Skip to main content
مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران در کتیبه بیستون نقش بسته است،  کتیبه ای که پادشاه بزرگ دینی برتر از همه بود،  و باید در مقابل این بزرگ بسته و مطیع کامل بود.

مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران

کتیبه بیستون پایان شاه خدایی
تصویر کتیبه بیستون،  عکس شماره 3413.
مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان
تصویر لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره 1610.
این برگه بشماره 393 پیوست لینک زیر است:
مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران

مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران

      همانگونه که در سخن وبلاگ نوشته ام،  می خواهم بمنظور رسیدن و درک از تاریخ علمی و واقعی مطالب جدیدی مطرح کنم،  که تاکنون گفته و بررسی نشده است.  بهمین جهت برای عموم علاقمند،  گاهی فهمیدن آنها کمی مشکل می شود،  و پرسش های زیادی در ذهنها ایجاد می شود،  که همان خواسته اصلی من است،  یعنی چرخیدن گردونه یادگیری در علم تاریخ و تاریخ اجتماعی،  با این گردونه است،  که می توان هوش ها و لایه های جدید،  بمنظور اهداف ملی مرمی ایرانی برپا کرد.
مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران

کتیبه بیستون پایان شاه خدایی

    شاید بنظر بعضیها بزرگی و عظمت ایران در کتیبه بیستون نمایان است،  که در آن شاه تمام پادشاهان منطقه تمدنی ایران را بزنجیر کشیده است،  داریوش شاه یک پرسر بود،  در اینجا،  و پرسرها از ابتدای تاریخ،  تاکنون،  داستان های تاریخی خودشان را دارند.  قبل از سلسله هخامنشیان بیشتر ایران در دوران تمدن قبیله ای پیشرفته بسر می برد،  و قبایل استقلال و آزادی نسبی خودشان را داشتند.
      با کمی دقت و هوشیاری تاریخی متوجه می شوید،  نقش این کتیبه و بزنجیر کشیده شدنها،  یکی از مهمترین گذرهای تاریخی ایران و جهان است،  و خبر از آغاز پایان دوران شاه خدایی می دهد.  این کتیبه که تکرار نمونه سنگ نگاره آنوبانی‌نی در سرپل ذهاب است،  گویا مراسم یک دین است،  شاهی که بزرگ دینی است،  دیگر شاه ها باید بسته شده بدیدار و بیعت با آن شاه بروند.
 کتیبه بیستون پایان شاه خدایی
عکس کتیبه بیستون،  عکس شماره 1132 .
      دوران هخامنشیان بخشی از تاریخ تمدن منطقه تمدنی قاره کهن و بویژه ایران است،  کلاً این زمان مرحله گذر تاریخی شاه خدایی به سازمان قبیله ای بود،  برای درک از تاریخ حرفه ای،  دانستن دوران تاریخ تمدن،  که من ساختارهای تاریخی اجتماع می نامم،  بسیار مهم است.  در دوران شاه خدایی کاخهای بزرگ بنا کردند،  که امروزه آثار آن در ایران و مصر و بین النهرین و… باقی است،  قبل و بعد از این دوران چنین کاخ هایی را نمی بینیم.
  ساخت و بنا کردن کاخها مخارج و نارضایتی ایجاد می کرد،  این وضع را می توان در نمونه امروزی بهار عربی دید.  دوران شاه خدایی هم مانند تمام دوران تاریخ تمدن،  به دوره هایی تقسیم می شود،  که نیازمند بررسیهای تخصصی است،  در میان مطالب مختلف وبلاگ توضیح نوشته ام.  بطور کلی آنرا سه دوره می گویم،  ابتدا برده داری،  دوم ظهور دینها و نیمه برداری،  سوم که مرحله آخر است، پایان برده داری و تکامل دینها،  که این زمان برابر است با دوران سلسله هخامنشیان در ایران.
کاخ های ویران شده
عکس کاخ های ویران شده از انقلاب های ناتمام بنام بهار عربی،  عکس شماره 6291.
      ساخت کاخهای پادشاهان و معابد بزرگ،  در هر زمان و دوران دو حالت ایجاد می کند،  ابتدا مخارج که نیازمند مالیات بیشتر است،  در گذشته کارگران جوان هم جزیی از مالیات بودند،  دوم ایجاد نارضایتی در میان توده مردم.  البته تضاد هم در میان حاکمان درست می کند،  که خود آن موجب کودتا و جنگ و کشتار درون کاخها و دستگاه های سلطنتی و حکومتی می شود.
      وقتی کاخی برپا می شود،  پایتخت بزرگی شکل می گیرد،  ارتش قوی ایجاد می شود،  و خود بخود باعث نابودی و ضعیف شدن بخشهای دیگری از هر سرزمین و کشور می شود.  حال می خواهد حاکمان دستمزد داده باشند،  یا توده ها برده وار کار کرده باشند،  در هر صورت باعث مشکلات مالی و برهم خوردن نظم و چیدمان انسانی سنتی،  و نیز آلایش زیستی تاریخی می شود،  و طبقه های ضعیف بوجود می آید.  هر چند که سکه های زیاد هم ضرب کنند،  و به دولتیان و کشوریان و لشکریان دهند،  در هر صورت تورم مالی و گرفتاری است،  فرقی در زمان و دوران نمی کند،  نمونه در تاریخ زیاد است.
 تاریخی حفاری تخت جمشید
عکس تاریخی حفاری تخت جمشید،  در اوایل قرن 20 ،  عکس شماره 1112.
مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران

سنگ‌ نگاره آنوبانی‌نی آغاز شاه خدایی

 سنگ نگاره آنوبانی‌نی و ستاره ایشتار
تصویر سنگ نگاره آنوبانی‌نی و ستاره ایشتار،  عکس شماره 4129.
      سنگ‌ نگاره آنوبانی‌نی یا نقش ‌برجسته آنوبانی‌نی،  یکی از نقش ‌برجسته‌ های متعلق به یکی از چهار قوم زاگروس نشین در هزاره چهارم خورشیدی ایرانی،  بنام لولوبیان است.  این نقش برجسته در ۱۲۰ کیلومتری شهر کرمانشاه،  و در نزدیکی شهر سرپل ذهاب در سینه کوهی به بلندای 35 متری از سطح زمین محل،  و بر صخره ای به نام میان‌کل قرار دارد،  و در حدود 4500 هزار سال پیش تراشیده شده است،  و با شماره ثبت ۱۴۹ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
      در این اثر پادشاه لولوبی پای چپ را بر روی پیکر اسیری نهاده،  و از ایزدبانوی نانا دو اسیر دیگر را می گیرد.  در زیر این تصویر صورت شش اسیر دیگر هم کنده کاری شده است.  سنگتراشی بخش پایین که دربردارنده تصویر اسیران است،  در حالیکه دست هر کدام از پشت بسته است،  و همگی برهنه نشان داده شده اند،  از چپ به راست پشت سر پادشاهی که تاج بر سر دارد،  در حرکت می باشند.  در زیر این صحنه هم سنگ ‌نگاره ای،  که نشانگر پیروزی آنوبانی‌نی است تراشیده شده است.
      در این سنگ پادشاه لولوبیان و جمع ۹ تن پیشوای اسیر به تصویر کشیده شده است.  این اثر شباهت زیادی به سنگ‌ نبشته بیستون دارد،  که ۲۰۰۰ سال بعد از آن ساخته شده است.  بنا به گفته بسیاری از مورخین داریوش اول هخامنشی،  زمانی که به سوی بلاد بین‌النهرین لشکرکشی می ‌کرد،  از سنگ برجسته آنوبانی‌نی دیدن کرد،  و بر آن شد تا نمونه ای مشابه از خود به جای بگذارد،  و همین زمینه‌ساز آن شد تا دستور دهد کتیبه ‌ای را در بیستون،  که امروزه از آن به عنوان بزرگ‌ترین سند زمان هخامنشیان یاد می‌شود، حجاری کنند.
      کتیبه ای به زبان اکدی در زیر آن با این مضمون است:  "آنوبانی‌نی پادشاه توانا، پادشاه لولوبی نقش خود و نقش الهه ایشتار را در کوه باتیر رسم کرده است.  آن کس که این نقوش و این لوح را محو کند،  به نفرین و لعنت آنو، آنوتروم، بعل، بلیت، رامان، ایشتار، سین و شمش گرفتار و با دو نسل او برباد رواد".
 سنگ نگاره آنوبانی‌نی و ستاره ایشتار
   تصویر یک طراحی از نقش ‌برجسته آنوبانی‌نی،  که توسط پاسکال کوست در سال ۱۸۴۰ م کشیده شده است،  عکس شماره 4130.
   مهم:  سنگ برجسته های 4500 ساله آنوبانی‌نی،  که از قدمت تاریخی، کهن تر از بیستون و تخت جمشید است،  با این ارزش و قدمت،  که سندی محکم از تاریخ است،  کنار محوطه دبیرستان خواجه عبدالله انصاری این شهرستان،  گاه بازیچه دست دانش آموزان شده است.  متأسفانه نه حریم این آثار رعایت شده و نه تدابیری برای حفظ و نگهداری آنها اتخاذ شده است.  دیری نخواهد پایید که از این سنگ نگاره های پر از مجد و عظمت به واسطه اثرات جوی و طبیعی،  باران های اسیدی و عوامل انسانی،  تنها نامی آن باقی خواهد ماند.
   جالب:  به دليل شباهت زياد دو نقش بیستون و میان‌کل،  بسياري اعتقاد دارند،  داريوش كتيبه بيستون را با الهام از آنوباني‌ني بر دل كوه بيستون حك كرده است.  هر دو نقش در يك شاهراه ارتباطي باستاني قرار دارند،  اين شاهراه پس از گذر از بيستون،  طاق‌گرا را پشت سر مي‌گذارد،  از سرپل‌ذهاب محل نقش آنوباني‌ني مي‌گذرد،  و به بين‌النهرين مي‌پيوندد.
      همچنين در هر دو نقش پادشاهان فاتح تجسم شده‌اند،  و هر دو تير و كمان دارند.  مانند اسلام که امام و امام جمعه باید اسلحه در دست داشته باشد.  تعداد اسيران در هر دو نقش 9 نفر هستند.  البته بعد‌ها آخرين پادشاه سكاها تصوير خود را روي كتيبه بيستون نقش مي‌كند.
      در هر دو نقش قد اسيران یا پیروان دینی از قد پادشاهان كوتاه تر است،  هر دو پادشاه پا روي سينه يكي از اسيران یا پیروان گذاشته ‌اند.  در هر دو نقش دست اسيران از پشت بسته شده،  و قدرت پادشاهان به توجه و توفيق خدايان بستگي دارد.  در هر دو نقش الهه‌ها نقش نماينده خدا را دارند،  كه حلقه قدرت را به پادشاهان مي‌دهند.
      البته تفاوت هایی مابین این دو اثر نیز وجود دارد،  برخلاف كتيبه بيستون،  در نقش آنوباني‌ني از ملازمان خبري نيست.  همچنين در كتيبه بيستون اسرا یا پیروان در يك صف قرار دارند،  اما در نقش برجسته پادشاه لولوبي‌ اسرا در دو صف نقش شده‌اند.  در آنوباني‌ني همه اسرا برهنه‌اند،  اما در كتيبه بيستون همه لباس به تن دارند.  در نقش آنوبانی نی،  ايشتار اسرا و دشمنان پادشاه را خود به دست پادشاه مي‌دهد،  اما در بيستون فروهر هيچ نقشي ندارد،  و تنها در بالاي نقش حك شده است.
مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران
سنگ‌نبشته چهارم داریوش در تخت‌جمشید
    اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ.  به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ.
   انوش راوید:  در دید بسیاری،  سنگ‌نبشته چهارم داریوش در تخت‌جمشید،  مفهوم عادی دارد،  و دعای مهم از یک پادشاه بزرگ است،  ولی در واقع با کمی مطالعه جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی،  متوجه خواهیم شد،  این متن خبر از پایان تمدن شاه خدایی می دهد،  زیرا دروغ و خشکسالی و دشمن،  در اثر تمدن شاه خدایی،  یا همان نوع دیکتاتوری قرون جدید،  حاصل می شود،  کنش و واکنش یا عمل و عکس العمل،  در پدیده و متن جامعه است.
مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران
نظر ها و پرسشها و پاسخها
    نظر کیان:  نقطه انتقاد من بر غارت گران و مزدوران روسی و اروپایی نیست که در پوشش باستان شناس و تاریخ دان،  با ترجمه ها و تفسیرهای غلط و دروغین کتیبه ها، باعث جنگها و بدبختی ملت ما و همسایگان ما شده اند و حال این اژدهای هزار سر، نیمی از خاورمیانه را به زمین های سوخته تبدیل کرده و می رود تا بقیه را نیز خاکستر کند، انتقاد من بر آن ابلهان یا در اصل حرام زادگان مواجب بگیر زبان شناس و تاریخ دان به اصطلاح ایرانی است که مغز کوچک خود را کمی به کار نینداخته اند که لحظه ای به این همه ظلم و فریب شک کنند و به جای شیپور گرفتن و فریاد براوردن در همسویی با این ارکستر کثیف تاریخی، نه از روی ترجمه های لغت به لغتی که بیگانگان برای ما درست کرده اند، بلکه با استفاده از میراث لغوی و تاریخی این مرز و بوم، به ترجمه و تفسیر درستی از روایات باستانی برجای مانده برکتیبه ها، پوستها و کتابها بپردازند، همانگونه که فرضا انگلیسی ها برای ترجمه متون کهن خود به زبان عربی یا ترکی روی نمی آورند بلکه در درجه اول زبانهای بومی سرزمینهای اطراف خود را مد نظر قرار داده و آنها را بر فرهنگ ها و سنت های به جای مانده می سنجند، کاری که این مدعیانداخلی جعل و ظلم از آن غافلند یا نمی خواهند به آن بپردازند،  و این چنین در غیاب دلسوزانی آگاه و میهن پرست، فرهنگی دروغین بوجود می آید که دامنه اش تا صدها سال، زندگی این مرزو بوم را تباه و مانع از پیشرفت یک سرزمین می شود تا اینچنین ملتهای منطقه هم چنان وابسته و نشخوار کننده ئ هر کثافتی که از اروپا و روسیه به سرزمین ما وارد می شود باقی بمانند .
داریوش در ابتدای کتیبه اش از رنج خشکسالی و تمنا از خورشید بزرگ و نیرو دهنده یعنی اهوره مزدا صحبت می کند، و در ادامه داستانش در روندی یکساله و نه بیشتر در قالب پیچیده ای از رمز و راز، به شرح ماجرایی می پردازد برای رفع مشکلات کشورش، موضوعی که فقط با رجوع به فرهنگ و زبان های بومی منطقه قابل شناسایی و ترجمه است، اما یک سری اروپایی در راستای ماموریت محوله،  داستان داریوش را بر روایات تورات و حماسه های یونانی تطبیق می دهند! و آشی می پزند که تا به امروز دهان ایرانیان را سوزانده است، و در این میان مدعیان بی خردی هم از داخل به تایید این تفسیرهای اشتباه می پردازند و این چنین نظرات غلط از اتاقهای بسته در اروپا وارد فرهنگ ملتی در خاورمیانه می شود و آغاز جدالهای بی پایان،  و یکی از این مثلا تحصیل کردگان زبان شناس، نگاهی به زبانهای کردی و لری و جنوبی و مازندرانی و…نمی اندازد که شاید حقیقتی را کشف و بر این داستان مثلا حماسی، چهره ای دیگر زند و این غیاب دلسوزی، آشغال های دروغ پردازی چون ی گ، با بهره گیری از رمز پردازی های روسی، پس از ایجاد حلقه های بی شماری از هوادارن، آرام آرام چهره واقعی خود را نشان داده و از غالب یک به اصطلاح هنرمند به دشمنان این مرز بوم و همسوبا توطئه ئ تجزیه طلبان تبدیل می شوند.
   پاسخ انوش راوید:  من زیاد می گویم و می نویسم در وب در نامه و اینطرف و آنطرف،  که باید تاریخ واقعی و واقعی تر شود،  و یک علم درست و حسابی شود،  و این وظیفه اشخاصی است،  در اینجا.    
 ……………
   برچسبها:  مهمترین دوران, تاریخ تمدن, تمدن باستان, کتیبه بیستون, سنگ‌ نگاره آنوبانی‌نی, شاه خدایی.
………….
مهمترین دوران تاریخ تمدن باستان ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
در تاریخ نویسی استعماری تا توانستند از سادگیها استفاده کردند، و برای همه تاریخ دروغ گفتند، اهرام مصر ژئوپلیمر یا بتون ایران باستان و سیمان پارسی است مشروح در http://arq.ir/368
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.