Skip to main content
 
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی از اینترنت ۱۰۵
مطلب واژه کاملاً ایرانی است،
متلب = مت + لب = مت = کنده کاری + لب = تکه حاشیه،  مشروح در اینجا.
راویدسرا
راویدسرا
      عکس هوایی از راوید سرا،  عکس شماره ۷۷۳۷،  که توسط یک پهباد کوچک مهندسی گرفته شده است،  1 ــ  منزل انوش راوید،  2 ــ  کارگاه و دفتر انوش راوید،  3 ــ  منزل پدر و مادر انوش،  دو اتوموبیل سفید در پارکینگ انوش دیده می شوند،  که یکی آنها متعلق به آقای رضا یحیی،  پسر عموی انوش است،  که با مادر و خانواده خوبش مهمان بودند،  و دیگری از آن دوست محقق انوش آقای نوید صلح دوست است،  خانه انوش و پدرش در میان کلی درخت و باغ است،  و به همه خوش می گذرد،  و به نوعی میعادگاه دوست و آشناست،  که همیشه چند نفری هستند.
پهباد کوچک مهندسی
پهباد مهندسی
      عکس یک پهباد کوچک مهندسی،  در آینده پهباد نقش اساسی در زندگی دارد،  مانند پهباد های حمل کننده بمب و موشک ویرانگر،  که از قاره ای دیگر هدایت می شوند،  و یا همین پهباد کوچک مهندسی،  که بمنظور های:  اکتشاف آثار تاریخی و معدنی،  راه و ساختمان،  نگهداری باغ و دام،  نقشه کشی و تبلیغات،  تفریح خانگی و غیره استفاده می شود،  یا پهباد های متوسط که جهت حمل و نقل،  بویژه در پست استفاده می شوند،  امیدوارم این صنعت در ایران نیز رونق بگیرد،  و شما نیز یکی داشته باشید.  مشروح در اینجا.
   پرسش:  آیا در آینده کمی از شلوغی خیابانها به آسمان منتقل میشود،  و یا آنهم مانند خیابانها شلوغ و درهم می گردد؟
قانون اساسی مدرن
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون قانون اساسی برای یک کشور،  یک سازمان یا…. نوشته اید؟  یا هرگز بفکر تدوین چنین قانونی بوده اید؟  که در آن تکنولوژی های نوین، حفظ محیط زیست،  انرژی های نو و….  در اولویت باشد؟
قانون اساسی
عکس شماره ۷۷۳۶ .
      قانون اساسی یک کشور تعیین کننده پیشرفت آن کشور است،  بهمین جهت باید با شرایط سرعت رشد و تکامل در قرن جدید،  تدوین شود،  که بتواند حرکت های سریع تغییرات ناپیوسته را در نظر بگیرد،  تا مردم  کشور در قانون قدیمی جا نمانند.  ضمن بررسی جغرافیایی کشور،  می دانم که دارای هشت موقعیت کلی آب و هوایی و آبریز و آبخیز است،  همچنین در طول تاریخ شرایط قومی و ملی و فولکوریک،  در این هشت موقعیت شکل گرفته است.  در قرن ۲۱ نیاز بشر به انرژی و غذا بیشتر و بیشتر می شود،  و باید این دو را در اصل و ابتدا برای تدوین یک قانون کار آمد قرار داد.  هم چنین نمی شود با ترکیب تمامی جمعیت با تمامی منابع،  آنها را جمع آوری و سرهم کرد،  و بتوان نتیجه خوب گرفت.  بنظرم برای قانون اساسی بهتر است اصل فدرالیسم علمی را در نظر گرفت،  فدرالیسمی که هر یک از مناطق کشور بتوانند با امکانات موجود خود،  زمینه رشد و شکوفایی سرزمین خود را فراهم آورند.
فدرالیسم جغرافیایی تاریخی،  بر اساس منابع و منافع ملی و مردمی شکل گرفته،  نه بر پایه تیره ای و قومی.
      بمنظور نوشتن قانون اساسی بهتر است از قوانین کشور عزیز ایران،  و چند کشور اروپایی و آمریکایی و غیره کمک گرفت،  تا قانون اساسی نوشت.  در ضمن از جدید ترین دست آورد های علمی و تکنولوژی های نوین هم در قانون اساسی بهره برد،  منجمله انتخابات اینترنتی،  و یا مجلس های استانی و ایالتی مجازی.  زیرا عقیده دارم که مردم هر یک از بخش های کشور باید از استعداد های ملی و مردمی خود بهره ببرند،  و وابسته به منابع ایالت و یا استان جانبی نباشند.  مانند استان های بیابانی ایران،  که با داشتن کویر های پر انرژی خورشیدی رایگان،  نباید محتاج نفت و گاز باشند،  و باید از این برکت طبیعت،  بتوانند چرخه های تولیدی را بگردانند،  و تولید ثروت و دانش نمایند. 
      همچنین یکی از مهمترین موضوعات،  در نظر گرفتن تاریخ و فرهنگ یادگیری است،  به همین جهت برای قانون اساسی،  بهتر است حداکثر اعتبار را ۲۰ سال تعیین کرد.  یک مجلس قانون اساسی،  که اعضای آن میان برگزیدگان حرفه ای قانون دان باشند،  توسط مردم انتخاب شوند.  در صورت تقاضای بیش از ۵۰ درصد مردم،  که توسط اینترنت در سایت قانون اساسی ثبت نام کرده باشند،  این مجلس قانون گذار زودتر برپا شود،  تا بتوانند قانون اساسی را ترمیم و یا بازنویسی کنند. 
فلسفه ۱۲۰ ساله عمر کنى
      در دوران هخامنشیان سال کبیسه وجود نداشت همیشه اسفند ماه ۲۹ روز بوده، در تقویم آن زمان هر چهار سال یک روز ذخیره میشد،  و طی ۱۲۰سال یک ماه ذخیره داشتند،  که آن سال را بجای ۱۲ماه، ۱۳ ماه اعلام می کردند،  در ماه سیزدهم هیچکس کار نمیکرد همه با خرج حکومت جشن می گرفتند بنابر این مردم در حق هم دعا می کردند،  که ۱۲۰سال عمر کنند تا حداقل یک جشن یک ماهه را ببینند.!!  (اینترنت)
 زن و مردی در ییلاقهای البرز
   عکس از زن و مردی در ییلاقهای البرز،  در بسیاری از نقاط ایران،  مردم بدلیل زندگی سالم،  عمر های طولانی دارند،  و دعای انشاالله ۱۲۰ سال عمر کنی اکثراً در مورد آنها صدق می کند، عکس شماره ۴۵۸۹.
ﺑﺎﻭﺭ ﻓﯿﻠﯽ
آیا ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﺪ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
فیل
عکس شماره ۷۷۴۶ .
    ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ باﯼ ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ،  ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾک ﻣﯿﻠﻪ،  ﺗﺎ ﻓﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧد ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨد.  ﻓﯿﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨد،  ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧد ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭد،  ﻭ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣاﻧد،  ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺷود،  ﻗﺪﺭﺕ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺭد ﮐﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨد،  ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ،  ﺣﺘﯽ ﺗﻼﺵ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨد.  ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ،  ﺩﯾﮕﻪ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪند،  ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭند،  ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﯿﻞ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨد،  ﭼﺮﺍ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧد.  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺑﺎﻭﺭ فیلی ﺩﺍﺭﯾﻢ،  که باید رهاشون کنیم.
     ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩمون ﺑﺎﺷﻪ،  ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﺑﻂ ﻧﺪﺍﺭد،  ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺭد.  ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیماﻥ ﻧﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﯿﻢ،  ﭘﺲ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﻠﯽمون ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ،  ﭘﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻭﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﻭ ﺫﻫﻨﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.  به راستی ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭد.  (اینترنت)
این متن خوندن داره
      ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﻣﺮﺩﻡ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﯿﻞ، ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻭ ﻧﺸﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ،  ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﯾﻦ یعنی ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۴۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ،  ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ ﺯﺩﻩ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ،  ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۵۷۰۰ ﮔﺎﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﯿﻞ،  ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ،  ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟ ﻬﺎﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،  ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ۹۶ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ،  ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮔﻨﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ،  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﻧﺠﺎ، "ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ" ﺍﺳﺖ.  برای ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺎﺭﺵ را درست ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻩ،  ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﯿﺸود،  ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺑﺰﻧد،  ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ.  (اینترنت)
سونامی
عکس از سونامی ژاپن،  عکس شماره ۷۷۴۷.
فیلسوف و اندیشیدن
   ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻥ و اندیشمندان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،  ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻠﻮﻡ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﺖ،  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ،  ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
فیلسوف دانشمند
عکس طرح تصویر تعدادی از اندیشمندان تاریخی ایران،  عکس شماره ۲۹۷۷.
   پرسش:  آیا شما در جامعه امروز ایران می توانید چند فیلسوف را نام ببرید؟  و دلایل خود را برای اندیشمند نامیدن آنها بگویید؟
تپه‌ های باستانی ایران
      نام تعدادی از تپه های معروف باستانی ایران،  جهت اطلاع مراجعه شود به سایت های باستانی ایران.
    آرپا تپه،  تپه اهرنجان،  تپه باستانی،  تپه باستانی حاجی‌آباد،  تپه باستانی خاقانی خیرآباد،  تپه باستانی دره دو چنار سپیدارک،  تپه باستانی رامجین،  تپه باستانی سرخاب،  تپه باستانی قاسم‌آباد،  تپه باستانی قلا،  تپه باستانی قلعه دشت آقربلاق،  تپه باستانی قوهه،  تپه باستانی لشکرآباد،  تپه باستانی ملک‌آباد،  تپه باستانی نمکلان،  تپه باستانی ینگی امام،  تپه پری،  تپه تاریخی آوه،  تپه چغا گلان،  تپه چیا جانی،  تپه حسنلو،  تپه رحمت‌آباد،  تپه زاغه،  تپه سگزآباد،  تپه سیلک،  تپه صاحبجان،  تپه گیان،  تپه مارو،  تپه میل،  تپه هگمتانه،  تپه یوخار قلعه،  تپه‌حصار،  چغا بنوت،  سالالا،  سراب گیان،  سنجر،  قلعه توت ایلام،  قلعه زینل‌آباد،  قلعه گبران،  گوهرتپه،  مارلیک،  موشکی،  نوشیجان،  هفت‌تپه،  تپه سنگ چخماق،  تپه‌ های شوش،  تپه مصلی همدان،  تپه کوزران،  تپه گرده‌شین،  تپه سینیز،  تپه قبرستان،  تپه ازبکی،  تپه سورپشتکی،  و…
 انوش راوید در تپه حسنلو
عکس انوش راوید در تپه حسنلو،  عکس شماره ۴۴۸۶.
ریشه یابی رزم ژاپنی
 ریشه یابی نام ژاپن ــ  ژا = ژان = دارای جان،  مانند ژاندارم = نگهدارنده جان.  ژ از ابتدای ژن = زن آمده است،  که ژن تولید کننده است،  و جان می سازد،  ژنراتور = تولید کننده،  جهت اطلاع بیشتر به وبلاگ گفتمان تاریخ بروید،  یا معنی نام شهرها و روستاهای ایران را بخوانید،  که توضیح بیشتر دارد.
      ژاپن یا  Japan = ژا + پان = نگهبان یا نگهدار،  ژاپان یا ژاپن = نگهبان جان،  معبد الهه نگهبان ژان یا جان.
      امروز به غلط و اشتباه ژاپان یا ژاپن ایرانی را با نام  جابان می گویند،  در هزاره سوم و چهارم خورشیدی ایرانی،  فلات مرکزی ایران تا ارتفاع ۱۳۵۰ متر زیر دریاچه بزرگ قرار داشت،  و مردم برای رفت و آمد از قایق استفاده می کردند،  و بنادری بنام سربندر و یا سربند،  و کرج (کر = کرانه + رج = رگ = اسکله های کنار هم) استفاده می کردند.  در همین دوره مردمانی از ژاپان ایران به شرق کوچ کردند،  و بعلت آشنا بودن به کشتی و قایق به جزایر ژاپن رفتند،  و نام خود را بر آن سرزمین گذاشتند،  منجمله بدلیل شباهت کوه فوجی یاما با کوه دماوند.  همانگونه که مردم سین یا چین ایران به سرزمین چین،  و هند ایران به هند رفتند،  و غیره،  و نام خود  را به آن سرزمین ها گذاشتند،  جهت اطلاع بیشتر به جغرافیای تاریخی ایران بروید.
طرح سامورایی و شمشیر سامورایی
عکس طرح سامورایی و شمشیر سامورایی،  عکس شماره ۷۶۶۱.
   شمشیر سامورایی:
   کاتانا  =  کا = سنگ کوه،  کاتا = سنگ کوه دو لبه، + نا = دارای بلندی،  کاتانا واژه ای کاملاً ایرانی است.
   تمام واژه های جهانی ریشه در حروف هیروکلیف جی دارد:
   کا = کو = کوه، سنگ کوه
   کاکو = دو سنگه،  سنگ تیز کوه،  سنگ شیشه = چاقو.
   کات و کاتا = قاط = قارچ = بریدن قطع کردن = ک + ت و تا = مضاعف، که در واژه های زیادی بکار رفته است مانند:  تاتار، تاخت، تبر، تیغ و
   کاتب = کا + تب = کنده کار یا ضربه زن در سنگ و کوه.
   تب = ضربه زدن،  که با کمی تغییر آوا در تب، تبر، تبخ، تبل و… آمده است
   شهر تب مصر که در که پر از کنده کاری است.
   کاشان = کاسان = کا + سان = معبد کوه سنگی خورشید.
   کاسی = اهل یا پیرو معبد کوه سنگی خورشید،  اهل کاشان.
   کاکا = کاکو= چاقوی سنگی خود بخود دو لبه = برادر که دو لبه است.
   شمشیر = شم وسیله نوک تیز + شیر =  قوی و برنده،  شمشیر واژه ای کاملاً ایرانی
   شم = کوه های نوک تیز ضلع شمالی خلیج فارس مانند کوه جم = در نهایت شمال
فهرست ایرانی است
   در ستون کناری،  لینک فهرست وبلاگ را قرار داده ام،  بسیاری می پندارند فهرست واژه ای عربی است،  در صورتیکه در زبان عربی ریشه یابی ندارد،  زیرا فهرست واژه ای ایرانی است.  فه اول فهمیدن به معنی آگاهی و رست به معنی رستن و روییدن است،  که در جمع می شود محل آگاه شدن رستن نوشته ها.  خود تاریخ زبان عربی ریشه در زبان کهن ایرانی دارد،  حتی آثار تاریخی مرکز کشور عربستان این موضوع را بوضوح می گوید.
      در حروف الفبای فارسی،  ف در ابتدای،  فهمیدن، فراخ، فاتک، و… آمده است،  فارسی = فا + رسی = بزرگ داننده رشد یابنده در بالا،  که معادل پارسی است.  پارسی = پرسری،  پر در سر ها،  داننده ها و حاکمان دوران باستان بودند،  به معنی نام شهرها و روستاهای ایران مراجعه شود.
ایران و ایرانی را دوست دارم
ایران زیبا
عکس زیبایی از ایران،  عکس شماره ۷۷۴۸.
اگر ایران به جز ویران‌سرا نیست؛
من این ویران‌سرا را دوست دارم.
اگر تاریخ ما افسانه‌ رنگ است؛
من این افسانه‌ها را دوست دارم.
نوای نای ما گر جان‌گداز است؛
من این نای و نوا را دوست دارم.
اگر آب و هوای‌َش دل‌نشین نیست؛
من این آب و هوا را دوست دارم.
به شوق خار صحراهای خشک‌َش،
من این فرسوده‌پا را دوست دارم.
من این دل‌کش زمین را خواهم از جان
من این روشن‌سما را دوست دارم.
اگر بر من ز ایرانی رود زور،
من این زورآزما را دوست دارم.
اگر آلوده ‌دامانید، اگر پاک!
من ای مردم، شما را دوست دارم
ترانه سرا (پژمان بختیاری)
در پی آزارند
دیدید مدام در پی آزارند ؟
لی لی به لالای دیگران بگذارند ؟
یک روز کلاه می نهند بر سر ما !
یک روز دگر، کلاه برمی دارند ! (نگار نگارین)
 ادامه جنایات بشر
جنایت
   عکس جمع آوری سگ های کشته شده بدست انسان،  عکس از سایت تابناک با عنوان "سگ‌ کشی غیرقانونی است؛ اما حقوق حیوانات خریدار ندارد"،  عکس شماره ۷۷۴۹.
      متأسفانه بشر دارد با کشتن میلیونی خودش و حیوانات و درختان تنومند جنگلی،  نابودی بشریت را از زمین سرعت می بخشد.  چند روز پیش در انگلستان یک جلسه علمی بزرگ برپا بود،  و می گفتند طبیعت و کره زمین در مقابل این فجایع از خودش عکس العمل نشان داده،  و باید هرچه سریع تر در کائنات یک سیاره دیگر یافت.  متأسفانه تر!  با نگاهی به اطرافمان موج خشوت و کشتن و بی تفاوتی در مقابل طبیعت را می بینیم،  که بیشتر آن سرچشمه در عدم درک از تاریخ و بوم و مرام گرایی دارد،  و کاری از ما معدود انسانها هم ساخته نیست.  باز متأسفانه اینگونه که پیداست،  خالق خدا تا چند هزار سال دیگر تمام کهکشانها را به نابودی می کشاند.
کتاب تاریخی جدید
  تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان
     درود،  کتاب تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب از جناب دکتر حمید شفیع زاده، یک کتاب خوب و ارزشمند از اولین کاشفان قاره آمریکا است.  ایکاش نویسنده بجای چاپ کتاب گران قیمت کم تیراژ،  نوشته های خودش را از ابتدا در اینترنت منتشر می کرد،  تا علاقمندان نیز با او زودتر و بیشتر آشنا می شدند،  و با پرسشها و نظرات نوشته را کامل تر می کردند.  در واقع چاپ کتاب در این قرن،  عدم شناخت حرکت زمین زیر پا است،  و نیز باعث گران شدن بهای چوب و نابودی بیشتر جنگلها،  مصرف فراوان آب و انرژی،  و کلاً صدمه به محیط زیست است،  همچنین علاقمندان در گوشه و کنار ایران و جهان،  از مطالب مورد نظرشان محروم می شوند،  کسانیکه ادعای علم ایرانی دارند،  باید از مسائل کاسبکاری دوری کنند،  مشروح در اینجا.
   مهم ــ  امیدوارم جناب دکتر حمید شفیع زاده،  پی دی اف کتاب خودشان را درست کنند،  و رایگان در اینترنت منتشر نمایند،  تا بیشتر به بخشی از علم در ایران و برای ایرانی خدمت شود،  و نیز صحت ادعای ایران و ایرانی دوستی ها ثابت شود.
 
ماهات مانند شهریری
      سنگ های ایستاده ماهات کشور اندونزی،  درست مانند سنگ های ایستاده سایت باستانی شهر یری ایران هستند،  باستان شناسان اندونزی نمی دانند،  که این حدود ۳۰۰ سنگ ایستاده را چه کسانی و در چه زمانی ایجاد کرده اند.  فقط با پیدا کردن چند استخوان انسان در زیر آنها،  و آزمایش با کربن ۱۴ می گویند،  مربوط به حدود سه هزار سال پیش می باشد،  و هم چنین اظهار می دارند،  که اینها قدیمی ترین آثار انسان متمدن در اندونزی می باشد.  امید است جوانان باهوش متخصص ایرانی که در اندونزی هستند،  درباره این سنگ های ایستاده تحقیق کنند،  و در اینترنت منتشر نمایند.
ماهات اندونزی
      عکس سنگ های ایستاده ماهات اندونزی،  شماره های یک و ۲ و ۳ ، و عکس ۴ انوش راوید در شهر یری،  عکس شماره ۵۶۴۵.  عکس های بیشتر شهر یری را در مقاله آن در اینجا ببینید.
 ارسی های زیبای ایران
      هنرهای تاریخی ایرانیان آنقدر زیاد است،  که هرگز نمی توان آنها را در یک کتاب یا وب جمع کرد و خواند،  یکی از این هنرها ارسی است،  ارسی یا اورسی  پنجره های زیبایی است،  که دیدگاه بیرون را از درون خانه نشان می دهد،  اور بمعنی محل و جایگاه و شهر است،  که در تاریخ به نام و یا پسوند و پیشوند شهر های مختلف گفته شده است.  سی بمعنی دیدن است،  و امروزه در روستا های قدیمی ایران و افغانستان،  هنوز به دیدن سی می گویند،  سی توسط اقوام مهاجر از ایران به زبان های اروپایی رفته است  See،  سی دیدن آزاد است،  و سیر (سی + ر) یعنی دیدن جهت دار و مشخص.  شاید اورسی بمعنی دیدن اور شهر تاریخی باشد،  ارسی پنجره بزرگ کاخها بوده،  که در بلندای ارگ قرار داشته،  و از آنجا براحتی اور دیده می شده است.  قبلاً در رابطه با نام اور و یا روم با تمدن کهن جی نوشته ام.  با تحقیق و تحلیل در باره ارسی،  بخوبی متوجه خیلی از موضوعات پنهان تاریخ می شویم،  مانند اینکه پنجره نیز از اختراع های ایرانی ها بوده است.
ارسی
   عکس یک ارسی،  ارسی های زیادی در خانه های تاریخی ایران بویژه در شهر یزد وجود دارد،  عکس شماره ۴۴۱۴.
پیکر های تاریخی را دریابید
      معدن‌ها و انفجارها و ترک بر پیکره‌ نقش رستم ــ  در چند هفته گذشته پای کوه نقش رستم،  که آرامگاه چهار تن از پادشاهان هخامنشی در آن جای گرفته،  ترک ژرفی ایجاد شده است.  برخی از بروز زمین ‌لرزه‌ای کوچک،  که به ایجاد این شکاف انجامیده خبر می‌دهند،  اما برخی دوستداران میراث فرهنگی بر این ‌باورند،  که استفاده از کاریزها (قنات‌ها) و آب‌ های زیر زمینی به این ترک انجامیده ‌است.
      پیش از این ترک‌ هایی در بدنه کوه نقش ‌رستم،  به ویژه در بخش آرامگاه خشایارشا ، دیده شده بود،  که گفته می ‌شود بر میزان این ترک‌ها افزوده شده‌ است.  اما بسیاری از معادن پیرامون نیز مجوز هایی برای استخراج گرفته‌اند،  که انفجارها و لرزش های شدید ایجاد شده در این معادن،  این ترک‌ها را بزرگ‌تر کرده است.
      نفوذ آب در فصل زمستان به درون شکاف‌ها،  و سپس یخ زدن این آب‌ها دلیل دیگری برای بزرگتر شدن آن‌ها است . گذاشتن حفاظ و سرپوش یکی از روش‌ هایی است،  که از سوی برخی کارشناسان میراث،  برای نگهداری از این سازه‌ دیرینه پیشنهاد شده است،  ولی با این همه مسوولان سازمان میراث،  در این زمینه هیچ گونه بررسی و یا تعیین اعتباری انجام نداده‌ اند.
      نقش رستم،  مجموعه‌ باستانی بسیار مهم در شهرستان مرودشت استان فارس ایران است،  که یادمان‌ هایی از ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان را در خود جای داده ‌است.  آرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشی (داریوش بزرگ و خشایارشا)،  نقش ‌برجسته‌ هایی از رویداد های مهم روزگار ساسانیان (تاجگذاری اردشیر پاپکان و پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم)،  بنایی معروف به کعبه‌ ‌زرتشت و نقش ‌برجسته‌ ویران ‌شده‌ ای از روزگار ایلامیان در آن، جای دارد.
نقش رستم
عکس ترک ها در سایت باستانی نقش رستم،  عکس شماره ۵۸۷۳ از اینترنت.
فهرست ایرانی است
      در ستون کناری،  لینک فهرست وبلاگ را قرار داده ام،  بسیاری می پندارند فهرست واژه ای عربی است،  در صورتیکه در زبان عربی ریشه یابی ندارد،  زیرا فهرست واژه ای ایرانی است.  فه اول فهمیدن به معنی آگاهی و رست به معنی رستن و روییدن است،  که در جمع می شود محل آگاه شدن رستن نوشته ها.  خود تاریخ زبان عربی ریشه در زبان کهن ایرانی دارد،  حتی آثار تاریخی مرکز کشور عربستان این موضوع را بوضوح می گوید. مکعب الحمرا
   عکس بخشی از کتیبه ای که به مکعب الحمرا شهرت یافته است،  این اثر مهم تاریخی سه سال پیش در استان حائل کشور عربستان کشف شده است.  این اثر با جمع دیگری از آثار باستانی تازه کشف شده آن کشور،  در نیمه دوم ۲۰۱۲ و نیمه اول ۲۰۱۳ در اروپا و آمریکا،  با نام جاده های عربستان بنمایش گذاشته شده،  می توانید از اینترنت اطلاعات بیشتر بدست آورید.  بنا به گفته کارشناسان و مسئولان عربستانی و غربی،  در این کتیبه آثار باستانی ایران و مد (ماد) بخوبی دیده می شود.  عکس شماره ۴۶۳۸.
غار و مجسمه شاپور
مجسمه شاپور غار شاپور
   عکس غار و مجسمه شاپور،  عکس شماره ۵۶۸۹ ،  وزن مجسمه شاپور یکم حدود ۲۵ تن است. مورخان اروپایی آثار باقیمانده در تنگ چوگان را محرّک غرور ملی ایرانیان و سند تمدن این ملت نوشته اند.  ….در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی،  او فرمان به برپا ساختن مجسمه داد،  و بوسیله سرلشکر دکتر بهرام آریانا رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی ایران،  به سرلشکر محمد تقی مجیدی فرمانده سپاه ابلاغ،  و پس از شش ماه تلاش شبانه روزی در ساعت هفده روز بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و شش خورشیدی،  مجسمه بجای خویش استوار گشت. این تلاش تحت رهبری و نظارت مستقیم سرلشکر محمد تقی مجیدی فرمانده سپاه ۵ و توسط هفت نفر افسران و یکنفر غیرنظامی،  ۱ – سرگرد فنی احمد بیضائی، ۲ – سروان پیاده کریم خرقانی،  ۳ – ستوان یکم مهندس حسن بختیاری،  ۴ – ستوانیکم پیاده غلامعلی آیرملو،  ۵ – ستوان دوم مهندس جواد عمادی ده حقی،  ۶ – ستوان دوم پیاده اصغر شکور،  ۷ – ستوانسوم پیاده مصطفی افراسیابی،  ۸ – غیر نظامی استاد موسی مختاری.  بالغ بر دویست نفر درجه دار و سرباز و افزارمند پادگان های شیراز و کازرون،  که نام آنها در دستور سپاه ۵ درج گردیده انجام پذیرفت.  علاوه از برپا کردن مجسمه،  تکمیل جاده اتومبیل رو از رودخانه شاپور تا ایستگاه اتومبیل،  و احداث راه سواره رو کوهستانی،  از ایستگاه اتومبیل تا پای دهانه غار،  و ساختن دویست و سی پله با سنگ تراشیده شده،  و نرده آهنی و ساختمان پیدار مسطحه،  با دیواره سنگی و پله های مربوطه در داخل غار نیز توسط افسران و افراد نامبرده بالا ساخته و پرداخته شده است.  ستاد سپاه ۵ بهمن ماه ۱۳۳۶»  نوشته هایی که ایتالیک شده‌اند،  مربوط به قسمت هایی از کتیبه هستند که بعداً تخریب شده‌ اند.
کوروش بزرگ در پاریس
palais de decouvert
   عکس سر درب یکی از موزه های خیابان شانزلیزه شهر پاریس کشور فرانسه،  که کاخ اکتشاف یا palais de decouvert است.  در آن سر درب بزرگترین پادشاهان جهان را گذاشته اند،  منجمله کوروش بزرگ با یک سرباز هخامنشی،  و یک شیر دیده می شود،  عکس شماره ۵۶۹۳.
اوجاهورسنت پزشک مصری
 اوجاهورسنت 
      عکس مجسمهٔ اوجاهورسنت  Oudjahorresné ،  پزشک مصری که در سیستم هخامنشی هم صاحب نفوذ شد،  که در موزهٔ واتیکان نگهداری می‌شود،  عکس شناره ۱۴۸۳.  اوجاهورسنت از کمبوجیه به نیکی یاد کرده،  روایت های منفیِ هرودوت از کمبوجیه،  ناشی از تبلیغات معابد مصری بوده است.  بعضی ها هم میگویند داریوش میخواسته کمبوجیه رو خراب کند،  ولی من مدارک واقعی در این باره ندیدم،  مسئله دیگر که توجهم را جلب کرده "سن یا سنت" نام زنانه است.
سیاست با دروغ و دونگ های تاریخی
"اوباما در سازمان ملل:  ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم"
   انوش راوید:  بفکر تغییر نیستید یا نمی توانید!،  چرا منت می گذارید که لطف می کنید،  بگویید نمی توانیم،  و گرنه یه کوتایی و انقلاب مخملی،  بمبارانی یا چیزی راه می انداختیم،  و پدر همه رو در می آوردیم.
اوباما بوش
عکس اوباما رئیس جمهور کشور ایلات متحده آمریکا،  عکس شماره ۷۱۶۱.
      دشمنان تاریخ ایران بدانید،  ملت ایران و جوانان با هوش ایران،  با دقت به تاریخ و تاریخ اجتماعی و سرنوشت خود می نگرند و تحلیل و تحقیق می کنند.
عکس صحنه هایی که دیگر وجود ندارند
      کوچ های عشایری در این ۳۰ سال گذشته بسیار کم شدند و تغییرات اساسی کردند،  در این مدت کوتاه چند هزار سال تاریخ به ناگه دگرگون شد،  عکس ها و فیلم هایی وجود دارند،  که دیگر نمونه عادی آنها را هرگز نخواهیم دید.  
 کاروانهای کوچ عشایر با شتر
 کاروانهای کوچ عشایر با شتر
عکس کاروانهای کوچ عشایر با شتر،  عکس های ۷۰۲۴ و ۷۰۲۵.
 
 
اولین کاشفان جهان
    مهم:  جوانان باهوش عزیز ایران،  همانگونه که امروزه می بینید،  از همه طرف به ایران و ایرانی،  حملات سخت و نرم می شود،  بیاید از تاریخ و جغرافیای کشور خودتان،  با تمام قدرت دفاع نمایید.  واقعیت های تاریخی را از این وبلاگ بگیرید،  و در گسترش و پیشبرد اهداف وبلاگ،  کار و تلاش کنید،  به امید اینکه فردایی با دانایی نوین ایرانی داشته باشیم.
تعریف دیگر از کشف آمریکا
      در مطلب دو عکس از پیکره سنگی پوکوتیا،  و کاسه مگافوئنته،  که در یکی دو پست قبلی نوشتم،  عزیزانی کنجکاو شدند بیشتر بدانند.  مقدار زیادی از این دست آثار باستانی،  در اختیار کشیش پدر پائلو کارلو گرسلی که از مبلغین کاتولیک ایتالیایی مقیم شهر .. اکوادور بود قرار داشت،  که اندکی بعد از مرگ این کشیش در ۱۹۸۲ آنها دزدیده و ناپدید شدند.  در آن زمان کسی بفکر این نبود،  که این اشیا باستانی مربوط به حدود ۱۵۰۰ ق.م است،  و از هندو چین و خلیج فارس به آمریکای جنوبی رفته،  و بعنوان اشیای مقدس در اختیار بومیان کوهستان های اکوادر و پرو قرار داشته است.  امروزه اهل فن گمان می کنند،  هنوز از این دست اشیای باستانی و ماقبل از تاریخ در غار های مخفی،  میان کوهستان اندیس قاره آمریکای جنوبی وجود داشته باشد،  جویندگان گنج برای بدست آوردن آنها در تلاش هستند.  جوانان باهوش ایران باید نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشند،  زیرا بخشی از آنها تاریخ ایران هستند،  و براحتی می توانند ثابت کننده اولین کشف قاره آمریکا باشند.
 زیر خاکی
   عکس آثار باستانی و زیر خاکی،  که در اختیار پدر گرسلی بود،  عکس شماره ۴۴۲۹ ،  شامل ورقه های متعدد مسی با نوشته هایی،  که کاملاً متفاوت از کار های تاریخی بومی است.  مجسمه های متعدد که نشان های از کار های بین النهرین باستان دارد،  کار های طلایی کنده کاری شده،  بنا به گفته اشخاصی که این گنجینه را دیده بودند، این آثار خیلی زیاد بودند.
 زیر خاکی
   عکس سمت چپ کتیبه روی ورقه مس کشف شده،  در کشور اکوادور آمریکای جنوبی،  نزد پدر گرسپی که در چند پست قبلی از آن نوشتم،  سمت راست کتیبه سنگی کشف شده،  در تمدن کهن جی استان کرمان.  دقیقاً شباهت بین دو خطوط مشخص است،  با حساب داده های تاریخی،  که می گوید اولین بار حدود پنج هزار سال پیش مس توسط مردمان استان کرمان کشف شد،  و کتیبه مسی که در اکوادور کشف گردیده،  که درست مانند خطوط کتیبه سنگی استان کرمان ایران است.  این ورقه های مسی اتفاقی در آمریکای جنوبی نبوده اند،  آنها توسط دانش خاص دریانوردی و غیره به آنجا رفته اند،  بایید در این باره توسط جوانان باهوش ایران تحقیق شود،  مخصوصاً در موزه های کشور های پرو و اکوادور.  عکس شماره ۴۴۳۶.
پیکره سنگی پوکوتیا
   عکس پیکره سنگی پوکوتیا،  و دیگری کاسه مگافوئنته،  متعلق به حدود پنج و نیم هزار سال پیش، که دو در تیاهواناکو کشور بولیوی نزدیک مرز کشور پرو پیدا شده اند،  و در ۲۰۰۲ میلادی شناسایی علمی شده اند.  روی هر دو مصنوع حروف الفبای سومری حکاکی شده،  و در موزه فلزات گران بها (موزه طلا) این کشور نگهداری می شوند.  هر دو این آثار زیر خاکی دینی هستند،  و براحتی می توان رابطه دین و اهرام آسیای جنوب شرقی و قاره آمریکا را با ایران و نیایشگاه چغازنبیل متوجه شد.  مطمئن این اشیا مستقیم از خلیج فارس به آمریکا نرفته اند،  و در این میان واسطه های تجاری و فرهنگی دریایی در شرق دور داشته اند.  این ها دلیل وجود تجارت ماقبل از تاریخی ایران می باشند،  عکس شماره ۴۴۲۸.
یک مطلب جالب
   مطلب زیر را از اینترنت گرفتم و چون جالب دیدم عیناً کپی پیس می کنم:
معنی واژه های دختر و پسر
   مرد از مُردن است،  زیرا زایندگی ندارد،  مرگ نیز با مرد هم ریشه است.
   زَن از زادن است،  و زِندگی نیز از زن است.
  دختر از ریشه دوغ است،  که در میان مردمان آریایی به معنی شیر بوده،  و ریشه واژه‌ دختر «دوغ دَر» بوده،  به معنی «شیر دوش» زیرا در جامعه کهن ایران باستان کار اصلی او شیر دوشیدن بود . به daughter در انگلیسی توجه کنید،  واژه daughter نیز همین دختر است،  gh در انگلیس کهن تلفظی مانند تلفظ آلمانی آن داشته و «خ» گفته می شده.  در اوستا این واژه به صورت دوغْــذَر doogh thar و در پهلوی دوخت آمده است.  دوغ‌ در در اثر فرسایش کلمه به دختر تبدیل شد.
   پسر ، « پوسْتْ دَر » بوده،  کار کندن پوست جانوران بر عهده پسران بود،  و آنان چنین نامیده شدند.  پوست در، به پسر تبدیل شده است.  در پارسی باستان puthar پوثرَ و در پهلوی پوسَـر و پوهر و در هند باستان پسورَ است.  در بسیاری از گویش های کردی،  از جمله کردی فهلوی (فَیلی) هنوز پسوند «دَر» به کار می رود.  مانند «نان دَر» به معنی کسی است،  که وظیفه‌ غذا دادن به خانواده و اطرافیانش را بر عهده دارد.
   حرف « پـِ » در « پدر » از پاییدن است،  پدر یعنی پاینده کسی که می‌پاید،  یا مراقب خانواده اش است،  و آنان را می ‌پاید،  پدر در اصل پایدر یا پادر بوده است.  جالب است که تلفظ « فادر » در انگلیسی بیشتر به « پادَر » شبیه است تا تلفظ پدر.
   خواهر ( خواهَر ) از ریشه «خواه » است،  یعنی آنکه خواهان خانواده و آسایش آن است،  خواه + ــَر یا ــار،  در اوستا خواهر به صورت خْـوَنگْهَر آمده است .
   برادر در اصل بَرا + در است،  یعنی کسی که برای ما کار انجام می‌دهد.  یعنی کار انجام‌ دهنده برای ما و برای آسایش ما .
   مادر  یعنی پدید آورنده‌ ما،  از:  مد و ماده،  بمعنای سازنده و تولید،  و گسترش دهنده،  مانند مد دریا.
دیو و دایو
   دیو در ایران باستان ــ  در شاهنامه فردوسی آمده: …. اوست که کشتی بر آب راند و از کشوری بکشور دیگر رفت،  پنجاه سال هم در انجام این کار بود.  چون این کارها را بپرداخت،  پای فراتر نهاد،  بفر کیانی تختی ساخت،  بگوهر اندر نشانده و بهر جای که خواستی رفتن.  دیوها آنرا برداشته از هامون به آسمان بر افراشتی،  خورشید سان در آن تخت نشسته در هوا همی گشت…  مشروح در اینجا.
 فرکیانی جمشید
   عکس فرکیانی جمشید،  و پرواز آن برای سفر،  عکس شماره ۲۵۰۵،  البته در شاهنامه فردوسی منظور دیو باسوادها و متخصص های آن دوران می باشد،  که توانسته بودند با دانش خود تختی بسازند،  که توانایی پرواز داشته باشد.  ولی در تصویر های یکی دو قرن اخیر دیو و دیوان را با اشکال ترسناک شبیه انسان نما کشیده اند،  درصورتیکه دیو از دیواندار و دیوان می آید،  (دی = روز + و = دارنده جایگاه) که قبلاً "و" را در واژه وتن (وطن) تشریح کرده ام،  (دیو = دی + و = روزدار، روزنویس).
      اما دیو ترسناک اصطلاحی امروزی چیست،  و واژه آن چه بوده است،  بمنظور آگاهی ابتدا باید سنگ های ایکا را ببینید و بدانید.  دیو ترسناک توهمی امروزی،  دایو یا در واقع دایناسور بوده است.
سنگ های جالب ایکا
      ایکا نام شهری است،  که مرکز استان کواستال می باشد،  و در ۳۰۰ کیلومتری شهر لیما پایتخت کشور پرو قرار دارد.  این شهر در حاشیه بیابان آتاکاما و نزدیک رودخانه ایکا بنا شده است،  جایی میان کوه و اقیانوس آرام،  و فاصله چندانی با نازکا ندارد.  در این شهر سنگ هایی یافت شده اند،  که به سنگ های ایکا معروف شده اند،  و از آثار باستانی ایکاست.  اکثر طرفداران نظریه فرازمینی ها با آن آشنایی دارند،  اما داستان این سنگ ها از نظر محققان بسیار مخدوش است،  زیرا غربیها نمی خواهند بگویند،  که مردمی از تمدن کهن جی،  آشنایی کامل با پیدایش و تاریخ زمین داشتند،  و آنها این علم و داستانها را در گذشته های دور تر به پرو منتقل کردند.
 سنگ های ایکا
   عکس سنگ های ایکا،  عکس شماره ۷۰۶۷.  آنها در واقع مجموعه ای از سنگ های اندوزیتی هستند،  که سطح آنها پوشیده از تصاویر دایناسورها و فناوری پیشرفته است،  و آن را متعلق به عهد باستان می دانند.  همان طور که در تصاویر نیز پیداست،  اندازه سنگ ها متفاوت است.  مطابق ادعای هایی  سنگ ها را در حوالی شهر های اکوکاجی و ایکا یافت شده اند.  جهت اطلاع بیشتر در اینترنت بنویسید:  سنگ های ایکا یا به انگلیسی:   ica stones،  ولی تمدن کهن جی و کلنی نشین های این تمدن در ایرلند و انگلستان و دیگر نقاط جهان را بخاطر داشته باشید،  قبلاً در اینباره زیاد نوشته ام.
   ــ  دایناسور = دایو = دیو اصطلاحی امروزی + نا = زیاد + سور = بزرگ، جشنواره،  در کل می شود دیو بزرگ بزرگ،  این واژه نشان می دهد در تمدن کهن جیرفت،  از دایناسور شناخت کامل داشتند.  دایو = دا = بلند + یو،  دار = دا + ر = علامت وابسته.  جهت اطلاع بیشتر به معنی نام شهر ها و روستا های ایران بروید.
 کلاه خودهای دلاوران ایرانی
   عکس کلاه خود های دلاوران ایرانی جنگ ایران و عراق،  عکس گویا است،  اما امروزه بسیاری از جوانان ایران،  خیلی بی خیال مرز های تاریخی و جغرافیایی کشور هستند،  عکس شماره ۷۱۸۱.
   
ایرانیان تاریخی در چین
     تاجیک‌های چین در چینی  Tǎjíkè Zú  که به پامیری‌ های چین هم شهرت دارند،  مردمی تاجیک و ایرانی تبار هستند،  که در خاک کشور چین کنونی بسر می‌برند.  این قوم یکی از ۵۶ قوم اصلی ساکن آن کشور هستند،  و جمعیتی حدود ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند.  در متون کهن چینی به این قوم اشاره شده ‌است،  در سلسلهٔ تانگ تاجیک‌ های چین با عنوان «چینا دوا گوتراً» معرفی شده ‌اند.  در این باب افسانه ‌ای قدیمی رایج است،  که ورود ایشان به چین از دورهٔ ازدواج شاهنشاه ایران باستان با ملکه‌ ای چینی بوده است.  تاجیک‌ های چین بیشتر در منطقهٔ سین کیانگ و تاشقورقان ساکن هستند،  پژوهش‌ها نشان داده،  که از تبار ایرانیان شرقی بوده،  و بیش از تاجیک‌ های تاجیکستان با وخی‌ها و شغنی‌ها خویشاوندی دارند.
   جالب ــ  بنا به تحقیقات وبلاگ انوش راوید،  این مردم مربوط به ادامه مهاجرت های مردم تمدن کهن جی،  و پخش شدن آنها در جهان می باشند،  به تاریخ مهاجرت مراجعه نمایید.
 دختر جوانی از تاجیکهای چین
عکس دختر جوانی از تاجیکهای چین،   عکس شماره ۶۳۵۲.
      خصوصیات چهره‌ ای و ظاهری تاجیک‌ های چین،  شبیه به مردم تاجیک و ایرانی ‌تبار است،  اما در اثر سده‌ها مجاورت و امتزاج با زرد پوستان ترک و چینی،  عده‌ ای از آنان تا حدودی چهره‌ ای شبیه چینی‌ها را نشان می‌دهند.  مردم تاجیک چین،  در محاورات از زبان ‌های متعددی استفاده می‌کنند،  دو زبان اصلی کاربردی و بومی ایشان زبان وخی و زبان سریکولی است،  که هر دوی این زبان‌ها از گروه زبان‌ های ایرانی و از شاخهٔ جنوب شرقی بشمار می‌روند.
      مردم تاجیک چین علاوه بر این زبان‌ها،  از زبان‌ های اویغوری و چینی در محاورات و تجارت نیز بهره می‌برند. هیچ کدام از این دو زبان در چین بصورت رسمی زبان کتابت نیست،  و در تاجیکستان گاهی خط سیریلیک و در چین و پاکستان گاهی خطوط فارسی- عربی و نیز اردو و لاتین برای نگارش بکار برده می‌شود.  جمعیت تاجیک‌ های چین را مسلمانان شیعه اسماعیلی به ‌ویژه در میان وخی‌ها و نیز مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند.
      همچنین بمرکزیت کاشغر،  در شمال غربی این کشور،  مردم ساکن این ناحیه که به "اویغورها" معروفند،  سالیان دراز است،  که نوروز را جشن می گیرند.  بسیاری از این مردم به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.  در زبان مردم این ناحیه واژه های بسیار فراوانی با ریشه فارسی یافت می شود،  و خط آنان نیز الفبای کاملا مشابه فارسی است،  و خواندن آن برای یک فارسی زبان بسیار آسان است.  امروزه برای همه قومیت هایی که در این منطقه ساکنند،  و به اسلام گرویده اند،  نوروز جشن بزرگ ملی است،  اما حتی پیش از آنکه این مردم اسلام آورند،  نوروز را جشن می گرفته اند.
   توجه ــ  جوانان عزیز ایران،  نسبت به آسمیله کردن قومیت های ایرانی در کشور های روسیه و چین بگویید و بنویسد و اعتراض نمایید. 
کتیبه های باستانی ایران
کتیبه‌ های گنج‌ نامه یادگارانی از دوران داریوش و خشایار شاه هخامنشی،  بر دل یکی از صخره‌ های کوه الوند در ۵ کیلومتری غرب همدان به زبان های پارسی باستان،  بابلی و عیلامی نوشته شده‌ اند.  لوح سمت چپ که کمی بالاتر از کتیبه دیگر در کوه کنده شده مربوط به داریوش بزرگ هخامنشی (۵۲۱-۴۸۵ پ.م) است.  طول آن حدود ۲۹۰ سانتی‌متر، ‌ ارتفاعش ۱۹۰ سانتی‌ متر و دارای متنی به شرح زیر است:
"خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید؛ که آن آسمان را آفرید؛ که مردم را آفرید؛ که شادی برای مردم آفرید؛ که داریوش را شاه کرد، شاهی از بسیاری، فرمانروایی از بسیاری. منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌ها که نژادهای گوناگون دارند، شاه سرزمین دور و دراز، پسر ویشتاسب هخامنشی".
      کتیبه‌ خشایارشا (۴۸۵-۴۶۵ پ.م.) نیز در قسمت پایین همین کتیبه،  به طول ۲۷۰ سانتی‌ متر و ارتفاع ۱۹۰ سانتی‌متر قرار دارد،  متن آن عبارت است از:
"خدای بزرگ است اهورامزدا، بزرگ‌ترین خدایان است که این زمین را آفریده که آن آسمان را آفریده که مردم را خلق کرد که برای مردم شادی آفرید که خشایار شاه را شاه کرد، یگانه از میان شاهان بسیار، یگانه فرمانروا، از میان فرمانروایان بی شمار. من خشایار شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای دارای ملل بسیار، شاه این سرزمین بزرگ دور دست پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی".
 کتیبه های گنج نامه
عکس کتیبه های گنج نامه،  عکس شماره ۵۶۷۴.
ارشیت دانا
توجه:  عزیزانی که اسناد تاریخی درباره آرشیت دانا و بانو ورتا می دانند،  بگویند.
      آرشیت دانا نخستین فیلسوف ایران زمین است،  وی نزدیک به دوم ژانویه  4511 خورشیدی ایرانی زاده شد،  و در ۴۶۵۷ خورشیدی ایرانی درگذشت،  نخستین فیلسوفی که نامش در تاریخ ایران باستان آورده شده است،  او ۱۴۶ سال زندگی کرد،  و روی هم چهار گفتمان بزرگ بین او و سه فیلسوف بزرگ یونی آنی (یونانی) بنام های سقراط، افلاطون و ارسطو رخ داد،  که در هر چهار بار اندیشمندان یونی آنی در برابر دانش و اندیشه برتر او کرنش نمودند.  با سقراط در اسوس و با افلاطون دو بار، یک بار در آتن و بار دیگر در ساردس و با ارسطو در زادگاهش استاگیرا.
      کتاب پر آوازه او "شالوده جهان" میباشد،  و هم اکنون در موزه بریتانیا است،  ولی آنها می گویند چنین کتابی ندارند.  مردم در آن زمان بر این باور بودند،  که آرشیت دانا آب جاودانگی سرکشیده است،  و زندگی اش بی پایان می باشد،  اما در۴۶۵۷خ.ا،  بدست لازاروس جاسوس یونی آنی کشته شد،  زمانی که ارسطو را از ماجرای مرگ آرشیت در زادگاهش ترشیز (کاشمر کنونی) آگاه ساختند،  او گریست و گفت کاش همانند او در تاریخ یونان نیز می داشتیم .
      پر آوازه ترین شاگرد او بانو ورتا  4573 تا ۴۶۷۳ خ.آ،  است،  بانو ورتا نخستین زن فیلسوف جهان است .
ارشیت دانا:  زندگی دراز در خانه ایی است،  که شادی در آن جریان دارد.
 کاخ خورشید
   عکس کاخ خورشید،  که به دستور نادرشاه افشار جهت اقامت و خزانه برای جواهرات و غنایم در کلات ساخته شده‌ بود.  عکس شماره ۵۷۴۰.
      کلات محل تولد نادر شاه افشار است،  وسعتی حدود ۳۲۷۶ کیلومتر مربع دارد.  این شهرستان از شمال به وسیله تپه ماهور هایی به طول۱۸۰ کیلومتر با کشور ترکمنستان هم مرز است،  و از جنوب به کوه های هزار مسجد و شهرستان مشهد،  و از شرق به شهرستان سرخس و از غرب به شهرستان درگز محدود می شود.
گوشی های خون آلود
معدن غیر اصولی در کشور کنگو
عکس یک معدن غیر اصولی در کشور کنگو،  عکس شماره ۵۹۵۱.
      کنگو کشوری در جنوب صحرای آفریقا با منابعی از الماس، طلا، کوبالت، مس، قلع، تانتالم است،  منابعی با ترلیون‌ها دلار ارزش!  ولی به علت جنگ‌ هایی که هرگز پایان نخواهند یافت،  کنگو یکی از فقیرترین کشورها با آسیب‌ های روانی زیادی است.  این مساله شاید برای خیلی‌ها چندان مهم نباشد،  مگر اینکه بدانند معادنی تحت سلطه‌ شبه نظامیان در کنگوی شرقی،  مواد خام برای کمپانی‌ های بزرگ تولید دستگاه‌ های الکترونیکی و جواهرات و زیورآلات گران‌ قیمت را فراهم می ‌کنند،  و در عین حال، اسباب بی نظمی و هرج و مرج در آن مناطق را نیز فراهم می‌کنند.  بنابر این در لپ‌تاپ، دوربین عکاسی، گوشی تلفن همراه یا گردنبند شما ممکن است میزانی از درد و رنج مردم کنگو موجود باشد،  که به چشم نمی‌خورد.  در اینباره یک فیلم مستند نیز ساخته شده است،  البته با خیلی مشکل و دردسر.
      البته این وضع تنها به کنگو مربوط نمی باشد، و در بسیاری از کشور های دست چندم در جریان است،  مانند کشور بنگلادش،  که با خون چشم و دل توده فقیر،  پوشاک مارک سرمایه داری غربی تولید می شود.
آثار حکومتی زبان فارسی
 نسخه ای دست نویس
     عکس نسخه ای دست نویس و کم نظیر از شجره نامه دو خاندان سلجوقیان و خوارزمشاهیان،  که به زبان پارسی است.  این نسخه خطی زیبا به شکل مینیاتوری و بخط پارسی نگاشته شده است،  و هم اکنون در موزه «Ankara Etnografya Müzesi» شهر آنکارا کشور ترکیه نگهداری می شود.
کوه پدری یا جم
      کوه پدری یا کوه جم،  این کوه باستانی در حومه شهرستان جم از توابع عسلویه استان بوشهر و در میانه راه بندر کنگان به فیروز آباد شیراز قرار دارد.  عباتگاه یا آتشکده دوران کهن در قله کوه قرار دارد،  مجسمه ‌های «جمشید جم» و «غار آدم» در نزدیکی کوه پدری،  به دلیل فعالیت‌ های شرکت ‌های نفتی و گازی شهرستان عسلویه استان بوشهر،  در معرض خطر قرار دارند.  که باید نسبت به حفظ و نگهداری این آثار تدابیری انجام شود.
    پدری =( پد = دریچه ورود + ری یا رای = خدای خورشید)،  یعنی جایگاه یا عبادتگاه ورود به دل و خواسته خدای خورشید. پد و پا،  صفت و وسیله ورود و خروج است،  که در پاتک و پدآفند وجود دارد،  و در پا بطور کامل خود نمایی می کند.
 کوه پدری یا کوه جم
عکس کوه پدری یا کوه جم،  عکس شماره ۵۶۶۶ .
      آثار عبادتگاه این کوه،  مربوط به دوران تمدن کهن جی است،  در هزاره اول خورشیدی ایرانی،  تنها منطقه تمدنی جهان،  در حاشیه خلیج فارس قرار داشت،  البته آن زمان خلیج کوچکتر،  و فاصله کوه از دریا بیشتر بود.  درباره این کوه شایعات و داستانها و شایعات زیادی در جریان دارد که قابل ذکر علمی نیستند.
 لایک ها و کامنت های سرگردان
      در فیسبوک و وب های اجتماعی می بینیم،  همه در حال نوشتن و گفتن،  لایک زدن و غیره هستند،  اما هیچکدام پیگیر حرفه ای و کابردی نظراتشان نیستند،  و فقط دارند بار مالی و بورس فیسبوک و امثال را افزایش می دهند،  و همه چیز به نفع سرمایه داری غربی بویژه آمریکایی می چرخد و می رود.  عزیزان روشنفکر در فیسبوک و امثال آن،  بیایید بمنظور حرفه ای شدن کار،  جهت اهداف ملی و مردمی ایران،  برای اینگونه جاها برنامه ریزی کنید،  و سبک کار شایسته ایرانی را بیابید و پیشنهاد کنید.
 کوزه گلی
   عکس کوزه های گلی،  جهت جمع آوری سرگردانی ها و جنس ها،  نه اینکه روشنفکر خود درون کوزه رود و باشد،  عکس شماره ۳۵۸۴.
قربانی کردن گاو
      از چند روز به عید قربان مانده،  دیدیم که عده زیادی از موضوع قربانی کردن گوسفند،  و یا هر موجود دیگری در ایام دینی،  بشدت ناراحت و دلخور هستند.  چه بسیار این احشام در مراسم دینی کشته می شوند،  و گوشت آنها از بین می رود.  قربانی کردن رسم باستانی از دوران میترائیسم است،  که به دین های دیگر بعد از آن هم رفته است.
      در نقش و نگار های باقی مانده از آثار سنگی و ظروف دوران کهن ایران،  بویژه در تمدن کهن جیرفت،  قربانی کردن وجود ندارد،  و حیوانات شاد و در حال جست و خیز در طبیعت دیده می شوند،  نه بحالت قربانی شدن.  با افزایش جمعیت مردم،  و ایجاد طبقات اجتماعی،  و بوجود آمدن دینها،  قربانی کردن هم پیدا شد،  در ابتدا گاو را قربانی می کردند،  چون گاو گران و بزرگ بود،  گوسفند را جایگزین آن کردند.
گوسفند =( گو= گاو + سفند = سپند = مقدس).
 قربانی کردن گاو بدست میترا
   عکس دو تصویر قربانی کردن گاو بدست میترا،  که در معابد مهر و میترا و موزه های اروپا دیده می شوند. 
    تعدادی از عزیزان هم پیشنهاد کرده بودند که بجای کشتن جانداری،  رسم را عوض کنیم و درخت بکاریم،  یعنی جانداری برپا کنیم،  در نظرات تعدادی از این ایرانیان نوشتم:
   بنظر من باید با قطع فراوان و بی رویه درختان ۳۰۰۰ ساله جنگلی در شمال مقابله اساسی کرد،  که این کار باعث تغییر آب و هوایی در منطقه ایران شده است،  باید آفت خشک شدن درختان جنگل های غرب ایران شناسایی شود،  و با آن مقابله گردد،  باید بمنظور آبرسانی به جنگل های مصنوعی استان های تهران و مرکزی و… که در حال از بین رفتن هستند کاری کابردی نمود،  باید…..،  کاشتن درخت پیشنهاد خوبی است،  اما فعلاً طلبمان،  آنهایی که داریم نگهداری کنیم!
 شعور های سایکوپت
      سطح تحصیلات افراد مطلقاً هیچ ارتباطی با میزان شعورشان ندارد،  درباره میزان شعور و فهم و درک افراد،  روانشناسان گفته و نوشته های زیادی دارند،  اما هر شخصی با برخورد های خود با مردم،  دید متفاوتی از شعور های دیگران دارد.  من نیز با ۷ سال وبلاگ نویسی و داشتن ده ها هزار نظر در وبلاگهایم،  دیده ام انگشت شماری علاقه به اهانت، مخالفت، مزاحمت، دارند،  آنها نوعی سایکوپت هستند،  معمولاً اینها هیچ وقت در هنگام نوشتن نظر درود یا سلام نمی گویند،  و هیچ وقت هم آرزوی موفقیت و یا تندرستی برای طرف مقابل ندارند.  مدتی است جوانکی که صفحه فیسبوک خودش را بروی مردم بسته است،  و گویا به فیسبوک جهت اعمال رفتار سایکوپتی آمده است،  در نظرات فیسبوک و وبلاگم همین رفتار های سایکوپتی را دارد.  او با کپی پیس کردن چند مطلب تاریخی از وب های دیگر در وب خودش،  فکر می کند که خیلی دانا شده،  و می خواهد با رفتار غیر عادی،  هم خودی نشان دهد،  و هم عقده خالی کند.  از نظر من این قبیل در بچگی و نوجوانی دچار آسیب ها و تجاوزات جسمی، روحی، اجتماعی،  قرار گرفته اند،  و نمی توانند بطور عادی و معمولی رفتار کنند.
      بعضی از خصوصیات روانی سایکوپتها و جامعه ستیزان:  علاقه به آزار دیگران،  خود شایسته پنداری اغراق شده،  تلاش برای مجاب کردن دیگران،  جذابیت سطحی با لباس یا وب و غیره،  نداشتن حس ندامت و عذرخواهی و….
آرزوی سلامتی برای این انگشت شمار افراد را دارم.

 انوش در معبد میترایی
عکس انوش در معبد میترایی،  مشروح در معابد مهر و میترا، عکس شماره ۶۳۱۱.
بیمار های سایکوپتی
      در نوشته پیش از این درباره شعور سایکوپتی نوشتم،  و گاه مزاحمت های اینترنتی این قبیل،  این نوشته تنها برای اینکه یکی یا دو تای آنها در کامنت به من اهانت کرده و مزاحم شدند نبود،  بلکه در واقع بمنظور آگاهی دیگران بود.  در مدت ۷ سال کار اینترنتی،  با تعدادی از این افراد بیمار برخورد داشته ام،  و در کل متوجه شده ام،  حدود یک درصد مردم درگیر این بیماری هستند.  در هر صورت  بمنظور محیط و زندگی سالم،  باید سایکوپت ها را شناخت،  و راه درهم ریختن بیماری آنها را یافت.
      البته من در آن عکس نوشته بودم، "سطح تحصیلات افراد مطلقاً هیچ ارتباطی با میزان شعورشان ندارد"  دلیل آن این بود،  که امروزه تمامی افراد اینترنتی دارای تحصیلات هستند،  و انگشت شماری بیماری سایکوپتی یا جامعه ستیزی دارند،  و چون آن بیماران دارای تحصیلات هستند،  با این اشاره و نوشته من در آن عکس،  شاید بتوانند تشخیص دهند،  که دچار بیماری هستند،  و نسبت به معالجه خود اقدام کنند. 
 نعل اسب
    عکس نعل اسب،  که از قدیم بمنظور دور کردن آزار سایکوپت ها به دربها می زدند،  شاید امروزه هم مجبور شویم به صفحه وب بزنیم،  ولی نه با درک و درایت امروزی سایکوپت ها بشناسیم،  تا بتوانیم جامعه ای بهتر ایجاد کنیم
نوشتن طرح جدید
      کشف مقدار استخوان و جمجمه یک میلیون و هشتصد هزار ساله،  باعث شده دانشمندان اظهار دارند،  کشف این استخوانها نگاه آنها را درباره روند تکامل انسانها تغییر داده است.  در این باره باید دانشمندان و دیرینه شناسان ایرانی هوشیار باشند،  و موضوع را با دقت پیگیری کنند،  چه بسا تکامل انسان در ایران و قاره کهن اتفاق افتاده باشد. 
جمجمه یک میلیون و هشتصد هزار ساله
   عکس جمجمه یک میلیون و هشتصد هزار ساله کشف شده در کشور گرجستان،  موجودی شبیه انسان به نام  دمانیسی Dmanisi عکس شماره ۶۳۷۱.
        توجه:  اگر وبسایت به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:      توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.