Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه بخش مهمی از تاریخ ایران است،  که به تاریخ معاصر و سیاسی  کنون ایران مربوط میشود.  کرونولوژی های ذکر شده در زیر از کتابهای تاریخ موجود می باشد،  و به مرور بخشهایی را اصلاح و می نویسم.  باید خواندن تاریخ ایران را باب کنیم،  و افتخارات گذشته دور و نزدیک برای هر ایرانی غیرتمند یادآوری شود.  ملتی که تاریخ کشورش را نداند،  سزاوار بردگیست.

تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه

تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه
  تصویر انوش راوید در دربار کریم خان زند،  عکس شماره 3170.
 این برگه بشماره 151 پیوست لینک زیر است:
تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه
لوگو با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع کنیم،  عکس شماره 1602.
 تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه

حکومت افشاریه

  مدت:  61 سال 1736 تا 1794 میلادی.
  حوزه حکومت:  ایران، قفقاز، ترکمنستان، افغانستان.
  پایتخت:  مشهد.
  پادشاهان:  نادر شاه، عادل شاه، شاهرخ.
تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه
تصویر باغ موزه نادری مشهد،  عکس شماره 4211.
تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه

نادر شاه افشار

      نادر شاه افشار،  زاده ۱۰۶۷ شمسی کلات نادری – مقتول ۱۱۲۶ در قوچان.
      پیش از پادشاهی نادر قلی خوانده می‌شد،  ملقب به تهماسب‌ قلی خان از ایل افشار خراسان،  که از ۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶ خورشیدی پادشاه ایران و بنیان‌گذار دودمان افشاریه بود.  او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است.  سرکوب شورشیان پشتون و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور،  و تجدید استقلال ایران،  و نیز فتح دهلی و ترکستان،  و جنگهای پیروزمندانه او سبب شهرت بسیارش شد. همچنین او آخرین کشورگشا و فاتح آسیایی است.
      بی گمان نالایق ترین پادشاه صفوی و ایران در درازای تاریخ،  نهمین پادشاه صفوی،  شاه سلطان حسین بود،  که تمام زندگی خود را صرف عقاید خرافی و غیر واقعی و… کرد.  سرانجام حکومتش بدست محمود هوتکی از پشتون افغانستان سرنگون،  و بعد از مرگ محمود، قدرت بدست اشرف هوتکی غلجایی افتاد.  در طول مدت حکومت غلجاییها،  ایران روسها و ترکان عثمانی اشغال،  و ایرانیان سخت ترین و خفت بارترین و هولناکترین شرایط را تحمل میکردند.
تا اینکه  نادرشاه فرزند شمشیر و آخرین فاتح مشرق زمین سر بر آورد.
     اشرف غلجایی و لشکریانش پس از شکستی خفت بار از نادر و سپاهیانش در اصفهان و دامغان،  به قندهار و هرات گریختند.  نادر در پی آنان قندهار را محاصره و بسیاری از لشکریان غلجایی را کشت و تارومار کرد،  حدود ۸۰۰ تن از افسران و جنگجویان افغان به دهلی گریختند،  و به دربار محمد شاه پناهنده شدند،  نادر چندین بار تقاضای استرداد آنان را نمود،  درباریان هندوستان نه تنها ترتیب اثری ندادند،  بلکه آخرین فرستادگان نادر را نیز گردن زدند،  زیرا معتقد بودند نادر شجاعت، سپاهیانی آماده و توانایی جنگ با ارتش پرشمار و قدرتمند هندوستان را ندارد.
      نادر فرزند شمشیر،  تمامی محاسبات دربار محمد شاه را بهم ریخت،  هندوستان را فتح و افسران افغان را در دهلی به دار آویخت.  سپس محمد شاه امان خواست، نادر در قبال کلید خزانه سلطنتی، هندوستان، محمد شاه را رها کرد،  و فاتحانه با غنائمی ارزشمند و پرشمار به ایران بازگشت.
      نادر ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ترکیه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﺍﺩ،  ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ هرچه سریعتر ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ،  ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ گستاخانه ﺷﻌﺮ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺩﺭ میفرستد:
ﭼﻮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻗﺸﻮﻧﻢ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﻨﯽ <> ﺳﺤﺮﮔﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﻨﯽ
ﺍﮔﺮ ﺁﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺣﯿﺎﺗﻢ ﺩﻫﺪ <> ﺯﭼﻨﮓ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺩﻫﺪ
ﭼﻨﺎﻧﺖ ﺑﮑﻮﺑﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﺯ ﮔﺮﺍﻥ <> ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
   ﻧﺎﺩﺭ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ نوشت:
ﭼﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺷﻮﺩ <> ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺯ ﭘﯿﺸﺶ ﮔﺮﯾﺰﺍﻥ ﺷﻮﺩ
ﻋﻘﺎﺏ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﻧﺘﺮﺳﺪ ﺯ ﺑﻮﻡ <> ﺩﻭﻣﺮﺩ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﻭﺻﺪ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﻡ
ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﯾﺰﺩﺍﻥ ﺩﻫﺪ ﺭﻭﻧﻘﻢ <> ﺑﻪ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭﯾﻪ ﺯﻧﻢ ﺑﯿﺮﻗﻢ
      ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ قدرتمند ﺗﻮﭘﺎﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﭘﺎﺷﺎ،  ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ترکیه ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ،  ﻭ ﺧﺎﮎ ﻭﻃﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ متجاوز ﺑﺎﺯﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.
      بدون تردید ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﻮﺩ،  ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘۀ ﻗﻔﻘﺎﺯ،  ﻧﺎﺩﺭﺷﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ،  ﺭﻭﯼ تخته ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺳﻔﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻨﺪ،  ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﻧﺎﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎﺯ نهاده بودند.  ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ فرمان ﺩﺍﺩ ﺳﻔﯿﺮ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﮔﺎﻟﯿﺘﺰﯾﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ،  ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺵ آﻭﺭﺩﻧﺪ،  ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ میکرﺩ،  ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﻭ ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
      آﻗﺎﯼ ﮔﺎﻟﯿﺘﺰﯾﻦ،  ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺘﺎﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﯿﺪ،  ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ هرچه سریعتر ﺗﺮﮎ ﮐﻨﺪ،  ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺗﻤﺎمی سپاهیانتان ﺭﺍ از دم تیغ گذرانده،  ﻭ ﺍﺟﺴﺎﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ.
      ﮔﺎﻟﯿﺘﺰﯾﻦ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﻢ ﮐﺮﺩ،  ﻭ ﻫﻤﺎن ﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﮑﻪ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ:   ﻧﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﻥ ﻣیداد.  چه بسا این مرد قادر است روسیه و حتی اروپا را به تصرف درآورد،  ﺻﻼﺡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ هرچه سریعتر ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﯿﻢ.  ﺍﺭﺗﺶ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﭘﯿﺮﻭ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮑﻤﺎﻩ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺮﮎ کرد.
    مهم:  ملتی که تاریخ کشورش را نداند،  سزاوار بردگیست.  خواندن تاریخ ایران را باب کنیم،  و افتخارات گذشته دور و نزدیک برای هر ایرانی غیرتمند یادآوری شود.
تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه

حکومت زندیه

   مدت: 29 سال 1750 تا 1779 میلادی.
……………
   برچسبها:  تاریخ افشاریه, جغرافیای افشاریه, تاریخ زندیه, جغرافیای زندیه, نادر شاه.
   هشتگها:  #نادر_شاه, #افشاریه, #زندیه.
…………
تاریخ و جغرافیای افشاریه و زندیه
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
محوطه باستانی بندیان یا موزه بندیان در شهرستان درگز استان خراسان رضوی، بزرگترین گچبری یافت شده از دوران ساسانی است. مشروح در http://arq.ir/240 
* * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.