Skip to main content
تاریخ و جغرافیای آب و هوا در ایران

تاریخ و جغرافیای آب و هوا در ایران

در سال‌ های پیش رو،  میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین خواهد بود،  بیابان‌ها در ایران بسیار گسترش خواهند یافت.  غالب زیستگاه‌ های ایران وارد یک دگردیسی پس‌ رونده خواهند شد.  یعنی جنگل‌ها درختزار می‌شوند،  درختزاران بوته‌زار می‌شوند،  بوته‌زارها بیابان می‌شوند،  و بیابان‌ها به عدم زادآوری مطلق نزدیک خواهند شد.  
تاریخ و جغرافیای آب و هوا در ایران
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره ۱۶۱۰.
برگه 451 پیوست مدنی و اجتماعی ایران است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
خشکسالی در ایران و راه مقابله با آن

خشکسالی در ایران

      خشکسالی در ایران نیازمند طرح های بزرگ علمی،  با دید ناسیونالیسم ایرانی است.  گویا دوره های خشکسالی در همه تاریخ ایران وجود داشته است،  و هر دوره تاریخی نسبت به دوره قبل بیشتر و بیشتر و ماندگار تر شده است.  خشکسالی برابر است با بی آبی یا حداقل کم آبی،  و سپس گرانی غذا و بیکاری و بدبختی همه مردم.
      اگر به مراکز جمعیتی و پایتختی ایران در طول تاریخ دقت کنید،  متوجه می شوید،  پایتختها و مراکز جمعیتی ایران در سه تا دو هزار سال پیش در یک سوم جنوبی کشور بوده است.  در هزار و پانصد تا پانصد سال پیش در یک سوم مرکز ایران بوده،  در پانصد سال گذشته پایتخت های ایران و مراکز جمعیتی به یک سوم شمالی ایران منتقل شده است. 
      انتقال پایتختها و مراکز جمعیتی کشور در طول چهار هزار سال پیش نشان از پیشرفت خشکسالی و عقب نشینی مراکز جمعیتی ایران دارد.  همیشه هم در تاریخ و ادبیات ایران از خشکسالی گفته شده است.  اما خشکسالی قرن بیست و یک ایران،  متفاوت از همه خشکسالی های دوران تاریخی ایران است.  زیرا دخالت انسان در طبیعت باعث مضاعف شدن آن شده است.
      همانطور که گفتم برای مبارزه با خشکسالی ایران،  نیازمند طرح های بزرگ علمی است،  که فقط با دید ناسیونالیسم واقعی ایران قابل انجام سالم است.  ناسیونالیسم واقعی ایران را بشناسید،  و در راه ایران و ایرانی و آینده ای طراحی شده حرکت کنید.  اغفال ناسیونالیسم و احزاب ساخته و پرداخته امپریالیسم نشویم.
ابر بحران #فروپاشی_اقلیمی در ایران
اگر کمی به خبرهای محیط زیستی توجه کرده باشیم،  متوجه شده ایم،  جهان دارد تغییرات اقلیمی را تجربه میکند.  تغییراتی که بدست توانای بشر مایه گذاشته شده است،  نه طبیعت،  مانند مصرف بیش از حد سوخت فسیلی.  این تغییرات در بعضی از کشورها بصورت ابر بحران درآمده،  مانند ایران خشک و بنگلادش پرآب.  در ایران بودجه برای مقابله با تغییرات اقلیمی وجود ندارد،  و هیچ پیش بینی راهبردی هم نشده است.
اگر مردم ایران به این مسئله مهم توجه نکنند،  بالاخره باعث صدمات جبران ناپذیر میشود.  گرما و خشکی،  و محاصره آبی کشورهای همسایه،  همین کافی است،  که هر کشوری را سریع به بحران بکشاند،  ولی برای مردم نجیب ایران زمان بیشتری میبرد،  و گریز ناپذیر است.  حاصل کم توجهی به تغییرات اقلیمی، فروپاشی اجتماعی و جابجایی و تنش میلیونی ایرانیان،  در داخل کشور اتفاق خواهد افتاد.
عدم توجه به تغییرات اقلیمی و آثار آن،  چالشهای امنیتی عمیقی را سبب خواهد شد،  که بسرعت میتوانند از کنترل خارج شوند.  مانند،  بیشتر مردم بی آب شده برای زنده ماندن سعی میکنند،  به روستاهای شمال ایران بروند،  شمالی که خود در این شرایط گرمایشی جایگاه لرزانی دارد.  مهاجرتهای گسترده و ناگهانی منجر به تنشهای اجتماعی و تقابل جمعیت مهاجر،  با جمعیت میزبان خواهد شده،  و نا آرامیها و نارضایتیها را دامن میزنند.
غفلت از بحران خزنده گرمایشی و بی آبی،  تهدید تهاجمی مهم برای کشور تبدیل میشود.  این تغییرات اقلیمی همراه تاثیر ال نینو،  سیلهای ویرانگر هم دارد،  که منجر به صدمه و حتی نابودی زیرساختهای کشور در نقاطی میشود.  ویرانی بخشهایی از زیرساختها،  سالها مناطقی از کشور را از نظر اقتصادی عقب میبرد،  جبران برخی خرابیها به دلیل مخارج بالای آنها دیگر امکان پذیر نخواهد بود.  نتیجه غفلت کشور از تغییرات اقلیمی چیزی جز ویرانی کشور بجا نخواهد گذاشت.
تنوع زیستی گیاهی ما به صورت مستقیم با تغییر اقلیم دچار تغییر و دگرگونی میشود،  و متعاقب تنوع زیستی حیات وحش کشور هم دچار تغییرات میشوند.  بسیاری از گونه های جانوری در کشور به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی برای تامین منابع غذایی به سکونت گاههای انسانی نزدیک میشوند.  بطور مثال در یک دهه اخیر تعداد بیشتری از گونه های روباه و شغال را در حاشیه شهر تهران مشاهده میکنیم.
یکبار دیگر بررسی کنم،  تبعات تغییر اقلیم مانند گرمای شدید، کم آبی، خشکسالی، سیل، بیابان زایی، فرونشست زمین و ریزگردها در ایران با شتاب در حال آشکار شدن است.  پیامدهای تغییرات اقلیمی،  تهدیدی برای موجودیت و امنیت ملی ایران است،  و میتواند کشور را از درون با تنشهای اجتماعی، آوارگی جمعیت،  فقر و بی ثباتی اقتصادی،  نارضایتی از حکومت و کاهش مشروعیت آن مواجه سازد.
در برون مرز نیز میتواند مبنای اتحادها و ائتلافها و درگیری میان ایران و همسایگانش،  بر سر حوضه های آبریز مشترک شوند.  مردم و دولت ایران باید راهبرد زیر بنای زیستی فراگیری کنند،  و بی تصمیمی را کنار بگذارند،  و برای امنیت بود و باش و غذایی،  آینده نگری دقیق داشته باشند.  اگر کاری انجام نشود،  و غفلت و انکار تغییرات اقلیمی داشته باشیم،  بدون هیچ تردیدی وقایع اقلیمی و زیستی،  کشور را به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ویرانگر خواهد کشاند.  #انوش_راوید
پرسش از عموم:  آیا درک و دفاع در مقابل مسائل اقلیمی،  باید استانی و منطقه ای باشد یا کشوری؟
نوسانات ال نینو یکی از عوامل اقلیمی غالب است،  که بر تغییرات آب و هوایی بین سالانه در بسیاری از مناطق جهان تأثیر میگذارد.  با استفاده از دادههای علمی دوره 1980-2016،  برای اولین بار تاثیر آن بر اقلیم ایران بررسی شده است.  نتایج نشان میدهد که ال نینو به تنوع آب و هوایی بین سالانه در ایران کمک میکند،  و حدود یک چهارم بارندگی سالانه در ایران را شامل میشود.  رویداد ال ​​نینو منجر به شرایط مرطوب غیرعادی در شمال و شمال غرب و شمال شرق و غرب ایران است.  اما مرکز، شرق، جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق ایران خشک میشوند.
ره ‌آورد #ال_‌نینو برای ایران
همه ما یادمان است،  پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما در شهر و دیار خودشان،  استاد هواشناسی بودند.  تقریباً هر جایی از ایران تقویم مخصوص آب و هوایی داشت،  و آنها جریانهای آب و هوایی را بدرستی میشناختند،  و برای آن نام داشتند.  تا اینکه پای دانش غربی بکشور باز شد،  و فرهنگ تاریخی تقویم آب و هوایی شفاهی نسل بنسل ایران فراموش شد،  و جای خود را بدانش کلی غرب برای آب و هوا داد.  هر چند که دانش شفاهی آب و هوایی اجداد ما امروزه چندان بکار نمیاید،  زیرا تغییرات اقلیمی دیگر مربوط به روش و آهنگ طبیعت نیست،  بلکه حاصل فرایند سازندگی و خرابکاری بشری است.
چند روز پیش خرداد 1402 رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشاره به حرکت جریان «لانینا» به سوی «ال‌نینو»،  و وارد فاز خنثی شدن این جریان گفت:  از جمله تاثیرات این جریان دور ‍پیوند بر آب و هوای ایران میتواند،  آغاز پاییز بهنگام و بارشهای مناسب،  و البته تابستانی گرمتر از سال گذشته باشد.  ال‌نینو یک چرخه مشهور جوی در جهان است،  که هر هفت سال یک بار کره زمین را تحت تاثیر قرار میدهد.  به گفته کارشناسان،  ناشی از تغییرات دمایی ایجاد شده در سطح اقیانوس آرام است.  میتواند در ایران منجر به بارشهای بیشتری در نیمه دوم زمستان،  و اوایل بهار شود.  سال آبی جاری سومین سال کم ‌بارش و خشکسالی است،  که بسیاری از مناطق ایران را با بحران کم ‌آبی شدیدی مواجه کرده است.
. . . ادامه دارد . . .
تا کامل شدن این نوشته لطف کنید لینک زیر را ببینید.
تاریخ و جغرافیای آب و هوا در ایران یک اصل مهم برای بررسی درست و حسابی تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران است
تصویر ابر،  عکس شماره 7423.
بعضی موضوعات مانند آب و هوا و محیط زیست و غذا و اینقبیل،  به همه مردم مربوط است.  دانستن درباره راهبرد و راهبری آنها حق همه است،  زیرا برای زندگی و بود و باش همه است.  همه مردم حق دارند درباره آنها بگویند و بنویسند و مطالعه داشته باشند.  مقدار دانش ارائه شده مهم نیست،  مهم ایجاد محوریت مطالعات و گفتگو بر پایه های هستی است.  هیچ کس حق ندارد و در واقع نمیتواند،  اساس حیات در محدوده مشاع بنام کشور را مختل کند.
* * * *
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.