Skip to main content
نگرشهای نو به جهان علمی در ایران باید بدقت مورد بررسی قرار گیرد،  و این مهم جدی گرفته شود.  چه خوب است با جهان بینی وسیعتر،  تاریخ و حال و آینده را دقت نگری علمی کنیم.  باید توجه داشت در قرن گذشته با جوابهای بیشتر روبرو بودیم،  اما در این قرن با سئوالهای بیشتر،  همراه با تکنولوژیها نو روبرو هستیم.

نگرشهای نو به جهان علمی در ایران

نگرشهای نو به جهان علمی
تصویر انوش راوید در یک اثر تاریخی،  عکس شماره ۳۳۹۸.
نگرشهای نو به جهان علمی
تصویر لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره ۱۶۱۰.
این برگه بشماره ۳۱۲ پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
نگرشهای نو به جهان علمی در ایران

نگرشهای نو به جهان علمی در ایران

      توجه نمایید،  قرن نو توانایی بالا به ما می دهد،  و می توانیم و باید،  ایدهها و نظرهای جدید ارائه دهیم،  تا در ادامه چرخه تغییرات،  که خواه ناخواه پیش رو داریم،  در نهایت،  جوابگوی ما به کنش ها و واکنش های قرن ۲۱ باشد.   قرن ۲۱  در واقع قرن سنت گریزی است،  که ناگزیریم از سنتهای قرنهای قبلی عبور کنیم،  که این عبور برای ما اجبار خواهد بود.  من سعی می کنم،  از چالشهای قرن ۲۱ طی چند نوبت بنویسم،  البته این مقالات نظرات شخصی من است.
      نوشتم،  که دروغ های تاریخ مانند حمله اسکندر مقدونی و یا چنگیز مغول به ایران،  مورد سوء استفاده استعمار بوده،  و تا آنجا که توانسته دارایی ملتها را با دروغگویی در تاریخ و سرنوشت،  به یغما برده اند،  ولی مهمترین آنها ضربات فرهنگی بوده است.  همچنین ایجاد ملل گوناگون در قاره کهن،  که با استفاده از این دروغها بوده،  و نیز تفرقه افکنی بین مردم.  در قرن ۲۱  استعمار دیگر چون گذشته نیست،  استراتژی متفاوت و تاکتیک غیر قابل پیش بینی دارد.
     عزیزانی که وجود داشتن استعمار قرن ۲۱  را قبول دارند،  در ادامه مقاله همراهم شوند،  در غیر اینصورت وقت خود را تلف نکنند.  در ابتدا لازم است،  استعمار  قرن ۲۱ را بشناسیم،  که آنرا استعمار نو می نویسم.  بنابراین گذری به سرمایه داری نو می اندازم،  تا قرن قبل تولیدات انبوه و با نیروی انبوه در کشور های موج دوم انجام میشد،  و سرمایه ها نیز در همان ممالک موج دومی و از آن افرادی بود،  که کاملاً مشخص بودند،  و اینها و سازمان هایشان در خدمت دولت خود بودند.  کار و شغل برای مردم موج دومی ها بود،  و همه سرگرم خط مستقیم زندگی خود بودند،  و مردم کشورهایی که هنوز در موج اول دست و پا میزدند،  اسیر زندگی دایره ای خود بودند.
      با پایان جنگ دوم جهانی و فروش سهام گروپ آلمان به همه مردم جهان،  شیوه جدید سرمایه داری آغاز گردید.  سرمایه داری فرا مرزی و یا فرا ملی،  ابتدا در بیست سال رشد کمی داشت،  و سپس به سرعت رشد کرد،  و اقتصاد جدید و بازار بورس های بزرگ و مهمی تشکیل شد.  در دهه آخر قرن گذشته که صدای پای قرن سنت گریزی ۲۱ شنیده میشد،  جهان به دو بخش عمده تشکیل شد،  تولید کننده ها و مصرف کننده ها،  سرآمد تولید کننده های لوازم و وسایل کشور چین شد،  و سرآمد مصرف کننده ها ایالات متحده آمریکا.  تولید کننده ها خیلی سریع به رشد خوبی دست یافته،  و بازار بورس های خوبی هم پیدا کردند.
   پرسش از عموم:   بنظر شما ایران از کدام دسته کشورهاست؟
نگرشهای نو به جهان علمی در ایران
زبان رسمی علمی انگلیسی ــ  بسوی تمدن جدید
     در صورت داشتن تعصب الکی و پوشالی و احساسی فوری از این وبلاگ خارج شوید،  این مقاله برای یک درصد باهوش دارای ذهن های پویا است،  آنرا فقط با اندیشه آینده بینی بخوانید و بررسی کنید.
      توجه داشته باشید،  زبان انگلیسی نیز مانند همه زبانهای دنیا ریشه در حروف هیروکلیف جی دارد،  یا در واقع بسیار ایرانی تر از فارسی است،  به مقاله حروف هیروکلیف جی مراجعه نمایید.         
      زبان شیرین فارسی کنونی،  از ۱۲۰۰ سال پیش، در سرزمین های وسیعی بعنوان زبان کاتبی و ادبی و یا رسمی بوده،  و کتاب های ادبی بسیاری به این زبان است،  بهمین جهت ما به آن بسیار میبالیم،  در خانه ای نیست،  که حداقل چندین جلد کتاب ادبی فارسی از قبیل شاهنامه، سعدی و حافظ  و اشعار دیگر نباشد.  بیشترین گسترش زبان پارسی از زمان سلسله هخامنشیان است،  که تا دور ترین نقاط جهان و ملت های ایران بزرگ رفت،  و یکنواختی ادبی خود را یافت.
      در زمان سلسله هخامنشیان،  فراته داران که مرزبانان غرب ایران بودند،  به فرقه اسک یا اشک به معنی پاک پیوستند،  و سربازان اشکی یا اسکی گفته می شدند،  و سپس اشکانیان نامیدند،  نام اسکندر که در زبان فارسی بروی فرزندان میگذارند،  از این نام است.  حکومت اشکانیان، بیشترین دوره تاریخ را در ایران بزرگ داشتند،  حدود ۵۵۰ سال،  که به اشتباه یا دشمنی،  قسمت اولیه این دوره را به حکومت سلوکیان نسبت میدهند.
      زبان  فارسی در دوره های بعد از اسلام،  و اختراع کاغذ به اوج شکوفایی ادبی رسید ،  و در نیمه اول قاجار،  لهجه تهرانی  پدیدار گشت،  که تاثیر آن لهجه تهرانی، در زبان و ادبیات فارسی تمام ایران کنونی،  کاملا  پیداست.
      با پیدایش اینترنت و ماهواره،  یا در واقع دانش های جدید با تمامیت آن در جهان،  و پیدایش موج های نو،  زبان فارسی با این کارگزاران دانش موجود،  در تمام کشور های فارسی زبان،  دیگر نمی تواند جواب خواسته های مردم را بدهد،  زیرا آنها نمی توانند راه کار هایی سازنده بیابند.
     از قرن های ۸ تا ۹ میلادی در تاریخ ایران زبان عربی زبان علمی بود،  و کتاب های بسیاری در آن قرون به آن زبان نوشته شد،  که موجود می باشند،  در همین زمان بود که ایرانیها برای خط عربی نقطه گذاردند،  تا آنرا برای مطالعه عموم آسان نمایند،  و بدین ترتیب خط فارسی ساخته و پرداخته شد.
      اما انقلاب دانایی قرن ۲۱ بشدت پیشرو است،  و دیگر نمی توان با افتخارات تاریخی و عظمت طلبی فرهنگی با جهان هماهنگ شد،  بدین جهت امروز نیازمند همسو شدن با جهان هستیم،  که لازم توسعه و تکامل است.  مخصوصا در رابطه با استفاده عمومی و گسترده از وسایل، تجهیزات و کتاب های علمی و فنی، و غیره،  که به زبان انگلیسی می باشند.  تقریباً همه حرفه ایها حتی کم سواد باید انگلیسی را علمی و تخصصی بدانند،  نه در اندازه یک گپ کوچک.
   چکار باید کرد؟  انگلیسی  بیاموزیم،  یا بنشینیم و نظاره گر باشیم،  که دنیا بسرعت جلو میرود،  و ما از فنون جدید و دانش حداقل استفاده را می کنیم.  تصور کنید،  اگر از ابتدای ورود به مدرسه بچه ها با زبان انگلیسی درس بخوانند،  کتاب های درسی و داستانی به زبان انگلیسی باشد،  همه و کل آموزش انگلیسی باشد.
      در این صورت و در تمام ایران تاریخی کسی هم پیدا نمی شود،  که بگوید:  چرا به زبان محلی ما درس نخوانند؟،  و به راحتی ۱۵ سال بعد از اولین سال تحصیلی می توان،  زبان انگلیسی را رسما زبان علمی این خاک پاک تاریخی اعلام کرد.  عقب افتادن از جهان دانش، عواقب وخیمی دارد،  چیزی که مهاتیر محمد رئیس دولت بسرعت جلو رفته مالزی می گوید:  "…که ایکاش از ابتدای کار زبان انگلیسی را رسمی اعلام می کردیم …".  هماهنگی تاریخ و سال و روز هم در این میان مهم است،  میلادی جهانی و هجری و قمری،  که خود آن مسئله مهمی است،  و فعلا بقیه داستان را خود فرض کنید،  البته خواهشا  بدون احساسات الکی و….
      استفاده از تکنولوژی های نو در همه زمینه لازم می باشد،  در غیر اینصورت بی هدف چرخیدن است،  مثلاً  فیلم های خوب ایرانی،  که بهترین داستان ها و عاطفه ها را دارند،  ولی در آنها چند نفر فقط حرف میزنند،  هیچ دانشی در آنها نیست،  خود ما بدلیل نداشتن تکنولوژی های نو در آن فیلمها،  به زحمت حاضر بدیدن آنهاییم،  ولی فیلم های خارجی،  با تکنیکشان هر چه بخواهند،  به راحتی بخورد جهان میدهند.  همچنین بانکها، و ادارات و غیره و غیره همه فاقد دانشند،  با نگاهی ساده کاملا واضح و معلوم است،  صنایع همچنان محتاج خارج هستند،  و ابداعات و نو آوری ندارند.  در صورتیکه زبان انگلیسی  کامل و از ابتدا آموزش داده شود،  انقلاب دانایی قرن ۲۱ و سنت گریزی از قرن ۲۰ را همراه درک انگلیسی از علوم در پی خواهد داشت.
      دشمنان تاریخی ایران با گفتن دروغ های تاریخی،  همیشه ایرانیان را شکست خورده،  و نا توان و شکست پذیر،  معرفی می کند،  دشمنان تاریخ نویس سعی دارند،  به ملت ایران زمین احساس حقارت دست دهد،  و عده ای نیز با سادگی عظمت طلبی رویایی دارند.  بیائید با دید علمی و دانش های نوین،  سرزمین و سرگذشت و گذشتگانمان را ببینیم،  انبوه اندیشمندان و شاعران ایران،  که نشان از علم طلبی ایرانیان است،  را قدر دانیم،  و با شجاعت و درایت به دنیایی نو وارد شویم.  بزودی امروز ما تاریخ می شود،  و آیندگان خواهند گفت،  چرا در ورود علم به تمام معنی آن کوتاهی کردید،  گذر از بینش قبلی سخت ولی مهم می باشد.
   پرسش از عموم:  آیا شما با این مقدار زبان فارسی یا ترکی یا عربی و غیره یا انگلیسی که می دانید،  می توانید یک مقاله علمی تکنولوژیکی بنویسید،  یا با درک لازم ترجمه نمایید؟
نگرشهای نو به جهان علمی در ایران
نظرات مختلف از اینترنت
      زبان فارسی و خط فارسی هرگز نابود نخواهد شد،  همیشه و تا ابد جاودانه است،  و تا ابد جاودانه خواهد ماند.  زبان فارسی و خط فارسی میراث فرهنگی ایران زمین است،  و باید تا ابد از این میراث ملی فرهنگی تاریخی محافظت شود،  به عبارتی زبان فارسی و خط فارسی نه تنها از بین نمی رود،  بلکه روز به روز در سرتاسر جهان گسترش پیدا می کند،  و این گسترش زبان فارسی و خط فارسی به دلیل مهاجرت میلیون ها ایرانی به خارج از ایران بوده است،  که باعث ترویج زبان فارسی و خط فارسی شده است.
      زبان انگلیسی،  زبان بین الملل و زبان علم روز هست،  و باید،  و البته به اجبار باید،  در ایران و در جهان رشد و گسترش پیدا کند،  اما در کنار زبان فارسی به طور هم زمان زبان دوم،  که همان زبان انگلیسی باشد،  مشترکا جایگاه ویژه ای در ایران و جهان خواهد داشت،  و گسترش پیدا خواهد کرد.  دشمن اینگونه ترویج می کند که آموزش زبان انگلیسی باعث نابودی خط و زبان فارسی در ایران می شود،  این استدلال دشمن به طور کلی غلط و مطرود است چرا که علم ثابت کرده است فراگیری زبان دوم یعنی زبان انگلیسی کمک به رشد و فراگیری علم و دانش در مغز انسان می کند و با زبان دوم که همان زبان انگلیسی باشد بشر می تواند با پدیده علم و دانش نوین در سرتاسر جهان آشنا شود.  مهناز هدایتی ۲۰۱۶ / لندن.  مشروح در اینجا.
   پرسش اساسی:  آیا برای رفتن به تمدن جدید،  زبان انگلیسی باید زبان رسمی علمی ایران شود؟
نگرشهای نو به جهان علمی
      تصویر دانش آموزان دبستان روستای چلاسر و جل در دهه ۱۳۳۰،  عکس شماره ۱۳۰۷.  چند دهه بعد دختر من هم در این دبستان درس خواند،  دبستانی که هیچ تغییر اساسی ندید و تحصیل کرده های بسیاری به ایران عرضه داشت.
 ……………
   برچسبها:  نگرشهای نو, به جهان, جهان علمی, جهان نو, زبان رسمی, طرح جدید.
………….
نگرشهای نو به جهان علمی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
تریلر فیلم تومیریس ساخت کشور قزاقستان بر اساس داستانهای دروغی تاریخ هرودوت و گوینده انوش راوید، مشروح در www.arq.ir/497
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید