Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ بخششهای طبیعت در ایران 
      امیدوارم مردم با هوش ایرانی به راحتی از کنار داده ها و اطلاعات تاریخی و تاریخ اجتماعی،  که در اطراف آنها به فراوانی وجود دارد،  نگذرند.  به هر شکل که می دانند و می توانند آنها را گردآوری و منتشر نمایند،  تا ایران و ایرانی به خوبی و موفقیت وارد تمدن کنترل انرژی شود.
. . . ادامه داد . . .
1 ــ  آبگرم رامسر
       رامسر چشمه‌ های آبگرم گوگردی متعددی دارد،  این چشمه ‌ها در امتداد گسل رامسر هستند.  در جنوب رامسر،  چشمه زیرپل معروفیت بیشتری دارد،  که آب آن از چند نقطه و از کف حوضچه خارج می ‌شود.  شرق رامسر چشمه گوگردی آب سیاه وجود دارد که دمای آن کمتر از سایر چشمه‌ها است.  در کف حوضچه  نیر بلور های پیریت و گوگرد دیده می ‌شود.  جدار داخلی حوضچه سیاه رنگ و رسوبات آهکی متخلخل بر آن نشسته است.  مسئله مهم،  پرتو های مفید طبیعی این چشمه ها و منطقه رامسر و تنکابن است،  علم کوه البرز دارای پتانسیل مواد رادیو اکتیو بوده،  و همچنین در بعضى از ارتفاعات رامسر،  توده هاى هم جنس علم کوه وجود داشته،  و این توده ها زیر زمینى با هم ارتباط داشته و به احتمال زیاد تا زیر منطقه رامسر گسترش دارند.  وجود شکستگیها و گسلها در مناطق آتشفشانی کوه های البرز را عامل ظهور و پیدایش این چشمه‌ ها می دانند.  آب این چشمه ‌ها در طول سال تا چند درجه تغییر می ‌کند،  این مسئله مربوط به نفوذ زیاد آب های سطحی پس از بارندگی و بارش برف و کاهش نفوذ در مواقع کم آبی است.
      مطالعات نشان داده است،  که چشمه آب سیاه به شدت اکتیو و دارای اورانیوم 5 تا 11 پی پی ام است،  رنگ سیاه آن مربوط به مواد آلی و اکسید منگنز می باشد.  در ضمن بوی سولفید هیدروژن از آب استشمام می‌ گردد.  در مشرق هتل بزرگ رامسر،  تعداد 9 چشمه آب معدنی گوگردی و رادیم‌دار،  در امتداد خط تقریباً مستقیمی که موازی با شکستگی بزرگ شمال غرب – جنوب شرق البرز است، قرار دارند.  نقش آتشفشانها در ایجاد چشمه ‌های معدنی بر کسی پوشیده نیست،  ولی بعضی از واکنش های گرمازا مانند واکنش های هسته‌ ای،  حرکات زلزله نیز ممکن است،  در این کار دخالت داشته باشند.  مسلما با نفوذ آب های گرم از خلال سنگها، مقداری مواد محل در آنها وارد می‌ شود و به این طریق چشمه‌ های معدنی بوجود می‌آیند.
      در دنیا مناطقى وجود دارد که میزان پرتو هاى طبیعى زمینه اى آن بالا هستند،  این مناطق به، مناطق پرتوزاى طبیعى زمینه بالا معروف هستند.  High Background Radiation Areas  (HBRAS  از جمله این مناطق مى توان به  Guarapari  در برزیل، جنوب غربى فرانسه، رامسر در ایران،  yangjiang  در چین،  ساحل  kerala در هند اشاره کرد.  قابل توجه این است که،  اورانیوم توریوم،  از عناصرى هستند که به آسانى در آب حل و حمل مى شوند،  و به این طریق از سنگ هاى مولد شان دور شده و پس از رسیدن به محیط هاى احیاء،  که مانند سدى طبیعی عمل می کنند،  باعث رسوب کمپلکس هاى آنیونى آنها مى شود.   در نتیجه فقط عناصر تجزیه کننده آنها مى توانند از آن محیط بگریزند و خود را همراه آب به سطح زمین برسانند،  البته شامل مقدار کمى از اورانیوم و توریم نیز مى شوند. 
      چشمه هاى آب معدنى و گوگردى رامسر از دیر باز به عنوان آب گرم سخت شناخته شده و براى علاج بسیارى از بیماریها از جمله بیمارى هاى جلدى به کار برده مى شد،  و براى اولین بار وجود رادیو اکتیویته آن توسط مهندسین وزارت صنایع و معادن در سال 1961 تایید شد.   وجود احتمالى اورانیوم در قشر هاى تحتانى دور و نزدیک منطقه رامسر باعث جلب گردشگر و مسافر برای اقامت و استفاده شده است.  آنچه که مشخص است،  حرارت و منشاء گوگرد و مواد رادیو اکتیویته این چشمه ها از توده هاى زیر منطقه می باشد، به طوری که گسلى که باعث بوجود آمدن مظاهر این چشمه ها در یک خط شده است،  در نزدیکى این توده ها قرار دارد.  همچنین اختلاف درجه حرارت چشمه هایى که در نزدیکى یکدیگر قرار دارند،  نشانه دور و نزدیکى مظهر آنها نسبت به گسل مى باشد،  و هرجا که  توف آهکى چشمه ها بیشتر باشد پرتو زایى آن بیشتر است، و در چشمه هاى پرتو زا اختلاف ترکیب زیادى نسبت به چشمه هاى دیگر دیده مى شود.
      مردمى که در این نواحى با پرتوزایى زمینه بالا (HBRAS) زندگى مى کنند،  هیچ گونه عوارض جانبى به روى سلامت آنان به دلیل در معرض قرار گرفتن پرتو هاى بالا وجود ندارد،  و حتى به نظر مى رسد،  بعضى از افرادى که در این مناطق زندگى مى کنند،  سالم تر و طول عمر بیشترى نسبت به افرادى که در مناطق با پرتوزایى پایین زندگى مى کنند،  داشته باشند.  این اتفاق ها سؤال هاى بدون جواب زیادى را در عالم پزشکى مطرح کرده که مطالعات و تحقیقات اخیر به بسیارى از آنان پاسخ داده است.  بر اساس بررسى هاى سازمان انرژى اتمى ایران،  مناطق طالش محله، چپرسر و آب سیاه رمک از مناطق با پرتوزایى زمینه بالا معرفى شده است.  مردم این ناحیه پرتوزا بدلیل این پرتو ها،  سلامت و طول عمر بیشتری دارند،  و  بیماری هایی از قبیل سرطان خیلی کمتر از نقاط دیگر دیده میشود.   یکى از نشانگر هاى بیولوژیک که مى تواند معرف تماس با پرتو هاى یونساز باشد،  تغییرات هماتولوژیک (خونى) است،  که پرتوزایى طبیعى بالا مى تواند موجب تغییرات سطح گلبول هاى سفید،  هموگلوبین خون و اندکس هاى خونى شود.  ولی هیچ گونه اختلاف معنى دارى در ساکنان منطقه رامسر با پرتوزایى زمینه بالا در سطح هموگلوبین، اندکس هاى خونى و تعداد گلبول هاى سفید یا ساکنان مناطق با پرتوزایى زمینه پایین وجود نداشته است.
      در رسوبات آهکى متخلخل از جنس تراورتن با رادیو اکتیویته بسیار بالا که مربوط به نهشته هاى آب گرم مى باشد، و همچنین در رود خانه هاى دائمى و آب آشامیدنى منطقه آنومالى دیده نمی شود.  منشاء ترکیبات برومورو کلرور کلسیک و منیزیم در آب این چشمه هاى رادیو اکتیویته که با ترکیبات خود به سطح زمین می رسند، گرانیتهاى کوههاى اطراف میدانند.  همچنین سنگ هاى آذرین گرانیتى و گرانودیوریتى مشرف به دره دوهزار تنکابن که به فاصله چهل کیلومترى حوضه رامسر گسترش دارند،  اندازه گیرى رادیو مترى رادیو اکتیویته نسبتاٌ بالایى را نشان مى دهد مناطق با آنومالى زیاد داراى کانى هاى رادیو اکتیویته توریت (سیلیکات توریوم) پیرو کلر (کانى توریوم دار و نیوبیوم دار) مى باشند،  ارتفاعات رامسر داراى سنگ هاى آذرین اسید و حد واسط فراوانى است.   
     امروزه محققان دریافتند که مقدار کم پرتوها همانند مقدار کم دیگر عوامل شیمیایى و فیزیکى از جمله حرارت، رطوبت و … براى موجودات مفید است،  و مى تواند سبب تحریک دفاع سیستم ایمنى،  پیشگیرى از آسیب هاى اکسیداتیو  DNA  و مهار سرطان گردد.  یکى از جنبه هاى کاربردى همین خاصیت پرتوها را مى توان در استفاده از چشمه هاى آب گرم رامسر و استراحت و اقامت در مناطق رامسر و تنکابن بر شمرد.   در مطالعه اى دیگر به منظور بررسى میزان مقاومت سلول هاى در برابر شکست کروموزومى در مقابل Gy ۱/۵ اشعه گاما در محیط آزمایشگاهى نشان داده شد که شکست کروموزمى سلول ها بدن ساکنان منطقه با پرتوزایى بالا نسبت به سلول هاى بدن ساکنان مناطق با پرتوزایى زمینه پایین کمتر بوده است،  که به نوعى سازگارى و مقاومت سلولى در مقابل اشعه و در نتیجه مقاومت در مقابل سرطان را نشان مى داد.
      کنوانسیون جهانى حفاظت در برابر پرتوهاى رادیواکتیو در سال ۱۳۷۵ شمسى (۱۹۹۶ میلادى) در رامسر برگزار شد،  که مفید بودن و اثرات مثبت را بصورت علمی بیان کردند.  سطح پرتوزایى رامسر حدود ۲۰۰  MSV است،  و تحقیقات نیز نشان داده است که این سطح از پرتو،  بهترین اثرات را بر روى سلامت انسان ها دارد و همچون واکسن علیه سرطان عمل مى کند،  درنتیجه سبب کاهش بروز سرطان و افزایش طول عمر مى شود.
 با طبیعت رامسر و تنکابن  به سلامت روح و جسم برسید.
بخشش های دیگر طبیعت به ایران
      یکی از مهمترین بخشش های طبیعت به ایران جغرافیای طبیعی شهرستان رامسر است،  کوه های بلند البرز با یخچال های طبیعی،  دریای ملایم با افق زیبا، جنگل های زیبا بدون حشرات موذی،  همه در کنار هم چیده شده است.  می توان با ساختن چند هتل بزرگ،  و مراکز خرید آزاد،  بهترین منبع درآمد از توریست های خارجی را ایجاد کرد.  همچنین باید از ساخت و ساز های بی رویه،  که مانع اصلی درآمد از توریست های پولدار است،  جلوگیری شود،  هرچند که خیلی دیر شده.  بدلیل آلودگی دریای خزر،  که از سی سال گذشته شروع شده،  و هر روز بدتر می شود،  آب آن قابل شنا و استفاده نیست.  اما هتل ها می توانند با ساختن استخر و تصفیه آب پذیرای توریستها 4 و 5 ستاره باشند،  برای توریست های داخلی و ارزان هم می توان امکاناتی در نظر گرفت.  از نظر امنیت ملی و محیط زیست و مخارج مضاعف،  مخالف گسترش فرودگاه رامسر هستم،  در اینجا توضیح داده ام.
عکس نمونه یک هتل توریستی با استخر تصفیه شده از آب دریا،  عکس شماره 4051 ..
      بخشی از توریستها می توانند در فرودگاه رشت بزمین بنشیند،  و ضمن اقامت در یکی دیگر از شهر های استان گیلان با اتوبوس به رامسر برده شوند،  و در راه هم از دیدنی ها لذت ببرند.  همچنین بهتر است توریست های خارجی هنگام ورود فیلم ها و جزوه هایی دریافت دارند،  که واقعیت های تاریخ و تاریخ اجتماعی و ایران امروزی در آنها باشد،  تا آگاهی های لازم نوین را برساند.  یکی از مسائل مهم دیگر این است، که زیادی و سرریز جمعیت در مناطقی که ارزش توریستی بین المللی دارد را راضی کرده،  به خوزستان که آب و زمین فراوان، هوای و مردم خوب دارد منتقل نمود،  که امکانات کار و تولید، رفاه و امنیت،  در آنجا براحتی فراهم می شود.  یا استان های وسیع دیگر،  می بایست تنظیم استراتژی ملی ایرانی را در نظر گرفت.
      درآمد توریست در اندک نقاط مشابه در شهرها و استان های اروپایی سالی 5 تا 20 میلیارد دلار است،  هم اکنون که این را می نویسم تلویزیون روشن است،  یکی از کانالها دارد پارکی را در کنیا نشان می دهد.  در این فیلم می گوید،  درآمد کنیا از این پارک بخاطر بازدید گردشگران خارجی 6 میلیارد دلار در سال است،  پارکی بسیار کم اهمیت تر از رامسر.  این را باید در نظر داشت وضع گردشگران داخلی و اکوتوریسم ایرانی خیلی بی برنامه است،  و بیشتر تبدیل به ولگردی گردیده،  که نتیجه آن ایجاد بحران فکری، نابودی محیط زیست، عشق به بیکاره بکی و… شده است،  و این بر خلاف منافع ملی و آینده نگری در تمدن جدید کنترل انرژی می باشد.
      این وظیفه مردم مناطق و استانها می باشد،  که برای تولید درآمد ملی منطقه خودشان تلاش و فکر و کار کنند،  در غیر اینصورت باید با درآمد اندک، بی برنامگی، نداشتن آینده روشن سر کنند.  درآمد نفت در 40 سال گذشته وضع زندگی مردم را با یک جیره تنظیم کرد،  اما امروزه در قرن 21 با آغاز تمدن کنترل انرژی وضع گونه دیگریست،  دیر اندیشیدن یعنی نبودن در آینده.
دو بخشش دیگر
      دو تا از بخشش های دیگر طبیعت به ایران،  یکی آب فراوان و مازاد دریای خزر،  و دیگر کویر های مرکزی ایران با انرژی فوق العاده است.  می توان براحتی با کمی کار و بهره بردن از انبوه جوانان باهوش متخصص و تحصیل کرده ایرانی،  که یکی از برکت های ایران زمین است،  با طرح های بسیار مناسب،  آب مازاد و روبه افزایش دریای مازندران را به کویر های مرکزی منتقل نمود.  در نتیجه باعث افزایش منابع آب های زیر زمینی،  رطوبت و بازگشت یخچال های طبیعی کوه های البرز، جمع شدن ابر های عبوری و بارندگی در تمام ایران می شود.  البته بدلیل حرکت باد ها از غرب به شرق، ابر های ضعیف حاصل از تبخیر شدید آب در کویر،  بارندگی آنها در پاکستان و هند اتفاق می افتد.  بسیار مسائل و موضوعات دیگر در این باره می باشد،  که به آنها باید تخصصی نگاه و بررسی کرد.
عکس 4052 سواحل و آب دریای خزر،  که در جای دیگر سود فراوان می رساند.
مزاج شناسی سنتی
   پیش گفتار
      یکی از مهمترین موضوعات پزشکی سنتی که خیلی کار آمد هم بود،  مزاج شناسی است،  مزاج شناسی در علوم امروزی پزشکی جایگاه کمتری دارد،  زیرا برای شرکت های بزرگ داروئی و دانشگاه ها صرفه اقتصادی ندارد درباره آن تحقیق و بررسی کنند،  و جهت استفاده عموم منتشر نمایند.  در روستا های ایران هنوز پزشکان سنتی وجود دارند،  که در این باره خوب می دانند،  من سعی کردم اطلاعات آنها را گرد آوری نمایم،  اما چون گرایش تحقیقی من تاریخ اجتماعی است،  این اطلاعات را طبقه بندی علمی نکرده ام.  امیدوارم جوانان باهوش رشته ها و گرایشات مربوطه این کار را بکنند،  و بسادگی از کنار انواع اطلاعات و داده ها که اطراف آنها ریخته نگذارند،  و آنها را گرد آوری و طبقه بندی علمی نمایند،  تا بلکه ایران و ایرانی موفق تر وارد تمدن کنترل انرژی شود.
طبیعت مزاجی بشر
      بشر و حیوانات از طبیعت غذا می خورند،  که پس از هضم و جذب تبدیل به مواد اصلی بدن می شوند،  که شامل:  1 ـ  صفرا،  2 ــ  دم،  3 ــ  بلغم،  4 ــ  سودا،  و ماده شکل دهنده:  خلط،  هستند.  هر گاه میزان این چهار مورد در بدن انسان به تناسب طبیعی وجود داشته باشد،  آن فرد مزاجی معتدل دارد.
    از زمان های قدیم،  حتی قبل از زرتشت،  می دانستند زمین و آفرینش بر چهار پایه استوار است:
    * 1 ــ  آتش =  گرم و خشک است =  صفرا،
    * 2 ــ  هوا =  گرم و تر است =  خون،
    * 3 ــ  آب =  سرد و تر است =  بلغم،
    * 4 ــ  خاک =  سرد و خشک است =  سودا،
    رکن پنجمی هم وجود دارد،  که حاکم بر نسبت آنها می باشد:
   * 5 ــ  روح حاکم =  نظام دهنده = خلط،
      چهار رکن اصلی در تمام گیاهان و موجودات وجود دارد،  و انسان که از آنها تغذیه می کند باید ویژگی های آنها را بشناسد،  و به درستی و مناسب برای تغذیه استفاده نماید.  در طبیعت که بر گرفته از این اصول است، گیاهان و موارد قابل خوردن دارای مزه های اصلی وابسته به سرد و یا گرم می باشند:
   * مزه های گرم =   شیرین،  تلخ (بجز کافور)، ترش، گس،
   * مزه های سرد =  شور، تیز و تند،
      از طریق رنگ و بو نیز می توان مزاج خوراکی ها را ارزیابی کرد،  و قانون را تکمیل نمود.  اندازه های گرمی و سردی در خوراکی ها متفاوت است،  بعضی گرمتر و بعضی سرد تر هستند،  شناخت اینها خیلی مهم است.  افراد مسن بویژه در روستاها این اندازه را بخوبی می دانند.
   * خوراکی های گرم و خشک =  صفرا زا یا صفرا ساز،  نامیده می شوند،  گویند موجب گرمی و انرژی و هضم غذا می شود:
    سبزیجات:  سیر، پیاز، کرفس، ترب، پونه، بادنجان، فرنجمشک، مرزه، کنگر، نعناع، شوید، شنبلیله، ریحان،
    میوه ها:  انبه، به، نارگیل، زیتون،
    دانه ها: شاه دانه، شنبلیله، فندق، پسته، جو دوسر، نخود، لپه،
    لبنیات: پنیر کهنه،
    روغن ها:  گردو، تخم کتان، زیتون، شاه دانه، مرزنجوش، سوسن،
    گوشت ها:  گنجشک، کبوتر، گوزن، آهو، شتر، مرغابی،
    عطرها:  مشک، زعفران، کوشنه،
    ادویه ها: (ادویه ها عموماً گرم و خشک هستند)، زیره، زنیان، سیاه دانه، فلفل، دارچین، زنجبیل، خولنجان، خردل،
   * خوراکی های سرد و خشک =  سودا زا،  نامیده می شوند،  گفته می شود استخوان بندی بدن را می سازد و اشتها ایجاد می کند،  زمینه دفع مواد زائد بدن را فراهم می کند:
    سبزیجات:  گشنیز، کلم، تره، سماق،  کاسنی، ترشک،  زیتون سفید، بنفشه،
    میوه ها:  تمشک، غوره خشک، خرمالوی کال، پوست هندوانه، هندوانه نارس، انار ترش، 
    دانه ها:  باقلا، عدس، خشخاش، شاه دانه، جو سیاه،
    لبنیات و روغن ها:  بنفشه، بید، نیلوفر،
    گوشت ها: گاو و گوساله فریز شده، ماهی سرخ شده،
   * خوراکی های گرم و تر =  دم زا،  در بدن گرما و رطوبت پدید می آورند و موجب خون سازی می شوند:
    سبزیجات:  پونه، نعناء، ریحان، شاهی، طرخون، پیازچه، پیاز قرمز، تربچه،
    میوه ها:  انگور، انبه، انار شیرین، خرما، موز، سیب، گلابی، زیتون، خربزه، توت سفید،
    دانه ها:  گندم، نخود، برنج گرم و گرده یا چمپا، کنجد، سیاه دانه، روغن کنجد و زیتون، کشمش، توت خشک، شکر سرخ،
    لبنیات ها:  روغن حیوانی و محلی،
    گوشت ها:  گوسفند، شتر مرغ، بوقلمون، میگو،
   * خوراکی های سرد و تر =  بلغم زا،  نامیده می شوند،
    سبزیجات:  کاهو، گشنیز، شاتره، خرفه، کاسنی، اسفناج، ترشیها،
    میوه ها:  کیوی، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، گوجه سبز، لیمو ترش، آلو، گیلاس، توت فرنگی، زرشک، گریپ فروت،  هندوانه، کدو، انار ترش، ترشک، زالزالک،
    دانه ها و بذرها:  جو، لوبیا سفید، لوبیا چشم بلبلی، عدس، ماش، اسفرزه، تخم خیار، تخم کدو، بذر کتان،
    لبنیات:  شیر کم چرب، پنیر،
    گوشتها:  ماهی، گوساله و گاو، اردک، غاز، گوشت و تخم پرندگان،
    * خوراکی های معتدل =  از نام آن پیداست که اعتدال دارند،
    سبزیجات:  کاسنی، خرفه،  روغن ها:  کنجد، بادام، نرگس، بنفشه، بید،
    میوه ها:  توت سفید، شفتالو، زرد آلوی شیرین،
    دانه ها:  کنجد، بذر کتان،
    موارد چهار گانه مزاجی،  شکل و روحیه شخص را تعیین می کنند،  در صورت عدم تعادل بیماری می گردد، و مانند زیر نامیده می شود:
    * 1 ــ  بیماری های گرم و خشک =  افزایش صفرا =  مزاج صفراوی،  موجب داغ شدن پاها، سردرد، خارش، الرژی، عصبانیت آنی، تشنگی زود رس، تلخی دهان، بی اشتهایی، بی قراری، کم خونی.
    * 2 ــ  بیماری های سرد و تر =
    * 3 ــ  بیماری های سرد و خشک =
    * 4 ــ  بیماری های گرم و تر =  
    یا اختلال مزاجی مانند زیر نامیده می شود:
    افزایش دم =  مزاج دموی، یا،  افزایش سودا =  مزاج سوداوی،
     در ادامه بررسی های انوش راوید آمده،  برای تعادل مزاجی باید برعکس آن موارد خورده شود،  مثلاً برای کاهش حرارت صفرا باید رطوبت را افزایش داد،  و از صفرا زدا بهره گرفت.  برای کاهش سردی و خشکی باید از حرارت و رطوبت استفاده کرد،  یعنی سودا زدا و تا آخر،  معادل درمان به ضد و تقویت به عین.  در صورت ادامه مشکل مزاج،  اگر نسبت به تعادل آن اقدام نگردد،  تبدیل به بیماری می شود.  در نتیجه ضروری است برای سلامتی طبیعی،  گرمی ها و سردی ها را باید شناخت،  البته تا زمانیکه فرد بچه و جوان است،  معمولاً نیازمند این اطلاعات نیست،  چون طبیعت ساختار او را هماهنگ می کند،  اما بزودی برای او هم نیاز می شود.
    خوراکی ها با دو ویژگی اصلی در بدن ظاهر می شوند:
   * 1 ــ  مزاجی =  شامل،  تمام گرمی ها و سردی ها که توضیح داده شد،
   * 2 ــ  کیفی =  قدرت کار کرد،  خاصیت و التیام بخشی،  و…
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
 آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir