Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تحلیل های علوم انسانی قرن جدید
      بمنظور ادامه حیات یک کشور و ملت در قرن جدید،  نیازمند این است،  که بخش های بزرگی از مردم،  در تخصص های خودشان تحلیل های قوی و پخته علمی ارائه دهند.  ما ایرانی ها بجای تجزیه و تحلیل مورد های مختلف،  بیشتر علاقه به شعار و تعریف و تعارف داریم،  که خیلی بد است.  تحلیل از جمع دانش و خبرها و داده های نوین با دید ویژه است،  خود بخود هر تحلیل گر از جمع بندی تحلیل های دیگران نیز استفاده می کند،  که این به نوبه خود رشد و تکامل را دارد.  به امید روزی که بجای شعار و شایعه،  جوانان ایران اقدام به تحلیل های قوی موضوع های مورد نظرشان نمایند.  در این برگه تحلیل های علوم انسانی قرن ۲۱ مورد نظرم را می نویسم.
تحلیل های علوم انسانی قرن
تصویر بالا پهلوان دوره گرد قرن ۲۰، پائین قهرمانان جدید، عکس شماره ۳۴۸۶.
تحلیل های علوم انسانی قرن
لوگو تاریخ مند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره ۱۶۰۷.
برگه ۷۳۰ پائیز ۱۳۹۵ پیوست تحلیل های متفاوت جدید است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
بازگشت امپریالیسم قرن ۲۰ آمریکا
تحلیل های علوم انسانی قرن
تصویر انفجار اتمی،  عکس شماره ۳۴۸۵.
      در یک دهه گذشته،  آرزوی امریکایی ها بازگشت به دوران شکوفای نیمه دوم قرن ۲۰ بود،  آنها در همه جا صحبت از آن دوران می کردند،  بویژه اینکه از ابتدای قرن ۲۱ اختلاف طبقاتی یا در واقع نابرابری ثروت تا کنون به اوج بی سابقه ای رسید.  بیشتر این موضوع مربوط به کار های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تمام حکومت آمریکا بود،  و این طبقه فوق ثروت نیز مانند بقیه مردم آرزوی دوران طلایی گذشته را داشتند.  برای این آرزو تنها چیزی که می دانستند همان طرح های امپریالیسم قرن ۲۰ آمریکا بود،  با این ترتیب می توانستند،  خود را از خطر سرمایه داری بی هویت و امپریالیسم نو حفظ نمایند.
      یانکیها در مدت دوران رئیس جمهور اوباما،  از ضعف های موجود استفاده کردند،  و برای بدست گرفتن تمام حکومت آمریکا دست بکار و موفق شدند.  برای اینکه متوجه شویم،  یانکی های در فکر بازگرداندند امپریالیسم قرن ۲۰ آمریکا چه خواهند کرد،  لازم است اطلاعات درباره این امپریالیسم و جنگ های ویتنام و کره و غیره بدست آوریم.  تفاوت این دوره با دوره قبل آن در این است،  که می خواهد بابت خدمات امپریالیسمی خود،  پولش را از کشورها و مردمی بگیرد،  که در ۳۰ سال گذشته از ضعف امپریالیسم قرن ۲۰ آمریکا استفاده کرده،  و ثروتمند شده اند.
      بارها ترامپ گفته،  که خاورمیانه از جانب ایران در خطر است،  برای رفع خطر باید پولش را عربستان و همسایه هایش بدهند،  ژاپن و کره از جانب کره شمالی در خطر هستند،  باید پولش را بدهند تا خطر را برطرف کنیم.  مثلاً روز هایی که کره شمالی موشک و اتم این چیزها را آزمایش می کرد،  من گفتم یه کلکی زیر این بازی است،  چه بسا در ادامه ترفند های امپریالیسم است.  همه در آمریکا می دانند،  که دیگر امکان تولید لوازم توسط مردم آمریکا امکان ندارد،  و حتی دیگر نمی شود آمریکایی را به کار در کارخانه واداشت،  و رقابت با چین و ماچین رشد یابنده امکان ندارد،  نه برای آمریکا نه برای ایران و اروپا دیگر امکان ندارد،  برای تولید کار در ایلات متحده فقط می مانند،  گردن کلفتی و هفت تیر کشی و باج گیری و جنگ.
   پرسش از عموم:  آیا شما می توانید آینده سیاسی ده بیست سال آینده منطقه قاره کهن را پیش بینی نمایید؟
تحلیل های علوم انسانی قرن
تصویر پرزیدنت دونالد ترامپ،  عکس شماره ۸۶۳۳.
   تعریف یانکی ــ  یانکی یک نام و اصطلاح عامیانه است،  که مردم انگلستان از روی استهزا به مردم اتازونی می گویند.  بعدها از طرف جنوبی های آمریکا به شمالیها داده شده است،  و اکنون در نقاط مختلف جهان این نام از روی استهزا و خشم به امریکائیان اطلاق می شود.
انتخابات جهانی آمریکا
تصویر کارگران معدن
تصویر کارگران معدن،  عکس شماره ۸۶۳۰.
      باید ترفند های سیاسی را در نظر داشت،  بنظرم این انتخابات آمریکا ترفند و کار سیاسی برای کم کردن دست و روی اروپا و اسرائیل از آمریکا بود.  یا به نوعی ناسیونالیسم واقعی آمریکایی،  یعنی امپریالیسم قرن ۲۰ بر امپریالیسم قرن ۲۱ پیروز شد.  انرژی امپریالیسم قرن ۲۰ آمریکا از سرمایه داری آمریکایی انرژی می گیرد،  ولی امپریالیسم قرن ۲۱ جهانی از سرمایه داری بی هویت انرژی می گیرد.  در حال حاضر دو امپریالیسم رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند،  پیش بینی برخورد و تضاد دو امپریالیسم می تواند جالب باشد.
      در اینترنت تفسیر های زیادی درباره انتخابات آمریکا می بینیم،  موضوع هایی که با وجود تکنولوژی های جدید امکان پذیر شده است.  جهانی کردن انتخابات آمریکا،  تنها انتخابات عادی یک کشور نیست،  بلکه ادامه ترفند های سیاسی در تاریخ اجتماعی است.  اگر قرار بود به سادگی ترفند های آنها را شناخت،  آنها امپریالیسم نمی شدند،  و ما جهان سوم.
      بخشی از پیروزی ترامپ مربوط به شرایط انتخابات آمریکاست،  ولی آنها از همین شرایط بخوبی استفاده کردند،  و اغفال هایی مانند دو دسته شدن جمهوری خواهان، عدم اعلام حمایت بخشی از دمکراتها از سرمایه داری ملی آمریکا،  نظر سنجی های اغفال کننده بنفع هلاری،  و موارد دیگر،  و سپس در آخر اعلام ترامپ در خواسته های اسرائیل موضوع ایران،  همه از نظر من به نوعی ترفند انتخاباتی بود.  تازه چه بسا اوباما بعنوان رئیس جمهور از ماجرا خبر داشت،  ولی هلاری نمی دانست،  که بازیچه شده است.  بخصوص که در دوران وزارت خارجه در لیبی و سوریه،  خیلی خراب کاری کرده بود.  باز چه بسا انتخاب او برای رقابت با ترامپ هم،  در روش همین ترفند سرمایه داری ملی آمریکا،  یا به تعریف دیگر امپریالیسم قرن ۲۰ بوده است.
      این انتخابات نشان داد،  که ایران جایگاه جدیدی در سیاست جهانی دارد،  که تحلیل های قوی ایرانیان باهوش را می طلبد.  امیدوارم که هوش و دقت ایرانی جای خودش را دوباره پیدا کند،  و ما شاهد عبور خوب و بی دردسر ایران،  از این موج جدید تاریخ اجتماعی نیمه اول قرن ۲۱ باشیم.
      گاهی می گویند ترامپ حدود ده کتاب نوشته است،  بیشتر ثروتمندان افرادی استخدام می کنند،  که برای آنها کتاب بنویسند،  شاید این نیز چنین باشد،  در هر صورت چیزی و تأثیری در سبک کار امپریالیسم و تضاد امپریالیسم جهانی ندارد.
   پرسش از عموم:  آیا درباره دوره های امپریالیسم و تضاد آنها می دانید؟
پرسش و پاسخ
   پرسش و نظر:  بجای امپریالیسم باید می نوشتید کاپیتالیسم؟
   پاسخ انوش راوید:  در متن نوشتم:  "امپریالیسم قرن ۲۰ آمریکا از سرمایه داری آمریکایی انرژی می گیرد"
      سرمایه داری آمریکا همان کاپیتالیسم آمریکایی است.  سرمایه و ثروت،  دستگاه و سخت افزار هستند،  اما امپریالیسم نرم است،  برنامه و تعریف است.  این برنامه نیاز به دستگاه دارد،  دستگاهش سرمایه داری است.  از ابتدای قرن ۲۱ و پیدایش خدمات مالی اینترنتی،  یک وجه سرمایه داری بوجود آمد،  که در بعضی تحلیل ها آنرا سرمایه داری بی هویت می گویند،  زیرا پیگیری شناخت صاحب سرمایه کم شده است،  مشروح در لینک زیر.
  ــ  سرمایه داری بی هویت که بیشتر در بازار بورس چین و اروپا وجود دارد،  صدمات غیر قابل جبرانی به سرمایه داری مشخص آمریکایی زده است،  در مدت اوباما،  سرمایه داری آمریکا مشغول طرح و برنامه بود،  تا خودش را دریابد و به دوران خوش گذشته برگردد. 
نابرابری ثروت در امریکا
      مستند زیر،  اینفوگرافیک توزیع ثروت در امریکا است،  نابرابری ثروت بوضوح نشان داده می شود،  و تفاوت بین درک ما از نابرابری و اعداد واقعی گفته شده است.  اغلب آنچه ما فکر می کنیم،  واقعیت نمی باشد،  ارقام واقعی در تصور ما نمی گنجد،  در این مستند اینفوگرافیک بخوبی مشخص است.
   نظر انوش راوید:  بیشتر کشورها منجمله ایران،  در حدودهمین اینفوگرافیک می باشند،  درباره ایران نیاز به تحلیل های جدید قرن جدید می باشد.
 
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.