بایگانی برچسب: s

تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات

تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات یکی از مهمترین موضوع هاست، که باید بخوبی برای ادامه حیات یک ملت و کشور در قرن نو دانسته شود. بدون درک و دانش درست از آنها هیچ کشور و ملت نخواهند توانست ادامه تاریخ و تمدن دهند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران | برچسب‌شده | دیدگاه‌تان را بنویسید: