شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ

شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ  بنا بر نامه های پهلوی،  تاز،  یکی از ۱۵ فرزند فراواک پورِ سیامک است،  و برادر شاه هوشنگ پیشدادی بوده است.  تازی یا تاژی تیره ایرانی،  در موقعیت جغرافیای تاز هستند.  تاریخ نگاران ما بعلت عدم توانایی در درک تاریخ و جغرافیای تاریخی،  تازی را غیر ایرانی گفته اند.
شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ
   ــ  تاژ، تاج، تاز :  تا = مضاعف چند باره + ز = زمین،  تاز = زمین بارور = جلگه حاصلخیز بابل تا دشتستان،  در گذشته ها نام ها را بر اساس عوامل طبیعی می گذاشتند.  تازی = اهل تاز، اهل دشتستان و بابل.  قبلاً نوشتم که مردم بابل،  مدی یا مادی بودند،  در اینجا.
شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ
تصویر انوش راوید هنگام جستجوی سطحی در یک اثر تاریخی،  عکس شماره ۳۳۳۶.
شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ
لوگو با جدیت پیگیر تاریخ ایران باشید،  عکس شماره ۱۶۱۱.
برگه پیوست تازی و تاجی و توزی است.
. . . ادامه دارد . . .
شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ
تاریخ شهر توز، تاز، توج، تاج، تاژ
      شهر توّج یا توز در حدود العالم چنین معرفی شده است:  شهری است اندر میان دو رود نهاده و مردم بسیار و توانگر و همه جامهای توزی از اینجا برند. (ص ۱۳۲).  و رود شادگان بر گوشه مغرب از توّج بگذرد و به دریای اعظم افتد.  (ص ۴۴). و اصطخری می‌نویسد: «توّج شهری گرمسیر است». (ص ۱۱۳). «… از توّج تا جنابه دوازده فرسنگ.  (ص ۱۱۴). و «از شیراز تا توّج سی و دو فرسنگ و از شیراز تا جنّابه پنجاه و چهار فرسخ».  (ص ۱۱۷).  و از … توّج جامه‌های کتان خیزد.  (134).  ابن حوقل توّج را قصبه توج می‌داند.  (ص ۳۷ صوره الارض).
      رود رس به توجّ می‌آید و از دروازه آن گذشته به دریا می‌ریزد. (ص ۴۴).  «توّج،  شهری است با هوای سخت گرم که در مغاکی بنا شده و بناهایش از گل و دارای نخلستان‌ها و باغ‌ها و در اوضاع و احوال شبیه نوبندگان است». (ص ۵۲).  در توّج جامه‌های توّجی به دست می‌آید و هیچیک از جامه‌های دنیا بدان شباهت ندارند.  اگر چه عالی‌تر و گرانتر از آنند. (ص ۶۵).  «شهر توج مرکز مهم تجارتی بود.  در قرن چهارم از حیث بزرگی به اندازه ارجان بود.  و پارچه‌های کتانی و گلابتون دوزی آن معروف بود.
      عضد الدوله، طایفه‌ای از اعراب شام را در آنجا مقام داد.  توج در قرن ششم ویران گردید و تاکنون محل آن پیدا نشده،  ولی گویند آن شهر در ساحل رودخانه شاپور یا نزدیک آن در زمینی پست به فاصله دوازده فرسخی جنابه و چهار فرسخی معبری،  که از دریز آغاز می‌شود واقع بوده است.  توج از نقاط مشهور دوره فتوحات اسلامی است،  و تاریخ بنای مسجد آن به همان اندازه می‌رسید.  ولی در زمان حمد اله مستوفی با خاک یکسان بوده است. (سرزمینهای خلافت شرقی، ص ۲۸۰).
      فارسنامه ابن بلخی ــ  توّج:  به قدیم شهرکی بزرگ بوده است،  مقام عرب را شاید،  کی گرمسیر عظیم است،  و در بیابان افتاده است،  و اکنون خود خراب است.  و از آن عرب کی،  قدیم بودند،  کس نماند.  پس عضد الدوله قومی را از عرب شام بیاورد،  و آنجا بنشاند و اکنون این قدر عرب کی مانده‌اند،  از نژاد ایشان‌اند و آب روان نباشد و جامع و منبر هست.
      نزدیک مرز ولایت ارجان،  رودخانه شاپور به دریا می‌ریخت،  و با اندک فاصله از دهانه آن رود شاید بالای ملتقای رود جره به رودخانه شاپور،  که بعدها درباره آن گفتگو خواهیم کرد.  شهر توّج یا توّز مرکز مهم تجارتی قرار داشت.  توج در قرن چهارم چنانکه اصطخری گوید،  از حیث بزرگی به اندازه ارّجان بود،  گرمایی سخت داشت،  و در دره‌ای واقع بود و نخیلات بسیار داشت.  توّج شهری تجارتی بود پارچه‌های کتانی آنجا که به رنگهای مختلف تهیه می‌گردید،  و گلابتون دوزی می‌شد،  معروف بود.
      رودخانه شاپور که از نزدیک شهر می‌گذشت،  غالبا رودخانه توّج نامیده می‌شد،  و عضد الدوله دیلمی طایفه‌ای از اعراب را از شام کوچانیده در آنجا مقام داده بود.  توّج در آغاز قرن ششم ویران گردید و تا کنون محل آن معین و پیدا نشده ولی گویند آن شهر در ساحل رودخانه شاپور یا نزدیک آن،  در زمینی پست به فاصله دوازده فرسخی جنابه،  و در ساحل دریا و چهار فرسخی معبری،  که از دریز آغاز می‌گردید،  واقع بوده است.  توّج از نقاط مشهور دوره فتوحات اسلام است،  و تاریخ بنای مسجد آن به همان دوره می‌رسیده،  ولی در زمان حمد اللّه مستوفی با خاک یکسان بوده است.
      جغرافی نویسان قدیم توج را در اکثر اوقات جزء کوره «شاپور خره» به حساب می‌آوردند.
اوال در ساحل عربی مهمترین جزیره مجمع الجزایر بحرین است،  که ذکر آن در فتوحات اولیه اسلامی آمده است.  اولین کسی که از بوشهر (بوشر) نام برده،  یاقوت است،  و روبروی آن به گفته بلاذری در قسمت داخل،  ریشهر یا راشهر توج بوده.
شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ
تپه باستانی کوشک در روستای زیراه از توابع سعدآباد
تصویر تپه باستانی کوشک در روستای زیراه از توابع سعدآباد،  احتمالاً بخشی از توز قدیم،  عکس شماره ۴۱۲۰.
      توز دانشمندان بسیاری را در خود پرورش داده است،  که می توان تاج‌الدین فارسی،  و عبدالله بن هارون التوزی،  و موسی بن هارون التوزی،  را نام برد.
شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری.
شهر تاریخی توز تاز توج تاج تاژ
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.