جلسه جامعه شناسی اطلاعات

جلسه جامعه شناسی اطلاعات یک جلسه عمومی برای بهبود کارایی ذهنهای دانش پرور است.  در دنیای مجازی انبوهی اطلاعات وجود دارد،  و روزانه به آن انبوهی افزوده می شود،  این اطلاعات چیست و از کجا می آید،  چگونه باید آنها را در اختیار گرفت،  چه کسانی از آنها استفاده می کنند.  چگونه و چرا استفاده می کنند،  نقش استعمار و امپریالیسم چیست،  چگونه باید جامعه را نسبت به نوع این اطلاعات آگاه کرد،  مشروح در لینک زیر

جلسه جامعه شناسی اطلاعات
جلسه جامعه شناسی اطلاعات
تصویر انوش راوید در کنار رئیس یک ایل شاهسون،  در اینجا،  عکس شماره ۳۴۸۹.
جلسه جامعه شناسی اطلاعات
لوگو عمیق درباره دانای نوین و قدرت تشخیص اندیشه کنید، در اینجا، عکس ۱۶۱۹.
برگه پائیز ۱۳۹۵ پیوست مدنی و اجتماعی ایران است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
جلسه جامعه شناسی اطلاعات
اطلاعیه وبسایت ارگ ایران بمنظور شرکت در جلسه جامعه شناسی و اطلاعات
      عزیزان در گروه "درسهای جامعه شناسی" شرکت کنید،  فقط خواهش می کنم،  متوجه تفاوت دانش فرد یا جمع با علم باشید،  آنچه که من یا هر شخص یا هر سازمان،  مانند سیستم آموزشی ایران می گوید،  صرفاً نمی تواند تمام علم باشد،  ممکن است اشتباه باشد،  یا بخشی از دانش باشد،  که در واقع نظرات شخصی است.  با دید من،  هر نظر و دانش شخصی،  می تواند هدف پرسش های علاقمندان به علم قرار گیرد،  تا گردونه یادگیری بچرخد،  پژوهش و سپس فضیلت حاصل شود.
   پرسش از عموم:  فضیلت یا دانایی چه وقت بدست می آید یا حاصل می شود؟
      هر دانش ممکن است،  هواداران و مخالفان زیادی داشته باشد،  و همانطور که گفتم صرفاً علم نیست،  همین مخالفان و موافقان باعث دعواها و جنگ های زیادی در جهان شده اند.  اما علاقمند به علم،  با درک از گرایش و فرمول ها و قوانین پرسش و پاسخ،  می تواند باعث گردش گردونه یادگیری باشد.  در سیستم آموزشی ایران به گردونه یادگیری توجه نشده است،  زیرا قرار نبود کسی این را بگرداند،  فقط قرار بود مقداری اطلاعات را با برنامه حافظه محوری یاد بگیرند. 
      این اطلاعات در سیستم حافظه محوری آموزشی ایران،  چه بوده،  و چگونه آنها را انتخاب و بخورد داده اند،  چرا آنها را بخورد داده اند،  و ده ها پرسش دیگر،  که می توانید با مطرح کردن آنها کمک به پژوهش و علم نمایید.  در بخش اجتماعی،  چرا ما نمی توانیم این اطلاعات را طبقه بندی نماییم،  نقش های آنها را چرا نمی توانیم بیابیم،  این اطلاعات از کجا آمده است،  و در این باره نیز ده ها پرسش وجود دارد،  امیدوارم آنها را در نظر بگیرید و بپرسید.
      در بخش دنیای مجازی،  انبوهی اطلاعات وجود دارد،  و روزانه به آن انبوهی افزوده می شود،  این اطلاعات چیست و از کجا می آید،  چگونه باید آنها را در اختیار گرفت،  چه کسانی از آنها استفاده می کنند،  چگونه و چرا استفاده می کنند،  نقش استعمار و امپریالیسم چیست،  چگونه باید جامعه را نسبت به نوع این اطلاعات آگاه کرد،  در این بخش نیز ده ها پرسش وجود دارد،  امیدوارم همگی در چرخاندن گردونه جامعه و اطلاعات کمک کنید.
جلسه جامعه شناسی اطلاعات
جمع بندی جلسه جامعه شناسی اطلاعات
       در گروه تلگرامی درسهای جامعه شناسی ،  جلسه سخنرانی و گفتگو با استاد دکتر غلامرضا حیدری،  انجام شد،  ضمن سپاس از دکتر و عزیزان شرکت کننده در جلسه.  موضوع این جلسه جامعه شناسی اطلاعات بود،  در ابتدا و قبل از جلسه من درباره تعریف اطلاعات و جامعه شناسی گفتگو کوچکی داشتم،  که مشروح آن را بزودی می نویسم.  اما در طول جلسه متوجه شدم،  منظور از جامعه شناسی اطلاعات در کل یک اصطلاح است،  نه معنی واژه ها،  این اصطلاح را می توان چنین برشمرد،  جامعه شناسی تولید کنندگان اطلاعات و جامعه شناسی مصرف کنندگان اطلاعات.  چون نمی توان آنها را در یک تیتر جا داد بطور خلاصه گفته شده،  جامعه شناسی اطلاعات.
      در این بحث متوجه شدیم،  که گرایش یا علم جامعه شناسی اطلاعات موضوعی کاملاً تخصصی است.  جامعه شناسی تعریف خود را دارد،  اطلاعات و دانش و داده های مختلف نیز تعریف های خود را دارند،  و گاهی یک داده برای شخصی اطلاعات است.  متوجه شدیم اطلاعات از مناظر مختلف قابل بسط است.  یکی از رویکردهای بسط مفهوم اطلاعات رویکرد رشته ای است.  در این رویکرد اطلاعات از منظر تمام رشته ها قابل بسط و تبیین است.  مانند:  تاریخ اطلاعات، فلسفه اطلاعات، جامعه شناسی اطلاعات، روان شناسی اطلاعات، اقتصاد اطلاعات و….
     بزودی مشروح این جلسه و مسائل مهم به آن را در این صفحه وبلاگ پست می کنم،  زیرا جامعه شناسی اطلاعات برای بخش های تاریخی و تاریخ اجتماعی و آینده نگری خیلی مهم است.  حتی ما می بینم در فیلمها و سریال های مسخره بازی و عادی تلویزیون،  به گونه ای اطلاعات را تولید و بخورد مردم می دهند،  که در سطح جامعه بخوبی پیداست.  یکی از مهمترین آنها عدم دقت به موضوع های مختلف است،  که افراد با آنها سر و کار دارند.
   مهم:  البته سیستم آموزشی قرن سابق ایران خیلی اشتباه بوده،  امروزه به این مشکلات پی برده و می خواهند درست کنند.  مانند همین داستان هرودوت،  هیچ کس نمی پرسد،  این کتاب درست است یا از ترفند های تاریخی نویسی استعماری است،  منابع آن چه هست؟  اصل کتاب کجا و چیست؟،  با چه و بر روی چه نوشته شده؟  این پرسشها زیاد است،  بخشی از آنها در پستی از وبلاگم نوشته ام،  می بینید که پرسش هایی که باید خود سیستم آموزشی بپرسد،  آن را بعنوان سند تاریخی بکار می برد.
 جلسه جامعه شناسی اطلاعات
پرسشها و پاسخها
      در زیر تعدادی از پرسش و پاسخ های قبل و بعد از جلسه فوق.
   انوش راوید:  درود عرض خوش آمد به دوستان و هواداران وبلاگ ارگ ایران و همه عزیزان،  امیدوارم با مطرح کردن پرسش،  از فرصت اساتید در این مکان بخوبی استفاده شود.
    پرسش انوش:  در جهان امروز می گویند کشورهای شمال و جنوب، یا جهان اول و سوم،  تولید اطلاعات و نوع اطلاعات و استفاده از اینها در این دو طیف جهان چه تفاوتی دارد؟
   پاسخ غلامرضا حیدری:
   پرسش انوش:  چرا باید اطلاعات را جامعه شناسی کنیم،  ولی مهندسی نکنیم؟،  آیا اطلاعات نرم مهندسی است؟  یا سخت جامعه ای؟
   پاسخ غلامرضا حیدری:
   ادامه پرسش:  چگونه می توانیم،  اطلاعات مهندسی را به اطلاعات جامعه شناسی تبدیل کنیم؟
   پاسخ غلامرضا حیدری:
   ادامه پرسش:  چگونه می توان توزیع عادلانه اطلاعات در پیوند قدرت و ثروت در جامعه ایجاد کرد؟
   پاسخ غلامرضا حیدری:
   ادامه پرسش:  اطلاعات بسرعت رشد می کند،  ثروت بسرعت تغییر می کند،  جامعه شناس اطلاعات چگونه می تواند طرح این توزیع را انجام دهد؟
   پاسخ غلامرضا حیدری:
   پرسش مریم:  جامعه شناسی در هر جامعه ای چهارچوب های فکری متفاوتی داره،  آیا جامعه شناسی اطلاعات هم علمی چند پارادایمی ست؟
   پاسخ غلامرضا حیدری:
   ادامه پرسش:  جامعه اطلاعات، جامعه ای ناامن از حیث صحت و سلامت اطلاعات است،  آیا جامعه شناسی اطلاعات راهکارهایی برای تشخیص اطلاعات حقیقی با اطلاعات ساختگی و هدفمند دارد؟ 
   پاسخ غلامرضا حیدری:
. . . این صفحه بزودی کامل پست می شود . . .
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.