Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

مدیریت راهبردی طبیعت و تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات در ایران.  بشر آغازین خیلی بهتر از مردمان امروز می دانست،  که باید طبیعت را خوب نگهداری کند،  زیرا در آن زندگی و از آن بهره می برد،  و نسلها نیز باید ادامه حیات دهد.  در طبیعت حتی یک جوی آب،  به اقیانوس و جنگل در طرفهای دیگر جهان مربوط است،  و همه قانون دارند.  مهم نگهداری و بهره برداری از طبیعت را باید درک کرد،  و گرنه طبیعت آنقدر قدرت دارد،  که در نهایت دشمن خودش را منقرض کند.

تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات

تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
      یکی از مهمترین نشانه ای تاریخ تمدن،  نگاه کردن به بهره گیری و نگهداری طبیعت و گیاهان و حیوانات در طول تاریخ است،  با دقت در این موضوع می توانیم خیلی از مسائل تاریخی را ریشه ای متوجه شویم.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
تصویر نگهداری از جنگل و طبیعت در قرن ۲۱ ایران،  عکس شماره ۷۹۸۷.

تاریخ بهره گیری از طبیعت

      بشر آغازین خیلی بهتر از مردمان امروز می دانست،  که باید طبیعت را خوب نگهداری کند،  زیرا در آن زندگی و از آن بهره می برد،  و نسلها نیز باید ادامه حیات دهد.  در طبیعت حتی یک جوی آب به اقیانوس و جنگل در طرف های دیگر مربوط است،  و همه قانون دارند.  این مهم نگهداری و بهره برداری از طبیعت را باید درک کرد،  و گرنه طبیعت آنقدر قدرت دارد،  که در نهایت دشمن خودش را منقرض کند.
. . . بزودی پست می شود . . .

تاریخ بهره گیری از گیاهان

. . . بزودی پست می شود . . .

تاریخ بهره گیری از حیوانات

      در دوران کهن و ابتدای آغاز تمدن،  در نقش و نگار های سنگی و غاری براحتی می بینیم،  که حیوانات در طبیعت آزاد هستند،  و در حال گشت و جست و خیز می باشند،  اما به مرور حیوانات اسیر دست بشر می شوند،  و به قربانگاه ها فرستاده می شوند،  و کشته می گردند.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر از سنگ نگاره های ماقبل از تاریخ،  که در تمام ایران پخش هستند،  و بخوبی نشان می دهد که حیوانات آزاد و در بیعت هستند.  نمونه این سنگ نگارها را با جستجو در اینترنت بفراوانی می بینید،  عکس شماره ۸۴۵۲.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر ظروف دوران اولیه تاریخ،  که براحتی نشان می دهد حیوانات در طبیعت آزاد و در حال جست و خیز می باشند.  این ظرف نیز اولین انیمیشن تاریخ است،  نمونه های بیشتر را در جستجوها بیابید،  یا در موزه ها ببینید،  عکس شماره ۸۴۵۳.
      از ابتدای زندگی بشر،  حیوانات برای ادامه حیات خیلی مهم بودند،  و سعی در این بود که آنها را در محیط خودشان حفظ نمایند،  و به نسبت اهمیت بعنوان الهه و غیره پرستش نمایید.  برای دیدن عکس ها به موزه مجازی وبسایت ارگ ایران بروید.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر حیوانات مختلف که در گوبکلی تپه دارای اهمیت زیاد بودند،  عکس شماره ۸۴۵۴.  در نظری تحقیقی این نشانها را به صور فلکی نسبت داده اند،  یا به نوع دیگر  صور فلکی را بر اساس آنها نام گذاری کرده اند،  بدین منظور می توانید در جستجوها بنویسید "Gobekli Tepe Constellations"
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر سفال قره تپه با نقش زرافه،  دوره نوسنگی،  در ظروف کشف شده این سایت،  حیوانات شاد و در حال جست و خیز هستند،  عکس شماره ۸۴۵۵.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر هایی از آثار مهم تمدن کهن جی،  در تمام این آثار حیوانات دارای اهمیت و احترام فراوان هستند،  عکس شماره ۸۴۵۶.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر گاو مقدس از موزه قاهره،  که بدلیل اهمیت آن حیوان،  یکی از اولین الهه های بشر بود،  عکس شماره ۸۴۵۷.  نمونه این گاو در موزه ایران باستان تهران وجود
دارد.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر مدوسا یا مداوسا که یکی از الهه های مدی یا مادی است،  و در سینه بند سپری اسکندر مقدونی نقش بسته است،  مار یکی از نشان های تمدن کهن جی در آن دیده می شود،  عکس شماره ۸۴۵۸.  در جایی شنیدم مدایسا یا مدعیسی هم گفته شده است،  و یکی از الهه های خیر یونان و روم باستان هم بوده است،  و بنا به جغرافیای تاریخی ایران،  آنها مهاجرانی از شرق بوده اند . اسکندر مقدونی میترایی بوده،  و نیز گویند آیین میترایی بعد دین مسیحی گردید گاو مقدس،  و نقش مدیسا یا مدعیسی،  شاید کارایی در نیت خیر عیسی را داشته است.
  ــ مدوسا = مد = مادی + اوسا = استاد، رئیس،  بالادست.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر از خاتوشا (هاتوسا، هاتوساس، هاتوشاش، هاتوشا، خاتوشاش، کاتوشا، کاتوشاش، کاتوسا، کاتوساس) پایتخت امپراتوری هیتی،  در نزدیکی بغاز کوی،  که امروزه بغاز قلعه نامیده می‌شود.  اهمیت شیر را نشان می دهد،  که بعدها این شیر به جنوب غربی هم رفت،  عکس شماره .
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر آشوری شکار شیر،  این تصویر تنها شکار نیست،  بلکه کشتن و از بین بردن نشان شیر است،  که آن نشان در ملیت های دیگر اهمیت داشته،  و نیز مضاعف تنفر و کشتن حیوانات را بدنبال دارد،  عکس شماره ۸۴۶۰.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر کشتن گاو تزئین شده دینی توسط شیر در تخت جمشید،  اولین درگیر کردن و استفاده تزئینی و مسلکی از حیوانات بدست بشر است،  عکس شماره ۸۴۶۱.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر کشتن و ذبح گاو بدست میترا،  که بفراوانی در آثار دیده می شود،  اولین نشانه از کشتن یا قربانی کردن حیوان برای مراسم آئینی و دینی است،  عکس شماره ۸۴۶۲.  در جستجوها بنویسید میترا و گاو و عکسهای بیشتر ببینید.  از این زمان به بعد،  قربانی کردن بطور گسترده در دینها آغاز گردید،  همین گاوی که یکی دو هزاره قبل مقدس بود،  بدست بشر در مرام جدید کشته و قربانی شد،  و این موضوع تا به امروز ادامه دارد.
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
   تصویر فرستادن گوسفند برای کشتار و قربانی کردن،  زیرا گاو برای قربانی کردن بزرگ و با ارزش تر بود،  و از میش بجای آن استفاده کردند.
گوسفند =  گو = گاو + سفند = سپند = مقدس
. . . ادامه دار . . .
. . . و امروزه همه می دانیم چه بروز حیوانات
بیچاره می آوریم . . . ! ! !
تاریخ بهره گیری از طبیعت و حیوانات
عکس شماره ۷۹۹۷. 
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir