Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات یکی از مهمترین موضوع هاست که باید بخوبی برای ادامه حیات یک ملت و کشور در قرن نو دانسته شود.  بدون درک و دانش درست از آنها هیچ کشور و ملت نخواهند توانست ادامه تاریخ و تمدن دهند.  درباره هر کدام از اینها زیاد گفته و نوشته اند،  من نمی خواهم آن مطالب را تکرار کنم،  سعی من در گفتن و نوشتن های جدید است.

تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات

تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات
تصویر انوش راوید در یک سایت باستانی در اینجا،  عکس شماره 3144.
 این برگه بشماره 1072 پیوست لینک زیر است:
تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره 1606.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات
تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات
      حزب سازمان سیاسی است،  که می خواهد در تمام یا بخشی از حکومت باشد،  معمولاً حزب تشکیلات و سازمان مستقیم از مدیریت دارد،  تا بهتر بتواند تاثیر گذاری در حکومت و کشور و مردم داشته باشد.
      جنبش پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف و اندازه‌های گوناگون و با تشکیلات مستقیم یا غیر مستقیم است،  که به تغییر در ترکیب ‌بندی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی منجر میشود.
      انسان موجودی است اجتماعی در  تاریخ و فرهنگ یاد گیری  تعریف کردم،  افرادی که عقاید مشترک دارند،  گرد هم آمده به تبادل نظر و هم فکری می پردازند،  و کاری مشترک سازمان می دهند.  هدفهای مختلف، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و موارد بسیار دیگر را در نظر می گیرند.  همچنین عوامل اجتماعی، محیطی، نژادی و حتی جنسیتی، می توانند پیش گزیده ای برای گردهم آیی باشد.  این جمع شدن یک بینش و اندیشه را حزب و یا تشکلی با اسامی دیگر می گویند.
      احزاب و تشکلها از گروه های انسانی هم سو و هم فکر نشات می گیرند،  تشکیل حزبها و جنبش های مختلف بدلایل ذکر شده در بالا می باشند.  جنبشهای اجتماعی،  نظام مند شده را حزب می گویند،  گاه نظامی و یا اندیشه ای واحدی می باشند،  که اهداف معینی دارند و بر اساس این اهداف مسئولیت های مختلف ایجاد می گردد و اعضا و کار آنها مشخص می شوند.  این مسئولیتها مرتبط و مکمل هم بوده،  که تخطی از اهداف حزب،  سوء تعبیر از خواسته های جمعی و خدشه وارد نمودن به اصل وظائف محسوب شده و موجب مشکلات و حتی شکست حزب در راستای رسیدن به هدف اصلی آن می گردد.
     طی تاریخ به خصوص دو سده اخیر در جهان به بهانه های گوناگون احزاب مختلف به درستی و یا ترفندی ایجاد شدند،  تعدادی مانند،  لیبرال ها و دموکرات ها، سوسیالیست ها، فدرال خواهان،  به دلیل بیشترین آرا درخواست مردمی و نیاز اجتماع به آنها در زمان خودشان جاودان شدند.    
    تشکیل احزاب و پا بر جایی آن ها به دو شرط اساسی بستگی دارد:
  1-   ایجاد تشکیلات منظم و هماهنگ.
  2-   جذب پشتیبانی مردمی و به دست آوردن اعضای فعال.
    در بسیاری از کشورها از نظر جامعه شناسها و سیاسی های مردمی و دولتی،  وجود احزاب ضرورتی اجتناب ناپذیر است،  همچنین ایران و ایرانیان  بدلایل تاریخی علاقه به تشکیلات و جنبش های مردمی دارند.  به وسیله احزاب و گفتن خواسته های مردم در چهار چوب ایشان،  می توان دولت ها را کنترل ویژه نمود.  از طرفی اعتبار قوه مقننه که احزاب در تشکیل آن و راه یابی اعضای شان بدان دست باز تری دارند،  افزایش می یابد و راحت می توانند خواسته هایشان را به دولت مرکزی اعمال کنند.  از سوی دیگر آزادی های مختلف تضمین می یابد و کاستی ها و دزدی های کلان کنترل می شوند.  عناصر فعال احزاب مختلف گرد هم می آیند و متمرکز می شوند و به پرورش نیروهای زبده کمک می کنند،  این گونه اداره کشور بهینه خواهد شد و بستر رسیدن به  دانایی های نو  آماده می گردد.
       اثرات ایجاد احزاب در کشورها تا حدودی ذکر شد،  همچنین دست یابی به منافع جمعی از کارهای حزب است.  در صورتیکه تشکل در جامعه نهادینه نشده باشد،  سود و ضرر هایی متوجه می گردد که بدون تحلیل و پایه های علمی است.  تهدید اتحاد و انسجام مردمی،  نادیده گرفتن و گاهی حتی حذف افراد مستعد و مفید خارج از حزب، ترجیح منافع حزب بر منافع دولت و ملت، از بین رفتن هویت فردی در برابر هویت اجتماعی احزاب،  جلوگیری از ابراز عمومی افکار توسط مردم،  از آن جمله آنها است.
      از مهمترین مسائل که باید در نظر گرفت،  دیکتاتور مابی در برخی احزاب توسط رهبران ایشان،  و بی ثباتی حزب و در نتیجه دولت و جامعه ای است،  که به دست ایشان سپرده می شود.  رقابت ناسالم سیاسی و حزبی و حتی ترور ها و کشتارهای علنی و مخفیانه و در کل گاه و بی گاه ایجاد هرج و مرج در کشور هایی می کند،  که بدون آگاهی و پیش زمینه اجتماعی دمکراتیک باشند،  و یا در نفوذ آشکار و پنهان  استعمار و امپریالیسم  قرار دارند.
     احزاب سیاسی در ایران با آغاز مشروطیت تولّدی رسمی یافت،  پیش از آن فعالیت حزبی در ایران سابقه چندانی نداشت.  در دوره ناصری فراموشخانه به مثابه یک تشکیلات رسمی و سیاسی فعالیت داشت از وجود احزاب خبری نبود.  در ایران ابتدا گروه کوچکی به نام «اجتماعیون عامیون» به رهبری حیدرخان عمواوغلی،  تبعه روس و از اعضای حزب سوسیال دموکرات روسیه به شکل مخفیانه تشکیل شد،  و سپس مجلس در ذیقعده 1327 تشکیل احزاب را به صورت علنی و رسما تایید نمود،  «حزب دموکرات صلح طلب» به رهبری حاج میرزا حسین پدر بزرگ انوش راوید عنوان نخستین حزب رسمی ایران آغاز به کار نمود.
   پرسش از عموم:  آیا شما برای ایجاد تغییرات جدید،  تحلیل حزبی موج سومی دارید؟
تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات

روشنگری اندیشه مردم

تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات
تصویر انوش راوید در یک مکان تاریخی،  عکس شماره 7173.
      برای نجات ایران و ایرانی در مسیر روشنگری اندیشه مردم تلاش کنیم،  و بشیوه دمکرات از انحراف جلوگیری نماییم و مانع سوء فهم شویم،  در مسیر راهبردی ایران خواهیم بود.
تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات
تصویر طرحی از بیل گیتس،  عکس شماره 7075.
      در آمریکا بخش عظیمی از بودجه آموزش عمومی توسط بیل گیتس تامین می شود،  اما او فرزندانش را به مدارس تحت پوشش آموزش دولتی و رسمی نمی فرستد.
……………
   برچسبها:  تعریف حزب, تعریف جنبش, تعریف سازمان, تعریف تشکیلات, روشنگری اندیشه, اندیشه مردم.
………….
تعریف حزب جنبش سازمان تشکیلات
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
سه دقیقه از روایت عربی درباره فرماندهی و تدارکات در جنگ قادسیه، با این سه دقیقه براحتی می توان متوجه شد، که داستان چه بوده است. تعداد از ایرانیان دوست دارند، که بگویند و بشنود در طول تاریخ خیلیها آمدند، و به ایران و ایرانی تجاوز کردند و کشتند و خراب کردند، و آب به آسیاب دشمنان بریزند.
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.