Skip to main content
تاریخ استعمار در قاره آفریقا خیلی زیاد و وسیع است کمی اینجا مینویسم و بمرور ادامه می دهم،  تا عزیزان بتوانند مسائل و انقلابات جدید در شمال این قاره را بهتر تحلیل کنند.  باید توجه داشت مهمترین موضوع و مسئله در تاریخ و تاریخ اجتماعی،  دست اندازیهای استعماری است،  استعمارگران با نفوذ در آموزش و پروش و دانشگاه ها،  نگذاشته اند جوانان از آنها چیزی بدانند،  تا باز هم بتوانند به ترفندها و اغفالها،  نفوذ دخالت های خود ادامه دهند.  افشای کارهای استعماری بخشی از تاریخ نویسی در ارگ ایران می باشد،  زیرا آنها برای پیشبرد مقاصد خودشان،  در تاریخ خیلی دروغ گفته و نوشته اند.

تاریخ استعمار در قاره آفریقا

تاریخ استعمار در قاره آفریقا
تصویر مردم آفریقا در اسارت استعمارگران،  عکس شماره 4361.
تاریخ استعمار در قاره آفریقا
لوگو مراقب باشید با دروغ نوشتن و گفتن در تاریخ ذهن شما را مطیع نکنند،  عکس شماره 1626.
این برگه بشماره 543 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تاریخ استعمار در قاره آفریقا
تاریخ استعمار در قاره آفریقا
      مستعمرهها و سیاست استعماری،  مدتها پیش از ظهور امپریالیسم وجود داشتند،  ولی بین سیاست استعماری قرنهای گذشته،  و سیاست استعماری دوره انحصار سرمایه داری تفاوت آشکار وجود دارد.  توسعه طلبی استعماری در نیمه دوم قرن 19 بسرعت تشدید شد،  و بخصوص در اوایل قرن 20 شکل حاد پیدا کرد.  علت مستقیم این بود،  که سرمایه داری پیش از انحصار به امپریالیسم،  یعنی سرمایه داری انحصاری تبدیل شده بود.  تسلط انحصاری در اقتصاد کشورهای سرمایه داری،  منجر به نبرد درنده خویی برای بدست آوردن بازار های استعماری و منابع مواد خام شد.
      یکی از نویسندگان ضمن تجزیه و تحلیل سیاست استعماری در این دوره می نویسد:  هر چه سرمایه داری بیشتر توسعه یابد،  به همان اندازه کمبود مواد خام را بیشتر احساس می کند،  هر قدر رقابت و جستجو برای مواد خام در سراسر دنیا شدیدتر باشد،  به همان اندازه مبارزه بی امان برای به دست آوردن مستعمرات بیشتر است.
      امپریالیسم به انگیزه های قدیمی دوران پیش از انحصار،  نه تنها مبارزه برای بقا،  بلکه همچنین مبارزه برای منابع مواد خام،  صدور سرمایه برای کسب سود،  مناطق نفوذ و همچنین اراضی را افزود.  امپریالیسم نه تنها به منابع شناخته شده،  بلکه به همه منابع احتمالی و فرضی نیز اهمیت می داد،  پیشرفت علمی و فنی وسایل تولید،  استفاده از مواد خام و ثروت معدنی را،  که پیش از این بهره برداری از آن ممکن نبود فراهم کرد.
      یکی از اقتصاد دانان بزرگ می نویسد:  بطور کلی سرمایه مالی با در نظر گرفتن منابع بالقوه مواد خام،  و ترس از اینکه در مبارزه وحشیانه برای تصرف آخرین بقایای سرزمینهای مستقل،  یا تجدید تقسیم کشورهایی که پیش از این تقسیم شده اند،  عقب بماند تلاش می کند،  تا بیشترین مقدار ممکن همه انواع اراضی را در همه جا و به هر وسیله به دست آورد.
      خود جریان انتقال از سرمایه داری پیش از انحصار،  به سرمایه داری انحصاری امپریالیسم،  کاملاً با افزایش مبارزه بین دولت های بزرگ سرمایه داری،  برای تقسیم اراضی جهان مربوط است.   تا سال 1876 م،  فقط ده درصد افریقا به دولتهای اروپایی تعلق داشت،  و نفوذ در داخل این قاره هنوز جنبه عمومی پیدا نکرده بود.  دولتهای بزرگ استعماری به سال 1870 م،  شروع به تقسیم جهان کردند،  و در آغاز قرن 20 آن را به پایان رساندند.  مساحت و جمعیتی که در دوره 1900 ــ 1884 استعمار گران در اختیار داشتند:
   بریتانیا =  نزدیک به ده میلیون کیلومتر مربع زمین،  با حدود 60 میلیون نفر باشنده آن زمان.
   فرانسه =  نزدیک به ده میلیون کیلومتر مربع زمین،  با حدود 40 میلیون نفر باشنده آن زمان.
   آلمان =  نزدیک به دو نیم میلیون کیلومتر مربع زمین،  با حدود 15 میلیون نفر باشنده آن زمان.
   بلژیک =  نزدیک به دو نیم میلیون کیلومتر مربع زمین،  با حدود 30 میلیون نفر باشنده آن زمان.
   پرتقال =  نزدیک به دو میلیون کیلومتر مربع زمین،  با حدود 9 میلیون نفر باشنده آن زمان.
تاریخ استعمار در قاره آفریقا
      تصویر عمر مختار مبارز لیبیایی در اسارت استعمارگران،  احتمال فیلم سینمایی او را دیده اید،  که نقش عمر مختار را آنتونی کوئین بازی می کرد،  عکس شماره 9365.
      در اواخر قرن نوزدهم توسعه نفوذ استعماری بخصوص در آفریقا شروع شد،  مبارزه برای تقسیم آفریقا یکی از اصول اساسی سیاست خارجی دول اروپای غربی گردید.  توازن قدرت و امکانات کشورهای امپریالیستی رقیب،  در نتایج این تقسیم اثر گذاشت،   در ادامه نفوذ و تقسیم جهان افریقا هم در امان نماند،  و یکی از مهمترین بخش های استعماری بشمار رفت.  استعمار گران بمنظور تقسیم افریقا،  نیازمند شناسایی و دانستن از جغرافیای این قاره بودند،  تاکنون بیشتر سواحل شمالی و بخشهای از سواحل نقاط دیگر شناسایی شده بود.
      از قرن 19 کاوشهای آفریقا شروع شد،  در آن موقع هنوز نقشه جغرافیایی مناطق داخلی آفریقا وجود نداشت،  یا ناقص بود.  هیچکس از سرچشمه های رودخانه های بزرگ،  نقشه دریاچه ها و شکل رشته کوه ها نمی دانست،   ابتدا کار اکتشاف و کاوش از سودان غربی شروع شد.  بیشترین هیئت های اکتشافی اوایل قرن 19 به آنجا فرستاده شدند،  پس از آن حوضه های رودخانه های نیجر، کنگو، نیل، زبامبزی،  مورد کاوش قرار گرفتند.
      منطقه بین نیجر و دریاچه چاد به وسیله هاینریش بارت آلمانی پژوهش شد،  او در نیمه قرن 19 م،  مسافتی را بطول 12 هزار مایل،  در سفر خود به نقاط مختلف سودان غربی طی کرد.  در نیمه دوم قرن 19 و ابتدای 20 هیئت های اکتشافی زیادی،  از طرف کشورهای مختلف استعماری به قاره آفریقا فرستاده شدند.
      فعالیت مبلغان مسیحی،  و توسعه تجارت کالاهای ساخته شده بر اساس مبادله نابرابر و نا عادلانه،  اشکال دیگر نفوذ خارجی پیش از تقسیم آفریقا بود.  عاج و برده بیگانگان را به خود جلب کرد،  شکار برده در آفریقا حتی پس از 1815 م،  که برده فروشی غیر قانونی شد ادامه داشت.  این داد و ستد بوسیله تجار عرب و خارجی انجام می شد،  با ورود سودا گران آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و پرتقالی در اواسط قرن 19 م،  بدترین دوره تجارت عاج و برده آغاز گردید.
      در نیمه اول قرن 19 م،  چند میلیون از مردم آفریقا را اسیر کرده،  بعنوان برده به آمریکا صادر کردند.  حدود دو سوم این افراد در بین راه تلف می شدند،  احتمالاً بسیاری فیلمهای سینمایی در این باره را دیده اند.  هزاران فیل بخاطر عاج از بین رفتند،  کارگران و باربرانی که برای استعمارگران کار می کردند،  اکثراً هنگام کار کشته می شدند.  سفید پوستان استعمارگر هیچ رحم و انسانیت نسبت به سیاهان نداشتند،  تجارت عاج کاوشگران فراوانی را به آفریقای مرکزی کشاند،  آنها در آنجا راه های عاج را دنبال می کردند،  و بی رحمانه به کشتار جمعی گله های فیل می پرداختند.
تاریخ استعمار در قاره آفریقا
تصویر مبارزان مسلح آفریقا در زمان استعمارگران،  عکس شماره 9366.
       وقتی تقسیم آفریقا شروع شد،  مردم قاره خود را در مقابل متخاصمان ناتوان یافتند،  در آن سالها مردمان آفریقا نمی توانستند به نحو موثری در برابر استعمارگران مقاومت کنند،  زیرا آنها در دوره قبیله های اولیه در ساختار تاریخی اجتماع بسر می بردند،  و چند دوره تاریخی از دشمنان خود که در دوره بورژوازی در حال رشد قرار داشتند،  عقب تر بودند.
      همچنین استعمارگران با انواع شگردها تفرقه و جنگ میان قبایل ایجاد می کردند،  استعمار بسرعت از تحمل و بردباری بعضی از ملتها سود برد،  و کشمکشهای خانمان براندازی بین آنها برپا کرده.  هر مقاومتی به سرعت و دد منشانه در هم شکسته میشد،  هیچگاه جبهه واحدی از آفریقاییها وجود نداشت،  زیرا رشد و تکامل در تاریخ اجتماعی آنها توسط همین دشمنان گرفته شده بود.
      در دوره جدید بردگی منسوخ شد،  ولی نوید ثروتهای بی حساب وجود داشت،  منجمله ثروت معدنی و نیروی کار ارزان،  و امکان تبدیل آفریقا به بازار فروش کالاهای ساخته شده.  از قرن 20 دولتهای امپریالیستی،  آفریقا را بخشی از سیاست بزرگ خود تلقی می کردند،  ولی در قرن 21 با پیدایش حکومت جهانی نوامپریالیسم وضع تحلیل دیگری دارد.
 ……………
   برچسبها:  تاریخ استعمار, استعمار آفریقا, قاره آفریقا, مستعمره آفریقا.
………….
تاریخ استعمار در قاره آفریقا
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
کشتن مردم بی دفاع توسط مزدوران استعمار، که در طول تاریخ استعماری زیاد بوده، و نباید فراموش شود، و بی خبر بود، زیرا ادامه دارد. مشروح در http://arqir.com/170
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.