Skip to main content
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم را با نگاه کردن و گوش دادن به چند تلویزیون مانند بی بی سی و ایران اینترنشنال و رادیو فردا و صدای آمریکا و غیره براحتی و بخوبی متوجه می شویم.  اگر کسی متوجه نشد،  باید نوشته های تارنمای ارگ ایران درباره استعمار و امپریالیسم را با دقت بخواند.

تعریف ساده استعمار و امپریالیسم

تعریف ساده استعمار و امپریالیسم
تصویر انوش راوید در ارگ کریم خان شیراز،  مجسمه شرفیابی سفیر فرانسه،  عکس شماره 3149.
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم
لوگو مراقب باشیم در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتیم،  عکس شماره 1606.
این برگه بشماره 1306 پیوست لینک زیر است:
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم
      در نوشته هایم از استعمار و امپریالیسم زیاد می نویسم،  در ادامه رشد و تکامل تمدن،  استعمار بوجود آمد،  استعمار یعنی صدور آدم و سرمایه و تولید به مناطق جدید.  امپریالیسم یعنی تحمیل همان چیزها،  آن یکی صادر می کرد،  این یکی در ادامه رشد و تکامل تمدن تحمیل می کرد.  خودبخود جمعیت و دانش مردم زیر نفوذ استعمار زیاد،  و همچنین رقابت بین کشورهای بالا دست بیشتر شد،  و رشد و تکامل استعمار،  امپریالیسم را بوجود آورد.
      بسیاری فکر می کنند استعمار و امپریالیسم یعنی،  یک کشور و توپ و تانک و هواپیمای جنگی و پول،  ولی در واقع استعمار و امپریالیسم نرمافزار هستند نه سخت افزار.  این نرمها بر سخت جامعه سوار می شوند،  و آنرا بکنترل در می آورند.  در ادامه رشد و تکامل تمدن،  نرمهای زیادی تولید شدند،  و بر سخت جوامع نصب گردیدند،  و آنها را هدایت کردند.
      خودبخود در راستای رشد و تکامل تمدن،  این نرمها بر ایران هم تاثیر زیادی گذاشتند،  و بعلت قوی تر بودن،  در نرمهای جامعه ایران،  یعنی فرهنگ ایران تغییر ایجاد کردند.  این تغییرات در راستای عادی گذرهای تاریخ تمدن ایران نبودند،  و باعث سرعت بخشیدن تغییر دوره تمدنی ایرانی شدند.  یعنی در کشورهای پائین دست و عقب مانده تر در ساختارهای تاریخی اجتماع،  تغییر ناپیوسته ایجاد کردند.
      گرامیان همانطور که قبلاً گفتم،  نوشته های من حاوی کلمات کلیدی و برچسبهاست،  بمنظور مفهوم شدن،  لازم است آنها را در جستجوهای ارگ ایران یافت و مطالعه نمود.  در چند خط بالا مانند:  استعمار و امپریالیسم، رشد و تکامل تمدن، ساختارهای تاریخی اجتماع، گذرهای تاریخ تمدن،  تغییرات پیوسته و ناپیوسته، و غیره.  منتظر پرسشهای شما هستیم تا گردونه یادگیری را بگردانیم.
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم

بزرگترین نبرد تاریخی

      در مطالب بالاتر درباره امپریالیسم و امپریالیسم نو نوشتم،  امروزه یک نبرد تاریخی بین دو نرم سیاسی در جریان است،  که از چشمهای همه مخفی مانده.  اگر به اخبار و سیاست علاقمند و پیگیر هستید،  شاید برای شما عجیب باشد،  که چرا انتخابات آمریکا و رقابت انتخاباتی بین ترامپ و بایدن برای همه دنیا مهم است،  و بسیاری از کشورها و مردم چشم به انتظار نتیجه این انتخابات هستند.
      این دوره انتخابات آمریکا،  بیش از هر دوره از تاریخ اجتماعی سیاسی قرون جدید اهمیت دارد،  زیر در پس زمینه این انتخابات،  نبرد شدید بین سرمایه داری بی هویت و سرمایه داری سنتی در جریان است.  سرمایه داری بی هویت مشغول فتح سنگرهای سرمایه داری سنتی است،  و سنتی ها بشدت دفاع می کنند.  برای تعلیل و تحلیل جنگ این دو سرمایه داری،  شناخت تاریخ و هویت آنها مهم است.
      سرمایه داری بی هویت بصورت زیر مجموعه هرم انتخاباتی بایدن،  و سرمایه داری سنتی بصورت زیر مجموعه انتخاباتی ترامپ فعال هستند.  نتیجه این انتخابات برای جهت گرفتن تمدن جدید در ادامه مسیر سرمایه داری سنتی یا سرمایه داری بی هویت است.  در کشورها،  سرمایه داری سنتی و ملی و بومی از ترامپ،  و سرمایه داری بی هویت و جهانی از بایدن حمایت می کنند،  و می خواهند طرف خودشان پیروز انتخاباتی شود.
      ترامپ یا بایدن هیچ یک آدم دانا برای کشورداری بزرگی چون آمریکا نیستند،  با یک بررسی ساده حتی می توان فهمید که اصلاً لیاقت آنرا ندارند.  اما اینها انتخابات شده از جانب نیروهای حامی خود،  یعنی سرمایه داری مربوطه هستند،  زیرا بی ارزش و گوش بفرمان و مطیع و فرمانبردار و غیره هستند.  بمنظور دانستن می توان به نشریات موضوع انتخابات آمریکا مراجعه کرد،  و اطلاعات زیادی بدست آورد.
      وظیفه ایرانیهای دانا و روشنفکر است،  که فرهنگ درک از تغییرات را به جامعه بگویند،  و روشهای آشنا شدن به این تغییرات و رشد و تکامل را گوشزد کنند.  این کار سبب اندیشه استراتژیکی برای تاریخ و فرهنگ و جامعه می شود،  معنی و مفهوم این اندیشه می شود،  استراتژیست ملی.  در این دوره از تاریخ،  شناخت گذرهای تاریخ تمدن خیلی مهم است،  زیرا زمان این گذرها کوتاه و با سرعت بیشتر شده است.
     برای اطلاع از تعریف سرمایه داری بی هویت و سرمایه داری سنتی و دیگر کلمات کلیدی به جستجوهای تارنمای ارگ ایران مراجعه کنید.
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم

هجوم قومی و فرهنگی

      ایران زمان ساسانیان مورد هجومهای قومی و نظامی و فرهنگی از شمال توسط اقوام خزر،  و از جنوب اعراب بود،  که از جانب امپراتوری روم حمایت می شدند.  دشمنی امپراتوری روم با ایران مربوط به تاریخهای گذشته می شد،  و ادامه داشت.  یکی از مهمترین اساس این هجومها،  انفجار جمعیت در نیمه اول هزاره ششم گاه ایرانی،  یا نیمه اول هزاره اول میلادی در قاره کهن بود.
      خزرها ابتدا خورشید پرست بودند،  سپس بخش عمده ای از آنها یهودی شدند،  اعراب ابتدا بت پرست بودند،  و سپس بخشی از آنها مسیحی شدند.  در آن زمان ایرانیان زرتشتی یا به اصطلاح عامیانه همسایگان،  آتش پرست بودند.  بخش از ایرانیان مسیحی بودند،  که هیچ وابستگی به کلیسای روم نداشتند،  و یکی از دشمنیهای روم همین بود.
      با نگاهی به دینها متوجه می شویم،  دشمنیهای تاریخی با ایران از کجا شروع می شود.  بعد از دین مسئله دیگر اقتصاد و آب و هوا و جغرافیای چهار راهی ایران بود.  به این دلایل همیشه بخشهایی از قبایل خزر و اعراب می خواستند در ایران زندگی کنند،  جغرافیای ایران نیز جا برای آنها بود،  می توانستند از رحمت و فضیلت ایرانی استفاده کنند.
      آنها با خودشان زبان و آداب و رسوم و صنایع دستی،  و کلیه آنچه را که فرهنگ می گویند،  به ایران آوردند.  البته بخشهایی از آنها در محلی های ایران آسیمیله شدند،  و همچنین برعکس بخشهای کم جمعیت تر ایرانی در آنها ذوب شدند.  به این ترتیب اتنیکهای مختلف جدید ایرانی پدید آمد،  که وابسته مستقیم به تاریخ کهن ایران نبودند.
      در طی هزاره اول میلادی در ایران،  فرهنگهای محلی جدید پدید آمد،  که بر اثر این هجومهای ذکر شده بود،  مانند آنچه که در گوشه و کنار ایران می بینیم.  اقوام شمالی بدلیل داشتن سرما و زمستان طولانی،  و اقوام جنوبی بدلیل گرما و تابستان طولانی،  فرهنگهای خاص داشتند،  که در ترکیب با فرهنگ محلی شکلهای جدید از فرهنگ را بنمایش گذاشتند.
   پرسش از عموم:  می توانید مثالی از تاثیر فرهنگ سردسیری و گرمسیری بر فرهنگ چهار فصلی ایران بگویید؟
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم

مهر داریوش بزرگ

تعریف ساده استعمار و امپریالیسم
تصویر مهر سلطنتی داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی،  عکس شماره 5323.
      مهر سلطنتی داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی،  بطول حدود سه و نیم سانتیمتر،  روی استوانه ای از سنگ بلور نقر گردیده،  موزه بریتانیا در لندن.
      داریوش شاه تاجدار در ارابه ای ایستاده مشغول شکار شیر است،  یکی از شیرها زیر پای اسب ارابه تیر خورده افتاده است،  و دیگر در حالت هجوم مشرف بهمان فرجام است
      این مهر واقعه ای را نشان میدهد که برای داریوش بسیاری اوقات اتفاق افتاده بود زیرا در کتیبه ای کنار درب ورود به آرامگاه خود در نقش رستم او چنین از مهارت خود در تیراندازی تعریف کرده میگوید :
اوثَ نوُ وَ نی یَ اَمی اُتا پَستیش اُتا اَسَ بارَ
utha nuvaniya amiy utâ  pastiš utâ asabâra
تیرانداز خوبی هستم چه پیاده و چه سواره.
      اسم شاه در سه خط (در این مهر) پارسی باستان، عیلامی و بابلی منقور است،  و خط اولی به این قرار است:
اَدَم: دارَیَ‌وَوُش خشایَ ثی یَ
من (هستم) داریوش شاه
فرمانهای شاهنشاهی هخامنشی،  تالیف نارمن شارپ
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم
تصویر شماره 7271.
   متن مصاحبه:  برای استعمار دو چیز لازم است،  اکثریت نادان و اقلیت خائن،  از مصاحبه اوریانا فالانچی با وینستون چرچیل.
   پاسخ انوش راوید:  تو دروغ می گویی مانند بقیه استعمارگران دروغگو هستی،  برای استعمار دو چیز دیگر لازم است،  تمدن جلوتر و خباثت.  شیادها عادت دارند بگویند خودتان تقصیر دارید و بد هستید،  و ما خوبیم.
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم را با نگاه کردن و گوش دادن به چند تلویزیون مانند بی بی سی و ایران اینترنشنال و رادیو فردا و صدای آمریکا و غیره براحتی و بخوبی متوجه
انوش راوید در یک ساختمان تاریخی،  عکس شماره 7392.
      در تعریف امپریالیسم میگویند:  انباشت ثروت و سرمایه در اختیار معدودی که نظام سلطه را ایجاد میکنند.  امپریالیسم یک تعریف و ابزار نرم است،  که توسط سرمایه داری سخت افزار کار میکند.  ابزار امپریالیسم با وجود ابزارکهای متعدد دیگر فعال میشود.  اگر میخواهیم ماهیتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را درست بدانیم،  این ابزارها و ابزارکها را بشناسیم.  
……………
   برچسبها:  تعریف ساده, تعریف استعمار, تعریف امپریالیسم, بزرگترین نبرد, نبرد تاریخی, هجوم قومی, هجوم فرهنگی, مهر داریوش.
   هشتگها:  #استعمار, #امپریالیسم, #مهر_داریوش.
………….
تعریف ساده استعمار و امپریالیسم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
پهپاد مینیاتوری یا پهپاد ریز، هوش_مصنوعی خودکار، اسلحه خطرناک. هواپیماهای خیلی ریز بدون سرنشین قاتل، که تولید انبوه راحت دارند، قدرت شناسایی چهره و تحلیل های موضعی دارند. تامین و امنیت و نبردها با پهبادهای هوشمند است. آنها می توانند در هر جایی پرواز کنند، وارد هر ساختمان شوند، داخل هر دریچه پنهان شوند، و در حالی که هدف بی خبر است به آن حمله کنند.
جنگ اخیر بین جمهوریهای الکی، باکو با ارمنستان نشان داد، پهپاد نقش مهمی در جنگ دارد. در این جنگ نیروهای ارمنستان مانند جنگ دوم جهانی بودند، و نیروهای باکو از نسل اول پهپادهای مسلح جنگی استفاده کردند، و در جنگ پیروز شدند. جنگها بزودی شاهد حضور گسترده پهپادهای هوشمند خواهند بود، ایرانیان نیز باید در این تکنیک توانایی داشته باشند.
مشروح در http://arq.ir/349
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  تعریف ساده استعمار و امپریالیسم