بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید

بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید اهمیت خاصی دارد،  بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران امروزی کار و طرح متفاوت در تاریخ و جغرافیای تاریخی را شروع کرده اند.  بطور کلی اینقبیل تحقیقات با دانش نوشته و گفته شده و بخورد داده شده،  بسیار متفاوت هستند.  حتماً نباید آنها باب دل و اندازه دانش و فهم ما باشد،  بلکه دیدگاه های جدید هستند،  که بمنظور رشد و تکامل علم باید مورد بررسی قرار داد.

بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید

بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید
تصویر کتاب،  عکس شماره 3755.
 این برگه بشماره 662 پیوست لینک زیر است:
بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید
لوگو تاریخ مند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید

بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید

 
بزودی پست میشود
 
بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید
 
   برای تأثیر گذاری و تغییرات در علم تاریخ،  با کار گروهی همراه برنامه اصولی،  میتوان به موفقیت رسید،  انوش راوید در شهریری،  عکس شماره 7032.
……………
   برچسبها:  بررسی جدید, کتابهای تاریخی, کتابهای جغرافیایی, .
   هشتگها:  #تاریخی, #جغرافیایی.
…………
بررسی کتابهای تاریخی و جغرافیایی جدید
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.