Skip to main content
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ هستم،  از ابتدای کودکی به تاریخ علاقه زیاد داشتم،  زیرا تاریخ در زندگی و مطالعات خانوادگی و اجدادیم وجود زیاد داشت،  و بخش از آن نیز بمن رسید.  زمان اینترنت باعث شد،  بتوانم به نشر دیدگاه های متفاوتی از تاریخ و تاریخ اجتماعی و جغرافیای تاریخی بپردازم.

انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ

انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
تصویر انوش راوید در محوطه پاسارگاد،  عکس شماره 3435.
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
تصویر لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره 1610.
این برگه بشماره 340 پیوست لینک زیر است:
 انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
 انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
مجموعه نظرها و مقاله های انوش راوید درباره تاریخ و جغرافیای ایران و جهان
      هر انسانی دوست دارد از اشخاصی،  که درباره آنها می شنود و یا می خواند بداند،  بداند که کیست و چیست و برای چه می گوید و می نویسد.  بدین منظور این صفحه را نوشتم تا کمی اطلاعات درباره خودم گفته باشم،  امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.  اما امروزه یک عادت بد اپیدمی شده،  بسیاری از افراد که در اینترنت می گویند و می نویسند،  نام و عکس و مشخصات از خودشان نمی نویسند،  که هیچ،  بلکه در این موارد بویژه نام خود را دروغ می گویند.  چون کلاً من از دروغ و حقه بازی بدم می آید،  به نوشته های آنها اهمیت نمی دهم،  زیرا کسی که مهم نام خودش را دروغ می گوید،  پس می تواند خیلی چیزها را دروغ بگوید.
      در تارنمای انوش راوید،  نظریه جدید در سرنوشت ایران تاریخی و قاره کهن را ملاحظه می فرمایید،  که در واقع محصول فرایندی از سابقه علمی تاریخی و تاریخ اجتماعی است،  که با استفاده از تکنولوژی نو و همراه با دانایی قرن 21 هماهنگ شده و تقدیم می گردد.  جهت خلق و پرورش ارزشها،  و برنامه ریزیهای آینده نگر برای همه چیز و همه کار و به هر شکل،  دانستن واقعیتهای تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  بدور از دروغ های دشمنان مهم است.
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
تصویر انوش راوید در آتشکده ری،  عکس شماره 3810.
    برای ترویج و استمرار فلسفه و اندیشه نوین در تاریخ و تاریخ اجتماعی و جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران،  استراتژی اثر بخش و پایداری را در کار مورد توجه قرار داده ام،  البته با ترکیبی از زوایای محسوس و نا ملموس با ویژگیهای خاص.  قابلیتها و ظرفیتهای پنهان را شناخته،  اعتبارها و امتیازهای جدید را جایگزین کردم،  در ضمن سعی می کنم دستیابی به اهداف را هموار و آماده سازم.
      دشمنان ملتهای قاره کهن و ایران عزیز،  برای رفتن به تمدن جدید کنترل انرژی در رقابت شدید جغرافیایی هستند،  آنها با امتیازاتی که دارند تلاش می کنند،  دروغهای بزرگتری را جایگزین دروغهای موجود نمایند.  ولی ما دامنه وسیعی از پتانسیل و انرژی محدود گردیده داریم،  که به دلیل شرایط موجود و عدم سازماندهی سامانه ذهنی در موج جدید و نسل نو،  استفاده نشده مانده است،  که می توان با بهره برداری از فکر سازی تمدن نوینی را ایجاد نماییم.
    برای جوان و نوجوان اولویت دادن به تکنولوژی،  و در کل تحلیلهای استراتژیک و شناسایی محدودیتهای مدل کلاسیک امروزی،  در علم جغرافی ـ تاریخ و گرایش تاریخ و تاریخ اجتماعی دارای اهمیت ویژه است.  بنابر این در تارنمای ارگ ایران حداکثر ممکن مسائل فوق را در نظر گرفته ام،  که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.  مشروح در لینک زیر:
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
عکس انوش راوید در سالهای 1346 و 1347 ،  عکس شماره 1611.
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ

فهرست انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ

       نوشته های بیشتر انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
تصویر شماره 1602.
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ

معرفی انوش راوید

      در ابتدا بگویم، کلیه مطالب و مقالات وب مجموعه نظرات شخصی من انوش راوید در تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  همراه با انگیزه کارگاه فکر سازی است.  در هیچ زمانی و از هیچ دولتی چه خارجی و چه داخلی،  شاهنشاهی و جمهوری اسلامی،  پولی و مبلغی، وامی و اعتباری، دریافت نکرده ام.  از پول های کثیف، خون و ناله، فروش وجدان و شرف بیزارم،  به حرام و حلال بسیار معتقدم.  هیچ مالکیتی بر جایی و چیزی در تمام گیتی ندارم و نمی خواهم،  از مال و ثروت غصبی یا ترفندی متنفرم،  و زندگی را بر دسترنج روزانه معتقدم.  عقیده دارم دارایی های ملی که از وجود نفت و کانها و دست رنج مردم بدست می آید،  باید در زیر ساخت های میهنی،  و با حساب جغرافیای جهانی،  البته به تمام معنی آن بکار رود.
      از ابتدای عمر به زندگی طبیعی خیلی علاقه داشتم،  و همیشه سعی کردم کاملاً طبیعی یا ارگانیک بخورم و بپوشم،  تا امکان داشت از خوردن غذای کارخانه ای و صنعتی پرهیز کردم.  دشمن اعتیاد و مواد مخدر و مشروبات الکی و انواع دود هستم،  یعنی بشدت دشمن این چیزها هستم،  و اینها را کاملاً غیر از طبیعت انسان می دانم.  بطور کلی بگویم،  زندگی طبیعی و قانونی و بهداشتی،  بدور از دروغ و دونگ و حقه بازی را از اول عمر پیشه کردم.
      با توکل به عشق ایران و ایرانی عزیز و بازوی توانایی،  که آب و خاک پاک وطن در اختیارم گذاشته است،  از ابتدای زندگی به برکت کارگاهی کوچکم در روستایی زیبا،  شکرانه زندگی کرده ام.  از دروغ و دروغ گویی بیزارم،  می خواهم چون کاوه آهنگر و میلیونها هم میهن عزیزم،  که با معرفت خاص ایرانی هستند،  باشم،  و حق تاریخی را از ستمکاران جهانی بگیریم.  از هزاران اندیشمند و دانشمند ایران،  که در طول تاریخ معلمان دنیا بودند،  درس ها گرفته ام،  که به مرور در وبلاگ هایم می نویسم.  پدر و ‏مادرم هر دو تهرانی هستنند،  ولی هر 4 پدر و مادر بزرگها از همه ‏نقاط ایرانند،  که همگی در نوجوانی توسط خانواد هایشان با دلایلی به تهران ‏آمدند،  و در این ابرشهر که آن وقتها خیلی خوب بود،  ازدواج کردند،  ‏چکیده زندگی نامه آنها همراه با مطالب شیرین در راه راستی ایرانی است.‏
      در تارنمای انوش راوید نظریه جدید در سرنوشت ایران بزرگ  و قاره کهن را ملاحظه می فرمایید،  که در واقع محصول فرایندی از سابقه علمی تاریخی و تاریخ اجتماعی است،  که با استفاده از تکنولوژیهای نو و همراه با دانایی قرن 21 هماهنگ شده و تقدیم می گردد.  جهت خلق و پرورش ارزشها،  و برنامه ریزی های آینده نگر برای همه چیز و همه کار و به هر شکل،  دانستن واقعیت های تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران،  بدور از دروغ های دشمنان و گمراه هان مهم است.
      برای ترویج و استمرار جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران، استراتژی اثر بخش و پایداری را در کار مورد توجه قرار داده ام،  از جمله ترکیبی از زوایای محسوس و نا ملموس با ویژه گیهای خاص.  همچنین اعتبارات و امتیازات جایگزین،  کسب قابلیت ها، ظرفیتها،  راه دستیابی به اهداف عمل کردی را هموار و همراه می نماید.  در این دوره دشمنان ملت های قاره کهن و ایران عزیز در رقابت جغرافیایی، و با امتیازاتی که دارند در تلاشند،  دروغ های بزرگتری را جایگزین دروغ های موجود نمایند.  ولی ما دامنه وسیعی از پتانسیل و انرژی محدود گردیده داریم،  که به دلیل شرایط موجود و عدم سازماندهی سامانه ذهنی در موج جدید و نسل نو،  استفاده نشده مانده است،  که می توان با بهره برداری از فکر سازی تمدن نوینی را ایجاد نماییم.
   پرسش از عموم:  آیا چیزی از پدافند ملی مردمی ایران می دانید؟
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
 عکس انوش راوید در موزه شهر مراغه  1392،  عکس شماره 4561.
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ

گذری کوتاه به دیدگاه

      برای جوان و نوجوان اولویت دادن به تکنولوژی و در کل تحلیلهای استراتژیک و شناسایی محدودیتهای مدل کلاسیک امروزی در علم جغرافی ـ تاریخ گرایشات تاریخ و تاریخ اجتماعی دارای اهمیت ویژه است.  بنابر این در وبلاگ حداکثر ممکن مسائل فوق را در نظر گرفته ام،  که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
     به علوم اجتماعی و موج نو و برخورد مجازی برای حرکت به دانایی قرن 21 و نیز هر آنچه که با واقعیتها و خرد و دانش باشد،  و انسان را از توهمات و تخیلات و دروغ دوری کند،  علاقمند هستم.  جهل و نادانی و گمراهی،  دشمنان اصلی تاریخی هستند،  که می دانیم گریبان گرفتگانش را اندیشه ای در کار نیست و اندر آن ندانسته بسر می برند.  ولی باید با تکنولوژی امروزی و در همین ابتدای قرن 21 با دانایی نوین دشمن دیرینه را از پای در آورد،  در غیر اینصورت خیلی دیر می شود.  نباید توقع داشته باشیم از جایی برای برداشت جهل و دروغ بیایند،  باید با دست توانای خودمان کار را تمام کنیم.
      به کتابها و وبلاگها و سایتهای،  تاریخ و علوم اجتماعی و جغرافیا و دست آوردهای دانش نو علاقمند هستم.  امیدوارم به زودی روزی برسد که دیگر در جایی سطحی نگری نداشته باشیم و همگان دانش و تحلیلهای قوی برابر با دانایی قرن21 داشته باشند،  که برازنده ایران تاریخی سرفراز باشد.
      ورزشی را دوست دارم که مدار بسته ها را اندکی بجنباند و بخود آورد،  آنهایی که کیلو کیلو،  چه عرض کنم کامیون کامیون مدرک تحصیلی و مثلاً علمی دارند.  ولی توانایی استفاده از دانش و تکنولوژیهای جدید بر اینان تصوری نیست،  استراتژی آنها فقط مبالغ ماهیانه و پاداش است.  برداشتی دگر و تحلیلی نو در کارشان نیست،  با همان دروغهای قدیمی و همیشگی دل خشنود و طوطی گونه تکرار می کنند،  کلامی که خدشه ای به اندر گه شان بزند نمی گویند.  ایرانی عزیز را سببی و نسبتی بدانها نمی باشد،  بنابر این افروختن ورزشی برای ایشان پسنده ناسیونالیسم ایرانی عزیز است. 
      فیلمها و سریالهایی می بینم،  که جایگاهی مردمی و خصلتهای ملی و میهنی و روشنگرانه داشته،  و مورد پذیرش روشنفکران قرار گرفته باشد،  همچنین دروغها و موضوعات کثیف نداشته باشند،  در آنها ضدیت کامل به مواد مخدر و مشروبات الکلی و سیگار و کلیه چیزهایی که به سلامت جامعه و شخص صدمه می زند آشکار باشد و آگاهی فراوان برسانند.  این آفت مهم و دروغهای تاریخی از بدو استعمار و بدست عوامل نفوذی دشمنان در ایران عزیز کاشته شده،  فیلمها و سریالها می توانند وسیله خوبی برای زدودن آنها باشند.
      موسیقی گوش می دهم که اندیشه ای نو به ذهن گوش زد کند،  انسان بوجود نیامده است که در زندگی ابتدایی و ابتدایی تر بماند،  یا کودن و جاهل باشد.  آدم برای روزی است که امروز در تصور ما نمی گنجد،  و در والاترین و بالاترین خواهد بود،  وقتی به بیشترین و بهترین دانشها دست یابد.  امروزه انسان در ابتدا یا میانه راه است،  زندگی تنها در من و ما نیست،  در جایی فراتر و عالم تر است.  بهمین جهت باید اهمیت خاص به موسیقیهایی داد که روح را آماده پذیرش الگوهای مناسب در تکامل چیدن صحیح خشتها می دهد.
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
   عکس انوش راوید و استوانه کوروش بزرگ در محوطه موزه ایران باستان،  زمستان 1390،  البته استوانه بدلی،  عکس شماره 4519.
   ــ  با مطالعه واقعیتهای تاریخ،  و درست دانستن از تاریخ،  می توان سرنوشت و آینده ای علمی و مورد قبول ساخت.
……………
   برچسبها:  انوش راوید, بلاگر پژوهشگر, تاریخ نویس,
………….
انوش راوید بلاگر پژوهشگر تاریخ
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
کلبه سبز انوش راوید در راویدسرا، مشروح در http://arq.ir/693
* * * * * * * * * *
………………………
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.