Skip to main content
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه شامل اندکی از مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی راهبرد ملی،  و فرهنگ و جامعه و گروه های نواندیشان و دانایی و تدبیر است.

شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه

شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
تصویر شماره 3139 .
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
لوگو تایخمند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره 1607.
این برگه بشماره 1424 پیوست لینک زیر است:
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه

ناسیونالیسم اول موسیقی دوم

      گرامی،  با فوروارد کردن یک کلیپ موسیقی چندگانه و ترکیبی از کودک تا بزرگ سال،  بمن گفتند:  "آیا می شود ما هم چنین کاری انجام دهیم".  پاسخ دادم:  "چند بار قبلاً گفتم،  در روستای ما و یا مدرسه طبیعت نیازمند دی جی هستیم،  و تشویق بچه ها به موسیقی.  هیچ هنرمند موسیقی و هیچ هوش موسیقیایی در روستای ما و مدرسه طبیعت نداریم".
      معنی آن می شود بدون موسیقی درک و دانش و بینش بخوبی انجام نمی شود.  تمام جهان آموزش خود را با موسیقی انجام می دهند،  موسیقی از بدو پیدایش آدم حرف اول را میزد.  اگر موسیقی را در آموزش کنار بگذاریم،  و آموزش علوم مختلف هم بخوبی انجام شود،  ولی خاطره انگیز نخواهد بود،  درست مانند ربات می شود،  که مطالبی را حفظ کرده است.
      ما هم می توانیم کلیپهای موسیقی درست کنیم،  بشرطی که بچه های مدرسه طبیعت را با موسیقی آشنا کنیم،  و آنها توانایی اجراهای هنری در موسیقی پیدا کنند.  خطا ترین و اشتباه ترین کار این است،  که آموزش را بدون تولید محتوا انجام داد.  در گروه نواندیشان تولید محتوا از جانب تعدادی از دانش آموزان،  مانند سارینا عزیز و پرهام عزیز بخوبی انجام می شود.  ولی این فقط دو سه مورد است،  و آنهم غیر از روستای ما.
      راه چاره چیست،  که بتوان موج برای تولید محتوا و هنر موسیقی در دانش آموزان ایجاد کرد،  هوش موسیقیایی و هنر موسیقی الکی ایجاد نمی شود،  بلکه مانند بقیه علوم و هوشها نیازمند کارهای زمینه است.  این کار زمینه ای وظیفه سیستم آموزشی است،  در گروه نواندیشان این وظیفه بعهده مدرسه طبیعت است.  البته دو کادر اصلی مدرسه طبیعت آقایان فریدونی گرامی و منصوری گرامی به موسیقی اهمیت خاص می دهند.
      اما این اهمیت در کل است فاقد نفوذ اجتماعی،  برای نفوذ و ایجاد زمینه موسیقیایی  نیازمند یک کار با اهمیت دیگر هستیم،  یعنی درک و دانش ناسیونالیسم.  بدون داشتن این مهم هیچ کاری بخوبی انجام نمی شود،  حتی فعالیتهای یک معلم خوب.  در نهایت اگر ناسیونالیسم آموزش داده نشود،  و درک و مفهوم نگردد،  حتی اگر ریاضی دان خوب و دانشمند خوب داشته باشیم،  بیشتر بفکر خارج شدن از کشور و رفتن در دامن غریبه ها می شوند.
      ایران بزرگترین کشور فرار مغزهاست،  سرزمین فرار دانشمندان است،  علت آن بیکاری و دغدغه های دیگر نیست،  بلکه عدم حصول کامل از ملی گرایی و نبود موسیقی خاطره انگیز دوران تحصیل است.  این کمبود دوران تحصیل،  آنها را به ربات تبدیل کرده،  و می خواهند بجایی بروند،  تا بتوانند نداشته های خود را جبران کنند.  پیشنهاد من به مدرسه طبیعت این است،  دو مهم ملی گرایی و هنر موسیقی که وابسته بهم هستند را جدی تر بگیرند.
   پرسش از عموم:  آیا شما دوران تحصیل خاطره انگیز داشتید،  یا فقط گذراندید؟
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه

شب یلدا جریان نجومی است

      شب یلدا  جریان نجومی است،  جریان دینی و اتفاق خاص در دوران خاص نیست.  وارد دهه سوم قرن 21 شده ایم،  یعنی باید بیش از پیش دقیق تر و علمی تر باشیم،  و از جهل و خرافات دوری نماییم.  در همه جا می بینم نوشته اند،  زایش مهر شکست ناپذیر،  این داستان مربوط به دین میترایی و مسیحی است،  نه یک اتفاق و جریان نجومی.
      می گویند:  یلدا واژه ای سریانی به معنای “زایش” است،  و آن نام شب نخست زمستان و شب پایانی پاییز است.  جشن زایش مسیح که در25 دسامبر تثبیت شد،  و می گویند یلدا جشن ظهور میترا یا مهر در شب نخست دی ماه بوده است.  که ترسایان،  در سده چهارم میلادی،  زمان حکومتی شدن مسیحیت در رم،  آن روز را روز زایش عیسا قرار دادند.
      می گویند:  شب زایش خورشید مهر یا میترا است،  رومیان پیش از پذیرش دین ترسایی،  میتراییست بودند،  آن را “ناتالیس اَنویکتوس” روز زایش مهر شکست ناپذیر می نامیدند.  در میان ایرانیان نیز،  از آنرو این شب گرامی است،  که آنان پیش از پیدایی زردشت،  پیروان آیین میترا یا مهرآیین بودند،  و آن شب را زاد شب مهر خورشید یا ایزد فروغ می دانسته اند.
      توجه کنید،  قبل از اینکه دینی باشد،  قبل از اینکه آدمی باشد،  قبل از اینکه کره زمین باشد،  یلدا یعی طولا ترین شب وجود داشت.  یلدا اتفاق نجومی است،  که برای همه سیارات وجود دارد.  همیشه تاریخ دینها سعی می کردند،  اتفاقهای طبیعی و نجومی و غیره را بنام خود ضبط کنند،  و از آنها بهره برداری نمایند.  ولی ما پیگیران ارگ ایران و راهبرد ملی،  در این زمان نباید مانند بقیه مردم،  تکرار کنند گفته های کذب داستانها باشیم.
      ترفند چیها کلی از این داستانها نوشته و گفته اند،  و بدون درک و تحلیل درست از یلدا تکرار می کنند.  مردم نیز مطابق ذات کپی پیسی سیستم آموزشی،  این مطالب را بازپخش می کنند.  از داستانهای مهر و میترا می گویند،  بدون اینکه بدرستی بدانند چه بودند،  از زایش خورشید می گویند،  ولی خورشید زایش ندارد.  ما باید دقت کنیم در دام دروغها و خزعبلات نیافتیم،  و مطالب و اتفاقها را بدرستی و علمی تحلیل نماییم.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه

تقاضای ثبت جهانی

      ما ایرانیها عادت کرده ایم،  که یلدا و تقریباً همه جشنهای ایرانی را بیکدیگر تبریک می گویم،  و دوست داریم در این تبریک گفتن از یکدیگر پیشی بگیریم،  و مطابق معمول چشم و هم چشمی داشته باشیم.
      ولی متاسفانه هیچ یک از ما ایرانیها در میان اینهمه رد و بدل کردن تبریک،  تلاش نمی کنیم این جشنها ثبت جهانی شود.  امیدوارم روزی برسد که فرهنگ ایرانی را شخصی ندانیم،  و آنرا برای همه جهان بخواهیم،  و سعی در ایجاد نفوذ فرهنگی و جشنهای ایرانی در جهان کنیم.
      در میان اینهمه تبریک و شادباش گفتن ها،  لطف کنید،  تقاضای ثبت جهانی جشنها و مراسم ایرانی را داشته باشیم.  باید فرهنگ ایرانی خود را بخوبی به جهان معرفی کنیم،  یعنی قبل از اینکه دیگر کشورهای منطقه این چند مورد باقی مانده را بنام خود ثبت کنند.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
نو نهال نقاش خیابانی
      نو نهالی با قیافه ای قوی و چهره ای مصمم،  برای یاری به خانواده در خیابانها نقاشی می کشد،  و با فروش آنها سعی می کند،  به خود و خانواده کمک کند.  او ذره ای احساس درماندگی نمی کند،  و می تواند آموزگاری برای تعدادی از مردم ایران باشد،  که گاهی از خود ضعف نشان می دهند.
      ما ملت تاریخی و بزرگ هستیم،  هر چند دچار مشکلات سیاسی و اقتصادی شده ایم،  ولی این را نباید حتمن بد بدانیم،  چه بسا در آن شگردی برای آینده ای نوین خوابیده است.  خیلی بچه های کار خیابانی می بینیم،  که در کنار کار خیابانی درس خود را هم بخوبی می خوانند.
      ما اگر نمی توانیم گام مفیدی برای بهبود زندگی آنها برداریم،  ولی می توانیم از آنها یاد کنیم و بزرگی شان را گوشزد کنیم.  می توانیم بگوییم که این نونهالان کار و تلاش و درس،  می توانند آموزگار مردم بزرگ و کوچک باشند،  و راه موفقیت را از هیچ به همه آموزش دهند.
 شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
گرمایش پهن گاو
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه / گرمایش پهن گاو
تصویر انباشت پهن گاو برای گرمایش سنتی در روستاهای خاورمیانه و هندوستان، عکس شماره 9391.
 بازگشت بدوران قدیم و استفاده از پهن گاو برای گرم کردن دانشگاه معتبر کرنل.  دانشگاه آمریکایی کرنل قصد دارد برای تولید حرارت در زمستان از پهن گاو استفاده کند.  کرنل در منطقه‌ای سردسیر قرار گرفته اما سرپرستان دانشگاه مصمم هستند که دانشگاه را با حرارت سالم و بدون تولید گاز کربنیک گرم کنند.
      کرنل در نزدیکی مرز کانادا و در یکی از سردترین مناطق شمال غربی آمریکا قرار گرفته است؛  با وجود این سرپرستان دانشگاه مصمم هستند در فصل زمستان دانشگاه را با حرارت سالم و بدون تولید گاز کربنیک گرم کنند.
      محیط شهر و دانشگاه به قدری سرد است که هر سال بخاری‌های قوی باید چند ماهی روشن باشند تا دمای ساختمان‌ها قدری قابل‌تحمل شود. 
      اکنون که سرپرستی دانشگاه تصمیم گرفته از گرمای سالمی استفاده کند که به تولید گاز کربنیک منجر نشود، چالشی واقعی در برابر مسئولان قرار گرفته است، که کارشناسان هم برای آن راه حلی یافته‌ا‌ند.
      کارشناسان عقیده دارند که با پهن گاو می‌توان محوطه و بناهای دانشگاه را گرم کرد و آن هم از راهی آسان و کم‌هزینه:  در زمین‌های دانشگاه برای کارهای تحقیقاتی حدود ۵۰۰ گاو شیرده نگهداری می‌شود.
      به نظر کارشناسان پهن گاو را در چند مرحله می‌توان به سوختی سودمند تبدیل کرد:  نخست پهن به انواع میکروب تجزیه می‌شود و بیوگاز یا متان تولید می‌کند.  در مرحله بعد، از بیوگاز روغن آلی تولید می‌شود و گاز کربنیک به همراه مواد دیگر به گاز سوختی بدل می‌گردد، که در نهایت همین گاز هم منبع گرمای دانشگاه را تأمین می‌کند.
      به عقیده کارشناسان پهن گاو می‌تواند تمام انرژی مورد نیاز در فصل زمستان را تأمین کند.  برای تکمیل این پروژه تنها به ۱۹ گاو دیگر و تپاله‌های مفید آنها نیاز هست.  DW Farsi
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
از بین بردن کشورها
مواد لازم برای از بین بردن یک کشور و تمدن.
جمع آوری اطلاعات و یادگیری تاریخ کشور مورد.
شناخت نقاط ضعف تاریخی،  و نوشتن تاریخ دروغی.
از بین بردن هویت با تحریف تاریخ، و بخورد دادن دروغها.
از میان برداشتن اشخاص وطن پرست شایسته اداره امور کشور.
جای دادن افراد نفوذی تعلیم دیده دست نشانده،  در مقامات کشورها.
ضعیف کردن اقتصاد و اخلاق و محیط زیست و سعی در نابود کردن.
ایجاد اختلاف بین مردم با دروغهای تاریخی و مذهبی و تحقیر مردم کشور.
سخت کردن زندگی مردم و وابسته کردن کشور به اجناس خارجی و واردات.
پرورش افراد تحصیل کرده وابسته با مدارک بالا و دادن جایزههای بین المللی به آنها.
تشکیل جوامع و گروهای کوچک وابسته درون جامعه و استفاده از آنها برای نفوذ و تسلط.
……….
   مهم:  اما ملت ایران در مقابل نفوذ استعمار و امپریالیسم می ایستد، و آنها را افشا می کند.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
اقدام جالب یک دختر
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه / اقدام جالب یک دختر
عکس خانم ماریون داولینگ،  داستان و اقدام جالب او سر جلسه امتحان ریاضی، عکس شماره 9389.
      همه تلاش می نمایند روز امتحان تا جایی که ذهنشان یاری می دهد به سوالات دروس امتحانی پاسخ دهند. حال چه درست باشد یا غلط باشد. اما دختر 15 ساله سر جلسه امتحان ریاضی ورقه ای را به برگه امتحانی خود چسباند،  که تصحیح گر امتحانات را به واکنش واداشت. خانم "ماریون داولینگ" روز امتحان ریاضی به هیچ کدام از سولات پاسخ نداد. او فقط نامه ای را نوشت و به برگه امتحانی خود الصاق نمود،  و روی نامه نوشت:
      از اینکه برگه امتحانی من به دست شما تصحیح کننده محترم می رسد،  واقعا متاسفم!  به خاطر اینکه چیزی برای نمره دادن وجود ندارد!  من به اجبار معلم خود آقای عسکر،  روی صندلی امتحان نشسته ام!  من از ریاضی متنفرم!  از اینکه وقتتان را گرفتم خواهشا از من دلگیر نباشید!  فقط نام مرا به خاطر داشته باشید،  شاید روزگاری گذرتان به گالری پورتریت ملی بیفتد،  و نام مرا زیر نقاشی در آنجا مشاهده نمایید،  و با خود بگویید اهان!  آیا این همان دانش آموزی نیست که برگه امتحانی را سفید به همراه یاداشتی داده بود!؟
      این سخنان تصحیح گر ریاضی را به فکر فرو برد. او برگه را جداگانه بایگانی نمود.  پس از گذشت 20 سال از آن ماجرا معلم در تکاپوی یافتن دانش آموز افتاد،  تا ببیند چکاره شده است.  به همین خاطر برگه امتحانی و یاداشتش را برایش پست کرد.  ماریون به یاد آنروزها خیلی ذوق زده شد،  و ضمن قراردادن یادداشت امتحان خود در تویتر،  با بازدید فراوانی روبرو شد.  خانم ماریون اکنون 39 سال سن دارد،  و به عنوان مدیر روابط عمومی شرکتی در لینکولن شایر مشغول فعالیت است.
      خانم در بخشی از سخنان خود می گوید این یاداشت امتحانی بهترین چیز زندگیم است.  من فکر می کنم تنها چیزی که برگه امتحانی مرا خاص کرده است،  همان یاداشت نادرستی بود،  که به برگه امتحانیم الصاق کرده بودم.  از زمانی که این یاداشت را روی تویتر قرار داده ام،  افراد مختلفی را تحت تاثیر قرار داده،  و واکنشهای مختلفی را در پی داشته است.
   نظر انوش راوید:  شجاع باشیم،  نقاط ضعف خود را تبدیل به نقاط قوت نماییم،  سرنوشت برای هر شکل داستانی می سازد.  فقط باید سالم زندگی کنیم،  و زاده دانش و بنیش و کار و معرفت و انسانیت باشیم،  البته واقعی نه شعاری.
پرسش از عموم:  نظر اخلاقی و آموزشی شما در اینگونه موارد چیست؟
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
خط باستانی ایرانی
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه / خط باستانی ایرانی
   تصویر باستان شناس فرانسوی،  با رمزگشایی نخستین خط عیلامی،  که قدمتی بیش از چهار هزار سال دارد،  ایرانیان را نخستین مخترعان خط اعلام کردند،  در کنار تمدن بین النهرین،  عکس شماره 9388.
      پس از ده سال تلاش و پژوهش مستمر باستان‌شناس فرانسوی،  فرانسوا دوسه (François Dosset) موفق شد،  که خط عیلامی افقی را که ٤٤٠٠ سال پیش به عنوان شیوه نگارش در ایران به کار می رفته،  رمزگشایی کند و آن را در کنار دو شیوه نگارش تاکنون شناخته شده یعنی خط میخی در بین النهرین و هیروگلیف در مصر باستان به عنوان نخستین اختراع خط معرفی کند.
      "فرانسوا دوسه" گفته که خط عیلامی افقی اولین بار در سال ١٩٠١ در بازمانده های شوش در ایران کشف شد،  اما به مدت ١٢٠ سال ناشناخته ماند،  و تا پیش از او هیچکس کلید رمز این خط ٤٤٠٠ ساله را نیافته بود.
      فرانسوا دوسه افزود:  "تاکنون تصور می‌شد که قدیمی ترین نمونه‌های شناخته شده خط به عصر بُرنز،  یعنی به ٣٣٠٠ سال پیش از میلاد مسیح، در بین النهرین (عراق کنونی) تعلق داشته اند.  اما رمزگشایی خط عیلامی افقی نشان می‌دهد که دست کم ٢٣٠٠ سال پیش از میلاد مسیح یک شیوۀ نگارش موازی در ایران وجود داشته که قدیمی ترین نمونۀ آن به ٣٣٠٠ سال پیش از میلاد مسیح یعنی همزمان با خط میخی در بین النهرین متعلق بوده است.
      باستان‌شناس فرانسوی گفته است:  "امروز می‌توانم بگویم که خط ابتدا در بین النهرین کشف نشد که از آنجا به ایران آمده باشد.  خط میخی در بین النهرین و خط عیلامی ایرانی معاصر یکدیگر بوده‌اند.  بنابراین خط میخی در بین النهرین خط مادر نبوده که خط عیلامی فرزند آن بوده باشد.  هر دو خط همزمان متولد شدند.
      به گزارش رادیو فرانسه، باستان شناس فرانسوی نخستین مرحله از کشفیات خود را در سال ٢٠١٨ منتشر کرد.  نتیجۀ کامل کشفیات او در سال ٢٠٢١ منتشر خواهد شد.  متنی که فرانسوا دوسه رمزگشایی کرده،  حکاکی است،  روی دو گلدان نقره ای معابد باستانی ایرانی که در سال های ١٩٦٠ در مرودشت کشف شده است.
      او گفته که کشف او نتایج مهمی در دست کم سه حوزه خواهد داشت:  نخست در حوزۀ تاریخ ایران و سپس در حوزۀ توسعۀ نگارش و خط در ایران به طور خاص و در کل خاورمیانه به طور عام و ایرانیان بطور خاص تحت تاثیر خط عیلامیان بوده است. 
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
سنت‌کام یا دست منطقه ای امپریالیسم
    United States Central Command  CENTCOM  ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنت‌کام،  نام یکی از شش ستاد فرماندهی کل ارتش ایالات متحده آمریکا است،  که در ۱ ژانویه ۱۹۸۳ میلادی تاسیس شد.  در ابتدا بمنظور واکنش آمریکا برای عملیات نظامی علیه ایران،  و عملیات مین‌ گذاری ایران در خلیج فارس،  منجر به اولین درگیری فرماندهی مرکزی ایالات متحده با خاور میانه شد.  این موارد نیاز به یک ستاد فرماندهی داشت،  که بتواند مستقل و با قدرت بیشتر،  اقدامات استعمار و امپریالیسم را هدایت کند.  مرکز کنونی سنت‌کام در پایگاه هوایی مک‌دیل ایالت فلوریدا در آمریکا قرار دارد.
  تشکیلات ستادی،  شامل فرماندهی کل نیرو های ارتش آمریکا در منطقه خاورمیانه،  شرق آفریقا و آسیای مرکزی می‌باشد.  جنگ خلیج فارس، جنگ افغانستان و جنگ عراق از جمله جنگ ‌هایی هستند،  که تحت فرماندهی این ستاد رهبری شدند.
   اهداف و مسئولیت‌ها،  برای تاسیس سنت‌کام چنین بیان شده است:  فرماندهی مرکزی ایالات متحده با همکاری شرکای ملی و بین‌المللی،  توسعه و همکاری بین‌المللی را ارتقاء می‌دهد،  به بحران‌ها پاسخ می‌گوید و به منظور استقرار امنیت و پایداری منطقه‌ای با تجاوز های داخلی و فرامرزی مقابله می‌کند.
   مناطق تحت پوشش،  شامل کشور های،  افغانستان، بحرین، جیبوتی، مصر، اتیوپی، اریتره، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کنیا، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سیشل، سومالی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن تحت پوشش و مسئولیت ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا قرار دارند.
   فرماندهی ستاد،  دراختیار فرماندهان برجسته ارتش ایالات متحده آمریکا است،  که مسئولیت فرماندهی ستاد مرکزی را برعهده داشته‌ اند.  از آن ‌جمله می‌ توان به دریادار ویلیام فالن، ارتشبد جان ابی‌زید، ارتشبد تامی فرانکز و ارتشبد نورمن شوارتسکف اشاره کرد.  در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۸ میلادی، مجلس سنای آمریکا با اکثریت ۹۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف پیشنهاد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای انتصاب ارتشبد دیوید پتریوس به فرماندهی ستاد فرماندهی کل نیروهای آمریکا را تصویب کرد.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه / سنت‌کام
   عکس نقشه کشورها و مناطق تحت پوشش سنت کام،  عکس از اینترنت،  عکس شماره 5708.
   پرسش 6511 رضا:  آیا شما برنامه و طرحی برای مقابله با نفوذ اینها که نوشته اید دارید؟
   پاسخ انوش راوید:  این تارنما جهت افشای دروغهای تاریخی،  و رفتن بسوی واقعیتهای تاریخی و تاریخ اجتماعی است،  و نمی تواند کار و برنامه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بدهد،  فقط به بررسی تاریخی می پردازد.  همانگونه که نوشتم،  بهترین راه مقابله با هر دشمن منجمله جهل،  دانستن و دانستن و حرفه ای بودن است،  باید دروغ های تاریخی و تاریخ اجتماعی را دور ریخت،  و واقعیت ها را بدست آورد.  پرسش و پاسخ های بیشتر در اینجا.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
انسان حاکم طبیعت
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه / انسان حاکم طبیعت
تصویر برای نوشته انسان حاکم طبیعت است،  عکس شماره 9386.
      بسیاری آدم را با گیاهها و حیوانات می سنجند،  و عکسی می گذارند که باید سر سخت بود،  و تلاش کرد تا به نتیجه رسید.  ولی آدم در تمدن زندگی می کند،  و حیوانات و گیاهها در طبیعت.  این اختلاف بزرگی است،  در طبیعت برای حیوانات و گیاهها غریزه حاکم است،  فقط با اندکی دستکاری ژنتیکی تغییرات انجام می شود.  ولی آدم با شعور زندگی می کند،  که با آموزش درست تغییرات می کند.
      وقتی شعور یعنی دانش و بینش حاکم شد،  سطح خواسته و سرسختی و تلاش هم بنا به میزان شعور تغییر می کند.  یکی می خواهد کلاس پنجم دبستان استاد زبان انگلیسی یا ریاضی شود،  و یکی در همان کلاس می خواهد فقط نمره قبولی بیاورد.  هرگز نمی شود آدم را با غیره در طبیعت مورد قیاس قرار داد،  آدم دارای رشد و تکامل افزونی و تصاعدی ذاتی در هوش و بینش است،  طبیعت رشد و تکامل در ذات طبیعت دارد.
      وظیفه سیستم آموزشی تنها گفتن و یاد دادن درباره آموخته های موجود و تعیین شده نیست،  بلکه مهمترین کار باید تولید درک و مفهوم در ذهن باشد.  سیستم آموزشی تنها به آموزشگاه های رسمی و غیره رسمی نیست،  بلکه همه رسانه ها را شامل می شود.  در کشوری آموزش بدرستی انجام می شود،  که متوجه مهم شیوه های جدید آموزشی برای ادامه قرن 21 شده باشند،  و بتوانند تغییرات ناپیوسته روزبروز آموزشی را متوجه شوند.  انسان حاکم طبیعت است نه اسیر طبیعت.
   پرسش از عموم:  بنظر شما چرا در بخشهایی،  طبیعت به انسان حاکم می شود؟
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه / انوش راوید
   تصویر انوش راوید در یک مکان تاریخی،  نمی توانیم به عقب و تاریخ بازگردیم،  و دوباره آغاز کنیم،  اما می توانیم از حالا شروع کنیم،  و پایان جدید بسازیم،  عکس شماره 8219.
……………
   برچسبها:  ناسیونالیسم اول, موسیقی دوم, شب یلدا, جریان نجومی, تقاضای ثبت, ثبت جهانی, نقاش خیابانی, گرمایش پهن, پهن گاو,  حاکم طبیعت, سنت‌کام امپریالیسم, خط باستانی.
………….
شبکه اجتماعی راهبرد ملی سه
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
#یلدا_مبارک و تقاضا از مردم برای تلاش جهت #ثبت_جهانی یلدا و #جشنهای_ایرانی، مشروح در http://arq.ir/139
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.