Skip to main content
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه را ابتدا باید در ساختارهای تاریخی اجتماع جستجو کرد و دانست،  موضوع اصلی که تمام شکل و آهنگ و خرد و کل جامعه بر آن قرار گرفته است.  ساختار جامعه بر اثر فرایندها دوره ای زمان بر،  شکل گرفته می شود،  اگر این فرایند بر اثر دخالتهای خارجی و یا تاریخی کامل نشود،  نارس خواهد بود.

تحلیل درست شکل تاریخی جامعه

تحلیل درست شکل تاریخی جامعه
تصویر انوش راوید در شاه عبدالعظیم،  عکس شماره 3726.
 این برگه بشماره 1077 پیوست لینک زیر است:
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه
لوگو پرسش گر و مطالبه گر باشیم،  عکس شماره 1625.
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه
      برای تحلیل های تاریخی و اجتماعی،  باید از ساختارهای تاریخی اجتماع بدرستی دانست،  موضوع اصلی که تمام شکل و آهنگ، خرد و کل جامعه بر آن قرار گرفته است.  ساختار جامعه بر اثر فرایند ها دوره ای زمان بر شکل گرفته می شود،  اگر این فرایند بر اثر دخالتهای خارجی و یا تاریخی کامل نشود،  نارس خواهد بود.  یعنی رشد و تکامل تاریخ اجتماعی بخوبی سپری نشده است،  و محصول آن دچار مشکل شده و به نوعی با حرکت حوادث از بین خواهد رفت.
      می بینیم مردم در بسیاری از کشورها و سرزمینها،  بی جهت شورش و انقلاب می کنند،  و سیستمی را که در آن هستند،  بهم می ریزند،  و وارد دستگاه دیگری می شوند،  که تفاوتی با قبلی نداشته.  این بر اثر نارس بودن فرایند رشد و تکامل جامعه خود آنها می باشد،  جامعه ای که در آن روشنفکران و تحلیل گران درکی از ساختار های تاریخی اجتماع خود نداشتند.
      با در نظر گرفتن فرمولها و فرایند ساختارهای تاریخی اجتماع،  بسیاری از موضوعات و بحثها و نوشته های تاریخی و اجتماعی که امروزه از آنها بهره می برند،  در هم می ریزد،  و باید دوباره نویسی شوند.  این مسئله  مهمی است،  که تاکنون به آن توجه نشده،  ولی برای ورود به آینده نوین باید دقیقاً بررسی شوند.  خیلی از تاریخ نویسها و تحلیل گران امروزی اجتماعی و سیاسی گیج شده و می گویند،  نمی دانیم چرا این یا آن ملت یکصد سال است دارند انقلاب می کنند،  ولی به آزادی نرسیده اند.
      این قبیل درکی از شکل تاریخی اجتماع ندارند،  مثلاً نمی توانند بدرستی تحلیل نمایند،  انقلاب مشروطه ایران پایان دوران فئودالی و آغاز بورژوازی بود،  یعنی شاهنشاهی تشکیلات فئودالی در آخرین مرحله تکامل آن بر کنار گردید،  و شاه نو بورژوازی وارد میدان شد.  در نتیجه می بینیم مردم و کشور در راه رشد و تکامل اجتماعی خود پیش رفته است.  اگر در 40 سال پیش از مردم می پرسیدند،  شاه برای چه است؟  بیشتر می گفتند،  مگه مملکت بدون شاه می شود،  درست درک نوع فئودالی،  بر جامعه حاکم بود.
      اگر این مهم در نظر گرفته نشود،  تمام تاریخ و تاریخ اجتماعی و تاریخ سیاسی و همه و همه،  داستانهای بی پایه و اساس می مانند،  که دلایل شکل گیری آنها مشخص نیست،  و فاقد بهره برداری علمی می باشند.  با کمی دقت در گفته ها و نوشته های بسیار از تاریخ نویسان و تاریخ گویان،  داستان گونه ای بدون تحلیل آنها،  برای فرد متخصص کاملاً مشخص است.  آنچه که از تاریخ و تاریخ اجتماعی تاکنون بوده،  در پس زمینه ذهن تحلیلگران و برنامه نویسها و روشنفکران است،  و اگر زودتر علمی و آکادمیک فرمول بندی نگردد،  و چون داستان گفته و نوشته شود،  باعث اشتباه برای ورود به آینده خواهد بود.  بدین منظور مطالعه و پیگیری تارنمای انوش راوید می تواند کمک بزرگی باشد.
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه

نمایش کوتاه مسخره

      دوشنبه 11 مرداد 89 تلویزیون بی بی سی مقداری اشیا تاریخی افغانستان را نشان داد و با یک نمایش مسخره کوتاه گفت:  آثار جدید و رد پایی از اسکندر مقدونی در افغانستان کشف شده است.  اما تمام اشیای هنری مربوط  به زمان سلسله هخامنشیان و حکومت اشکانیان و دوران کوشانی بود،  و هیچکدام اثری از اسکندر مقدونی نداشت.  این بی بی سی می خواهد چند هزار سال تاریخ شکوهمند ایران بزرگ را با چند سال دروغ اسکندر مقدونی عوض کند.
      حال اگر من می گویم دروغ می گویند،  اندکی افراد ناراحت شده و می گویند نگو دروغ می گوید و ساده ها باور می کنند.  البته این نوع فیلم بازی کردن و دروغ گفتن BBC که کم نیست،  تأیید گفته من است،  که دروغ می گویند و ساده ها باور می کنند.  در این باره و دروغ گفتنها بارها نوشته و توضیح داده ام،  ولی اینجا نظری را بررسی می نمایم،  فرد بی نام نشانی در نظرات نوشته:
     همانگونه که این فرد بی نام نشان نوشته قبول دارد،  که در تاریخ دروغ هست ولی آنها را باور می کند،  حال یک پرسش دارم،  کسی که می داند در تاریخ دروغ هست ولی باور می کند،  بنظر شما چگونه آدمی است؟  یکبار دیگر دانایی قرن 21 را یاد آوری نمایم،  و دوباره و صد باره بگویم قرار نیست تمام مردم و تمام تخصصها تاریخ را حرفه ای بدانند.  همانطور که بارها نوشته ام منظور و هدف وبسایت ارگ ایران،  فقط افرادی می باشند،  که تخصص و حرفه اشان یکی از گرایشات علم جغرافی ـ تاریخ است،  نه عموم مردم.
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه

آخرین تیر دشمنان تاریخ ایران

    اینروزها از هر دری با هر شگردی وارد می شوند،  که بگویند داریوش و کوروش و هخامنشیان یا دروغ بوده یا دروغ گفته اند.  قرن 21 زمان تخصص و تخصصی تر شدن است،  وقت این نیست که هر شخصی وارد هر دانشی شود و اظهار نظر کند،  اگر اینگونه باشد آینده پیش رو خراب خواهد بود.  مطلب زیر یکی از این ترفند هاست عیناً در زیر بررسی و پاسخ می گویم،  شگرد چی ها! * تا وقتی انوش راوید هست شما بیچاره اید.
     عین مطلب:
    قبل از هر چیز به تصویر زیر نگاهی بیندازید:
 فکر می‌کنم کاملا واضح باشد که ۱۳ نفر در این تصویر نقش شده‌اند:  داریوش با دو نفر پشت‌ سرش در مقابل ۹ نفر دیگر و ۱ نفر هم که در زیر پای داریوش قرار گرفته.
  حالا بگذارید به کتیبه داریوش نگاهی بیندازیم:
  و داریوش شاه اعلام می‌ کند:  من آن ‌چه با اراده‌ اورمزد کردم،  من آن را در یک ‌سال انجام دادم،  پس از آن‌ که شاه شدم.  من نوزده نبرد کردم:  با اراده‌ اورمزد، من آن ‌ها را در هم شکستم و من نه شاه را گرفتم… سنگ ‌نبشته‌ داریوش بزرگ در بیستون، ترجمه و تفسیر:  فرانسواز سورینی، کلاریس هرن اشمیت، فلورنس ملبرن لابا، برگردان از فرانسه به فارسی: دکتر داریوش اکبرزاده.
اولین سوال این است،  که چرا تعداد اسیران نقش شده در تصویر (۱۰ نفر) با عددی که داریوش در کتیبه ذکر می‌کند ۹ نفر هماهنگی ندارد؟  نفر دهم کیست که نامش در کتیبه نیست؟
آیا نفر دهم بعدا به نقش اضافه شده؟  اگر جواب مثبت است، چرا؟ باز هم اگر جواب مثبت است کدام یک از نقوش بعدا اضاقه شده اولین اسیر ایستاده یا آخرین اسیر ایستاده و نامش چیست؟
سوال دیگر این ‌که چرا قد و قواره‌ همه‌ اسیران یک ‌اندازه است (۱۲۶ سانتی‌ متر) و آخرین نفر قدش بلندتر از بقیه است،  با کلاهش ۱۷۸ سانتی‌متر؟  چرا اصلا این یکی کلاه به سر دارد؟  چرا یکی از اسیران در زیر پا نقش شده و مابقی ایستاده‌اند؟  آن که در زیر پای داریوش افتاده کدام شورشگر است؟
در جلوی داریوش ۹ اسیر هستند که به گردن ۹ نفرشان طناب بسته شده و تنها نزدیکترین اسیر ایستاده به داریوش طناب بر گردن ندارد، چرا؟
سوال دیگر این ‌که، آیا شما تا به حال شنیده‌اید که دو نفر با نام «بردیا» در زمان داریوش سر به شورش بردارند؟ اگر شنیده‌اید که هیچ، اما اگر نشنیده‌اید به ادامه‌ کتیبه داریوش توجه کنید:
یکی در نام، گئومات مغ – او به دروغ اعلام کرد من بردیا، پسر کوروش (هستم)، او پارسیان را شورشی کرد… یکی در نام  Misdatta، پارسی – او به دروغ اعلام کرد من بردیا پسر کوروش (هستم) و پارسیان را شورشی کرد…  همان سنگ ‌نبشته‌.
به بخش‌های دیگری از کتیبه داریوش دقت کنید:
 و پس بود مردی، گئومات مغ نام… او به مردم به دروغ اعلام کرد من بردیا، برادر کمبوجیه هستم… آن ‌گاه من با اراده‌ اورمزد به گاه دهمین روز از ماه Bagiyadis با مردانی کم، گئومات مغ با او، مردان وفاداری که پیروانش بودند، کشتم… همان سنگ ‌نبشته.
و در جای دیگر آمده است:
 و اعلام می ‌کند داریوش شاه:  یک مردی در نام  Misdatta، ساکن شهری در نام  Turrauma، در ناحیه ‌ای در نام Iautias در پارس، او برای دومین بار در پارس شورید. او مردم را چنین گفت، با این گفتار: من بردیا پسر کوروش هستم…  همان سنگ ‌نبشته‌.
مطمئنا این فرد همان فرد قبلی نیست چرا که گئومات مغ قبلا توسط داریوش کشته شده بود و از طرفی این فرد دوم برای دومین مرتبه شورش کرده است و گفته است که من بردیا هستم. آیا این فرد در مرتبه‌ اول هم ادعا کرده بود که بردیا است؟  آیا در ظرف یک ‌سال حداقل دو نفر ادعا کرده‌اند که بردیا هستند؟  اصولا در کتیبه‌ داریوش با این موضوع مواجه هستیم که کسانی (شورشیان) خود را به جای دیگری جا زده‌اند (دو شورشی دیگر نیز خود را «نبوکدرچر» پسر «نبونید» جا زده‌اند.  سوال این است که چطور چنین اتفاقی می‌افتاده و امکان ‌پذیر بوده است؟  آیا به این خاطر است که مردم عادی صورت شاهان و شاهزادگان را نمی‌دیدند؟
   پاسخ مطلب فوق در اینجا کتیبه داریوش بزرگ در بیستون دقیقاً ذکر شده است،  آنرا مطالعه نمایید،  آن کتیبه یک تاریخ واقعی است،  مستند و بی چون چرا می باشد،  وظیفه تمام ایرانی های عزیز می باشد،  که آنرا با دقت مطالعه نمایند و در حفظ آن بکوشند.  اما به بهانه این پرسش مطلبی نوشته ام که توجه شما را به آن جلب می کنم.
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه

روزی تاریخ سخن می گوید

      چند نفر انگشت شمار مذبوحانه به دروغ های تاریخی ساخته و پرداخته استعمار بشدت چسبیده،  آنها یا ساده اند یا نوکر و جیره خوار بازمانده همان استعمار گران تاریخ نویس،  که نمی خواهند مردم ایرانی و قاره کهن واقعیتهای تاریخی را بدانند.  آنها از وبسایت انوش راوید بشدت ترسیده اند،  و در وبلاگهای کذایی با نامهای مهم ایرانی،   ولی بی نشان خودشان و نظرات وبلاگ های دیگران،  با نشر اکاذیب سنگین می نویسند،  و آخرین ترفندهای خود را برای اینکه آگاهی به میان مردم نرود تلاش می کنند.
      آنها آنقدر نمی دانند که وبلاگ جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران که تاریخ را با دقت و ریزه کاری علمی با دانایی نوین بررسی می کند مغالطه می گویند.  و دروغهای حمله اسکندر مقدونی، اعراب بیابانی، چنگیز مغول، تیمور ازبک، محمود پشتون به ایران را واقعی می گویند،  آنها تشخیص نمیدهند،  در طول تاریخ و تا قرن 20 کشورهایی بنام یونان، عربستان، مغولستان، ازبکستان، پشتونستان، اصلاً وجود خارجی نداشتند،  و به هیچ عنوان و شکل این سرزمینها و مردمان آنها در تاریخ ابراز وجود نداشته اند،  فقط در دروغ حمله به ایران به روی کاغذ نام آنها گفته شده،  آن سرزمین ها فوق العاده کم جمعیت و بی اهمیت بوده اند.
      در اواخر قرن 19 و اوایل 20 استعمار انگلستان آنها را بزحمت سرهم و جمع و جور کرد،  و بشکل یک کشور از چنگال عثمانی و روسیه در آورد.  استعمار می خواسته با این دروغها بگوید که ایرانی ها بقدری ضعیف و شکست خورده بودند،  که از مردمان کشورهایی که هر گز در تاریخ وجود نداشته اند شکست خورده است،  می خواهند شخصیت تاریخی ایرانی را زیر سئوال ببرند،  و یا خورد کنند.  چون از ایران و ایرانی می ترسند،  چون از ملل قاره کهن می ترسند،  و می خواهند با این دروغها دشمنی و تفرقه و نفاق تاریخی ایجاد کنند و بهره ببرند.  نمونه آن امروزه ترساندن کشورهای اربی (عرب) از ایران و فروش میلیارد ها دلار اسلحه به آنها می باشد.
      یکی از مقامات آمریکایی چندی پیش گفت،  ایرانی ها و اربها (عرب) هزاران سال با یکدیگر دشمنی دارند،  آنها در ادامه منافع امپریالیسم به این دروغهای تاریخی دامن می زنند.  و نیز همان دشمنان تاریخی می خواهند القا کنند،  که ایرانی ها توهم دشمنی دارند،  این دشمنان می خواهند با ترفندهای مختلف خود را پنهان کنند،  و غافل گیریهای برنامه ای نمایند،  اما آنها کور خوانده اند،  ایرانی ها با هوش و هوشیار و مراقب هستند.
      عزیزان هم میهن ایرانی و قاره کهن هوشیار باشید و دروغها را بشناسید،  و به سوی کشف واقعیتها برویم،  آینده و سرنوشت را بر اساس واقعیتهای تاریخی گذشته خود بنویسید،  در این راه مطالعه و پیگیری تارنمای انوش راوید کمک بزرگی است.  پا و ذهن را جلو بکشیم و بسوی آینده نوین و تمدن جدید کنترل انرژی برویم،  ما مردم ایران بزرگ می توانیم،  فقط باید اول ترفندهای دشمنان را بشناسیم،  که اشکال مختلف دارد.
      یکی از آنها امروزه اندک وبلاگهایی هستند،  که ظاهری ایرانی و ملی و دینی و باستانی دارند،  و با چند تعریف آبکی از تاریخ ایران و دین و یا ملتهای ایرانی،  دروغهای تاریخی را تکرار و رو نویسی می کنند،  و می خواهند گمراهی و خمودی و سر شکستگی بسازند.  آنها فقط چند ساده بی نام نشان هستند،  که معلوم نیست پدر و مادر آنها کی و کجایی اند،  و درکی از واقعیت ها و توانایی ملت ایران ندارند.  بدین منظور بخش هایی از تاریخ افریقا را بررسی می کنم که شیوه کار استعمار گران و نوکران آنها را بشناسید،  از دید استعمار قاره کهن و آفریقا تفاوتی ندارد.
      پاتریس لومومبا قهرمان آفریقا گفته است:  روزی تاریخ سخن خواهد گفت،  اما نه تاریخ که در بروکسل، لندن و پاریس یا واشنگتن می نویسند و تعلیم می دهند،  بلکه تاریخی که در کشور های رها شده از بند استعمار و دست نشاندگان آن می آموزند.  باری افریقا تاریخ خود را خواهد نوشت و این تاریخ هم در شمال و هم جنوب تاریخ افتخار و شرف خواهد بود.
      قوام نکرومه در کتاب معروف خود بنام افریقا باید متحد شود (ترجمه دکتر محمد توکل) نوشت:  تا زمانی که برده داری در دنیای جدید ریشه ندوانده بود کسی افریقایی ها را تحقیر نمی نمود.  جهانگردانی که از این قاره دیدن نموده بوده اند در خاطرات خود فقط با کنجکاوی و دقتی که برای غریبه ها امری طبیعی است سکنه افریقا را توصیف نموده اند.  طرز تفکر جدیدی در مورد افریقا تنها هنگامی به میان آمد که تجارت بردگان و برده داری به مقیاسی وسیع و سرسام آور افزایش یافت.
      این قطعه بنیان اجتماعی ـ اقتصادی همه جعلیات بورژوازی باختر را درباره کهتری نژاد افریقایی ها بدرستی منعکس می کند.  انسان شناسان بورژوازی برای توجیه بردگی افریقایی ها و وحشیگری فوق العاده سوداگران باختری در زمینه خرید و فروش اسیران افریقایی بعنوان برده،  نظریه نقص ارزش انسانی افریقایی ها را بمیان آورده اند.  آنها ساکنان افریقا را مردمی از نژاد پست می شمردند،  و هر گونه تأثیر آنها را در پیشرفت تمدن انسانی انکار می کردند.
      اما یافته های انسان شناسی علمی و دیرین شناسی همه بیهوده گویی های انسان شناسی امپریالیستی را ب زباله دان تاریخ ریخت.  مورخان و جامعه شناسان بورژوازی نیز برای تخطئه تاریخ و فرهنگ افریقایی ها بیکار ننشستند،  آنها برای توجیه تجاوز وحشیانه استعمار گران به سرزمین افریقا چنین موعظه می کردند،  که گویا افریقا در قرون جدیدی در خواب جهل و غفلت فرو رفته بود،  هیچگونه آمادگی برای پیشرفت و توسعه نداشته،  و فقط دخالت تمدن غربی می توانست آنها را از این خواب خرگوشی بیدار و پذیرای فرهنگ و تمدن جدیدی کند.
      این جامعه شناسان به اختلاف سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی میان کشور های اروپایی و افریقایی در قرون جدید استناد می کردند،  و آنرا دلیل امتیاز تمدن غربی می شمردند.  طبیعی است که آهنگ رشد و تکامل تاریخ اجتماعی مردم و سرزمین ها ب علت های گوناگون بستگی دارد بعضی از کشورها در موقعیت جغرافی ـ تاریخ سریع تر وارد مراحل جدید در ساختارهای تاریخی اجتماع شده اند،  و بعضی قاره ها دیرتر و این ب هیچ وجه دلیل امتیاز کشورها و ملت های بر گزیده نیست و نمی تواند باشد،  چه بسا بسیار در فرهنگ و دانش دست آورد های سازنده و کلیدی در تاریخ تمدن بشر داشته اند.
      در میان کشورهای اروپایی نیز نابرابری در آهنگ رشد وجود داشته است،  مثلاً اولین دولت سرمایه داری شهری در ونیز ب وجود آمد و سپس شهر های دیگر ایتالیا مانند فلورانس و جنوا و امفالی در راه اسقرار سرمایه داری گام بر داشتند.  وقتی در انگلیس انقلاب بورژوازی ب پیروزی رسید،  در بیشتر کشور های اروپایی نظام فئودالی استبدادی سلطه داشت،  قبلاً در این باره توضیح داده ام.
      اختلاف سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی در میان کشور های افریقایی از این هم بیشتر بود،  و قاره افریقا مملو از جوامعی با سطح توسعه متفاوت بود،  بین امپراتوری حبشه و گروه های پیگمی در جنگلهای کنگو،  یا بین امپراتوری سودان غربی و شکار چیان خویسان در صحرای کالاهاری تفاوت نمایانی بود.  دوره ای که در مصر نظام فئودالی پیشرفته برقرار بود،  در بسیاری از کشور های قاره نظام قبیله ای سلطه داشت،  و بسیاری از مردم افریقای گرمسیری و جنوب در مراحل مختلف نظام اشتراکی قبیله ای اولیه بودند.  اما این دلیلی بر عقب ماندگی فرهنگی نبود،  گیسلی هی فورد،  ناسیونالیست افریقایی نوشت:  حتی قبل از ارتباط بریتانیا ما مردمی توسعه یافته بودیم،  نهادها و تأسیسات خود را داشتیم،  و درباره حکومت صاحب نظر بودیم.
      پیروزی کاپیتالیسم در کشورهای پیشرفته اروپا،  شرایط لازم را برای رشد شتابان تولید سرمایه داری و پیشرفت فنی فراهم آورد،  ارتش و ناوگان کشورهای سرمایه داری که با سلاحهای تازه مجهز شده بودند،  برتری بلامنازع بر دولتهای افریقایی پیدا کردند،  ب کمک گلوله های چنین ارتش و ناوگانی بود،  که دولتهای سرمایه داری غرب به سرزمین های افریقایی تجاوز کردند،  و مردم آنرا به اسارت کشیدند.  بنابر این علت اصلی عقب ماندگی افریقایی ها همین تجاوز استعمار گران است،  که جهت بهره برداری بیشتر تاریخ هایی هم مطابق خواسته خود برای افریقایی ها نوشتند،  که در آن تاریخ آنها را ضعیف و بی فرهنگ و شکست خورده نوشتند،  درست مانند تاریخ هایی که برای قاره کهن ساخته و پرداخته اند.
      پرتقال اولین کشوری بود،  که به آفریقا دست اندازی کرد،  پس از استعمار پرتقال، انگلیس، فرانسه، هلند، بلژیک، آلمان و غیره به این قاره تاختند،  تاخت و تاز و وحشیگری اروپائیان تأثیر هولناکی در روند پیشرفت افریقا گذاشت،  استعمارگران تاریخ و مردم افریقا را زمین خود و شکارگاه سیاهان کردند،  آنها بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت مناطق تصرف شده را نابود کردند،  و ده ها میلیون نفر را به عنوان برده به اروپا و آمریکا بردند.
      تجارت بردگان موجب کاهش عظیم جمعیت و انحطاط افریقا شد،  و مدتی دراز از رشد نیروهای مولده آن جلو گیری کرد.  دانشمندان بورژوازی نیز به کمک نیروی نظامی استیلاگر خود آمدند،  و تاریخهای دروغی ساختند و نوشتند،  و انواع گوناگون نژاد شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی از چنته جعلیات خود بیرون ریختند،  تا بر سبعیت و درندگی استعمار آب تطهیر تمدن پیرو هلنیسم دروغی خودشان بریزند،  و برای تداوم غارت ملتهای افریقا بهانه های علمی بتراشند.
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه
ساخت آینده قابل
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه
      برای دوچرخه سواری باید گواهینامه گرفت، ولی برای پدر و مادر شدن، نه!  هر هالویی می تواند پدر و مادر شود،  حتی لازم نیست در یک سمینار یک روزه شرکت کند،  عکس شماره 7042.
……………
   برچسبها:  تحلیل درست, شکل تاریخی, تاریخ جامع, نمایش کوتاه, کوتاه مسخره, آخرین تیر, دشمنان تاریخ, تاریخ ایران, روزی تاریخ, سخن می گوید.
………….
تحلیل درست شکل تاریخی جامعه
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
قبرستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر درس عبرتی برای استعمارگران بود، که دانستند نمی توانند با نیروی نظامی به ایران و ایرانی پیروز شوند. از آن تاریخ آنها شیوه ترفندهای فرهنگی برای شکست ایرانی پیشه کردند. مراقب باشیم و از تاریخ و فرهنگ و جغرافیا و تمدن ایرانی بشدت و دقیق و علمی دفاع نماییم. مشروح در http://arq.ir/127
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.