودمان را درست نکنیم،  تا فرهنگ‌ سازی نکنیم جامعه درست نمیشود.
      در جاهای مختلف و از زبان بسیاری از مسئولان تاکنون بارها و بارها جملات بالا را شنیده ایم.  معنی و مفهوم آن می شود،  فرهنگ باید برای مقاصد خاص بروز شود.  البته بروز کردن فرهنگ بسادگی امکان پذیر نیست،  باید استراتژی آن تدوین شود،  و اینکار نیازمند افراد دانا در علوم انسانی و زمان بر است.  در غیر اینصورت واژه فرهنگسازی تبدیل به شعارهای بی پایه و اساس می شود.
      فرهنگ به عنوان نرم افزار بحرکت درآوردن جامعه است،  این نرم افزار طی زمانهای طولانی بر اساس تاریخ و جغرافیا و دین و حکومت و غیره شکل گرفته و ساخته شده است.  تغییر فرهنگ هم به همین ترتیب،  باید شرایط مناسب را بازسازی کرد.  ساختن شرایط هم نیاز به کلی پیش زمینه دارد،  مهمترین ترین آنها اشخاص دانای واقعی،  در علوم مختلف بویژه علوم انسانی است.
      این مهمترین را باید تولید کرد،  و آن نیز از ابتدای دبستان در بچه های شش ساله نهفته است،  یعنی در اولین مرحله فرهنگ سازی جدید،  حداقل 25 سال زمان می خواهد.  بعد از این زمان شرایط بعدی تاریخ و جغرافیا و سیاست و اقتصاد هستند،  که لازمه چند دهه کار برای بعد از آن 25 سال است.  اما می بینیم مقامات در کشورهای مختلف،  که عاشق تغییر فرهنگی برای شرایط خاص مورد نظرشان هستند،  گفته هایشان شعار و باد هوا می شود.
      برای فرهنگ سازی ابتدا لازم است استراتژی فرهنگ سازی تدوین شود،  و باید به پرسشها مانند چرا باید فرهنگسازی کنیم؟   چگونه فرهنگسازی کنیم؟  چه چیزهایی در فرهنگ جدید باشد؟  همانطور که گفتم فرهنگ نرم افزار بحرکت درآورنده جامعه است،  اگر این فرهنگ داری بار جنگ طلبانه باشد،  همیشه جامعه مشکل خواهد داشت.  فرهنگ بار علمی داشته باشد،  کشور همیشه سازنده می باشد،  و غیره.
      درصورتیکه فرهنگ سازی،  یا به معنی درست تر آپدیت نشود،  خود بخود فرهنگهای دیگر به فرهنگ جا مانده در تاریخ نفوذ کرده،  و خود را به آن تحمیل می کنند،  که در اصطلاح به آن می گویند تهاجم فرهنگی.  معنی و مفهوم کلی جملات این متن می شود،  اگر دیر بجنبیم فرهنگ خود را نخواهیم داشت،  و فرهنگهای دیگر غالب می شوند،  و جامعه ما را بحرکت در می آورند.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
انوش راوید در کنار یک ساختمان تاریخی،  عکس شماره 7091.
      نمی توانیم به عقب و تاریخ برگردیم،  و دوباره آغاز کنیم،  اما می توانیم از حالا شروع کنیم،  و پایان جدید بسازیم. 
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی

استراتژی فرهنگی سلامت

      یکی از مهمترین طرحهای راهبردهی فرهنگی،  تفهیم کرن زندگی سالم و سلامتی پایدار در فرهنگ است.  در گذشته های تاریخی این مسئله بطور جدی مورد توجه بود،  زندگی سالم شامل حذف حسادت و چشم و هم چشمی و مال اندوزی و حفظ و احترام به طبیعت و حیوانات و غذای سالم بود.  امروز با فرهنگ اشتباه مصرفی و انبوه سازی و فروش تبلیغاتی قرن بیست،  این بخش مهم زندگی سالم حذف شده است.
      آنچه که آمار بما می گوید،  سی سال دیگر جمعیت ایران حدود 120 میلون نفر می شود،  و مهمتر و قابل توجه تر،  بالا رفتن میانگین سن جمعیت است،  که می شود حدود 43 سال.  با درک موضوع استراتژی قدیم قرن گذشته،  و حذف شدن زندگی سالم و سلامتی پایدار،  در آینده نزدیک کشور باید فقط در راه خدمات پزشکی و وارد کردن دارو و تجهیزات پزشکی باشد.
      دیگر آنکه هیچ طرح و برنامه برای راهبردی و راهبری این موضوع،  از جانب حکومت ایران هم نمی شود.  پس می ماند وظیفه روشنفکران ایران،  که این مهم را درک کنند و به آن توجه ویژه نشان دهد.  زیرا زمان دارد بسرعت می گذرد،  و این گذشت زمان بطور کامل بضرر زندگی سالم و سلامتی پایدار ایرانیهاست،  که هیچ بلکه کل کشور تاریخی ما را نیز با خطر مواجه کرده است.
      ما سعی می کنیم در اینباره از کارشناسان پزشکی و فرهنگی و جامعه شناسی برای آگاهی استفاده نماییم.  ملت عزیز،  مسائل کشور را جدی بگیرید،  بدانید که سرنوشت شما و خانواده و فرزندان شما،  و بود و نبود همه ما در میان است.  هیچ راه فراری نیست،  و نمی توانیم بی خیال از مسائل بگذریم،  بشدت گیر هستیم،  فقط کافی است کمی ذهن خود را فعال کنیم،  و احساس کنیم،  که هستیم،  یعنی بی محتوا نیستیم و می توانیم از آینده خودمان بگوییم و بنویسیم.
   پرسش از عموم:  آیا درباره آموزش درس سلامت می دانید؟
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
   زمستان سخت ییلاق نشینان بلندای البرز غیر از اینکه برای باشندگان سخت است،  می تواند بهترین موقعیت برای جذب گردشگر و درآمد بیشتر هم باشد.  عکس شمارخ 9611.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی

پرسشها و پاسخهای استراتژیک تاریخ و فرهنگ

چند پرسش مهم و پاسخ
   پرسش علی:  در بعضی از کانالها و وبسایتها کوروش و تمدن باستان را محکوم می کنند،  و تمدن بعد از اسلام را می ستایند،  و در مقابل بعضی از کانالها و گروهها اسلام را می کوبند و باستان را می ستایند.
      چگونه ما می توانیم تعادل ایجاد کنیم،  وقتی از باستان تمجید می کنیم عده‌ای نگویند تو که دم از مسلمانی می زنی پس این سخنان را نگو،  یا وقتی از پیامبر و امامان تمجید می کنیم،  عده ای می گویند تو چه طور ایرانی هستی،  که از اعراب سخن می گویی!؟
   پاسخ انوش راوید:  این وضع ویژه ایران نیست،  امتیاز قرن جدید است،  که با دادن امتیاز قدرت اننتشاراتی به مردم،  همه می توانند هر چه دلشان بخواهند بگویند و بنویسند.  تمدن قرن جدید،  شکافهای عمده و عمیق بین مردم انداخته،  در انتخابات آمریکا و دیگر کشورها و قیامها و خواسته های متعدد مردم،  در همه جای جهان بخوبی دیده می شود.
      این مشکل مربوط به فرد و یا یک جامعه نمی شود،  بلکه به ساختارهای تاریخی اجتماع و تمدن جدید و گذرهای تاریخی تمدن مربوط می شود . بهمین جهت بهترین سفارش برای رفع این مورد آنچه که دیدم و خواندم،  سفارش برای بالا و بالاتر بردن دانش و بینش است،  و تلاش بیشتر برای مفهوم کردن علم خود و گسترش آن بدیگران.
   پرسش کیارش:  پسرم پنجم دبستان است پارسال در کتاب تعلیمات اجتماعی درباره تاریخ قبل از اسلام کمی توضیح دادند،  و درمورد اینکه ایرانیان چگونه مسلمان شدند ناکارآمدی ساسانیان را دلیل این امر گفتند.  برادرم به پسرم گفت اینها که در کتاب نوشته دروغ است،  پسرم نمی دانست اینها را برای امتحان حفظ کند یا نه من.  به او گفتم تو کاری که در کتاب است را انجام بده،  ولی خودت جداگانه مطالعه خارج از کتاب در زمان و سن مناسب داشته باش.  نمی دانم راهنمایی من درست است یا نه،  در این مورد هم بنده را راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم.
   پاسخ انوش راوید:  این مشکل را من نیز داشتم،  و خانم پرنیان حامد خیلی زیاد داشت،  و چه بسا بسیاری این مشکل را در بعضی درسهای علوم انسانی دارند.  فرزند من دختر بود با اینکه براحتی خود او متوجه شده بود دروغ هستند،  ولی شاید بخاطر دختر بودن بالاخره کتابهای دروغ پرداز آموزشی را می خواند،  و نمره ای می گرفت.  اما فرزند خانم پرنیان حامد شاید چون پسر بود،  حاضر نمیشد زیر بار دروغ برود،  و کلی مشکل میشد.  خانم حامد در دبستان برای معلمین توضیح می داد،  و آنها می گفتند می دانیم دروغ است،  اما کاری نمی شود کرد.
      یکی از استراتژیهای فرهنگی باید طرحی باشد،  که فرهنگ جدیدی ساخته شود،  برای دفاع فرهنگی در مقابل دروغهای مختلف،  که در کشور و جهان تولید می شود.  شاید این روش فرهنگی تا قبل از قرن بیست و یک اصلاً وجود نداشت که هیچ،  کسی هم فکر در این مورد نمی کرد.
      اگر روشنفکران ایران سریع به فکر طراحی استراتژی های تاریخ و فرهنگ و جامعه نیافتند،  خیلی زود با توجه به کوتاه زمان شدن تمدنها و گذرهای تاریخی جهان،  ایران با عدم هماهنگی تاریخ و فرهنگ و جامعه،  با تمدن جدید روبرو می شود،  و موجب نابودی کشور و ملت عصر حجری میگردد.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی

درک سیاسی بخشی از فرهنگ

      درک سیاسی بخشی از فرهنگ است،  ملتی که توانایی بالایی در درک سیاسی دارند،  می توانند بهتر و موفق تر خود را در جهان نشان دهند.  در طرحهای راهبردی فرهنگی حتما باید برنامه هایی برای بالا بردن درک سیاسی تمام مردم گنجانیده شود،  و این درک در مفهوم فرهنگ کشور باشد.
      بدون درک سیاسی مردم نخواهند توانست نمایندگان مجلس و ریاست جمهور و کادرهای سیاسی حزبی قادر و توانا انتخاب کنند.  حتی نمی توانند طرحهای درست اقتصادی و اجتماعی داشته باشند،  یا نمی توانند متوجه دروغهای مختلف در تاریخ و سرنوشت خودشان شوند.
      بمنظور توجه به درک سیاسی که بخشی از فرهنگ است،  در نشریه تاریخ و فرهنگ و جامعه،  به این موضوع تا حدود قانونی می پردازم،  و البته بمرور با کمک یاران ارگ ایران و نشریه،  توانایی طرح راهبردی برای این اصل مهم زیر مجموعه فرهنگ پیدا خواهیم کرد.
   پرسش امیر:  فکر می کنید با تغییراتی که در خاورمیانه به وجود آمده،  و دوستی رسمی کشورهای عرب با اسرائیل،  آیا ایران با این وضعیت و نقشی که در گذشته در منطقه پیدا کرده،  می تواند به حیات سیاسی خودش ادامه دهد.
   پاسخ انوش راوید:  سرعت تحولات بنا به قانون تاریخ و فرهنگ یادگیری،  بسیار زیاد شده،  و براحتی نمی توان ریز تحلیل نمود.  جهان در چند سال آینده بطور کامل سمت و سوی سرمایه داری جدید یا بقولی سرمایه داری بی هویت پیدا می کند.  این سرمایه داری،  مرزهای سنتی را نمی شناسد،  فقط در پی انباشت ثروت است،  بدون وابستگی به کشور و ملت خاصی.
      سرمایه داران جدید وابسته به اسرائیل و عربستان و امارات و کویت و قطر و… بخش عمده ای از سرمایه داری بی هویت را تشکیل می دهند.  بنا به تعریف سرمایه داری بی هویت  این سرمایه داری مرزهای سنتی سیاسی قرون جدید را نمی پذیرد،  و بدنبال حذف مرزهای سنتی است.
      حذف این مرزها تغییر اساسی در شیوه کشورها و ملتها ایجاد می کند،  شیوه ای که باعث خواهد شد ما نیز درک متفاوت از سنت سیاسی قرن بیست داشته باشیم.  بطور کلی بگویم،  ما در دوره گذر تاریخی سیاسی هستیم،  که تغییر ناپیوسته مهمی در حال انجام است  بهمین جهت لازم است دید سنتی تاریخ مصرف گذشته خود،  به جغرافیای سیاسی را تغییر دهیم.
   ادامه پرسش:  آیا ترکیه دارد نقش ایران در منطقه را برای مدت کوتاهی در دست می گیرد؟
   ادامه پاسخ:  پاسخ این پرسش در پاسخ بالا نهفته است،  ترکیه نقش سنتی عثمانی را ندارد،  بلکه نقش بیل مکانیکی برای زیرورو کردن ذهنیت مردم جا مانده در سنت قرن گذشته را دارد.  این نقش جدید نمی تواند نقش رهبری به این کشور بدهد،  نقش رهبری از آن نیرویی است،  که قوی ترین تحلیلهای اقتصادی نوین را ارائه دهد.
   ادامه پرسش:  آیا پس از ترکیه،  عربستان جایگزین واقعی ایران در منطقه خواهد شد؟
   ادامه پاسخ:  این پاسخ را به عزیزان پیگیر نشریه می سپارم،  که بنا به تحلیل هایی که در این نشریه گفته شده،  و یا جاهای دیگر خوانده اند پاسخ دهند.  همچنین پرسشهای بیشتری کنید،  تا با کمک هم پاسخ دهیم.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
انوش راوید در تخت جمشید،  عکس شماره 7092.
      زندگی که داریم،  نتیجه تاریخ و فرهنگ و جامعه بر ماست،  می توانیم با درک از توانایی بروز شدن،  تغییرات عمده ایجاد کنیم.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
پائیزانه مبارک
      جشن نیمه پاییز یا پائیزانه شما بخوشی و بخوبی باشد،  در قدیم روز 15 آبان نشان آغاز سرما بود،  و در خدمات اجتماعی و کشاورزی و دامپروری کاربرد زیادی داشت.  یکی از سنتهای پاییزانه این است،  که همه مردم بویژه خانواده ها در هر سن و مرتبه اجتماعی دور هم یک نهار پائیزانه می خوردند،  و شکرگزاری پایان برداشت تمام محصولات و انبار کردن آذوقه برای ادامه زندگی می کردند.  منبع و مشروح تارنمای ارگ ایران.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
نشان سلطنتی ایران
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
        آرم پادشاهی پهلوی که از سال 1925 تا 1979 استفاده میشد،  تاج پهلوی و دو شیر شمشیر بدست.  دایره وسط یا سپر،  با نماد شیر و فروهر و شمشیر و سیمرغ،  و در مرکز دایره کوچکتر با نقش کوه دماوند و خورشید تابان.  بعضی رنگها در سال 1971 تغییر کردند.  عکس شماره 4060.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
امید برای آینده
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر گرامی باشد،  تصویر شماره 7264.
      تاریخ ایران انباشته از جنگهای دفاعی است،  جنگهایی که در نهایت به این جغرافیای کنونی ختم شد.  امید است آینده انباشته از پیشرفتهای دانش و بینش و سیاست داشته باشیم،  تا از بروز جنگهای ناخواسته جلوگیری شود.
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
گذشته حال آینده
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
انوش راوید در یک گورستان دوران کهن ایران،  عکس شماره 7276.
گذشته درس و حال هدیه و آینده انگیزه است.  گذشته را با خوب و بد نسنجیم،  درس بدانیم و آنرا درست یاد بگیریم.  حال را به یادگیری و سازندگی سپری کنیم،  و از آن به نیکی استفاده نماییم.  آینده را با درس گرفتن از گذشته،  و آموزش و سازندگی حال بخوبی بسازیم.  انوش راوید در یک گورستان دوران کهن ایران.
……………
   برچسبها:  بررسی مفهوم, معنای فرهنگ, فرهنگ سازی, استراتژی فرهنگی, فرهنگ سلامت, درک سیاسی, فرهنگ سیاسی, نشان سلطنتی, امید آینده, گذشته حال.
………….
بررسی مفهوم و معنای فرهنگ سازی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
درود، یلدا_مبارک و تقاضا از مردم برای تلاش جهت #ثبت_جهانی یلدا و #جشنهای_ایرانی، مشروح در http://arq.ir/139
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.