Skip to main content
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی که در واتساب با جمعی دوست تشکیل شده و مسائل و موضوعات تاریخی و فرهنگی و اجتماعی راهبردی را نسبی بررسی نواندیشانه می کنند.

چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی

چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
تصویر برای چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی،  عکس شماره 7259.
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
لوگو افسانه ها و آئین های گذشته فراموش نشود،  عکس شماره 1531.
این برگه بشماره 1419 پیوست لینک زیر است:
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی

سند من داستان من

      این زمان اینترنت و شبکه های اجتماعی،  باعث رشد فکری شده،  و این رشد خود بخود تکامل تمدن را در پی دارد.  ملتهای باهوشتر بیشتر می توانند،  از این برکت دوران استفاده کنند،  و گفته میشود هر چند ساعت دانش بشر دو برابر می گردد.  ولی هوش ملتها برای بهره برداری از این سهم کم و بیش دارد.  مردمی که سیستم آموزشی آنها حافظه محوری است،  توانایی چیدن این برکات را ندارند یا کم دارند،  و ملتهایی که سیستم آموزشی آنها پردازش محوری است،  با سرعت از برکات استفاده می کنند.
      همانطور که در تارنمای ارگ ایران بارها گفتیم و نوشتیم،  سیستم آموزشی ایران در شرایطی است،  که نمی گذارد مردم و کشور از برکات زندگی استفاده کنند.  نمونه آن زیاد است،  به کشورهای اطراف ایران نگاه کنید،  همه زندگی و بود و باش معمولی دارند،  ولی ایران در تحریم و مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کند.  تلاش کشورهای همسایه ایران افزایش تولید و ارض و ارز است،  ولی مشکل ما ایرانیها شده قیمت مرغ و تخم مرغ.
      در ایران یک مشکل و دو مشکل نیست،  انبوه مشکلات است،  مانند انبوه دیدگاه های مختلف و رو در رو یکدیگر،  که همه می گویند سند من داستان من است.  هیچکس نمی گویند سند من نیازمند بررسیهای علمی است،  و معنی و تعریف علم نیز مشخص است.  مانند درباره تاریخ ایران،  که یک تاریخ ساختگی است،  و از یک قرن پیش با سیستم آموزشی،  بزور بخورد مردم داده شده،  و توسط بازار حمایت،  و با ابزارهای مختلف مانند تلویزیونها مردم را بمباران دروغهای تاریخی کرده اند.
      مردمی که یک قرن است،  از همه طرف دروغهای تاریخ را بخوردشان دادند،  و ذهن آنها حافظه محوری است،  نه پردازش محوری،  نمی توانند تشخیص دهند چه چیز دروغ است چه واقعیت.  از این طرح برای مقاصد زیادی استفاده می شود،  مانند دروغ گفتن و پخش آن درباره تولیدات ایران،  دروغهای سیاسی و اقتصادی،  و اغفال مردم بشیوه مختلف،  چون مردم ایران نمی توانند دروغها را از واقعیتها تشخیص دهند.
      درباره موضوع دروغهای تاریخ،  در این زمان شبکه های اجتماعی یک مسئله برای من انوش راوید پیش آمده است.  جمعی اشخاص باهوش با مطالعه و پیگیری تارنمای ارگ ایران متوجه دروغهای تاریخ و کلاه بزرگ تاریخ شده اند،  و در گروه های مختلف شبکه های اجتماعی مواجه شده اند،  با میلیونی مردمی که نتوانسته اند متوجه دروغهای تاریخ شوند،  و این دروغها را تکرار می کنند،  و این اشخاص باهوش می خواهند به آنها بگویند،  که این مطالب تاریخی دروغ است،  ولی نتیجه نمی گیرند،  و از من می خواهند که در گروهها توضیح دهم.
      هر چه توضیح لازم است،  در تارنمای ارگ ایران وجود دارد،  هزاران پست برابر دهها هزار صفحه کتاب،  از همه بخشهای تاریخ،  موشکافانه بررسی شده،  و دهها هزار نظر و پرسش،  پاسخ داده شده،  و هزار پرسش جدید مطرح گردیده،  تا خوانند در پژوهشهای نوین تاریخ شریک کار شود.  ولی افراد میلیونی در شبکه های اجتماعی آن کسانی نیستند،  که دنبال پژوهشهای جدید بروند،  آنها بیرون آمده از یک سیستم آموزشی وامانده هستند،  و در مقابل هرگونه پردازش ذهن و دانش و بینش مقاومت می کنند.
      اگر از آنها پرسیده شود،  آیا شما می دانید تاریخ نویسی یهودی، انجمن سری یهود، تاریخ نویسی آنوسی، تاریخ نویسی استعماری، تاریخ نویسی پان ترک،  و غیره و غیره چیست؟  آنها هرگز این نامها را نشیده اند،  و با یک گوشی کوچک هم که در دست دارند،  و با وجود مشکل قیمت مرغ و تخم مرغ،  نمی توانند و فرصت ندارند بروند ببینند چیست.  فقط و فقط به همان آموزشهای حافظه محوری مراجعه می کنند،  و می گویند سند من داستان من است.  این داستان نیز در همه کتابهای بازاری از روی یکدیگر کپی پیس شده.
      ولی داستان ما ملت به اینجاها ختم نمی شود،  ما دور خودمان کلی مشکل درست کرده ایم.  مهمترین شده قیمت مرغ،  که هیئت دولت و محلس جلسه های فوق العاده برای تنظیم قیمتها می گذارند،  نه یکبار بلکه دهها بار.  ولی نتیجه ای بدست نمی آید،  و هیچ کس هم نمی فهمد مشکل از همان دروغ های تاریخ، و دروغ پروری در کتب شده است.  مشکلی که برای بقای ما،  باید بصورت کامل علمی بررسی و مورد دقت نظر قرار گیرد.
      اگر ما ملت بخود نیاییم و متوجه نشویم با چه تاری احاطه شده ایم،  آنهایی که این تارهای محکم را که دور ما چیده اند،  بزودی برای هر یک از استانهای ایران،  داستانهای تاریخی درست می کنند،  و تاری می شود دور آن استان،  و همه خواهند گفت سند من داستان من است.  این درصورتی است که کشورهای همسایه ایران،  و در بالاتر گفتم،  از هوش بهتری برخوردار هستند،  چون براحتی بدون نگرانی از کم اهمیت ترین چیزها،  مانند مشکل قیمت مرغ،  دارند برنامه های خود را پیش می برند.
      یادمان باشد در تاریخ خیلی از آدمها و مردمان آمدند،  و از صفحه روزگار حذف شدند،  چون هوش کافی برای بقا نداشتند.  نمونه اولی آنها نئاندرتالها بودند،  که نسبت به انسانهای اطراف خودشان کم هوشتر بودند،  با اینکه قوی و زبل و کاری بودند،  نابود شدند،  و فقط یکی دو درصد از ژن آنها در نسل آدمهای اطرافشان باقی ماند،  ما نباید چون نئاندرتال باشیم.  مردم جزایر ایستر با اینکه دشمن خارجی نداشتند،  خود را نابود کردند،  در تاریخ امثال زیاد است.
      گرامیان و هواداران تارنمای ارگ ایران،  با در نظر گرفتن جمع مسائل و تجربه پانزده سال وبلاگ نویسی،  به این نتیجه رسیدم،  نمی شود به تک تک این میلیونی گفت،  و چانه زد که چگونه بوده و چگونه خواهد شد.  لطف کنید به مردم بگویید هر چه بخواهند و شبهه و پرسش داشته باشند،  از نئاندرتال و تاریخ تمدن و نوع آموزش،  توسط تعدادی از اساتید در تارنمای ارگ ایران وجود دارد،  به آنجا مراجعه نمایید،  خواستند،  خواستند،  نخواستند باید منتظر داستانهای جدید برای ایران باشیم.
   پرسش از عموم:  بنظر شما امیدی به پاک کردن تارهای چسبناک از دور ایران و ایرانی وجود دارد؟
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی

همسنگر بغل دستی را بزن

      فرمانده به سربازها:  دشمن بصورت انبوه مقابل ماست،  سربازان همسنگر،  بغل دستی خود را نشانه بگیرید و شلیک کنید.
      این داستان کار ما ایرانیها شده،  با اینکه بصورت سرسام آور و فراوان از جانب امپریالیسم، عربستان و ترکیه و پاکستان و غیره،  پان ترک و پان کرد و پان عرب و غیره،  محاصر شده ایم،  خیلی راحت یکدیگر را هدف می گیریم،  بخاطر هیچ و پوچ.
      اینهمه می گویم و می گوییم دانش و بینش خود را بالا ببرید،  حداقل وقتی در جمعی هستیم،  اطلاعات آن جمع را بدست آوریم،  که چه هستند کی هستند،  بعد از شناسایی کامل وارد گفتگو شویم،  این حداقل لازم برای یک معاشرت سالم است.
      عزیزان گروه،  اگر در گروه هستیم،  پیگیر نوشته ها باشیم و اشخاص را بشناسیم،  دوست و دشمن ایران را بدانیم،  اگر از عوامل پانهای اجنبی در گروه بودند،  گوشزد کنیم.  ما نباید براحتی خود را اسیر توهم دشمن سازی کنیم،  همه ما دارای حداقل تحصیل هستیم،  دشمن یک عامل حقیقی و خطرناک است.
      چند شب پیش در این گروه گفتگویی صورت پذیرفت،  که کمی خوشایند نبود،  دو میهن پرست دو دکتر تحصیل کرده،  دو مومن با ایمان و وطن پرست،  مورد تایید دانشگاههای معتبر،  بدون اینکه یکدیگر را  بشناسند،  رودر روی یکدیگر قرار گرفتند.
      این رودر رویی ظاهر یک قضیه در یک گروه کوچک واتسابی است،  اما این قضیه مربوط به همان نیاز به نظم و پردازش گری در سیستم آموزشی است،  که بدون آنها ایران ویران تر می شود.
انبوهی دشمن در کمین داریم،  چندین برابر جمعیت و قدرت ما،  اما خود را هدف می گیریم،  آنها بما خواهند خندید،  که اینها خودشان را هدف می گیرند.  گفتگو سازنده است،  بشرطی که در گفتگو روح نظم و پردازش گری باشد،  نه روح تهاجمی.
   پرسش از عموم:  چکار کنیم؟
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
   گذشته قابل تغییر نیست،  اما آینده در قدرت توانایی و خواسته ماست،  بهمین جهت باید تا می توانیم دانایی و تدبیر خود را بالا ببریم،  و نواندیشان در مسیر راهبردی باشیم،  عکس شماره 7243.
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی

جنایت بزرگ در برابر آثار تاریخی و فرهنگی

      تندیس مجسمه چند هزار ساله بودا،  که با احتمال زیاد به دوره کوشانی تعلق دارد،  و در سنگ بسیار سخت تراشیده شده،  و در اثر خاک برداری پیدا شده است.  توسط چند نفر از پشتونها تخریب می شود،  این کار کثیف ضد تاریخ و فرهنگ مردمان بومی سرزمین است،  این بی عقلها بشکل بی رحمانه با کوبیدن پتک بر این پیکره بودا،  آنرا شکسته و تخریب میکنند.
      این مردمان جاهل، ضد فرهنگ، دشمن تمدن و تاریخ نمی فهمند این جا یک معبد بودایی تاریخی است،  که غیر از ارزش تاریخ تمدن سرزمین،  می تواند بعنوان جذب توریست بیشترین درآمد را داشته باشد.  چرا باید به این گونه موجودات کمک کرد،  تا به تخریب ایران تاریخی ادامه دهند.  این فیلم مربوط به چند روز گذشته است،  مربوط به 1400 سال پیش،  و داستان حمله اعراب و تخریب اعراب نیست.
   پرسش از عموم:  در هزار سال گذشته،  چه کسانی تاریخ تمدن ایران را نابود کردند،  و نابود تر می کنند؟ 
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
عبور از واماندگی
      در تارنمای ارگ ایران به مسئله مهم تغییرات اساسی در سیستم آموزشی ایران پرداختیم.  هر روز که تغییرات اساسی دیر انجام شود،  در زمانی که زمین بسرعت زیر پا ما حرکت می کند،  و کشورهای جهان و همسایه تحولات را متوجه شده اند،  ما ملت عقب افتادتر و گرفتارتر می شویم،  و این برای بقای کشور و ملت خیلی خطرناک است.
      از گرامیان می خواهم در یوتوپ مدارس کشور چین را ببینند،  در چین آموزش بر سه اصل حافظه و پردازش و نظم استوار است،  و علت پیشرفت زیاد آنها در مدت نیم قرن هم همین است.  اما با حساب شرایط ایران،  اگر ما فقط به پردازش محوری اهمیت دهیم،  و از حافظه محوری مطلق عبور کنیم،  کار بزرگی برای آغاز تغییرات انجام شده است.
   پرسش از عموم:  نظر شما برای تغییرات در سیستم آموزشی ایران چیست؟
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
کلاس کارگاه تیم گروه
      ریشه یابی واژهها براحتی نشان می دهد،  که زبان ما اصالت تاریخی در فرگشت و تمدن دارد.  البته بمرور زمان،  و در شرایط جملاتی،  گاه واژه ها چند منظوره بودند.  در گذشته های دور در زمانی که از ما بعنوان هموساپین نام برده می شود،  تعداد واژه های مورد استفاده کمتر از ده برگ کتاب فرهنگ لغات،  و اکثر آنها تک آوایی یا تک سیلابی بودند،  و هر یک چند معنی را می دادند.
      همان روش به زبان در دوران تمدن رسید،  و استفاده می شود.  سپس تمدن و زبان از منطقه ایران تاریخی به همه جهان رفت.  غربیها برای اینکه ایران را از تاریخ تمدن حذف کنند،  زبان ایرانی یا ایر،  دوران اولیه تمدن را گفتند،  زبان هند و اروپایی،  که یک نام الکی و دروغ است.
      می گویند کلاس واژه لاتین و انگلیسی است،  ولی هیچ ریشه یابی برای آن ندارند،  اما در زبان فارسی ریشه یابی دارد:
  ــ  کلاس = کرلاج=  کر + لاج =  اتاقهای اطراف کالج.
  ــ  کالج =  کلاخ = فراخ =  جایگاه وسیع.
Class     =  کلاس, طبقه, رده, دسته, گروه, نوع.
Classroom  =  کلاس درس, کلاس, اطاق درس, آموزشگاه.
  ــ  کارگاه =  کار + گاه = محل کار.
نشینم تو فرخنده گاه منست <> دو پر دو فر کلاه منست = فردوسی
  ــ  تیم =  جمعی یا جایگاهی،  مانند تیمارستان، تیم ورزشی یا تیمسار.
  ــ  گروه =  تیم،  چند تیم.
      وظیفه ماست که واژه ها را بشناسیم و از آنها بخوبی و بجا استفاده کنیم،  و سپاس از شما بخاطر مطرح کردن این موضوع.
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
کودک سال مجله تایمِ
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی و مخترع ۱۵ ساله
تصویر مخترع ۱۵ ساله،  عکس شماره 9601.
      برای اولین بار یک مخترع ۱۵ ساله به عنوان "کودک سال" مجله تایم انتخاب شد.  گیتانجالی رائو،  آمریکایی دستگاه‌های متفاوتی اختراع از جمله دستگاهی که می‌تواند سرب را در آب تشخبص دهد و همچنین برنامه‌ای که قادر به تشخیص آزارهای اینترنتی است.
      رائو گفت:  هدف من از ابداع، دیگر فقط یافتن راه حلی برای مشکلات جهان نیست بلکه ایجاد انگیزه در دیگران هم هست چراکه به تجربه شخصی، آسان نیست کسی مثل خود را نبینی.
      رائو ساکن ایالت کلرادو پیشتر به عنوان جوان ترین دانشمند برتر آمریکا انتخاب شده بود.
   مهم:  کودکان ایرانی باهوش تر هستند،  بشرطی که آموزش آنها پردازش محوری در اینجا باشد.
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
نبود نظم و توانایی کار جمعی
      بالاتر از نظم و کار جمعی در مدارس یا در واقع در سیستم آموزشی کشورهایی،  که تولید بالا دارند نوشتم،  پیشرفت کشورها از مقدار تولید آنها مشخص می شود.  پیشرفت و تولید نیز رابطه مستقیم به نظم و کار جمعی دارد.  تکه ای از فیلم صف یکی از بهترین دبستانهای روستای ایران است،  که بهترین کادر آموزشی را دارد.
      در این فیلم بوضوح نبودن نظم و کار جمعی دیده می شود،  که هیچ،  بلکه شاید اصلاً کسی نمی داند یعنی چه،  و نمی داند نظم و کار جمعی نقش اصلی در تولید و پیشرفت دارد،  در جنگ و صلح و ادبیات و همه چیز یک ملت و کشور اثر دارد.
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون برای نظم و کار جمعی در آموزش ایران،  متن و مقاله و یا نامه نگاری کرده اید؟  و یا جایی دیده اید کسی اینکار را انجام دهد؟
   پرسش احسان:  نظر شما درباره روش و رفتار آموزشی چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  من درباره رفتار آموزشی هیچ نمی دانم،  و تاکنون حتی یک دقیقه هم به دانش آموز آموزش ندادم.  من بعنوان یک بلاگر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی،  مشغول پخش و نشر مطالبی هستم،  که تشخیص می دهم خوب و علمی هستند،  بدون ارائه نظر شخصی کارشناسی.
     این تشخیص از مطالعه بر بنیانها می باشد،  که توسط پژوهشگران حرفه ای انجام شده است،  مانند شما در آموزش ابتدایی.  همانطور که شما گفتید باید تلاش کنیم جمع زیادی خود را وارد میدان رزم و بزم جامعه،  در محیط وب و شبکه های اجتماعی نمایند،  و نگران کم و بیش دانش و بینش خود نباشند.
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
آینده برای باهوشهای پردازشگر
      جهان زیر پای ما با سرعت حرکت می کند،  این سرعت را باید درک کرد و آنرا شناخت،  و از آن جا نماند،  جاماندن در گذشته باعث از بین رفتن کشور و ملت خواهد شد.  وظیفه بزرگترها بویژه روشنفکران این است،  که به نو نهالان بگویند،  تنها خواندن با موفقیت درسهای مدرسه کافی نیست،  بلکه اندیشه ورزی و نواندیشی هم باید ضمیمه آن باشد.
      بدون درک نوین هر چه درس خوانده شود بی فایده است،  و چون رها کردن کتابهای درسی درون رودخانه و در نهایت از بین رفتن آنهاست.  درک نوین یعنی ذهنهای پویا و جویا و پردازشگر،  بعلاوه عاشق مردم و میهن بودن است.  درباره درک نوین برای آینده،  دانش و بینش خود را بالا ببریم،  و به سیستم آموزشی هم سفارش نماییم،  بدون این مهم آخر خوشی نخواهد بود.
      زندگی بهتر در قدرت نواندیشی و بیشتر بودن نواندیشان است،  بدون بدست آوردن توانایی نواندیشی هرچه دانش و علم داشته باشیم،  برای آینده ای بهتر کشور ایران استفاده نخواهد شد.  چه بسیار اشخاص باسوادی می شناسیم کشور را ترک کرده،  و علم خود را در اختیار دیگران قرار داده،  و مردم خود را بی نصیب گذاشتند،  یعنی یرای زندگی بهتر مردم ایران نبودند.
      در گروه نواندیشان،  نونهالان باهوش زیادی هستند،  از همه آنها بخاطر فعالیتهای درسی و نواندیشی سپاسگذاریم،  امید و آینده ایران هستید،  منتظر هر چه بیشتر دانش و بینش از شما می باشیم، تندرست و پیروز و پاینده باشید.
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
   آینده به آنچه اکنون انجام می دهیم بستگی دارد،  درک مان را درباره دانش و بینش خود بالا ببریم،  تا آینده بهتری داشته باشیم،  هیچ مشکل نیست،  فقط باید ذهن خود را یکبار دیگر پردازش و بروز کنیم،  عکس شماره 7244.
……………
   برچسبها:  چند مطلب, گروه نواندیشان, سند من, داستان من, همسنگر بغلدستی, جنایت بزرگ, تاریخی فرهنگی, عبور واماندگی, کلاس کارگاه, تیم گروه, کودک سال, مجله تایمِ, کار جمعی, آینده باهوشها, هوش پردازشگر.
………….
چند مطلب گروه نواندیشان راهبردی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
غربیها هر قبر و تابوت زیبا و تاریخی را می گویند از آن اسکندر مقدونی یا الکساندر آنهاست و بعد معلوم می شود فقط می خواهند در تاریخ دروغ بگویند تا اروپا را پیشرو تمدن معرفی کنند مشروح در http://arq.ir/161
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.