Skip to main content
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی از اینترنت ۱۱۲
پوشش ضد امواج الکترومغناطیس
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      بهترین ابزار برای جنگ های آینده،  استتار در مقابل دوربین های مختلف است،  یکی از مهمترین اینها،  پوشش های ضد امواج الکترومغناطیس است.  نیرو هایی که هر چقدر هم دلاور و قوی باشند،  اگر بدون پوشش مناسب این قرن باشند،  فاقد ارزش نظامی خواهند بود.  عزیزان علاقمند به ایران و آینده ایران،  این موضوع مهم را در نظر داشته باشید.  عکس شماره ۷۷۸۶.
آمریکا و داعش
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۶۹ ،  از اینکه دولتمردان آمریکایی بعد از دو سال تأخیر در این چند روزه با بقتل رسیدن جیمز فولی خبرنگار ناراضی از دولت آمریکا،  می گویند داعش خیلی مهمتر و خطرناکتر از همه است،  خودش جای اندیشه دارد؟  و نباید آنرا صرفاً سردگمی آمریکا دانست،  شاید از ترفند های جدید امپریالیسم است.
 اوباما داعش بمباران
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۸۰۶ ،  این فرد حراف "او بی ما" نمی فهمد بمباران شرایط دارد فرمول دارد،  نیرو زمینی گسترده در جبهه ها و گشتی های کار آمد و شبکه های اطلاعاتی می خواهد،  همین جوری نیست که هواپیماها در آسمان بچرخند و با دوربین حرارتی هر جنبنده ای را دیدند بزنند.  اگر اشتباه در بمباران صورت گیرد مثلاً ضد اطلاعات و اطلاعات کذب طرف آدرس های اشتباه بدهد،  و کاروان عروسی و مدرسه ای را بزنند،  اینجا دیگر مردم بیچاره ویتنام آن زمان نیستند،   دیگر با جهان عرب و اسلام طرف هستند،  در همه جا سفارت خانه هایشان و وجودشان را به آتش می کشند،  مصر و مراکش و… را که بزحمت نگه داشتند همه می پرد،  تازه طرف می تواند با استفاده از پوشش های ضد امواج الکترومغناطیس،  که شرکت ما در ایران اولین تولید کننده آن می باشد،  هواپیماهایشان را کور می کنند. 
      فکر می کند با فرستادن چند صد نفر کارشناس نظامی به عراق می تواند مسائل را کنترل کنند،  دیگر نمی دانند خنگ های ارسالی در هزار توی سیاست و دروغ و نیرنگ و ضد اطلاعات گم می شوند.  با صدها هزار هیچ غلطی نکرده اند،  می خواهد با اینها کار پیش ببرند،  چرا در میان ۳۰۰ میلیون آمریکایی کسی به این بابای حراف نمی گوید این پرت و پلاها چیست.  بجای این بازی ها که روز بروز دارد آمریکا را بدنام تر می کند،  بیایید از مردم و نیرو های مردمی کشورها کمک بگیرید.  اگر در افغانستان نیرو های شمال و مردمی نبودند،  هرگز نمی توانستید هیچ غلطی بکنید،  ولی وقتی آنها را به پایتخت آوردند و سیاسی کردند،  دیدید که تلفاتتان از تلفات طالبان بیستر شد،  فراری شدید،  و مردم هم از شما متنفر شدند.
      آنقدر در آمریکا از گوشت و مرغ ژنتیکی استفاده کرده اند،  که همه اشان همانند مرغ ماشینی شده اند،  با شکم های گنده و مغز های کوچک.  ما در روستایمان چلاسر و جل وقتی مرغ ماشینی می خریم ۲۰ روز آنان را تغذیه طبیعی می دهیم،  تا هورمون های رشد کاذب آنها خارج شود،  و بد می خوریم،  جالب است بدانید که بعد از این ۲۰ روز،  رفتار مرغ کاملا عوض می شود.  یک آمریکایی برای اینکه هورمون های غیر طبیعی از بدنش خارج شود،  باید بیش از یکسال غذای طبیعی و طبیعی بخورد،  تا شاید خوب و آدم عادی شود.
      موضوع خنده دار دیگر اتحاد با سرمایه گذاران و کمک کنندگان به داعش،  برای نابودی داعش است،  که این یکی خیلی خنده دار است،  اگر حکومتی در منطقه بطور مستقیم ساپورت داعش نباشد،  ولی در هزار توی سیاست های این کشورها،  نیرو های دیگر اینکار کرده و می کنند،  و نباید در قاره کهن همه توانایی ها و دانایی ها را از آن دولتها دانست،  که بشدت اشتباه است،  هنوز در پایتخت های این کشورها داستان هزار و یک شب جریان دارد.
کوبانی و اربیل
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      یک پرسش مهم:  آیا شهرهای کردستان عراق می تواند مانند شهرهای کردستان سوریه در مقابل تروریست های دولت اسلامی یا داعش قدیم مقابله کنند؟
      عکس شماره ۷۷۶۸ ،  این پرسش نیازمند این است،  که با دقت اخبار و تحلیل را خواند و گوش داده،  بنظر من نه نمی توانند،  زیرا چند سال گذشته در کردستان عراق،  جوانان زیر دست و پای سرمایه داری بشدت صدمه دیده اند،  و خود بخود از حکومت سرمایه داری موجود حمایت نخواهند کرد،  برای همین است که آن حکومت از خارج کمک خواسته است.  ولی در کردستان سوریه این نوع سرمایه داری ضعیف بود،  و با شرایط ایجاد شده چند سال گذشته در سوریه،  جوانان مستقل توانسته اند قدرت دفاعی از خودشان را در دست بگیرند.  این مسائل را زیر نظر بگیرید،  داستان بما نزدیک است.
تراژدی فرگوسن
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      آیا درباره تراژدی فرگوسن بدرستی می دانید؟
       عکس شماره ۷۷۷۰ ،  حکومتی ها و مرامی های گوناگون جهان،  درباره ماجرا های شهر فرگوسن ایالات متحده آمریکا،  هر کدام بنا به خواسته خودشان چیزی نوشته اند و تبلیغات راه انداخته اند،  آیا ایرانی ها با وجود داشتن عشق به مردم و طبیعت،  درباره این ماجرا تحقیق و تحلیل های مستقل داشته اند،  یا فقط به گذشته ها چسبیده،  و یاد و روح تاریخی دارند.
هم میهنان ایران دوست،  خواهشاً پا و ذهن را جلو بکشید،  زمین دارد زیر پای ما حرکت می کند.  بنظر من،   داعش های حاکم بر شهر های مانند فرگوس،  بمنظور پیشگیری از فرگوسن های دیگر،  مجبورند تراژدی بزرگتر بتراشند،  مثلاً در عراق و قاره کهن …. و با دوستان شان برنامه ها پیاده کنند،  و… و…  هوشیار باشید،  و در این گونه موارد تحقیق و تحلیل های عمیق ایرانی انجام دهید.
بردگی زنان
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۷۱ ،  بعضی ها با انتشار این عکس و امثال آن،  که از به اسارت گرفتن بانوان ایرانی تبار آسوری، ایزدی، قزلباش و… در عراق است،  می گویند در صدر اسلام نیز اعراب همین گونه با ایرانیان رفتار کرده،  و آنان را به بردگی برده اند.  باید به این عده بگویم که صدر سلام کجا،  و این داعش مزدور کجا.  داعش زائیده و تربیت شده استعمار و امپریالیسم است،  مسئله مهمی که در صدر اسلام دوران قبیله ای وجود نداشت.  عزیزان اگر از تاریخ و اتفاقات بدرستی ندانید،  و تحقیق و تحلیل درست نداشته باشید،  حتماً به گمراهی می روید،  و همچنان در ته و قهر خواهید بود،  و بمنظور بهبود اوضاع نیز نمی توانید کاری پیش ببرید،  چون آدرس اشتباه دارید.  امپریالیسم نو و نوکران و عوامل آنها را،  با اسلام و دینها اشتباه نگیرید.
نخود سیاه
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۷۲ ،  با تمام این حرفها،  خود کل ما ایرانیها تبدیل به اقلیت ایرانی در ایران شده ایم،  همانند اقلیت های ایرانی آسوری، ایزدی، قزلباش در شمال عراق،  که دشمن در کنارشان بود،  ولی در خواب غفلت بودند،  و در سرزمین چند هزار ساله خودشان،  اقلیت در خواب شده بودند.  امید آنها به نیرو های مسلح کشور عراق بود،  هرگز در فکر سازماندهی نظامی و سیاسی خودشان نبودند.  بنظر من در شرایط کنونی قاره کهن یا همان خاورمیانه اصطلاحی،  هر ملتی که در خواب باشد،  و امید به دیگری،  و یا امید واهی داشته باشد،  حتماً پوستش کنده می شود.
       باید دقت شود ما ملت را پی نخود سیاه نفرستند،  ولی در اصل،  ماجرا های سیاسی و جغرافیایی چیز دیگری باشد،  وقتی دشمن تاریخی ملتها،  یعنی استعمار و امپریالیسم می تواند با ۱۵۰۰ تفنگچی مزدور چچنی و صرب و غیره کشور های سوریه و عراق را به نابودی بکشاند،  پس می تواند ایران را هم با چند هزار نفر پوست بکند.  استعمار و امپریالیسم در خانه های ما،  در ذهن های ما،  لانه کرده است،  باید هوشیار بود،  قرن ۲۱ قرن نیاز فراوان به نفت و گاز است،  و در میان این ماجراها،  ما اقلیت ایرانی در ایران پوست کنده نشویم.
ایران چیست ایرانی کیست
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس انوش با افراد یک خانواده مهربان و خوب ایل شاهسون در منطقه ییلاقی انزان،  تابستان ۱۳۹۲،  عکس شماره ۳۸۰۴.
      برای بسیاری این پرسش پیش می آید،  آیا آن یکی که مخالف من است ایرانی است؟  یا اینکه واقعاً امروزه جایگاه ایران در کجای جهان است؟
      این مرز های کنونی ایران و کشور های همسایه ایران،   ساخته و پرداخته حقه بازی های استعماری است،  در واقع هر شخصی که سابقه در تاریخ ایران دارد ایرانی است.  دو تعریف ایران و دو تعریف ایرانی داریم،  یک،  کشور ایران که در مرز های کنونی ایران است،  دو، سرزمین ایران که در مرز های تاریخی و فرهنگی ایران است.  همچنین دو ایرانی داریم،  یک، ایرانی خوب،  که به دمکراسی و آزادی و محیط دمکرات احترام می گذارد،  و برای حفظ و نگهداری آن کوشاست،  دو، ایرانی بد،  که درکی از آزادی و دمکراسی ندارد،  و در هر جا با انواع ترفندها و شکلها ساز مخالف آنرا می زند،  مشروح در ایران پرستی قدیم و آینده و هویت ملی.
دلیل تارو مار شدن
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۷۳ ،  دلیل تارو مار شدن ایزدی های عراق در این عکس نهفته است،   زن که دارای ارزش الهه زایش، پیروزی، آب و برکت و… است،  چرا اینچنین؟
     ایزدیها بخودشان دسنی یا داسنی می گویند،   این دلیل بر داشتن پایه و ریشه دینی آنها در عمق تاریخ و تمدن کهن جی است.
دسنی = د حرف The در انگلیسی و حرف "د" در زبان پشتو + سن = ی = دارندگی
سن = سان = خورشید
انسان = ان + سان = زاده خورشید
جهت اطلاع بیشتر به معنی نام شهرها و روستاهای ایران مراجعه نمایید.
دروغهای تاریخ و داعش
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۷۴ ،  باز هم دروغ های تاریخ دارد قربانی می گیرد،  اینبار کسانی هستند که فکر می کنند اعراب در صدر اسلام به ایران حمله کردند،  و براحتی ایران را فتح و کشتند و غارت کردند.  اولین اغفال از آن خود انگلیسها بود،  که می پنداشتند این دروغ تاریخ واقعی است،  با افراد و توپ و تفنگ زیاد،  حمله ای به تنگستان کردند،  و براحتی از چند تنگستانی شکست خوردند،  سی و چند سال پیش هم صدام بیچاره فکر کرد نبرد قادسیه واقعی است،  و گفت یکی دو روزه کار تمام است،  و خودش و ملت عراق را بیچاره کرد،  و دردسر زیادی هم برای ایرانیان شد.
       امروزه هم داعش دارد این گونه می پندارد،  که چون در صدر اسلام اعراب براحتی ایران را فتح کردند و کشتند و غارت کردند،  پس کار ساده ای است.  البته در این دوره داعش و ماعش رئیس بزرگ با طرح بزرگ دارند،  فقط همه آنها اغفال دروغ های تاریخ شده اند،  دروغ هایی که بدلیل اکادمیک شدن،  همه را اغفال کرده و می کند،  درصورتیکه واقعیت ها در تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران چیز دیگری است،  که در سایت ارگ از آنها نوشته ام.
      جوانان باهوش ایران،  بیایید با تحقیق و تحلیل های علمی عمیق،  آگاهی بیشتر بدست آورید،  و ضمن حفظ محیط دمکرات،  این آگاهی را با دیگران به اشتراک بگذارید،  و با تبادل نظر و پرسش و پاسخ ها،  در افزایش دانش و درک بکوشید،  عدم کوتاهی از این مهم باعث می شود،  بزرگان امروزه ایران زمین نیز دچار توهم و دروغ پسندی شوند،  و نتوانند بدرستی طرح و برنامه بریزند،  و متقابلاً صدماتی به ایران و ایرانی می خورد.
دانه شن ریالی
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۵۴،  در پائین دو تعریف زمین تا آسمان است
ارزش واحد پول امروز ایران =  یک ریال =  یک دانه شن
۳ تن شن بنایی = ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،  و ۱ دانه کوچک شن بنایی =  3 گرم =  ا  ریال.
      ارزش واحد پول ۲۵۰۰ سال پیش ایران = یک "دریک" هخامنشی = ۸.۵ گرم طلای خالص.
      معنی نام واحد پول امروز ایران =  ریال = سلطنتی بزبان پرتقالی،  که ۵۰۰ سال پیش در زمان اشغال خلیج فارس و جزایر به ایران آمد.
      معنی نام واحد پول ۲۵۰۰ سال پیش ایران =  دریک =  در = دور = مروارید + یک = ایک = اک = بزرگ،  در کل می شود مروارید بزرگ خلیج فارس،  که ریشه در زبان و واحد پول تمدن کهن جی،  اولین تمدن جهان در ایران دارد.
   مهم ــ  از نمایندگان محترم مجلس ایران خواهشمندم،  فکری برای نام و ارزش پول ایران بکنند.
بمب نقدینگی در ایران
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
   عکس شماره ۷۸۰۸ ، درود،  این روزها می شنویم،  که مقدار نقدینگی در ایران،  که در ده سال گذشته سالی ۲۴ تا ۲۸ درصد رشد داشته است،  به حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.  آیا تاکنون درباره نقدینگی و آسیب های که به اقتصاد تولیدی و سالم می زند،  مطالعه و فکر کرده اید.  بمبی است که در کنارمان قرار دارد،  و هر آن ممکن است،  خودیها از روی اشتباه،  و دشمنان از سر دشمنی،  ضامن بمب را بکشند.
      توجه داشته باشید،  جنگ های آینده نزدیک،  نبرد های سهمگین اقتصادی است،  تمام ایران دوستان نه تنها باید درباره تاریخ ایران بدرستی بدانند،  بلکه باید مقداری هم از اقتصاد و پول و سرمایه بدانند،  مشروح در اینجا.
فوتبال ناسیونال امپریالیسم
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۷۵ ،  بعد زمان اوج گرفتن رقابت های امپریالیسمی جهان در دهه سوم قرن بیست میلادی،  فوتبال از حالت یک ورزش خارج شد،  و یک ابزار مهم ناسیونال امپریالیسم شد،  و تا امروز با ترفند های مختلف ادامه دارد.   در مدت بازی های جام جهانی برزیل،  بسیاری از مردم و روشنفکران آمریکای لاتین، بعد از سالها اغفال فوتبال ناسیونال امپریالیسم شدن،  متوجه این مهم گردیدند،  و به مخالفت با این ابزار استعمار و امپریالیسم پرداختند.  این مخالفتها در برزیل جوی ایجاد کرد،  که در نهایت سقوط و باخت وحشتناک برزیل از آلمان،  و صعود مخالفت مردم با این ترفند و ابزار را بدنبال داشت.  امید است مردم بتوانند فوتبال را از دست فیفا،  ابزار امپریالیسم خارج کنند،  و شکل یک ورزش مردمی را بخود بگیرد.  ورزشی که در آن حق خرید و فروش ورزشکار و مربی وجود نداشته باشد،  ورزشی که حق تبلیغات سرمایه داری و شعار های ناسیونالیستی نداشته باشد و…
      جوانان باهوش ایران اغفال ترفند های رنگارنگ استعمار و امپریالیسم نشوید،  و دیدگاه خودتان را گسترش دهید.
یمایا مادر موجودات
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
عکس یمایا مادر موجودات،  عکس شماره ۴۰۲۵ .
      یمایا Yemaya از الهه گان افریقای غربی است،  که اغلب بصورت ماهی نشان داده می شود.  او با ماه و اقیانوس مرتبط است،  و همچنین الهه سال نو می باشد.  او روح طبیعی است،  و اصولاٌ بشکل زنی زیبا نمایانده می شود،  یا اینکه در میان آبها ایستاده است.  او زن خدایی مهربان است،  که اغلبِ زنان جهت بارداری به درگاه او نیاز می برند.  یمایا دارای لقب های فراوانی است:  مادر اقیانوس، مادر رویاها و اسرار، بانوی سحر،  در برزیل او به ستاره دریا معروف است،  همچنین در آن کشور Candomblé  هم گفته می شود.  در هائیتی به او Agwe می گویند،  نام او مختصر شده ، Yeyé Omo Eja  مادری که فرزندانش ماهی هستند،  در زبان Yoruba است.  در آفریقا به Mama Watta بمعنی مادر آبها معروف است،  یکی از القاب دیگر او حاکم رودخانه اُگان presided over the Ogun River  است.  خاستگاه این الهه از قوم orisha نیجریه می باشد،  که در آنجا به الهه رودخانه مشهور بود،  او را با لا سیرن La Sirene  یکی دانسته اند.  یمایا را خالق خورشید، ماه و دیگر ستارگان می شمارند،  او خود اُریشا orisha و همچنین مادر تمامی اریشاها می باشد.  در آیین مردم Yoruba اریشاها گروهی از فرشتگان یا ارواح فوق طبیعی هستند،  که از سوی خدای مقتدرشان اُلودومار Olodumare بر طبیعت و سرنوشت انسانها سرپرستی می کنند.
تاریخ ایران نویس های خارجی
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
         عکس شماره ۴۵۷۰ ،  «هاید ماری کخ ، والتر هینتس ، دیاکونوف ، جان کرتیس ، کلمان هوار ، مالکوم کالج ، گوتشمید ، سرجان ملکم، سولوود، ارنست بابلون، راولینسون، کنت، شارپ، هانترمن، باویان، اوپنهایم، وگلسانگ، هلن سان سینی، پوتس، گیرشمن، داندامایف، جورج کامرون، کریتسن، مری بویس، واندنبرگ، بریان،اومستد، لوکونین، بنونیست، اشپیگل، دوشن گیمن، اورانسکی، رودریگر اشمیت، اریک اشمیت، نیبور، هنینگ، دیالافوآ، فلاندن، هارلز، پتانزونی، پریکاردو، پطروشفسکی، ریچار فرای، هرتسفلد، کرزن، آرتور پوپ، کست، تیلیا، گدار، آلفونس گابریل، لسترنج، مایکل رف، آستروناخ، آلتهایم، دوپرون، اشپرینگ لینگ، اندریاس، اینوستوانزف، اشتولزه، آنکتیل، دوپره، ترزل، دلاواله، شاردن، ویلیام اوزلی، موریه، گروته فند، تاورنیه، دانویل، رنه، کرپورتر، لایارد، شتولسه، دومورگان، ساره ، لفتوس، شیندلر، جونز، کمپبل، جی کوک بروک، بریجز، ویلوکف بورنون، شریدن، سوزرلند، مک دونالد، استانلی، لاسن، گوبینیو، تکسیه، لاگیش، تایلر، راسک، فریزر، وسترگارد، ژوبر، جکسون، اردمان، گنیءیر، دارسی تود، وستبروک، ژموریه، کاسپار، کامپفر، کرفتر، رولاندو مکنم، توماس هربرت، ونیکلمان، تیخسن، میونتر، دارمستتر، ویلفرید زایپل، کرستن سن، انگلبرت، دکایلوس، مارسل، مکنزی، نیبرگ، یونکر، شیدر، گروبه، آشتین، پروا، بورنی، رانکین، هانسمن، آمیه، استروس، فیگوروآ، دبروین رایس، دایسون، هول، فلانری، فیلیپ اسمیت، کالیکان، هانری والترز، لایارد، مری هلن، میخائیل یوگنیویچ ماسون، بارتولد، برستد، مارکوارت، نیولی، هومباخ، ایساک دوبوسوبر، باور، موزهایم، تئودور بارکنای، کلیما، آبه، پرمون، ریپکا، هارولد لمب، آلبر شاندور، اریکا بلابتروی، گانتر، پل جت، لوکوک، رولاند کنت، فن هافن، فورسکال، کرامر، بارنفایند، پرو، ماسکارلا، روبرت گوبل…»
استیون جابز و اپل
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۹۱ ،  استیون پاول جابز (به انگلیسی: Steven Paul Jobs) (زادهٔ ۲۴ فوریهٔ ۱۹۵۵ در سان‌فرانسیسکو درگذشتهٔ ۵ اکتبر ۲۰۱۱ در پالوآلتو) کارآفرین، مخترع، بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه‌ای اپل و یکی از چهره‌های پیشرو در صنعت رایانه بود. در سال ۱۹۷۶، جابز ۲۱ ساله به همراه دوستش استیو وزنیاک ۲۶ ساله، شرکت اپل را تأسیس کردند. اولین رایانهٔ شخصی‌ای که شرکت اپل به بازار معرفی کرد، اپل I نام داشت. یک سال پس از آن در سال ۱۹۷۷ اپل II نیز راهی بازار شد. در سال ۱۹۸۵ طی یک اختلاف مدیریتی، جابز اپل را ترک و در همان سال شرکت نکست را تأسیس کرد. از مهمترین محصولات شرکت نکست می‌توان به نکست کامپیوتر اشاره کرد که بعدها میزبان اولین مرورگر وب شد. در سال ۱۹۹۶ شرکت اپل، شرکت نکست را به مبلغ ۴۲۹ میلیون دلار خرید. طی این معامله استیو جابز، مجدداً به اپل بازگشت. از اتفاقات مهم پس از این مسئله در اپل می‌توان به معرفی آی‌پاد در سال ۲۰۰۱، پرده‌برداری از آی‌تیونزاستور در سال ۲۰۰۳ و معرفی آی‌فون و آی‌پد در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ اشاره کرد.
   نظر انوش راوید:  در محیط ایجاد شده سرمایه داری امروز جهان،  امکان رشد برای همگان وجود ندارد،  و در نتیجه علم و تولید در اندازه ای محدود و انحصاری شده است،  که شاید در تاریخ سابقه نداشته باشد.  جوانان باهوش متخصص ایران باید سعی کنند،  منافذی بیابند تا از این سد بگذرند و یا بتوانند آنرا بشکنند.  مشروح در اینجا.
چارلی چاپلین
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۹۲ ،  سِر چارلز اسپنسر چاپلین (زاده ۱۶ آوریل ۱۸۸۹ – درگذشته ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یکی از مشهورترین بازیگران و کارگردانان و همچنین آهنگساز برجستهٔ هالیوود و برندهٔ جایزه اسکار است. بیشتر فیلم‌های او کمدی و صامت هستند.  چاپلین در زمینه سینما بیش از ۶۵ سال فعالیت کرد که شروع فعالیتهای وی از سالن ویکتوریا انگلستان به عنوان پسربچه‌ای آغاز شد و تا سن ۸۸ سالگی ادامه یافت. وی در سال ۱۹۱۹ همراه با تعدادی از دوستان سینمایی خود اتحادیه سینماگران را تاسیس کرد.  چاپلین یکی از محبوب ترین و بزرگترین هنرمندان قرن بیستم میلادی و تاریخ سینما است.
   نظر انوش راوید:  چارلی چاپلین بدلیل سختی دوران بچگی و نو جوانی،  نه چندان قاطع،  ولی تا حدودی ضد سرمایه داری غرب بود،  و این موضوع باعث اختلاف او با حکام آمریکایی بود.  جوانان با هوش ناسیونالیسم ایران،  توجه داشته باشید،  هر شخصی که تمایل فکری،  برای مبارزه با سرمایه داری غرب دارد،  باید قاطع باشد،  در غیر اینصورت بازیچه تبلیغاتی آنها می شود.  مشروح در اینجا.
  سفر های انوش راوید
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۸۷ ،  انوش راوید همراه یک خانواده خیلی مهربان و خوب کشاورز از روستای ورجوی شهر مراغه،  مشروح در سفرهای انوش راوید.
هنری کسینجر و ترس از ایران
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۹۳ ،  احتمالاً همگان شنیدید که چند روز پیش هنری کسینجر وزیر خارجه اسبق و نظریه پرداز آمریکایی روابط بین الملل در یک مصاحبه رادیویی،  ایران را مشکلی بزرگ تر از داعش برای آمریکا دانست.  کسینجر با اشاره به اینکه نقشه خاورمیانه در حال تغییر است،  و مرز های کنونی که ماحصل سال های پس از فروپاشی عثمانی و جنگ اول جهانی (۱۹۱۹-۱۹۲۰) در حال از بین رفتن است،  افزود: این مساله از منظر استراتژیک یک فرصت بی نظیر در اختیار ایران قرار داده است.  من ایران را مشکل بزرگ تری از داعش می دانم.  داعش گروهی متشکل از ماجراجویان نظامی با یک ایدئولوژی تهاجمی است.  داعش اگر بخواهد تبدیل به یک واقعیت دائمی استراتژیک شود،  باید سرزمین های بیشتری را تحت سلطه خود گرفته،  و آنها را حفظ کند. از نظر من مقابله با گروهی چون داعش بسیار قابل کنترل تر از درگیری با کشوری چون ایران است.  ایران درحال تبدیل شدن به یک امپراطوری است.
      شنیدن اینگونه سخنان از تحلیلگران منطقه ای شاید تازگی نداشته باشد، اما وقتی کسینجر استراتژیست مشهور آمریکایی از "امپراطوری درحال شکل گیری ایران" سخن میگوید یعنی ماجرا کاملا جدی است.  کسینجر تاکید کرد در شرایط کنونی یک محور شیعه از ایران تا بغداد و سوریه و از آنجا تا جنوب لبنان و مرز های مدیترانه کشیده شده است،  که این مساله در شرایط کنونی که مرز های سیاسی سابق خاورمیانه در حال فرسایش است،  امکان تشکیل به گفته او یک "امپراتوری" را به ایران در منطقه خاورمیانه می دهد.
      کیسینجر ادامه داد: آمریکا تمایل دارد ایران یک «کشور» و نه یک «هدف» باشد،  کشوری باشد که روزی بتواند همپیمان ما باشد.  برخی می گویند که اگر در تهران یک حکومت جدید روی کار آید،  ما با واقعیت متفاوتی روبرو می شویم.  یک ایران هسته ای یک نیرو و واقعیت جدید در منطقه خواهد بود،  و دیگران بطور قطع به دنبال سلاح هسته ای خواهد رفت.
      هنری آلفرد کیسینجر (به انگلیسی: Henry Alfred Kissinger) دیپلمات معروف آمریکایی و مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در ۲۷ مه ۱۹۲۳ در خانواده‌ای یهودی‌الاصل در کشور آلمان، شهر فورت به دنیا آمد.  او در سال ۱۹۳۸ به همراه خانواده از آلمان تحت کنترل نازی‌ها به آمریکا گریخت،  در نیویورک ساکن شد و در ۱۹۴۳ تابعیت این کشور را کسب کرد.
   نظر انوش راوید:  جوانان عزیز ناسیونالیسم ایرانی،  در باره موضوع فوق تحقیق و تحلیل داشته باشید،  و بی خیال از کنار این گفته نگذارید،  و گرنه هرچه داد و بیداد از ایران و تاریخ ایران کنید فایده ای ندارد،  پا و ذهن را بکشید جلو،  در اینجا.
خواهش خواهش خواهش
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۹۴ ،  از عزیزان خواهش می کنم،  درباره موضوعات مطرح شده در مطالب اینجانب تأمل بفرمایید،  و سپس لایک نمایید و نظر بدهید و پرسش کنید،  در غیر اینصورت و عدم مطالعه و دقت در آنها،  خواهش می کنم الکی لایک نکنید.  فیسبوک باید محلی برای ارتقاء فکری و علمی باشد،  نه جایی برای خوش آمدن و نیامدن.  باید پا و ذهن را جلو کشید،  کیفیت مهتر از کمیت است،  مشروح در قرن سنت گریزی.
عمق استراتژیک ایرانی
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۹۵ ،  ایران سرزمین بزرگ و تاریخی است،  این را همگان می دانند،  ولی گاهی می بینم بعضیها،   مردم کشور های دیگر هم جوار و هم قاره را،  که در تاریخ و فرهنگ خاک ایران بودند،  غیر ایرانی می دانند.  درصورتیکه آنها در کشور های خودشان بشدت به ایران و ایرانی علاقمند هستند، این علاقه آنها ناشی از هم فرهنگی و زبانی است.  درواقع این موضوع مهم می شود عمق استراتژیک ایرانی،  وظیفه جوانان باهوش ایران است،  که این عمق استراتژی را در نظر داشته باشند،  و بمنظور موضوعات تاریخی و سیاسی و اجتماعی،  برای آن بگویند و بنویسند و برنامه ریزی های لازم در تخصص خودشان را بکنند.  پس عمق استراتژیک ایران را فرموش نکنید،  و واقعاً آنر در نظر داشته باشید.  مشروح در استراتژی ملی مردمی ایران.
 عکس ها با متن
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۸۰۲،  چند عکس با متن در این چند روز،  برای عزیزی است،  که مشکل قدیمی او بیشتر و بیشتر شده است،  امیدوارم هیچ کس دچار مشکل نشود،  با بالا بردن دانایی و دانش و مبارزه،  تا حدودی می توان به مشکلات غلبه کرد،  مشروح در اینجا.
ملت سرفراز یا پوفیوز
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۷۹۶ ،  می بینم بعض از پژوهشگران عزیز ایرانی می نویسند،  که ایرانی قاره آمریکا را کشف کرد،  نقشه جهان نما را در هزارها کشید،  برق و باطری و انرژی و این و آن را اختراع کرد.  ولی همانها در نوشته هایشان می نویسند،  که ایرانی از هر دزد و لات و بیابانگری بارها و بارها شکست خورد.  این دو موضع،  قدرت تاریخی،  و ذلت تاریخی،  کاملاً با یکدیگر در تضاد است،  یعنی ملتی که می توانسته چنان سرفراز باشد،  هرگز نمی توانسته چنان پوفیوز باشد.  درک این مسئله چندان مشکل نیست،  فقط آنقدر در دو سه سده گذشته،  استعمار در تاریخ دروغ گفته،  که دروغها باورمند شده اند،  اسم این بیماری را گذاشته ام سندرم اسکندر مقدونی.  ملت ایران ملت سرفرازی بوده و می باشد،  و باید دروغ ها از تاریخ ایران زدوده شود.  مشروح در جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران.
نظر از Shahram Sanjabi :  البته ما این تضادها را در جامعه خودمان داریم.نمونه اش مقاومت جانانه مردم در برابر عراق و از طرفی تسلیم متفقین شدن در جنگ جهانی دوم.
   پاسخ انوش راوید:  تسلیم شدن در جنگ دوم جهانی،  در اصل نابرابری در ساختار تاریخی اجتماع،  قرار داشت.  این موضوع مهمی در تاریخ است،  این نابرابری در طول تاریخ در وزن و بنفع ایران بود،  که همیشه یک یا چند مرحله جلوتر از ملت های دیگر قرار داشت.  اما از بعد از ورود استعمار به کشور،  ایران در ساختارهای تاریخی اجتماع از غرب عقب افتاد.  هیچ وقت نمی توان دوران استعمار و امپریالیسم را با دوره های دیگر تاریخی یکی بدانیم،  و همین موضوع باعث اشتباه در دیدگاه و دانش شده است. در این باره توضیح زیاد نوشته ام،  دیدگاه ها را درست کنید.
طرح انتقال آب دریای خزر به تهران
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
      عکس شماره ۷۸۰۹،  طرح پر خرج انتقال آب دریای خزر به سمنان و تهران،  که گفته می شد از دو سال پیش کلید خورده است،  بتازگی دوباره بجریان افتاده،  و گویا دارد وارد فاز عملیاتی اصلی می شود،  که علت آن هم فشار خشکسالی و کم آبی در ایران است.
    من خیلی موافق انتقال آب دریای خزر هستم،  اما می دانم مشکلات فراوانی دارد،  که در طرح های دولتی در نظر گرفته نشده است.  منجمله بمجرد آغاز انتقال،  کشور ترکمنستان خاکریز های دهانه خلیج قره بغاز را بر می دارد،  و بسرعت آب دریای کاهش می بابد و مصیبت می شود،  زیرا کشورهای اطراف دریا بدنبال بهانه هستند،  تا آب دریا خشک شود و راحت نفت و گاز از سهم ایران ببرند.
      این طرح منتقدان زیادی هم دارد،  که می گویند عواقب زیست محیطی بدی بدنبال خواهد داشت،  اما درصورت انجام اصولی و درست،  طرح خیلی مهم ملی می باشد.  عزیزان متخصص ایران دوست،  این طرح را در نظر داشته باشید،  درباره آن تحقیق و تحلیل کنید،  و تا دیر نشده،  به سازمان های مربوطه خوب و بد آنرا گوشزد نمایید.
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir