Skip to main content
کشاورزی یا هرکی هرکی که ایران وارد کنندترین کشور مواد غذایی استراتژیک در جهان شده است.  نابسامانیهای آبی و ارضی کشاورزی،  بیشترین خسارت را در ایران می زند.

کشاورزی یا هرکی هرکی

کشاورزی یا هرکی هرکی
تصویر اراضی کشاورزی روستای زیبای چلاسر،  عکس شماره ۸۹۷۱.
کشاورزی یا هرکی هرکی
لوگو عقلانیت و انسانیت پیشه کنید،  عکس شماره ۱۶۲۲.
این  برگه بشماره 1343  پیوست لینک زیر است:
کشاورزی یا هرکی هرکی

کشاورزی یا هرکی به هرکی

      مشکلات کشاورزی در همه دنیا زیاد است،  ولی در ایران بیشتر از سطح عادی یک کشور در حال توسعه است.  در مکاتبه های من در زیر نوعی از این مشکلها دیده می شود،  بهتر بگویم هر کسی هر کاری دلش می خواهد می کند.
      هم اینک که این نامه متن را می نویسم،  با رئیس محترم شورای روستای چلاسر صحبت کردم،  و گفتم تقاضای رسیدگی به این وضع در همین روستا را از جهاد کشاورزی دارم.  ایشان گفتند،  برای زمین شما رسیدگی نمی کنند.  گفتم منظور من تقاضای رسیدگی عمومی برای طرح جهاد کشاورزی در این روستاست.
      امیدوارم برای آینده ای بهتر،  اینگونه موارد سریع رسیدگی شود،  عدم رسیدگی یعنی نابودی بقیه کشاورزی ایران.
….
      نامه تقاضای رسیدگی زیر را بشورای چلاسر نوشتم،  و توسط یکی از اهالی روشنفکر در کانال تلگرامی روستای چلاسر منتشر شد.
…..
شورای محترم روستای چلاسر
تقاضای رسیدگی
با سلام و احترام،  آقای داود کندی نماینده یک خریدار تهرانی باغ میرزاخان واله دارد در نهر آب مابین زمین اینجانب و شخص تهرانی خریدار باغ،  دیوار در نهر آب قدیمی می کشد.  لطف نمایید رسیدگی کنید،  و ایشان را از کشیدن دیوار در نهر آب برحذر دارید.
از نهر آب و قطع درختان توسط ایشان و بخشی از دیوار کشیده شده عکس و فیلم تهیه کردم،  تا در صورت لزوم به مراجع ذیصلاح شکایت کنم.
با احترام،  میرعباسی  9 / 6 / 98
…………….
   رسیدگی شورا ــ  ضمن تشکر از شورای محترم چلاسر،  در تاریخ ۹ / ۶ / ۱۳۹۸  توسط شورای چلاسر فوری رسیدگی و قرار شد،  با حفظ حریم نهر آب دیوار کشی انجام شود.  اما و متاسفانه آقای داود کندی بنگاه املاک در سلیمان آباد،  که نماینده یک تهرانی سرمایه گذار می باشد،  دیوار کشی را در نهر آب قدیمی انجام داد.  بهمین جهت و برای رسیدگی واقعی و عملی از اداره جات مربوطه،  تقاضای زیر را نوشتم و ارسال کردم.
…………….
جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن
کپی:  مجلس شورای اسلامی،  جهت استحضار و در صورت لزوم رسیدگی مجدد به طرحهای کشاورزی.
کپی:  بخشداری مرکزی تنکابن و اداره های مربوطه جهت استحضار.
تقاضای رسیدگی
ریاست محترم با سلام و احترام،  و تشکر از زحمات شما و همکاران گرامی،  به استحضار عالی برسانم،  در ضلع غربی زمین اینجانب واقع در روستای چلاسر و طرح جهاد،  خریدار ناشناس تهرانی باغ میرزاخان واله،  توسط بنگاه املاک دار محلی آقای داود کندی،  اقدام به دیوار کشی در نهر آب قدیمی حدود یک متر بعد از سیم خاردار و مرز قانونی خود کرده است.  لطف نمایید رسیدگی کنید،  در صورت عدم رسیدگی و بر هم خوردن نظم آبیاری و سیلابی منطقه،  مسئولیت عواقب آن،  منجمله خطر سیل برعهده آن اداره محترم است،  در این باره عکسها و فیلمها موجود است.
لازم به یاد آوریست در طرح جهاد کشاورزی،  یا به همه و اینجانب اجازه ساخت و ساز و دیوار کشی دهید،  یا به هیچ کس اجازه داده نشود.  عده ای مانند ما قانونی رفتار می کنند،  و عده ای غیر قانونی دیوار حتی در نهر آب قدیمی می کشند.  لطف نمایید رسیدگی نمایید،  و قانون مربوط به نگهداری اراضی کشاورزی و این طرح را بشوراهای محلی یکبار دیگر دقیق اعلام فرمایید،  و برای عموم در اینترنت منتشر کنید.
با احترام،  میرعباسی – انوش راوید  23 / 6 / 1398
………………
   نظر انوش راوید:  درصورت عدم رسیدگی جهاد کشاورزی به وضع طرح جهاد در روستای چلاسر،  با وجود شواهد زیاد،  به دادگاه شکایت و تقاضای ابطال قانون طرح جهاد کشاورزی را می نمایم.
 
 دیوار کشی در نهر آب قدیمی
   چند تصویر از دیوار کشی در نهر قدیمی طرح کشاورزی روستای چلاسر،  این دیوار در تمام مسیر نهر کشیده شده، عکسها و فیلمهای زیادی موجود است. عکس شماره ۸۹۷۴. 
کشاورزی یا هرکی هرکی

پیش فرض پاسخها

       در اینجا سه پیش فرض پاسخ از جانب ادارات مربوطه،  مانند جهاد کشاورزی و سازمان آبیاری و بخشداری و سازمان جنگلها بخاطر قطع و بردن درختهای جنگلی کنار نهر قدیمی می نویسم.  در ادامه پاسخها و اقدامهای ادارات را نیز در زیر همین نوشته خواهم نوشت.
 
   پیش فرض پاسخ اول از جانب ادارات مربوطه، می گویند:  بما مربوط نیست.
   نظر انوش راوید:  این پاسخ یعنی براحتی باعث این گونه کارها و صدمه به کشاورزی و خطر سیل می شوند.  بطور کلی باعث ایجاد رویه برهم زدن نظم کشاورزی آبیاری و سیل بندی تاریخی می شوند.
   پیش فرض پاسخ دوم از جانب ادارات مربوطه، می گویند:  رسیدگی می کنیم،  ولی اقدامی نمی کنند.
   نظر انوش راوید:  این پاسخ نیز مانند بدتر از پاسخ پیش فرض اول است،  و باعث می شوند مسئولیت عواقب صدمات احتمالی بعهده ادارات باشد.   یعنی اگر رسیدگی نشود،  آبگرفتگی یا سیل زمین برنج کاری ما،  که سه خانواده از آن می خوریم تخریب کند،  یا به منازل و باغهای دیگر صدمه بزند،   مسئولیت آن متوجه ادارات است،  که رسیدگی و اقدامی نکردند.
   پیش فرض پاسخ سوم از جانب ادارات مربوطه،  می گویند:  رسیدگی می کنیم و فوری رسیدگی کنند،  و مشکلات مربوطه و اقدامات غیر قانونی را برطرف کنند.
   نظر انوش راوید:  این پاسخ مناسب است،  و بر عکس دو مورد قبلی باعث ایجاد رویه رعایت اصول و قوانین از جانب همه می شوند.
…………….
   تهاجم به دوربین ــ  در فیلم پائین صفحه آقای داود کندی بنگاه املاک در روستای سلیمان آباد تنکابن،  سعی در حذف دوربین من دارد،  تا نتوانم از اقدامات خلاف عکس و فیلم بگیرم.
   پرسش از عموم:  آیا سرمایه گذارها می توانند با پشتوانه مالی که دارند،  یک مباشر مانند آنکسی که در فیلم می بینید تعیین کنند،  و با پول ریزی اقدامات خلاف اجتماعی و قانونی مانند دوران خان خانی قاجاری انجام دهند؟
   توجه:  در روزهای آینده،  ادامه نتیجه اقدامات ادارات را می نویسم،  عزیزانی که این پست و نوشته را در وبلاگهای دیگران مطالعه کردند،  جهت ادامه و پیگری به تارنمای ارگ ایران مراجعه نمایند.  در جستجوهای ارگ ایران بنویسید کشاورزی یا هرکی هرکی،  و به ادامه این مطلب و عکسها و فیلمها دسترسی پیدا کنید.
      تارنمای ارگ ایران بازدید بالایی دارد،  و مطالب آن بصورت دستی یا اتوماتیک در دهها وبلاگ دیگران بازنشر می شود.
فیلم آبگرفتگی روستا

کشاورزی یا هرکی هرکی

به همه مربوط است

       دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ در اداره کشاورزی تنکابن کارشناسان ارضی بمن گفتند،  که این مورد بما مربوط نیست،  به امور آب مربوط است.  فردی هم در یکی از ادارات بمن گفت چرا نوشتید:  کشاورزی یا هرکی هرکی؟ 
      زمینهای طرح جهاد کشاورزی در دست اداره کشاورزی است،  وقتی اجازه تغییر کاربری نمی دهند،  و نمیگذارند سند رسمی گرفت،  یعنی مسئولیت حفاظت از آنها بعهده اداره کشاورزی است.  وقتی این حفاظت انجام نمی شود،  و بسیاری از اراضی بصورت مخروبه درآمده،  که در همین اطراف راویدسرا پر شده مخروبه،  این یعنی چه،  این یعنی کار درست؟
      دیوار کشی در کانال اصلی قدیمی،  خطر سیل و نابودی زمین ما و اطراف و حتی روستا را تهدید می کند.  اداره امور آب می گوید رودخانه ها بما مربوط است،  و نهرها و جوبهای آب بما مربوط نیست.  اداره کشاورزی هم می گوید بما مربوط نیست،  پس گرامیان چه چیز بشما مربوط است؟
      در همین سیل مهر ۹۷ تنکابن،  زمین ما و باغهای اطراف آنرا آب گرفت،  این آب گرفتگی قبل از دیوار کشی در کانال قدیمی بوده است.  در جوب آب جدید با گذاشتن گنگ سیمانی کوچک،  در زمان سیل براحتی خار و خاشاک دهانه را پر می کند،  و روی نهر قدیمی هم دیوار کشی کردند.  با ضعیف ترین دید،  متوجه می شویم،  خطر سیل بسیار بالا رفته،  و چه بسا به روستا نیز صدمه بزند.
   توجه:  زیان به همه ما مربوط است،  در حال حاضر ایران از جانب دشمنان بشدت تهدید می شود،  باید مراقب بود تا صدمات محلی کم و کمتر شود.
   جالب و مهم:  شورای روستا و ادارات مربوطه می گویند به دادگستری شکایت کن.  واقعاً جالب است،  کاری که با یک تذکر از جانب آنها برطرف می شود،  و از وظایف آنهاست،  می گویند برو شکایت کن.  پر کردن و دیوار کشیدن در نهر قدیمی و تاریخی،  اگر هر زمان باعث سیل و تخریب شود،  مسئولیت و جبران خسارت آن بعهده شورای روستا و ادارات مربوطه است.
   توجه و مهم:  این زمان استعمار و امپریالیسم با انواع ترفندها برای ایران بشدت مزاحمت ایجاد می کند.  بهتر است اداره جات کشور مراقب باشند،  و در مسائل کوچک و حاشیه ای دقت داشته باشند،  و بما مربوط نیست نگویند.  چه خوب می شود با پیگیری و رابطه با اداره های مختلف،  رفع مشکلهای کوچک نمایند.  مشکلهایی کوچکی که جمعاً در کل کشور انبوهی می شوند،  و در نهایت دردسر ساز برای آینده ایران هستند.
……………
کشاورزی یا هرکی هرکی
کشاورزی در این قرن مانند قرنهای گذشته نیست،  که کشاورز روی یک قطعه زمین کار کند،  و زندگی بخور و نمیری داشته باشد،  و بیشترین جمعیت هر کشوری را کشاورزان ساده تشکیل دهند.  کشاورزی در این قرن خیلی متفاوت از قبل است،  و دید و خواسته کشاورزان هم خیلی متفاوت از گذشته هاست.  بهمین جهت مدیریت کشاورزی و غذایی کشوری،  نیازمند تغییر و تحول اساسی در راهبردی و راهبری است،  در غیر اینصورت باید منتظر بحرانهای عمیق و قطعی بود.
……………
   برچسبها:  کشاورزی عجیب، هرکی  هرکی، طرح جهاد، طرح کشاورزی، روستای چلاسر، خطر سیل، کشاورزی چلاسر، شورای چلاسر، سلیمان آباد، داود کندی.
………….
کشاورزی یا هرکی هرکی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
برای آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید