Skip to main content

تاریخ پوچیگرایی و دروغگویی در ایران
      شاید این موضوع برای بررسی های تاریخی کمی عجیب باشد،  ولی در واقع سرنخ تمام تاریخ ایران در آن نهاده شده،  و تاکنون هیچ محققی به آن نپرداخته است.  در تاریخ نویسی استعماری،  بمنظور سبک کارشان،  کلی دروغ و دونگ بدون سند و مدرک،  با انواع ترفندها در تاریخ جا زده اند.  باید این سبک کار و ترفند را شناخت،  و بدنبال تاریخ واقعی رفت،  با شناخت و درک از تاریخ واقعی است،  که می توان آینده را درست کرد.  البته در تاریخ کلی داستان و پرت و پلا وجود دارد،  بخشی از آنها ادبیات تاریخی است،  و بخشی از ترفند های تاریخی است،  که باید آنها از هم جدا نمود.  با مطالعه و پیگیری وبسایت ارگ ایران،  به این توانایی دست یابید،  تا در دام نبرد نو پدید نیافتید.
تاریخ پوچیگرایی و دروغگویی 
تاریخ پوچیگرایی و دروغگویی
تصویر لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره ۱۶۰۶.
از کجا شروع شده
      کتیبه معروف داریوش نشان می دهد،  که دروغگویی سابقه طولانی دارد،  ولی این سابقه در دو مرحله از ساختارهای تاریخی اجتماعی ایران است،  قبل از ورود استعمار،  و بعد از پیدایش استعمار و امپریالیسم.  قبل از حکومت صفویه پوچیگرایی و دروغگویی بدون تحلیل شناختی بود،  ولی بعد از این دوره و با پا گرفتن استعمار تمام تلاش آنها این بود،  که مردم را بسمت پوچیگرایی و دروغگویی سوق دهند.  با نگاهی به آثار قرن گذشته،  مانند فیلم های سینمایی و سریال های ایرانی و بعضی خارجی،  براحتی متوجه پوچی گرایی و دروغگویی می شویم.  در قرن ۲۱ با پیدایش فن آوری های نوین،  یا انقلاب و انفجار ارتباطی و اطلاعاتی،  دشمنان تاریخی ایران سعی می کنند،  مردم ایران و بویژه جوانان را به این سمت غیر ایرانی برانند.
      امروزه با نگاهی به برنامه های تلویزیونی فارسی زبان خارجی،  که برای ایران پخش می شود،  براحتی متوجه این موضوع می شوید،  در اینجا.  این روندی است که از ابتدای قرن ۲۰ با پیدایش کتاب و مدرسه و فیلم در ایران شدت گرفته است،  ولی بطور کلی با مقاومت مردم ایران روبرو می باشد.  اما دشمنان از ترفند های امروزی استفاده می کنند،  تا پوچی گرایی و دروغگویی را در کل قاره کهن گسترش دهند. 
تاریخ پوچیگرایی و دروغگویی
عکس تصویر کتیبه دعای داریوش بزرگ،  اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ.  به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ.  مشروح در کتیبه های ایران،  عکس شماره ۲۸۵۷.
   انوش راوید:  داریوش جان،  شاه شاهان،  دعایت بعد از ۲۵ قرن نگرفته،  دروغ بیداد می کنه،  دشمن هم دور ایران را پر از اسلحه مدرن کرده،  و نقشه های بدی در سر داره.  همچنین بخاطر قطع درختان و از بین بردن طبیعت،  خشکسالی هم اومده،  تو هم مثل کوروش آسوده بخواب،  بی خیال!!!!
داستان های دروغی بجای تاریخ
      ماجرای داستان های دروغی در تاریخ خیلی زیاد است،  تا وقتی که سادگان و کم دانشان باشند،  و درکی از تخصص و حرفه حاصل نشده باشد،  عده ای زرنگ براحتی می توانند،  داستان را بجای تاریخ جا بزنند و بخورد سادگان دهند.
    در تاریخ نویسی استعماری،  بمنظور سبک کارشان،  کلی دروغ و دونگ بدون سند و مدرک،  با انواع ترفندها در تاریخ جا زده اند.  باید این سبک کار و ترفند را شناخت،  و بدنبال تاریخ واقعی رفت،  با شناخت و درک از تاریخ واقعی است،  که می توان آینده را درست کرد.  البته در تاریخ کلی داستان و پرت و پلا وجود دارد،  بخشی از آنها ادبیات تاریخی است،  و بخشی از ترفند های تاریخی است،  که باید آنها از هم جدا نمود.  با مطالعه و پیگیری وبسایت ارگ ایران،  به این توانایی دست یابید،  تا در دام نبرد نو پدید نیافتید. 

   مستند کوتاه زیر از داستان بلند بازی های استعماری،  برای نابودی تاریخ های کهن است،  استعمار و امپریالیسم از هر تلاش و ترفندی کوتاهی نمی کنند،  تا در نهایت بگویند ملت های قاره کهن تاریخ نداشته اند،  و داستان های دیگر از تاریخ بگوید و بنویسد،  و بخورد ملت های ساده شده بدهند.  کلیپ شماره ۱۴۶.
 
 
چند پرسش و پاسخ
 
   پرسش ۴۹۵۳:  درباره شنگول و منگول و انگول بیشتر توضیح دهید برای خیلی جالب بود؟
 
   پاسخ انوش راوید:  برای من هم خیلی جالب بود،  که این نظریه کوچک تاریخی،  خیلی موافق و مخالف داشت،  فقط یک خواهش از عزیزان دارم،  درباره نظر و دیدگاه خود سعی کنید بیشتر توضیح بنویسید،  و از مخالفان هم تقاضا دارم،  علت مخالفت خود را بنویسند،  و توضیح تشریحی دهند،  نه اینکه مانند یکی دو مخالف که چند حرف زشت در شأن خودشان می گویند.
 
      از نظر دیدگاه من،  نقشه زیر نشان دهنده اولین پیدایش تمدن در بعد از پایان آخرین دوران یخبندان است،  در اینباره به لینکها و مطالب وبلاگ بروید و پی گیری کنید.
 
تاریخ پوچیگرایی و دروغگویی
 
     نقشه خلیج فارس در هزاره اول خورشیدی ایرانی،  در بخش دهانه خلیج فارس مردم دریانودری بودند،  که تا انگلستان رفتند،  و استون هنچ را بنا کردند،  انگلها،  در آنجا انگلو ساکسون گفته شدند،  ان = اند end = انتها،  انگلستان = انگل استان یا انگلند = انگل لند،  لند = لن= تکه+ د= دنیا.  در میانه خلیج فارس شنها یا همان سینها بودند،  شن به معنی در نیمه بودن،  مانند شناور (شن + آور)،  اینها مردم انشان یا انسان هستند،  که در بیشتر ایران و کشور هندوستان پراکنده شدند،  در شاهنامه فردوسی نوشته شده است،  شنگ (شن+ گ = شن بزرگ) پادشاه هند ایران،  به یاری افراسیاب شتافت.  در منتهای خلیج فارس منها بودند،  من یا منتها (من+ ته)  تشکیل شده از چهار چارک در سواحل خلیج فارس،  من،  یمن و یومن و یونان شد.  در باره هر یک از این معانی و  گروه ها در وبلاگ توضیح های پراکنده نوشته ام،  بزودی با گرد آوری اسناد و مدارک بیشتر،  همه را در یک پست می نویسم.
 
   پرسش ۴۵۹۴:  باسلام. میخاستم بدانم چرا به ایرانیان عجم میگویند. من تمام مطالب وبلاگ شما را خوانده ام ولی باز سوالاتی دارم. پس اینجوری ما باید به واقعی بودن خیلی از جریانات مربوط به ایران شک کنیم.
 
   پاسخ انوش راوید:  در وبلاگ چند بار توضیح نوشته ام،  عجم =  ع یا ا = پائین آمده، تولید شده، مربوط به.. + جم = جمشید،  عجم = فرزند جمشید.  درباره ا،  فرهنگ لغات را باز کنید و متوجه معنی آن در واژه ها شوید.  ا ضمن ترکیب با واژه های زبان های ایرانی،  معنی و ریشه یابی ایرانی دارد،  ولی به اشتباه می گویند آن واژه عربی است،  در صورتیکه خود ارب = ا + رب = فرزند رب.
 
      جمشید = جم + شید = حرارت و گرمی و عشق.  عجم یعنی فرزند جم،  ایرانیان فرزندان جم از تمدن کهن جی هستند.
 
تاریخ پوچیگرایی و دروغگویی
 
   توجه:  چند عدد انیرانی فارسی زبان،  که می ترسید نام خود را بنویسید،  و آنرا بدروغ می گویید،  در واقع چه توقعی می توان از آنها داشت،  که نام خودشان را دروغ و هر بار چیزی می گوید.  حال این به کناری،  به آنها می گویم،  دیدگاه و نظر خود را درست و خوب بنویسید،  مانند هزاران جوان باهوش ایرانی،  که در این وبلاگ نظر می دهند و می پرسند و می نویسند.  باور کنید با پرت و پلا و اهانت گفتن،  هیچ نتیجه ای نمی گیرید،  جز اینکه ضعف و نداشتن سواد و تربیت خانوادگی خود را نشان می دهید،  مشروح در اینجا.
 
تاریخ پوچیگرایی و دروغگویی
 
   عکس تفنگ AK47 یا کلاشینکف،  اسلحه ای که نقش مهمی در تاریخ جنگ افزار های ۵۰ سال گذشته ایران و جهان داشته است،  و بسیاری از انیرانی ها و دشمنان ایران با آن نابود شده اند،  مشروح در تاریخ جنگ افزار های ایران،  عکس شماره ۴۲۴۰.
 
انگیزه نامداران تاریخ ایران
 
      در تاریخ ایران بزرگان و نام آوران زیادی،  در علم و هنر و رزم درخشیدند،  همه آنها دارای انگیزه انسانی و ایرانی بودند.  در هیچ کجای تاریخ ایران پیدا نمی شود،  که شخصی از این نامداران بخاطر مسائل و موضوعات شخصی و مادی و یا معنوی پوچ و بی پایه و مایه،  کاری و اقدامی کرده باشد.  این موضوع از فرهنگ و آثار تاریخی ایران بخوبی پیداست،  یکی از این اثرها شاهنامه فردوسی می باشد.
 
        شاهنامه با داستان کیومرث که بنیان گذار خاندان پیشدادی دانسته شده آغاز می گردد.  او نخستین پادشاه این خاندان است،  همواره بالای کوه زیست و پوست پلنگ پوشید،  سی سال شاه بود.  دد و دام و همه جانوران را به خود رام کرد،  آنچنان که بدو نماز برند،  پسری داشت خوبروی و هنرور به نام سیامک.  در گیتی کیومرث را جز اهریمن دشمنی نبود،  بچه دیوی هریمن زاده،  به کیومرث رشک برد و به جنگ وی برخاست.  سیامک به نبرد او روی آورد و کشته شد،  کیومرث از مرگ پسر سوگوار گردید و از لشکرش و همه دد و دام،  خروش درد و دریغ بر خاست.  خداوندگار به میانجی سروش به کیومرث پیام فرستاد:
 
    بیش از این مخروش،  سپاه بیارای، بکین فرزند خوش بکوش.
 
      از سیامک پسری ماند به نام هوشنگ،  نیای او کیومرث او را بپرورید و آنچه به پدرش سیامک رفته بود بدو باز گفت.  او از پی خونخواهی پدر،  سپاهی آراست و آن دیو کشنده سیامک را از پای در آورد،  پس از این کین خواهی کیومرث از جهان در گذشت.  مشروح در شاهنامه فردوسی.
 
* پژو هـندۀ    نامۀ     باستان       <><> که  از این  پهلوانان  زند داستان *
 
* چنین  گفت  کآیین  تخت  و  کلاه <><> کیومرث  آورد  و  او  بود   شاه *
 
* پسر بد  مراو را کی خوب  روی <><> هنرمند و  همچون پدر  نامجوی *
 
* سیامک  بدش نام  و فرخنده بود <><> کیومرث  را  دل بدو  زنده  بود *
 
* بر آمد بر این  کار یک  روزگار <><> فروزنده   شد   دولت    شهریار *
 
* به  گیتی  نبودش  کسی    دشمنا <><> مگر   بد    کنش  ریمن   آهرمنا *
 
* یکی بچّه بودش چو گرگ سترگ <><> دلاور   شده   با   سپاه   بزرگ *
 
* جهان شد  بر آن  دیو بچّه  سیاه <><> زبخت  سیامک  وزان   پایگاه *
 
* سپه کرد و نزدیک او راه جست <><> همی تخت و دیهیم کی شاه جست *
 
* پذیره  شدش دیو را  جنگجوی <><> سپه را چو روی اندر آمد بروی *
 
* بزد  چنگ  وارونه  دیو  سیاه <><> دو تا  اندر  آورد   بالای   شاه *
 
* فکند  آن  تن  شاهزاده   بخاک <><> بچنگال  کردش  کمرگاه  چاک *
 
* چو آگه شد  از مرگ فرزند شاه<><> زتیمار  گیتی  بر او  شد  سیاه *
 
* خجسته سیامک یکی پور داشت <><> که  نزد نیا جاه  دستور داشت *
 
*   گرانمایه  را  نام هوشنگ  بود <><> تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود *
 
 
پوچیگرایی در ایران جایی ندارد
 
      امروزه پوچیگرایی با ابزار های نوین بسراغ مردم آمده،  و می خواهد در ایران جا باز کند،  منجمله شتابان در سریال های بی محتوای تلویزیونی بویژه خارجی،  بخوبی القاء آن پیداست.  در این بازی جدید استعماری و استثماری می خواهند مردم را اغفال نمایند تا فرهنگ غنی خود را کنار بگذارند،  و بسوی دروغگویی و پوچیگری بروند…..
 
. . . ادامه دارد . . .
 
تاریخ بخل و تنگ نظری در ایران
 
      بخل و تنگ نظری از عوامل زمینه ساز حسادت است،  و از آثار آن نیز به شمار می رود.  بخل و تنگ نظری جزو رذایل اخلاقی است،  ولی به علت اهمیت بسیار زیاد،   جداگانه مطرح می گردند.  وجود بخل و تنگ نظری و یا حسادت در تاریخ،  باعث صدمات غیر قابل جبران شده است.  این مسئله مهم در تاریخ اجتماعی ایران،  تأثیر زیادی در روند رشد و تکامل تاریخ و اجتماع ایران داشته است،  و تاکنون مورد بررسی و تحقیق و تحلیل پژوهشگران قرار نگرفته است.  من با مطرح کردن آن در این صفحه و اینترنت،  امیدوارم جوانان باهوش متخصص به آن بپردازند.
 
عکس سایه ای رزمندگان ایران با کلاشینکف در جنگ با عراق،  عکس شماره ۴۲۴۱.
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.