دکتر محمود خلعتبری محسنی

دکتر محمود خلعتبری محسنی متولد روستای چلاسر،  یکی از نخبگان این روستا و از پزشکان معروف ایران است،  که همیشه سعی در خدمت به مردم دیار خود را داشته است.
دکتر محمود خلعتبری محسنی
پیش نویس
      دکتر محمود خلعتبری محسنی متولد روستای چلاسر،  یکی از نخبگان این روستا و از پزشکان معروف ایران است،  که همیشه سعی در خدمت به مردم دیار خود را داشته است.
دکتر محمود خلعتبری محسنی
تصویر طرحی از بزرگداشت بزرگان روستای ما،  عکس شماره 9260.
دکتر محمود خلعتبری محسنی
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره 1616.
این برگه بشماره 1372 پیوست لینک زیر است:
دکتر محمود خلعتبری محسنی
تاریخچه فعالیتهای دکتر محمود خلعتبری محسنی
      در هیات مدیره نظام پزشکی تنکابن قبل از 1357 در دوره اول جناب آقای دکتر فرج اله سره به عنوان رئیس هیات مدیره منتسب شدند.  آقایان دکتر نظری٬ دکتر دهپور،  و دکتر محمود خلعتبری محسنی،  به عنوان اعضای هیات مدیره مشغول به خدمت رسانی به جامعه پزشکی شدند.
دکتر محمود خلعتبری محسنی
تصویر زنده یاد دکتر محمود خلعتبری،  عکس شماره 11363.
……………
   برچسبها:  دکتر محمود, محمود خلعتبری, خلعتبری محسنی, محمود خلعتبری محسنی, تاریخچه فعالیتها, روستای چلاسر,
………….
دکتر محمود خلعتبری محسنی
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آثار تاریخی ایران را از آن یونان می گویند، و برای آن داد سخن از دمکراسی 5000 ساله یونان و غرب می گویند، جوانان با هوش متخصص ایران، سیستم آموزشی کپی پیسی ایران، دروغهای تاریخ را دور بریزید، تا بتوانید به دزدی های تاریخی پاسخ بدهید. مشروح در http://arqir.com
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید