Skip to main content
      اولین دسیسه تجزیه ایران بعد از پایان جغرافیای قبیله ای و با آغاز جغرافیای سیاسی در جهان و ایران اتفاق افتاد.  در تاریخ نویسی استعماری برای داستان اولین دسیسه تجزیه ایران،  گفتند که گرگین به مردم پشتون ظلم می کرد،  و میرویس از علمای مکه فتوا گرفت.  این یک داستان ساده است،  پشت این اولین دسیسه تجزیه ایران جریانهای سیاسی بورژوازی استعماری نهفته است،  که باید با پژوهشهای تاریخ نویسی نوین ایرانی کشف شود.

اولین دسیسه تجزیه ایران

اولین دسیسه تجزیه ایران
تصویر مسجد جامع و آرامگاه میرویس خان در کوکران قندهار عکس شماره 4872.
اولین دسیسه تجزیه ایران
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
برگه 1291 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
اولین دسیسه تجزیه ایران
اولین دسیسه تجزیه ایران
      اولین دسیسه سرزمین تاریخی و کهن ایران یا آریانا را برای اولین بار به دو کشور با دو جغرافیای سیاسی تقسیم کرد.  در ادامه برای این تجزیه دو داستان و تاریخ و شناسایی و خیلی چیزها درست کردند.  این تجزیه باعث شده مردم سرزمین کهن از یکدیگر جدا شوند،  و تاکنون نتوانند در جهان مانند کشوری با اولین تمدن جهان باشند.
اولین دسیسه تجزیه ایران

میروَیس ‌خان هوتک

      میروَیس‌خان هوتک یا میراویس که نام کامل او حاجی محمد اسماعیل میرویس بود،  سال 1673 در منطقۀ سوری قندهار متولد شد.  پدر او سلیم خان از افغانان قبیلۀ غلجایی بود.  
      در ابتدای کار کلانتر قندهار بود.  اما هنگامی که دولت ایران حکومت قندهار را در سال 1707 میلادی به گرگین‌خان گرجی سپرد،  میرویس مورد سوءظن حاکم واقع گردید،  و به اصفهان تبعید شد.  سپس به بهانهٔ زیارت مکه از شاه اجازهٔ سفر گرفت.  در مکه از علمای سنت فتوی گرفت،  که محاربه با شیعیان موافق احکام شرع است.
      پس از بازگشت به اصفهان در ۱۷۰۹ م. اجازه یافت که به قندهار برگردد.  اما میرویس همین که به قندهار رسید،  سر به شورش برداشت و گرگین‌خان را کشت و سپاهیان ایران را که به محاصره قندهار فرستاده شده بودند شکست داد.  به این ترتیب اساس دولت افغان‌ها را پی‌ریزی کرد.
      در کتاب هوتکیها مناجات میرویس به زبان پشتو ذکر شده،  که ترجمه آن  به این شرح است:  افغان بنام تو خود را فدا می سازد،  ای خیر الناس!  فریادش را هم تو بشنو،  از دست ظالم نجاتش بخش،  و گرگین را از بین افغان بران،  افغان به نام تو کلمه می گوید،  و هیچگاه از تو روی گردان نخواهد شد،  مرگ و زندگی ما برای اسلام است.  بینوا، ص 29.
      میرویس در فردای کشتار سپاه ایرانی،  که در سال 1709 میلادی اتفاق افتاد،  سران قبایل و خوانین افغان را جمع نموده چنین گفت:  ای قوم افغان!  از روی ایمان می گویم،  که از این همه اقدامات مطلب من فقط و فقط آزادی شما بوده است،  زیرا آزادی چنان متاع بی بهایی است،  که برای حصول آن هرگونه نیرنگ جایز است!  علاوه براین برانداختن این فرقۀ ضالّه،  منظور شیعه است،  از لوازم همت جمیع مسلمین است،  و جنگ با ایشان جهاد فی سبیل الله است.  بینوا، ص54.
      گفتنی است که میرویس سنی،  به دستور گرگین خان مسیحی،  شورش مردم هزاره شیعه را به شدت سرکوب نموده بود.  لارنس لکهارت، ص 98.
      به این ترتیب میرویس دولت هوتکی را در سال 1709 پی‌ریزی کرد،  و در نوامبر 1715 درگذشت،  و در منطقۀ کوکران قندهار دفن شد.
اولین دسیسه تجزیه ایران
تصویر میرویس خان بر تمبر پستی کشور افغانستان،  عکس شماره 8907.
   پرسش از عموم:  آیا می دانید چرا گرگین مسیحی کلیسای بنیادگرای گرجستان را حاکم سرزمین اسلامی کردند؟  آیا نفوذ خارجی در دربار صفوی عامل این انتخاب بود؟
اولین دسیسه تجزیه ایران

محمود هوتکی

      پسر میرویس خان هوتک،  که در ایران به محمود افغان معروف است،  رئیس طایفه غل‌زایی بود.  در آن زمان این قبیله حدود یک هزار نفر جمعیت داشت.
اولین دسیسه تجزیه ایران

استقلال قندهار

      در سال ۱۷۰۹ میلادی محمود قیام کرد،  و در نتیجه آن قندهار از حکومت صفویه جدا شد،  و محمود حکمران قندهار شد.  وی پس از مرگ پدر و قتل عموی خود عبدالله هوتکی افغانان ایرانی را سال 1717 مغلوب کرد،  و سردار ایشان اسدالله‌خان را کشت.  این عمل را در چشم درباریان اصفهان خدمتگزاری جلوه داد.
اولین دسیسه تجزیه ایران
تسخیر اصفهان
      محمود در 1720 میلادی قصد تسخیر ایران کرد،  و به کرمان رسید.  لیکن لطف علی‌خان والی فارس عموی فتح علی‌خان وزیر اعظم او را سخت شکست داد،  محمود به قندهار فرار داد.
      در سال 1721 بار دیگر از راه سیستان،  کرمان و یزد به اصفهان حمله نمود،  و در 1722 آنجا را متصرف شد.  شاه سلطان حسین صفوی سلطنت و تاج خود را به او تقدیم کرد.  به دنبال اختلال مشاعر وی در ۱۷۲۵ میلادی بزرگان افغان او را از سلطنت خلع کردند.  پسرعمویش اشرف هوتکی را به جایش انتخاب کردند،  که محمود به دست او به کینه قتل پدر به قتل رسید.
اولین دسیسه تجزیه ایران
اشرف قندهاری
      پسرعمو و جانشین محمود غلزایی،  رئیس قبیلهٔ غل‌زایی بود.  جانشین صفویه و حاکم خود خوانده اصفهان شد.
اولین دسیسه تجزیه ایران
وضعیت ایران
      بعد از شورش قندهار و اولین دسیسه تجزیه ایران،  کشور ایران ثبات بدست نیاورد،  و حاکمان قندهای جدید در اصفهان نیز آرامش نداشتند.  در استرآباد فتحعلی خان قاجار عملاً حکومت مستقلی داشت.  او به طهماسب میرزا پسر شاه سلطان حسین صفوی پناه داد.  طهماسب میرزا پس از تصرف اصفهان توسط شورشیان قندهاری خود را شاه نامید.
      با سقوط صفویه پطر اول به ایران لشکر کشید،  و قشون روسیه در سپتامبر ۱۷۲۲ میلادی در بند و در ۱۷۲۳ باکو را به اشغال خود دراوردند.  شاه تهماسب دوم مجبور شد در پی اتحاد با روسها باشد.  طبق قراردادی که در سپتامبر ۱۷۲۳ تنظیم گردید،  پطر اول به شاه وعده داد،  که او را در مبارزه با شورشیان قندهاری یاری دهد.  شاه طهماسب دوم نیز دربند و باکو را جز قلمرو روسیه شناخت،  و گیلان را نیز در اختیار آنها گذاشت.
      اشرف در جنگ با روسها شکست خورد.  او همچنین در کارزار با ترکان هم نتوانست موفقیتی بدست آورد.  دولت عثمانی،  تفلیس گرجستان،  عراق عجم و قسمت بزرگی از آذربایجان را تحت تصرف خویش درآورده بود.
      اشرف می‌خواست با دولت عثمانی عهدنامه‌ای منعقد سازد،  و به واسطه اشتراک مذهب تسنن،  اراضی ضبط ‌شده روزگار دولت صفوی را مسترد دارد.  امّا به آرزوی خویش نایل نگشت،  و در نتیجه جنگ ادامه یافت،  و بوسیله اغفال و تحریک امرای کردستان و ساده‌دلان لشکر عثمانی،  کارش قدری پیشرفت کرد،  و به پیروزی نایل گردید،  و رفتار خیلی دوستانه ابراز می‌کرد.
      سرانجام در تاریخ 1727 میلادی دولت‌های عثمانی و روسیه،  پادشاهی وی را در ایران شناسایی کردند.
      از طرف دیگر طهماسب پسر سلطان حسین،  که از شاهزادگان صفوی و در تحت اسارت وی بود.  در خراسان به کمک بعضی از اقوام و عشایر ترک و مخصوصاً به حیل و تدابیر نادرقلی،  که بعد به نادرشاه مشهور شد،  بسیار نیرومند گردید.
      سرانجام اشرف قندهاری شاه خود خوانده،  پس از شکست‌های متمادی از نادر قلی خان به سوی بلوچستان عقب‌نشینی کرد.  در آنجا به دست سلطان علی محجوب،  یکی از فرماندهان مورد اعتماد نادر قلی خان و شاه طهماسب دوم کشته شد.  سرش را همراه با یک الماس،  برای شاه طهماسب دوم فرستادند.
اولین دسیسه تجزیه ایران
هوتکیان
      خان نشین از قبیلهٔ غلجای قندهار در ۱708- ۱737 میلادی بودند،  که وارث حکومت صفویان در بخش شرقی ایران یا آریانا شدند.  سر سلسله و نخستین فرمانروای آن‌ها میرویس خان هوتک بود.  در تاریخ نویسی استعماری و نشر کننده های این نوع تاریخ نویسی،  مانند ویکی پدیا،  از این خان نشین بعنوان شاهنشاهی هوتکیان نام برده شده.
 ……………
   برچسبها:  اولین دسیسه، دسیسه تجزیه، تجزیه ایران، میروَیس ‌خان، میرویس افغان، محمود افغان، اشرف افغان، استقلال قندهار، تسخیر اصفهان، هوتکیان.
………….
اولین دسیسه تجزیه ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید