Skip to main content
 تاریخ جغرافیای جمعیتی در ایران کتاب علمی و تصویر روشن درباره تاریخ جغرافیای جمعیتی در ایران وجود ندارد،  هر کسی باب دلش بدون هیچ گونه تحلیل رقمی می گوید.  مثلاً درباره جمعیت زمان سلسله هخامنشیان از 5 تا 200 میلیون شنیده و خوانده ام.  همین گونه برای همه دورانها آماری ارائه شده،  که با هم اختلاف دارند،  و غیر تحقیقی و تحلیلی هستند.  تاریخ جمعیت در ایران بدلیل عدم داده های تاریخی و تکنیکی کاری زمان بر است،  بنابر این به مرور ادامه می دهم و می نویسم.

تاریخ جغرافیای جمعیتی در ایران

جمعیت تهران در میدان توپخانه تهران حدود 1300 خورشیدی
تصویر جمعیت در میدان توپخانه تهران حدود 1300 خورشیدی،  عکس شماره 3672.
آزادی را بشناسیم و درک کنیم و قدر دانیم
لوگو آزادی را بشناسیم و درک کنیم و قدر دانیم،  عکس شماره 1624.
برگه 1247 پیوست لینک زیر است:
تاریخ جغرافیای جمعیتی در ایران

جمعیت شناسی تاریخی ایران

      بمنظور جمعیت شناسی تاریخی ایران،  تعدادی منابع مطالعه نمودم،  و با دانش و تجربه نیم قرنی خودم آمیختم،  و مقاله چند بخشی زیر را تهیه نمودم،  که به مرور پست می کنم.  بیشتر مباحث جمعیت شناسی تاریخی از آغاز انقلاب کشاورزی نوپدید نوسنگی،  و پیدایش دولت های محلی می باشد،  که در مختصر تاریخ جهان گفته ام.
      از دوران پیدایش دولتها حرکت اقوام بصورت آزاد و راحت،  چون نوسنگی و میانه سنگی نبود و  مشکل گردید.  از آنجا که طبیعت بشر سیار است،  هیچ وقت کسی بدرستی نمی داند،  بسیاری از اقوام باستانی کی بودند،  چقدر جمعیت داشتند،  و در چه تاریخی و کجا اسیر انقلاب کشاورزی نو پدید شدند،  و نیز چگونه تنه اصلی قوم کم حرکت شد،  ولی انشعاب شدگان راه دیگری رفتند،  به دروغ مهاجرت آریاییها به ایران مراجعه شود.
      جمعیت شناسی تاریخی ایران به چهار بخش جغرافیایی بستگی دارد،  فلات ایران و سه جلگه بین النهرین و جیحون و سند،  در ایران و ایرانیها توضیح داده ام.  باید بررسی شود جمعیت این چهار نقطه جغرافیایی،  در دورهای مختلف ذکر شده چگونه بوده است:
      1 ـ  قبل از انقلاب کشاورزی نو پدید.   2 ـ  بعد از این انقلاب تا ورود استعمار و توپ و تفنگ.  3 ـ  از دوره استعمار یعنی قرن 16 تا قرن 20 .  4 ـ  و سپس قرن 20 و رعایت اصول علمی بهداشتی.
      بنابر این نیاز به سه مهم داریم،  منابع ذکر شده در کتیبه ها و کتاب های تاریخی،  دوم آثار باستانی بجا مانده،  سوم نزدیک ترین تجربه ها.  باید از نوشته ها در کتاب های تاریخ نویسان که برای ما ثابت شده دروغ گفته،  و یا اغراق کرده اند دوری نمود،  و همچنین کتاب های دینی قدیمی و افسانه ها را بهمین شکل کنار گذاشت.
      در سه دوره ابتدایی تاریخ تمدن،  گروه های مردم بصورت قومی در یک قبیله زندگی می کردند،  و کمی با قبایل دیگر داد و ستد داشتند،  گاهی این تجارت کالا و اندیشه و زبان تا دور دست هم می رفت.  پس از انقلاب کشاورزی نو پدید و پیدایش حکومتها،  تعدادی قبایل و دهکده ها به یک حکومت وابسته شدند،  در نتیجه جمعیت شناسی قبل از این تاریخ با در نظر گرفتن چهار منطقه جغرافیایی بررسی جداگانه ای دارد.
      سه جلگه اطراف فلات ایران،  بعلت وجود رودخانه های پر آب و تشکیل شدن حکومت های اولیه،  رشد جمعیت بیشتری از فلات که نسبتاً خشک بود داشتند.  تمدن های ایجاد شده در این سه جلگه با یکدیگر جنگ های پر کشتار داشتند،  و همچنین بدلیل نزدیکی آبادیها،  بیماری های واگیری کشتار زیاد می نمود،  و بلایای طبیعی رنج دگری بود.
      فلات ایران چهار برابر این مناطق وسعت داشت،  و تنها راه ارتباطی و تبادل و تجارت این سه تمدن جلگه ای بود،  در نتیجه دانش این سه تمدن را می گرفتند،  و واسطه دیگری می شدند،  که این امتیاز خاص تاریخی بود.
      در رابطه با تجربه،  دوره های سنگ قدیم و میانه سنگی،  این منطقه از قاره کهن را با کشور ایلات متحده قبل از ورود اروپائیان بسنجیم.  در شرق مدار 100 درجه جمعیت سرخ پوستان حدود 5/1 میلیون و در غرب این مدار که وسعتی و طبیعتی چون فلات ایران دارد،  حدود نیم میلیون نفر بود.  در صورتی که این جمعیت بیشتر از این می گردید،  مسائلی چون غذا باعث می شد،  که مثلاً جادوگر یک قبیله بگوید:  قبیله دیگر شیطان زده شده،  و باید نابود شود تا برکت زیاد شود.
   پرسش از عموم:  جمعیت ها چگونه ملتها را تشکیل دادند،  و ملت یعنی چه؟
جمعیت تهران در میدان توپخانه هنگام یکی از مراسم دینی
   عکس تاریخی بخشی از جمعیت تهران در میدان توپخانه هنگام یکی از مراسم دینی،  حدود 1300 خورشیدی،  عکس شماره 1216.
……..
تاریخ جغرافیای جمعیتی در ایران

جعمیعت دوران های تاریخی ایران

   جمعیت ایران در دوران قبایل اولیه ایرانی        . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در تمدن کهن جی   . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در دوران ایلام و ماد      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در زمان سلسله هخامنشیان      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در زمان حکومت اشکانیان      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در زمان شاهنشاهی ساسانیان      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در قرون اولیه اسلام      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در قرون شاه های اسلامی      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در دوران خانات ایرانی      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در دوران حکومت صفویه      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در زمان افشاریه و زند      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در زمان پادشاهی قاجاریه      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در نیمه اول قرن 20      . . . .  بزودی  . . . .
   جمعیت ایران در نیمه دوم قرن 20      . . . .  بزودی  . . . .
………….
   برچسبها:  تاریخ جغرافیا، تاریخ جمعیت، جمعیت شناسی، جغرافیایی جمعیتی، جمعیت ایران، جمعیت تاریخی، جمعیت تهران.
………….
تاریخ جغرافیای جمعیتی در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) قرار گرفت. شهر یزد به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی جهان ثبت شده است. مشروح در http://arqir.com/196
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
. . جهت آینده ای بهتر،  دیدگاه خود را بگویید،  و در گفتگو های تاریخی شرکت کنید . .