Skip to main content
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ را بدرستی بشناسیم تا گرفتار گشنگی و بدبختی و نابسمانی نشویم همیشه تاریخ آب دزدها وجود داشتند و دسترسی مردم به آب را کم و قیمتی میکردند و در تاریخ جنگهای بزرگ برای آب روی داده است.  در هزارههای اول تاریخ ایران آب در این سرزمین بفراوانی وجود داشت،  و کشور رودخانه های پر آب و دریاچه های بزرگ داشت.  جنگهای آینده و خشونتهای مدنی و اجتماعی عمدتا از کمبود منابع آب و غذا خواهد بود.  جنگهای اول و دوم جهانی عمدتا بر سر منابع کمیاب و تجدید ناپذیر مانند نفت رخ دادند،  اما جنگهای آینده برای آب خواهد بود.

تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ

تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ را بدرستی بشناسیم تا گرفتار گشنگی و بدبختی و نابسمانی نشویم همیشه تاریخ آب دزدها وجود داشتند و دسترسی مردم به آب را کم و قیمتی میکردند
تصویر رودخانه ای در روستای ما در اینجا،  عکس شماره 3193.
 این برگه بشماره 1418 پیوست لینک زیر است:
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ را بدرستی بشناسیم تا گرفتار گشنگی و بدبختی و نابسمانی نشویم همیشه تاریخ آب دزدها وجود داشتند و دسترسی مردم به آب را کم و قیمتی میکردند
لوگو درک و عشق به طبیعت آینده بشر را تضمین میکند،  عکس شماره 1528.
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ
      این روزها میبینیم و میخوانیم  جهان برای آب دچار مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شده است،  البته تمام تاریخ همینگونه و برای آب چنین بوده است.  آب دریاچه ارومیه را ندادند و بردند،  آب دریای خزر را هم همسایه ها دزدیدند،  و آب سیستان و هورهای خوزستان و دجله و فرات،  و خلاصه هر کجا هر کسی دست رسید،  آب را دزدید،  و یا بقیمت کلان فروخت.
      برای همین آب درون هر کشور نیازمند قوانین درست و حساب شده است،  تا دزدیده و یا گران فروخته نشود.  دزدیها و قیمتهای بجیب اشخاصی میرود،  که در مقابل هیچ خدمات به طبیعت و مردم و کشور نمیدهند،  فقط پول را میبرند،  و در واقع صدمات غیر قابل جبران به طبیعت و مردم و کشور میزنند.  با دقت ساده در اطرافمان براحتی میتوانیم این وضع را ببینیم.
      آب ‌شیرین در جهان نیز بسیار ناهمگون است،  تقریبا 60درصد از منابع آبی جهان در 8 کشور واقع شده است.  برزیل 14.2، روسیه 9.8، چین7.2 ، کانادا 7.2، اندونزی6.3، آمریکا 6.2، کلمبیا 2.8 و کنگو2.5درصد از منابع آبی جهان را در اختیار دارند.  برخی مناطق جهان بیشتر از نقاط دیگر مستعد درگیری بر سر آب هستند.  خاورمیانه با وجود دارا بودن 5 درصد از جمعیت جهان تنها دارای یک درصد از منابع آبی است.
      عربستان سعودی دارای 27 کارخانه نمکزدایی است،  که 70درصد آب ‌شربش را تامین میکنند.  عربستان سعودی 30 درصد از مجموع شیرین‌ سازی آب دریا در دنیا را به خود اختصاص داده است.  چنین مساله‌ای باعث شده بدلیل نیازمندی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌ فارس به تاسیسات آب ‌شیرینکن درصورت بروز جنگ،  امنیت آبی این کشورها به موازات امنیت نظامی آنها با خطر مواجه شود.
      بیش از 50 درصد از جمعیت منطقه خاورمیانه در حوضه ‌های آبریز مشترک زندگی میکنند،  این مساله در خود انواعی از درگیریهای پنهان را جای داده است.  بعنوان نمونه منابع آبی موجود در خاک عراق تنها پاسخگوی 20 تا 25 درصد نیازهای این کشور هستند،  و مابقی نیازهای این کشور وابسته به ترکیه،  ایران و سوریه است.  یکی دیگر از مشکلات خاورمیانه مشکلات موجود در سیستمهای کشاورزی آن است.
      نداشتن نفت بگونه‌ای عقده در ذهن رهبران ترکیه تبدیل شده است،  و آنها حالا مدعی هستند زمانی کشورهای خاورمیانه دارای نفت بوده‌اند،  امروزه نیز آب برای ترکیه مانند نفت است،  و کشورهای منطقه برای استفاده از آبهایی که منشأ آن ترکیه است باید پول بپردازند.  منشأ دو رود اصلی منطقه یعنی دجله و فرات که به دو کشور عراق و سوریه نیز میرسند،  ترکیه است.
      دو رود دجله و فرات نقش بزرگی در منطقه و تاریخ داشته‌اند،  و بخش بزرگی از عراق به آنها وابسته است.  همچنین ایران به آنها وابسته است،  یعنی کم آب بودن آنها خشک شدن هورها،  طوفانهای شن در ایران است.  مشکل دیگر پایین رفتن و کم شدن آب آنها کشاورزی عراق را نابود میکند،  و آن کشور مجبور است اقلام خوراکی مانند صیفی جات را از ایران وارد کند،  که باعث بالا رفتن قیمتها در ایران،  و متعاقب نارضایتی مردم ایران میشود.
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ را بدرستی بشناسیم تا گرفتار گشنگی و بدبختی و نابسمانی نشویم همیشه تاریخ آب دزدها وجود داشتند و دسترسی مردم به آب را کم و قیمتی میکردند
سدهای ترکیه ساخته شده و در حال ساخت روی فرات در ترکیه،  عکس شماره 7405.
      ترکیه با ساختن سدهای متعدد روی فرات و دجله و ارس باعث صدمات زیاد محیط زیستی به سوریه و عراق و ایران و دریای خزر شده است،  همچنین تولید مواد غذایی در این کشورها خیلی کم و گران شده.
بزودی ادامه پست میشود
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ

ارزش واقعی و ذاتی آب

      اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان تنکابن میگوید،  باید بطور مدام ماهانه حداقل هفت متر مکعب آب مصرف کنید،  تا قیمت شما متعادل حساب گردد،  اگر کمتر مصرف شود،  مبالغ کلانی باید پرداخت کنید.  منظور آنها این است،  که اگر کسی کمتر مصرف کرد،  خوش نشین یا ویلانشین فصلی است.  به این ترتیب ویلا نشینهای فصلی استخر زده اند،  و هر وقت هم که نیستند آب را الکی مقداری باز میگذارند که به این حداقل دست یابند.
     آنها نمیدانند با این اقدام،  مردم را بمصرف بیشتر آب تشویق میکنند.  مصرف آب بیشتر هر چند که ممکن است در چاههای آب شمال ایران آب تمام نشدنی باشد،  ولی مصرف برق و تجهیزات دارد،  که بیشتر ارز بردنی است.  مصرف بی مورد برق و ارز،  زیانش برای کل کشور است،  نه مردم یک منطقه.  غیر از این قوانین غیر اصولی و غیر دقیق،  فرار سرمایه ها را هم برای خرید ویلا از کشور خارج میکند،  طبق خبرهای نشریات سالیانه میلیاردها دلار به ترکیه و دیگر کشورها میرود.
      مجلس محترم و دولت گرامی،  لطف نمایید درباره قوانین مصرفی آب و برق و گاز و غیره لطف نظر داشته باشید.  قوانین اشتباه باعث از بین رفتن فرصتهای توسعه واقعی،  و جایگزینی فقر و خلافهای رسمی و غیر قانونی میشود.  نباید اجازه داد اشتباه هایی که کشور و مردم و اصل زیر ساختی کشور را از بین میبرند،  وجود داشته باشند و رشد یابد،  اصل مبارزه با دشمنان مردم،  در توانایی مجلس و دولت است.
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ را بدرستی بشناسیم تا گرفتار گشنگی و بدبختی و نابسمانی نشویم همیشه تاریخ آب دزدها وجود داشتند و دسترسی مردم به آب را کم و قیمتی میکردند
عکس شماره 7354.
      شرکتهای آب و فاضلاب دولتی بنگاه های تجاری نیستند،  بلکه بنیادهای زیر بنایی اقتصادی کشور هستند،  و باید مانند نهادهای ملی و مردمی برای بهبود کلیت زیر ساخت کشور باشند.  درک از مفهوم بهبود کلیت زیر ساخت کشور متفاوت از درک درآمد زایی تجاری است،  دقت در آموزش این درک و مفهوم خیلی مهم است.
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ را بدرستی بشناسیم تا گرفتار گشنگی و بدبختی و نابسمانی نشویم همیشه تاریخ آب دزدها وجود داشتند و دسترسی مردم به آب را کم و قیمتی میکردند
عکس شماره 7355.
      برای بهبود شرایط آبی کشور ارزش واقعی و ذاتی آب را بدانیم،  و دستهای پنهان و آشکار دشمنان آب کشور را افشا و با آنها مبارزه کنیم،  باید منابع آبی از دست رفته به ایران و ایرانیان بازگردانده شود.  با شوخی و تعارف نمیشود حق تاریخی کشور و مردم را گرفت،  توانایی های جدی و علمی میخواهد،  که بدین منظور باید بدست آورد.
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ را بدرستی بشناسیم تا گرفتار گشنگی و بدبختی و نابسمانی نشویم همیشه تاریخ آب دزدها وجود داشتند و دسترسی مردم به آب را کم و قیمتی میکردند
عکس شماره 7356.
      شفافیت آبی اصل اساسی حکمرانی مردم به آب مایع حیات آنهاست،  دسترسی آسان و صحیح مردم به اطلاعات آب،  مانند سرمایه گذاریها و مصرفها و قیمتها،  نیاز مبرم برای مطالعات آبی و حیاتی مردم است.  در ایران فاقد این شفافیتها هستیم،  عدم شفافیت یکی از بزرگترین مشکلات بررسی علمی در حوزه حکمرانی مردم به آب است.  نبود و ضعف مطالعات دقیق در حوزه آب باعث شده مشکلات آبی و تولید غذایی و غیره گسترش یابند.
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ را بدرستی بشناسیم تا گرفتار گشنگی و بدبختی و نابسمانی نشویم همیشه تاریخ آب دزدها وجود داشتند و دسترسی مردم به آب را کم و قیمتی میکردند
عکس شماره 7400.
      جنگ ترکیبی یا جنگ آمیخته نوع راهبرد نظامی و  سیاسی بویژه برای قرن جدید است.  شامل ترفندهای تهاجمی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی،  نبردهای کلاسیک و سنتی و نامنظم،  جنگهای مجازی و در شبکه های اجتماعی و خبررسانی جعلی،  مداخله در انتخابات کشورها و برهم زدن بافت جمعیتی، مهاجر پذیری، یورش فرهنگی، ایجاد اختلافهای دینی و قومی و اینگونه موارد است.  جنگ ترکیبی با ملت ایران بشناسیم،  تا اغفال نشویم،  مشروح در اینجا.
      خوب است قوانین مصرفی مردم را بدون اطلاع رسانی اجرایی نکرد،  قبل از وضع قانون بهتره مطرح و بررسی مردمی گردند،  تصور نشود مردم نیستند،  حذف مردم از وضع قوانین جاری و مصرفی آنها صدمه بکشور و مردم است.  قوانین مصرفی خیلی وسیع و فراگیر هستند،  زندگی و بود و نبود مردم،  که در نهایت بود و نبود کشور میباشد بر آنهاست.
……………
   @:  تاریخ آب, مایع حیات, قوانین آب, ارزش آب, ذات آب, جنگ آب, آینده آب, آب بها, قیمت آب, نبرد آب.
   #:  #آب.
…………
تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
آلودگی اثرات نفتی خزر و ماهی گیری، و نیاز به طرح اکولوژیکی این دریاچه، مشروح در http://www.arq.ir/110
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوی ارگ ایران بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را مییابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت منبع مورد نظر نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  تاریخ آب مایع حیات و رشد و جنگ