Skip to main content

تاریخ منطق و درک و بینش در ایران
تاریخ منطق و درک و بینش در ایران
      ما ایرانی ها منطق تاریخی خاصی داریم،  که ریشه در جشنهای تاریخی ایران دارد،  ولی امروز بدلیل انفجار اطلاعاتی و ارتباطی،  این منطق دچار شکافها و در پی آن لغزش و پراکندگی هایی شده است. وظیفه جوانان باهوش ایرانی این است که،  بنا به استراتزی ملی مردمی ایران،  نسبت به شناخت منطق تاریخی ایران،  و تدوین نوین آن گام بردارند.
 
تعریف منطق ایرانی
      از دیرباز در ایران …..
      با پوزش،  بدلیل بازنویسی و هماهنگی با شرایط،  متن خارج گردید،  بزودی پست می شود.
تاریخ منطق و درک و بینش در ایران
نوشتن قانون اساسی
        در جایی شنیدم یکی از کشور های تاریخی ولی پیشرفته امروزی،  برای قانون اساسی جدید کشور خود،  که بتواند نیاز های روز افزون قرن جدید را برآورد کند،  از عموم تقاضا کرده یک قانون اساسی بنویسند.  تا ضمن بررسی آنها،  باعث شود جوانان آن کشور،  هر چه بیشتر با قانون اساسی آشنا شوند،  و با یاری در ارائه و تدوین بهتر قانون همکاری داشته باشند.  بدین منظور من هم از ایران تصمیم گرفتم در این برنامه شرکت کنم،  خدا را چه دیدی،  شاید کسی در آن کشور نیم نگاهی هم به متن نوشته شده من اندازد.
      قانون اساسی یک کشور تعیین کننده پیشرفت آن کشور است،  بهمین جهت با شرایط سرعت رشد و تکامل در قرن جدید،  باید قانونی تدوین شود،  که بتواند حرکت های سریع تغییرات ناپیوسته را در نظر بگیرد،  تا مردم  کشور در قانون قدیمی جا نمانند.  ضمن بررسی جغرافیایی آن کشور،  متوجه شدم که سرزمین آنها دارای هشت موقعیت کلی آب و هوایی و آبریز و آبخیز است،  همچنین در طول تاریخ شرایط قومی و ملی و فولکوریک در این هشت موقعیت شکل گرفته است.  چون در قرن ۲۱ می رود که هر چه بیشتر نیاز بشر به انرژی و غذا باشد،  نمی شود که این دو را در اصل و ابتدا برای تدوین یک قانون کار آمد قرار نداد.  هم چنین نمی شود با ترکیب تمامی جمعیت با تمامی منابع،  آنها را جمع آوری و سرهم کرد،  و بتوان نتیجه خوب گرفت.  من بدین منظور برای این قانون اساسی اصل فدرالیسم علمی را در نظر می گیرم،  فدرالیسمی که هر یک از مناطق کشور بتوانند با امکانات موجود خود،  زمینه رشد و شکوفایی سرزمین خود را فراهم آورند.  فدرالیسم علمی بر اساس منابع ملی و مردمی شکل گرفته،  نه بر پایه تیره ای و قومی.
      بدین منظور از قانون اساسی کشور عزیز ایران،  و چند کشور اروپایی و آمریکایی و غیره کمک گرفتم،  تا قانون اساسی برای آن کشور بنویسم.  در ضمن از جدید ترین دست آورد های علمی و تکنولوژی های نوین هم در قانون اساسی بهره بردم،  منجمله انتخابات اینترنتی،  و یا مجلس های استانی و ایالتی مجازی.  زیرا عقیده دارم که مردم هر یک از بخش های کشور باید از استعداد های ملی و مردمی خود بهره ببرند،  و وابسته به منابع ایالت و یا استان جانبی نباشند.  مانند استان های بیابانی ایران،  که با داشتن کویر های پر انرژی خورشیدی رایگان،  نباید محتاج نفت و گاز باشند،  و باید از این برکت طبیعت،  بتوانند چرخه های تولیدی را بگردانند،  و تولید ثروت و دانش نمایند.
      همچنین یکی از مهمترین موضوعات،  در نظر گرفتن تاریخ و فرهنگ یادگیری است،  به همین جهت برای قانون اساسی،  حداکثر اعتبار را ۲۰ سال تعیین کردم.  یک مجلس قانون اساسی،  که اعضای آن از میان برگزیدگان حرفه ای قانون دان می باشند،  و توسط مردم انتخاب می شوند.  در صورت تقاضای بیش از ۵۰ درصد مردم،  که توسط اینترنت در سایت قانون اساسی ثبت نام کرده باشند،  این مجلس قانون گذار زودتر برپا می شود،  و قانون اساسی را ترمیم و یا بازنویسی می کند.  توجه،  بعد از شرکت و پایان مسابقه،  قانون فوق را در اینترنت منتشر،  و در همین صفحه پست می کنم.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون قانون اساسی برای یک کشور،  یک سازمان یا…. نوشته اید؟  یا هرگز بفکر تدوین چنین قانونی بوده اید؟
تاریخ منطق و درک و بینش در ایران
   عکس انوش راوید سال ۱۳۴۵ خورشیدی،  هنگام دیدار از نوجوانان پرورشگاه و اهدا هدایایی به آنها،  مشروح در تولد در تاریخ،  عکس شماره ۱۶۸۰.
تاریخ منطق و درک و بینش در ایران
 آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه:  اگر وبسایت به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir