Skip to main content
تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم پر از نوشته های تاریخ نویسی استعماری است،  باید این موارد دروغ را شناخت و آنها را از تاریخ آموزشی در ایران حذف کرد.

تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم

تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم
تصویر آرامگاه معبدی اتروسک،  عکس شماره 3133.
تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 323 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم

فهرست تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم

       نوشته های بیشتر تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
…………….
تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم

کولوسیوم Colosseum

      کولوسیوم در شهر رم ایتالیا ست،  این بنا بزرگترین تماشاخانه در روم باستان بود. 80 در ورودی و ظرفیت 50 تا 80 هزار نفر داشت و حدود 70 میلادی ساخت بنا آغاز شد
      امروزه کولوسیوم را بعنوان نبردگاه خونین گلادیاتورها می شناسند،  در کولوسیوم خیلی نمایشها انجام می شد،  مسابقات ارابه رانی و سیرک و مهمتر از همه جشنهای مختلف خونین رومی و اعدام محکومین.
      ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ 24 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻰ،  ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ است،  تاریخ دانها می گویند نزدیک به یک میلیون نفر در اینجا مقابل چشمان سران روم و مردم کشته شده اند.  ﺣﺪﻭﺩ ٤٥ ﺗﺎ ٦٠ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ اسیران ﺑﺮﺩه آسیایی، ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ،  ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
      این مجموعه بیضی شکل،  با قطرهای ۱۸۸ و ۱۵۶ متر و ارتفاع آن حدود ۴۸ متر است.  کف صحنه چوبی است،  و در زیر آن مجموعه‌ای از اتاق‌ها و گذرگاه‌ها برای عبور حیوانات وحشی و سایر تدارکات لازم جهت راه‌اندازی و اجرای نمایش قرار گرفته ‌است.
      تعداد ۸۰ دیوار به عنوان تکیه‌گاه برای طاق‌های گنبدی شکل، گذرگاه‌ها، پلکان و ردیف‌های صندلی، روی صحنه قرار گرفته ‌است.  لبه بیرونی طاق‌های متوالی باعث اتصال طبقات مختلف و پلکان بین آن‌ها به یکدیگر شده ‌است.
      نمای داخلی کولوسیوم از بالا سه ردیف طاق‌های گنبدی شکل رو در روی ستون‌ها و سر ستون‌ها قرار گرفته‌،  و سبکهای مختلف معماری به کار رفته ‌است.  این بنا به دلیل عبور و مرور آسان جمعیت به داخل و خارج میدان،  کار مهم مهندسی است.
      در بالای سه طبقه اصلی، طبقه زیر شیروانی شامل ستون‌های مستطیل شکل قرار دارد،  فضای بین ستون‌ها با ۴۰ عدد پنجره کوچک مستطیل شکل پر شده ‌است. در قسمت بالا،  دیوار کوب‌ها و بندگاه‌هایی وجود دارد،  که تیرک‌هایی را که سایه بان‌ها به آن‌ها آویزان است، نگه داشته‌اند.
      در ساخت عمارت با دقت بسیاری از انواع ترکیبات ساختمانی استفاده شده،  برای فونداسیون از بتون و برای ستون‌ها و طاق‌ها از سنگ آهک (تراورتن) استفاده شده، در ستون‌های به کار رفته برای دیوار دو طبقه زیرین،  نوعی سنگ متخلخل و برای طبقات فوقانی و اکثر طاق‌ها از آجر بتونی استفاده شده ‌است.
      ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﻛوﻟﻮﺳﻴﻮﻡ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،  ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺭﻭﻣﻰ ﺍﺳﺖ،  ﻫﻤﻪ ﺭﻣﻴﺎﻥ، ایتاﻟﻴﺎﻳﻴﻬﺎ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺪﻥ قتلگاهی ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.  ﻛوﻟﻮﺳﻴﻮﻡ ﺟﺰﻭ ٧ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪه است.
      ﺣﺪﻭﺩ ٦٠٠ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮﻡ، ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،  ﺍﺛﺮﻯ ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ١2٥ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮمربع یعنی 5 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻞ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮﻡ .
       ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺧﺸﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ،  ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂِ ﻛﺎﺭﻯِ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﺁﻓﺮﻳﺪﻧﺪ .
      ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺟﺸﻨﻬﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻭ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ، ﻛﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﺘﻰ و ﻣﻬﺮ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﺍ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻴﺪﺍﺷﺘﻨﺪ.  ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺣﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﻨﮕﻬﺎﻯ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺟﺸﻨﻬﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﻳﺒﺎﻯ شاد ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ است.
      در تصاویر حکاکی شده برسنگ های تخت جمشید،  هیچکس خشمگین و عصبانی نیست،  هیچکس سوار بر اسب نیست،  هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید،  هیچ زمان برده داری در ایران نبوده،  درمیان این همه پیکر تراشیده شده،  حتا یک نقش و تصویر و چهره برهنه وجود ندارد.  ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
……………
   برچسبها:  تاریخ آتروسک, جغرافیای یونان, جغرافیای آتروسک, تاریخ روم, جغرافیای رم, کولوسیوم Colosseum.
………….
تاریخ جغرافیای یونان آتروسک روم
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    تفسیر نقاشی موزائیکی پمپئی رم باستان، واقع در موزه ناپل ایتالیا، دروغی دیگر از الکساندر کبیر غرب است. تاریخ دانهای غربی بدروغ می گویند نبرد ایسوس الکساندر و داریوش سوم است. مشروح در http://www.arq.ir/161
 
غربیها هر قبر و تابوت زیبا و تاریخی را می گویند از آن اسکندر مقدونی یا الکساندر آنهاست و بعد معلوم می شود فقط می خواهند در تاریخ دروغ بگویند تا اروپا را پیشرو تمدن معرفی کنند مشروح در http://arq.ir/161
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید